Gümrük Genelgeleri

Geri Gelen Yaş Sebze ve Meyvelerin İşlemlerinin Hızlandırılması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu :Geri Gelen Yaş Sebze ve Meyvelerin İşlemlerinin Hızlandırılması
Sayı :52707093-150.01 02.11.2018 / 38502440
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif taleplerde ihraç edildikten sonra herhangi bir sebeple alıcı ülke tarafından kabul edilmeyerek geri gelen yaş sebze ve meyvelere ilişkin işlemlerin çok zaman alması sebebiyle mağduriyetler yaşandığı ifade edilerek konunun çözülmesi istenilmektedir.
Bu itibarla, ihraç edildikten sonra herhangi bir sebeple geri gelen yaş sebze ve meyvelerin çabuk bozulabilir nitelikleri de göz önüne alınarak gümrük işlemlerinin bekletilmeden mümkün olan en kısa zamanda yapılması için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu