İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/ 5)

13.02.2010-27492 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/6/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 26/1/2009 tarihinde yapılan toplantısında, 5/6/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ ile 2501.00.31.00.00, 2501.00.51.00.00, 2501.00.99.10.00 ve 2501.00.99.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında sınıflandırılan tuz ithalatına yönelik olarak açılmış olan korunma önlemi soruşturmasının uzatılmamasına karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu