Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97) (Düz Cam İthalatında Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.09.2012-28401 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Düz cam ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 (1) “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dâhil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No.Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1Ankara Gümrük Müdürlüğü
2Kayseri Gümrük Müdürlüğü
3İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
4Halkalı Gümrük Müdürlüğü
5Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
6Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
7Antalya Gümrük Müdürlüğü
8Mersin Gümrük Müdürlüğü
9Trabzon Gümrük Müdürlüğü
10Dilovası Gümrük Müdürlüğü
11Gemlik Gümrük Müdürlüğü
12Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
13Derince Gümrük Müdürlüğü
14Aksaray Gümrük Müdürlüğü
15Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
16Bolu Gümrük Müdürlüğü
17Giresun Gümrük Müdürlüğü
18Kütahya Gümrük Müdürlüğü
19Sakarya Gümrük Müdürlüğü
20Kırşehir Gümrük Müdürlüğü
21Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
22Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
23Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü (Ek:22.11.2023-32377 R.G.)

(2) Söz konusu eşyanın deniz yoluyla gelmesi kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğünde yapılır.
(3) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 100 kg’a kadar (100 kg dâhil) söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.
(4) Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.
(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.
Yetki
MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu