Gümrük Genelgeleri

Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrolü

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Konu :Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrolü
22.04.2019 / ….

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze son dönemde iletilen taleplerden, yurtdışındaki makamlar tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü konusunda yetkili makamların isim ve adres bilgileri hususunda Bölge Müdürlüklerimizde bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Menşe şahadetnameleri, tercihli ticarete konu oluşturmayan eşyanın menşeini gösteren belgeler olduğundan, bu belgelerin düzenlenmesinden sorumlu makamların isim ve adres bilgilerinin Bakanlığımıza iletilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, yurtdışındaki makamlar tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünden sorumlu makamlar ile ülkemizde düzenlenen menşe  şahadetnamelerine yönelik sonradan kontrol talebinde bulunmaya yetkili makamların isim ve adres bilgileri, gereği hasıl oldukça Genel Müdürlüğümüzce ilgili ülke makamları nezdinde girişimde bulunulmak suretiyle temin edilmekte ve bu bilgiler Bakanlığımızın intranet portalındaki “Sonradan Kontrol Talepleri İçin Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri” bölümünden erişime açılmaktadır.
Söz konusu yetkili makamlar, ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber, çoğunlukla ilgili ülkelerin Ticaret ve/veya Sanayi Odaları olup, bu makamların aynı zamanda belgelerin sonradan kontrolünden sorumlu makamlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, Bakanlığımıza yukarıda belirtilen bilgileri iletmiş olan ülkelerin makamları tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolüne dair talepler portalda yer verilen veya hacmi nedeniyle bilgileri portala ilave edilememekle birlikte tüm Bölge Müdürlüklerine dağıtımı yapılmak suretiyle gönderilen makamlara yapılmak zorundadır.
Bakanlığımıza yukarıda belirtilen bilgileri henüz iletmemiş, dolayısıyla bilgilerine portalda yer verilmemiş veya bilgilerin dağıtımı yapılmamış ülkelerin makamlarınca düzenlenmiş şahadetnamelerin sonradan kontrolünün gerekmesi halinde, Bölge Müdürlüğünüzce Genel Müdürlüğümüzden konuya ilişkin talepte bulunulması gerekmektedir.
Söz konusu ülkelere dair bilgilerin temin edilmesinin ardından bilgiler portaldan erişime
açılacaktır. Öte yandan, ülkemizde Ticaret ve/veya Sanayi Odaları tarafından düzenlenmiş olan menşe şahadetnamelerinin yurtdışı makamlarca sonradan kontrolünün talep edildiği
hallerde, talebin;
– Bakanlığımıza yukarıda belirtilen bilgileri iletmiş olan ülkelerden geldiği durumda
yanıtın, sadece portalde yer verilen makama iletilmesi gerekmektedir.
– Bakanlığımıza yukarıda belirtilen bilgileri henüz iletmemiş olan ülkelerden geldiği
durumda yanıtın, talebin yapıldığı yazıyı gönderen makama iletilmesi gerekmektedir.
 
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu