Tebliğler

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 04.05.2024-32538 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 27/1/2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİPEşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8541.42.00.00.00Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler85

Kg*: Brüt Kg ”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu