Haberler

Menşe ve Dolaşım Belgelerini Elektronik Ortamda Düzenleyen Ülkeler Listesi (1 Aralık 2023)

11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Belgeleri elektronik ortamda düzenleyen ülkelerin isimleri, Bakanlık resmî internet sitesinden duyurulur.” denilmektedir.

            Bu çerçevede, 22 Kasım 2023 tarihinde duyurulan liste güncellenmiştir. Bakanlığımıza bugüne değin (1 Aralık 2023) menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenlediğine dair bildirimde bulunan ülkelerin adları, ilgili belge türleriyle birlikte aşağıda belirtilmektedir.

            Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi normal usulde düzenlenen belgeleri geçersiz kılmamakta olup; listede yer alan ülkelerde mevzuatına uygun bir şekilde düzenlenen menşe ve dolaşım belgeleri, gümrük idarelerimizce yapılacak kontrollerin ardından kabul edilebilecektir.

            İlerleyen süreçte Bakanlığımıza bu hususta yeni bir bildirim ulaşması halinde, aşağıda ilan edilen liste güncellenerek yeniden paylaşılacaktır.

ELEKTRONİK MENŞE VE DOLAŞIM BELGESİ KULLANIMINA İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER (1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla)

ÜLKEBELGE TÜRÜ
AVUSTURYAMenşe Şahadetnamesi
ABDMenşe Şahadetnamesi
ALMANYAMenşe Şahadetnamesi
AVUSTRALYAMenşe Şahadetnamesi
BELÇİKAMenşe Şahadetnamesi
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİTR-UAE Menşe İspat Belgesi, Menşe Şahadetnamesi
BİRLEŞİK KRALLIKMenşe Şahadetnamesi
BULGARİSTANMenşe Şahadetnamesi
ÇİN HALK CUMHURİYETİMenşe Şahadetnamesi
DANİMARKAMenşe Şahadetnamesi
EKVADORMenşe Şahadetnamesi
ENDONEZYAMenşe Şahadetnamesi
FASEUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri
FİNLANDİYAMenşe Şahadetnamesi
FRANSAMenşe Şahadetnamesi
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİMenşe Şahadetnamesi
HİNDİSTANMenşe Şahadetnamesi
HOLLANDAMenşe Şahadetnamesi
HONG KONG (ÇHC)Menşe Şahadetnamesi
İRLANDAMenşe Şahadetnamesi
İSPANYAMenşe Şahadetnamesi
İSVEÇMenşe Şahadetnamesi
İSVİÇREMenşe Şahadetnamesi
İTALYAMenşe Şahadetnamesi
JAPONYAMenşe Şahadetnamesi
KANADAMenşe Şahadetnamesi
KOLOMBİYAMenşe Şahadetnamesi
KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE)Menşe Şahadetnamesi
KUZEY MAKEDONYAMenşe Şahadetnamesi
LİTVANYAMenşe Şahadetnamesi
LÜBNANMenşe Şahadetnamesi
LÜKSEMBURGMenşe Şahadetnamesi
MACARİSTANMenşe Şahadetnamesi
MALEZYAMenşe Belgesi
MALTAMenşe Şahadetnamesi
MEKSİKAMenşe Şahadetnamesi
MOLDOVAMenşe Şahadetnamesi
NORVEÇEUR.1 Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi
PORTEKİZMenşe Şahadetnamesi
SENEGALMenşe Şahadetnamesi
SLOVAKYAMenşe Şahadetnamesi
SLOVENYAMenşe Şahadetnamesi
SUUDİ ARABİSTANMenşe Şahadetnamesi
ŞİLİMenşe Şahadetnamesi
TAYLANDMenşe Şahadetnamesi
UKRAYNAMenşe Şahadetnamesi
UMMANMenşe Şahadetnamesi
YUNANİSTANMenşe Şahadetnamesi

Kaynak:Ticaret Bakanlığı

Başa dön tuşu