GenelgelerGümrük Genelgeleri

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması (2012/3 Sayılı Genelgede değişiklik) (Genelge 2018/ 3)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

(2018/10 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırıldı)

Sayı : 85593407-010.06.99
Konu : Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması

GENELGE (2018/ 3)

İlgi: 07.02.2012 tarihli, 2012/3 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelge‘nin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 5 inci madde eklenmiştir:
5- Yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgili Gözetim Tebliğindeki kıymetten düşük olduğunun anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlülere bu husus bildirilir. Yapılan bildirimden sonra otuz gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergilerin ödenmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 4 üncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmez.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Başa dön tuşu