Haberler

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi

GENEL HÜKÜMLER
Bakanlığımızca yürütülmekte olan “İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi ” ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınmıştır. Bu kapsamda gümrük beyannamesine ekli belgeler gümrük idaresince hiç bir surette kağıt ortamında saklanmayacaktır.
Uygulamanın işleyişi şu şekildedir: Beyan sahibince gümrük beyannamesinin 44 numaralı alanında beyan edilip kağıt ortamında beyannameye eklenen tüm belgeler dijital ortamda Tek Pencere Portalı üzerinden beyanname ile ilişkilendirilir. Beyannameye ilişkin dilekçeler de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak BİLGE Sistemine gönderilir.
Beyannameyi incelemek ile görevli memurlarca BİLGE Sistemi’nden dijital ortamda yüklenen belgeler onaylanabilir/reddedilebilir. Aynı şekilde dilekçeler memur ekranından elektronik olarak cevaplanabilir.
Sistemin kullanımı aşağıdaki şekilde olacaktır:
10 rejim kodlu EX (ihracat) gümrük beyannamesinin tescil edilmesini müteakip, belge yükleme işlemi için Tek Pencere Sistemine girilerek Beyanname İşlemleri altında Belge Yükleme Komutu seçilir.
Devamı için TIKLAYINIZ…….

Başa dön tuşu