GenelgelerGümrük Genelgeleri

Kayda Bağlı İhracat (Kristal Şeker)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-52707093-452.01 29.04.2024 / 96294721

Konu :Kayda Bağlı İhracat

DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 29.04.2024 tarih ve 96262433 sayılı yazıda; 31.08.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kristal Şeker (GTİP: 1701.99.10.00.11) ihracatına kayıt verilmesi hususu ile GTP:1701 alt açılımında yer alan diğer eşyanın ihracatına miktar kısıtlaması olmaksızın kayıt verilmesi hususlarının 26/04/2024 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu