İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 863)

CUMHURBAŞKANI KARARI  (Karar Sayısı: 863)

07.04.2019-30738 Resmi Gazete
Ekli ” İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun I inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/19 84 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
6 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki l sayılı listedeki 7 nci fasla ait (3) numaralı dipnotta yer alan “31 /3/201 9” ibaresi “30/4/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu