GenelgelerGümrük Genelgeleri

İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı       68326374-045.02
Konu     İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.

Muhtelif gümrük müşavirliği firmaları ve meslek odalarından intikal eden yazılarda, gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilde bulunduğu, ithalat veya ihracatı yapılmış, faturası ve gerekli diğer belgeleri temin edilmiş eşya için beyanname hazırladıkları ve suç konusu fiille illiyet bağı kurulamayan durumlarda cezai yaptırımlarla karşılaşmalarının haksızlıklara  yol açtığı belirtilerek. Kaçak  İstihbarat  Müdürlüklerince  hazırlanan  fezlekelerde  belirli durumlarda gümrük müşavirleri ile ihracatçı firmaların ayrı değerlendirmeye tabi tutulması ile gümrük müşavirleri için sahte kaşe, sahte mühür tespiti yoksa  takibata  mahal  olmadığı yönünde işlem yapılmasını teminen gerekli düzenlemelere gidilmesi talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.03.2019 tarihli ve 42502242 sayılı yazısında özetle ; gümrük müşavirinin olaya iştiraki. ve illiyet bağının tespitinin her somut olayın kendi içinde ele alınmak suretiyle değerlendirilmesinin L gümrük idarelerindeki sahtecilik suçu gibi ağır suçlarda illiyet bağının kollukça ilk aşamada kurulamadığı hallerde mağduriyetlere mahal vermemek adına, konunun mevzuat çerçevesinde titizlik  ve  hassasiyetle  ele  alınması  yönünde  taşra   idarelerine   gerekli   bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet AKILLI
Bakan a.
Genci Müdür Yardımcısı

Başa dön tuşu