Gümrük Genelgeleri

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-170.01.01  06.09.2019 / 47409301
Konu   :Kağıtsız İhracat Uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

İhracatta dijital gümrük projesinin uygulamasına ilişkin olarak;
– Kağıt ortamında düzenlenen ihracat beyannamesine gözetim memuru tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesini teminen “Gözetim İşlemleri Ekranı” oluşturulmuştur. Bu ekranda gözetim memuru tarafından re’sen ya da muayene memurunun sevki ile “teslim alınmış” ve ileri statülerdeki ihracat beyannameleri ile ilgili işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Gözetim memuru tarafından bu ekranda oluşturulan şerh/tutanak kayıtları muayene memuru tarafından ya da çıkış bildirimi onayı yapacak memur tarafından görüntülene bilmektedir. Söz konusu alanda işlem yapılması ihtiyari olup gümrük müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde bu ekranda işlem yapılabilecektir.
– Muayene/Kontrol ekranında beyanname çıktı görüntüleme butonu ile beyannamenin tüm kalemlerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
– “Vergi ve Belgeler” ekranında e-fatura beyan edilmişse, e-fatura satırı üzerine tıklandığında, faturanın orijinal görüntüsüne ulaşılabilmekte olup; e-fatura beyan edildiğinde tekraren belgenin taranmış halinin eklenmemesi gerekmektedir.
Bilgileri ile düzenlemelere ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu