CB Kararnameleri - BKK

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1542)

CUMHURBAŞKANI KARARI  Karar Sayısı: 1542

16.09.2019-30890 Resmi Gazete
Ekli “Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
15 Eylül 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ PROPİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILAN PROPAN TESLİMLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİNE

DAİR KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutan sıfıra indirilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu