Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104) (Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 28.01.2013-28542 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır.

Sıra No Gümrük Müdürlüğü Sınır Gümrük
Kapısı/Limanı
Eşya Cinsi
1 Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Çanakkale Metal Hurda/Atıklar
2 Biga Gümrük Müdürlüğü İçdaş Metal Hurda/Atıklar
3 Gemlik Gümrük Müdürlüğü Gemlik Metal Hurda/Atıklar
4 Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Hamzabeyli Metal Hurda/Atıklar
5 İpsala Gümrük Müdürlüğü İpsala Metal Hurda/Atıklar
6 Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Metal Hurda/Atıklar
7 Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü Uzunköprü Metal Hurda/Atıklar
8 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ Metal Hurda/Atıklar
9 Dilucu Gümrük Müdürlüğü Dilucu Metal Hurda/Atıklar
10 Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Gürbulak Metal Hurda/Atıklar
11 Sarp Gümrük Müdürlüğü Sarp Metal Hurda/Atıklar
12 Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Cilvegözü Metal Hurda/Atıklar
13 İsdemir Gümrük Müdürlüğü İskenderun Metal Hurda/Atıklar
14 İskenderun Gümrük Müdürlüğü İskenderun Metal Hurda/Atıklar
15 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Ambarlı Metal Hurda/Atıklar
16 Aliağa Gümrük Müdürlüğü Aliağa Metal Hurda/Atıklar
17 İzmir Gümrük Müdürlüğü Alsancak Metal Hurda/Atıklar
18 Derince Gümrük Müdürlüğü Derince Metal Hurda/Atıklar
19 Dilovası Gümrük Müdürlüğü Dilovası Metal Hurda/Atıklar
20 Mersin Gümrük Müdürlüğü Mersin Metal Hurda/Atıklar
21 Samsun Gümrük Müdürlüğü Samsun Metal Hurda/Atıklar
22 Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü Ereğli Metal Hurda/Atıklar
23 Zonguldak Gümrük Müdürlüğü Zonguldak Metal Hurda/Atıklar
24 Bartın Gümrük Müdürlüğü (Ek.28.01.2015 R.G) Bartın Metal Hurda/Atıklar
25 Habur Gümrük Müdürlüğü (Ek:19.12.2019 R.G.) Habur Metal Hurda/Plastik ve Kağıt Atık (Değişik: 28.05.2022-31849 R.G)
26 Ünye Gümrük Müdürlüğü (Ek:19.12.2019 R.G.) Ünye Kırpılmış Atık Lastik
27 Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü (Ek: 28.05.2022-31849 R.G) Öncüpınar Metal Hurda
28 Karkamış Gümrük Müdürlüğü (Ek: 28.05.2022-31849 R.G) Karkamış Metal Hurda

(2) Habur Gümrük Müdürlüğü sadece plastik ve kâğıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.  (Mülga 19.12.2019-30983 R.G.)
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu