İthalatta Haksız Rekabetin ÖnlenmesiTebliğler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)

Ticaret Bakanlığından: 19.03.2024-32494 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (güneş paneli) ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/32) ile açılan soruşturma kapsamında teminat uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Karar

MADDE 2- (1) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ithalatının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere, 15/9/2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta diğer firmalar için uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

GTİPEşya TanımıMenşe/Çıkış ÜlkeTeminat Tutarı (ABD doları/m²)
8541.43.00.00.00Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücrelerVietnam Sosyalist Cumhuriyeti
Malezya
Tayland Krallığı
Hırvatistan Cumhuriyeti
Ürdün Haşimi Krallığı
25

Uygulama

MADDE 3- (1) Gümrük İdareleri, 2 nci maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın ithalatında, karşısında gösterilen tutarda teminat alır.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde teminatlar hazineye irat olarak kaydedilir. Soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmesi halinde teminat uygulamasına son verilir ve alınan teminatlar iade edilir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

Başa dön tuşu