Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100) (Solvent ve Petrol Ürünleri yetkili gümrük müdürlükleri)

Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece (Değişik ibare:RG-22/11/2023-32377) Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.

(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Ankara Gümrük Müdürlüğü
2Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
3Adana Gümrük Müdürlüğü
4Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
5Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
7İzmir Gümrük Müdürlüğü
8Aliağa Gümrük Müdürlüğü
9Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
10Bursa Gümrük Müdürlüğü
11Gemlik Gümrük Müdürlüğü
12Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
13Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü (Ek satır:RG-15/4/2016-29685)  
14Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü (Ek satır:RG-22/11/2023-32377)

 (3) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal işlemlerinin, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılması gerekmektedir.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Ankara Gümrük Müdürlüğü
2Aliağa Gümrük Müdürlüğü
3İzmir Gümrük Müdürlüğü
4Adana Gümrük Müdürlüğü
5Bursa Gümrük Müdürlüğü
6Gemlik Gümrük Müdürlüğü
7Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
8Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
9Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
10Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü (Ek satır:RG-22/11/2023-32377) 

(4) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, ancak miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre’ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

(5) Soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuvarında solüsyonlarla beraber kullanılan embriyo kültür ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanmış özel yağların serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

(6) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır.

Yetki

MADDE 4 – (1) (Değişik ibare:RG-22/11/2023-32377) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6 ncı mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-22/11/2023-32377) Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu