Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:20 (Mülga)

EŞYANIN İLGİLİ REJİME KAYIT YOLUYLA GEÇİŞİ İZİN BAŞVURU FORMU
(Mülga ek:RG-10/1/2013-28524)

Başa dön tuşu