Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 62 – Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

FASIL 62

ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI

Fasıl Notları.
1- Bu fasıl, örülmüş eşya hariç olmak üzere ( 62.12 pozisyonunda yer alanlar dışındaki ) sadece, vatka dışında her nevi dokumaya elverişli mensucattan hazır eşyaya uygulanır.
2- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a)   63.09 pozisyonundaki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya veya
(b) Ortopedik cihazlar, cerrahi bant ve kuşaklar, fıtık bağları ve benzerleri (90.21 pozisyonu).
3- 62.03 ve 62.04 pozisyonları anlamında:
(a) ” Takım elbise ” tabirinden, dış yüzleri itibari ile aynı mensucattan yapılmış iki veya üç parçadan müteşekkil olup, aşağıda yazılı olanlardan meydana gelen takım halindeki giyim eşyası anlaşılır:
–  Vücudun üst kısmını kapamaya mahsus ve kollar dışında dış yüzü dört veya daha fazla parçadan müteşekkil olan ve ön kısmı, takımın diğer parçalarının dış yüzeyiyle aynı kumaştan, arka kısmı ceketin astarıyla aynı kumaştan imal edilmiş yelekle birlikte bulunan ve
– Vücudun alt kısmını kapamaya mahsus ve askılı veya üst ön parçası olmayan pantolonlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç), etekler veya pantolon eteklerden meydana gelen giyim eşyası.
Bu takım elbisenin tüm parçaları aynı renk ve yapıdaki aynı mensucattan olmalıdır, bunlar aynı zamanda, aynı tarzda ve uygun boyda ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır. Bununla beraber bunlar farklı bir kumaştan kaytan [dikiş içine konmuş kumaş bant (şerit)] ihtiva edebilirler.
Vücudun alt kısmını kapamaya mahsus ayrı ayrı birçok parça birlikte sunulduğunda (pantolon ve şort veya pantolon etek ve pantolon gibi) alt parça olarak pantolon veya kadın veya kız çocuklar için olan takımlarda etek veya pantolon etek dikkate alınır, diğer giyim eşyası ayrı ayrı telakki edilir.
“Takım elbise ” tabirine, yukarıdaki şartlara haiz olsun olmasın aşağıdaki takım halindeki giyim eşyası da dahildir:
–  Arkası yuvarlak kuyruklu sade bir ceket (jaketatay) ile pantolonu çizgili olan gündüz kıyafeti;
– Genellikle siyah mensucattan yapılmış, ceketinin ön kısmı nispeten kısa ve kapatılamayan arka kısmı kalça üstünde birbirine yakın kesilmiş parçaları olan akşam kıyafeti (frak);
–  Stil olarak ceketi basit bir cekete benzeyen (gömleğin bir kısmı önden görülebilir) fakat ipekten veya suni ipekten parlak klapalı ceketi olan akşam yemeği kıyafeti (smokin).
(b) “Takım ” tabiri, perakende satış için hazırlanmış, aynı mensucattan yapılan birçok parçadan meydana gelmiş bir takım giyim eşyası (62.07 veya 62.08 pozisyonlarında yer alanlar hariç) anlamındadır ve şunları kapsar:
–  Vücudun üst kısmını kapatmak üzere yapılmış tek bir giyim eşyası ve dışa giyilen yelekler; (ikili takımlarda, dışa giyilen süveterler hariç), ve
–  Vücudun alt kısmını kapatmak üzere yapılmış ve pantolonda üstün ön parçası ve askısı olan tulumdan, kısa pantolondan ve şorttan (yüzme kıyafeti hariç), etek veya pantolon etekten meydana gelmiş bir ya da iki ayrı giyim eşyası.
Takımın tüm parçaları aynı tarzdaki, aynı renk ve yapıdaki mensucattan olmalıdır. Bunlar aynı zamanda uygun ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır. ” Takım ” tabiri, 62.11 pozisyonundaki spor kıyafetlerine veya kayak kıyafetlerine uygulanmaz.
4- 62.09 pozisyonu anlamında:
(a) ” Bebek giyim eşyası ve aksesuarı ” tabiri, boyu 86 cm.yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya anlamındadır.
(b) İlk bakışta hem 62.09 pozisyonunda hem de bu fasılın diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilecek eşya 62.09 pozisyonunda sınıflandırılır.
5- İlk bakışta hem 62.10 hem de bu fasılın 62.09 pozisyonu dışındaki diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilen giyim eşyası 62.10 pozisyonunda sınıflandırılır.
6- 62.11 pozisyonu anlamında ” kayak kıyafetleri ” tabiri, genel görünüşü ve dokunuşu itibariyle esasen kayak (kros veya alpin) yaparken giyilmeye mahsus olduğu anlaşılabilen giyim eşyası veya takım halindeki giyim eşyası anlamındadır. Bu giyim eşyası:
(a) ” Kayak tulumu ” vücudun alt ve üst kısımlarını kapatmak üzere yapılmış tek parça giyim eşyasıdır; kayak tulumunda yaka, kola ilaveten cep ve ayak altı bağı bulunabilir veya
(b) ” Kayak takımı “; perakende satış için hazırlanmış olup, iki veya üç parçadan meydana gelen takım halinde giyim eşyasıdır ve bu takıma şunlar dahildir:
– Anorak, rüzgarlık ve benzeri eşya gibi (kayarak işleyen fermuarla kapanan) ve muhtemelen yeleği de olan bir giyim eşyası; ve
– Bel hizasında olsun olmasın pantolon, kısa pantolon ve üst ön parçası ve askısı olan tulum.
“Kayak takımı ” kapsamına, yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen tuluma benzeyen tulum ile üstüne giyilen içi doldurulmuş kolsuz ceket de dahildir.
“Kayak takımı “nın tüm parçaları aynı renkte olsun olmasın aynı tarz ve yapıdaki mensucattan yapılmalıdır; bunlar aynı zamanda uygun ve kıyaslanabilir ölçülerde olmalıdır.
7- Fular ve fular tipi eşya, kare veya karemsi şekilde olması ve hiç bir kenarı 60 cm.yi aşmaması halinde 62.13 pozisyonunda mendil olarak sınıflandırılır. Herhangi bir kenarı 60 cm.yi geçen mendiller 62.14 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
8- Bu fasıldaki giyim eşyasından, önü soldan sağa kapanacak şekilde hazırlananlar erkekler veya erkek çocukların, sağdan sola kapanacak şekilde hazırlananlar ise kadınların veya kız çocukların giyim eşyası sayılacaktır. Bu hükümler, giyim eşyasının kesiminden açıkça erkeklere veya erkek çocuklara ya da kadınlara veya kız çocuklara ait olduğunun belli olmaması halinde uygulanmaz.
Erkeklere veya erkek çocuklara, kadınlara veya kız çocuklara ait olduğu belirlenemeyen bu fasıldaki eşya, kadınların veya kız çocukların giyim eşyasının sınıflandırıldığı pozisyonda sınıflandırılır.
9- Bu fasıldaki eşya metal iplikten yapılmış olabilir.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, 50 ila 56, 58 ve 59. Fasıllarda yer alan mensucattan (vatkalar hariç, fakat keçe veya dokunmamış mensucat dahil) mamul, erkekler,  kadınlar veya çocuklar için giyim eşyası ve aksesuarları ile bunların parçalarını kapsar. 62.12 pozisyonunda yer alan eşya hariç olmak üzere, örülmüş giyim eşyası, aksesuarlar ve parçaları bu Fasıl haricinde kalır.
Bu Fasıldaki eşyanın sınıflandırılması, eşya ile birlikte sunulan örneğin; örülmüş mensucat, kürk, tüy, deri, plastik veya metalden parça veya aksesuarlardan etkilenmez. Bununla beraber, bu tür maddelerin mevcudiyeti basit bir süs niteliğini aştığı takdirde tarifedeki yerleri, ilişkin oldukları Fasıl notlarına (özellikle kürk ve tüyleri içerenler sırasıyla 43. Fasılın 4 numaralı Notu ile 67. Fasılın 2(b) notuna) göre, Fasıl notlarında bir hüküm bulunmadığı takdirde de tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallara göre belirlenir.
Elektrikle ısıtılan giyim eşyası da bu Fasılda kalmaktadır.
Bu bölümün 8 no.lu Not hükümlerinin uygulanmasında önündeki açıklığın sol tarafı sağ tarafı üzerine binen veya sol tarafı sağ tarafı üzerine iliklenen giysiler erkek veya erkek çocuk giysisi kabul edilecektir. Önü açık giysilerin sağ tarafı sol tarafı üzerine biniyorsa veya bu yönde ilikleniyorsa bunlar kadın veya kız çocuk giysisi kabul edilecektir.
Bu hükümler, giyim eşyasının kesiminden kadın veya kız çocuklara ya da erkek veya erkek çocuklara ait olduğu açıkça belli olan giysilere uygulanmaz. Erkeklere veya erkek çocuklara ya da kadınlara veya kız çocuklara ait olduğu belirlenemeyen giysiler, kadınların veya kız çocuklarının giyim eşyasının sınıflandırıldığı pozisyonlarda sınıflandırılır.
Gömlekler ve gömlek-bluzlar uzun veya kısa kollu, vücudun üst kısmını örtmek üzere hazırlanmış ve boyundan itibaren önü kısmen veya tamamen açık giysilerdir. Bluzlar da vücudun üst kısmını örtmek üzere hazırlanmışlardır ama kolsuz olabilirler ve boyun kısmında açıklıkları olmayabilir.

  1. Bölümün 14 nolu not hükmüne uygun olarak, değişik pozisyonlardaki giyim eşyası perakende satışa hazır hale getirilmiş takımlar olsalar bile kendi pozisyonlarında sınıflandırılacaktır. Bununla birlikte, bu kural, pozisyon metinlerinde özel olarak bahsedilen takım haline konulmuş giyim eşyasına (örn; takım elbiseler, pijamalar, yüzme kıyafetleri) uygulanmaz. Şurası kayda değer ki, XI. Bölümün 14 nolu not hükmünün uygulanmasında “dokumaya elverişli maddelerden giyim eşyaları ifadesi” 62.01 ila 62.11 pozisyonlarındaki giyecekler anlamındadır.

Bu Fasılda yer alan eşyanın, imali bitirilmemiş veya tamamlanmamış olanları ile bu eşyanın imali için şekil verilmiş mensucat ve 62.12 pozisyonundaki eşyanın ve parçalarının imalinde kullanılan şekil verilmiş örme mensucat da bu Fasıla dahil bulunmaktadır. Bunlar, ilgili oldukları eşyanın esas karakterine sahip olmaları şartıyla, mamul eşyanın sınıflandırıldığı aynı pozisyonda yer alırlar. Bununla beraber örülmemiş giyim eşyası parçaları veya giysi aksesuarları (62.12 pozisyonunda yer alan hariç) 62.17 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
Aşağıda yazılı olanlarda bu Fasılın haricindedir:

  • 26, 40.15, 42.03 veya 68.12 pozisyonlarındaki giyim eşyası ve aksesuarları.
  • Giyim eşyası imalatına yönelik olarak bir takım işlemlerden geçmiş (kenarlarını bastırmak veya yaka çizgilerinin şekillendirilmesi gibi) fakat giyim eşyası veya giyim eşyasının parçası olarak tanımlanabilecek kadar yeterli işlem görmemiş örgü mensucat parçaları (63.07 pozisyonu).
  • 09 pozisyonundaki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya.

(d)  Oyuncak bebekler için giysiler (95.03 pozisyonu).
 
Alt Pozisyon Açıklama Notu.
58.11 pozisyonunda yer alan parça halindeki kapitoneli mensucattan mamul ürünlerin sınıflandırılması
58.11 pozisyonunda yer alan parça halindeki kapitoneli mensucattan mamul ürünler, XI. Bölümün 2 no.lu Altpozisyon Notunun koşullarına uygun olarak, bu Fasılın pozisyonları altındaki alt pozisyonlar içinde sınıflandırılacaktır. Sınıflandırmanın amacına uygun olarak dış taraftaki mensucatın dokumaya elverişli maddesi, eşyaya esas niteliğini kazandırır. Bu anlamda, örneğin; kapitoneli bir erkek anorağının en dıştaki kumaşı % 60 pamuklu, % 40 polyester ise, bu giyim eşyası 6201.92 alt pozisyonunda yer alır. Şurası kayda değer ki, şayet dıştaki kumaş kendi başına 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarında yer alıyor olsa bile, bu giyim eşyası 62.10 pozisyonunda yer almaz.
 
62.01 –     ERKEKLER VEYA ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN PALTOLAR, KABANLAR, KOLSUZ CEKETLER, PELERİNLER, ANORAKLAR (KAYAK CEKETLERİ DAHİL), RÜZGARLIKLAR VE BENZERİ EŞYA (62.03 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
–   Paltolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya
6201.11 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6201.12 —     Pamuktan
6201.13 —     Sentetik veya suni liflerden
6201.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Diğerleri
6201.91 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6201.92 —     Pamuktan
6201.93 —     Sentetik veya suni liflerden
6201.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
61.01 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hususlar gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
Bununla beraber, bu pozisyon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan mamul giyim eşyasını kapsamaz (62.10 pozisyonu).
 
62.02 –     KADIN VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN MANTOLAR, KABANLAR, KOLSUZ CEKETLER, PELERİNLER, ANORAKLAR (KAYAK CEKETLERİ DAHİL), RÜZGARLIKLAR VE BENZERİ EŞYA (62.04 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
–   Mantolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya
6202.11 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6202.12 —     Pamuktan
6202.13 —     Sentetik veya suni liflerden
6202.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Diğerleri
6202.91 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6202.92 —     Pamuktan
6202.93 —     Sentetik veya suni liflerden
6202.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
61.02 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hususlar gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
Bununla beraber, bu pozisyon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan mamul giyim eşyasını kapsamaz (62.10 pozisyonu).
 
62.03 –     ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN TAKIM ELBİSELER, TAKIMLAR, CEKETLER, BLAZERLER, PANTOLONLAR, ASKILI VE ÜST ÖN PARÇALI TULUMLAR, KISA PANTOLONLAR VE ŞORTLAR (YÜZME KIYAFETİ HARİÇ).
–   Takım elbiseler
6203.11 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6203.12 —     Sentetik liflerden
6203.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Takımlar
6203.22 —     Pamuktan
6203.23 —     Sentetik liflerden
6203.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Ceket ve blazerler
6203.31 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6203.32 —     Pamuktan
6203.33 —     Sentetik liflerden
6203.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar
6203.41 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6203.42 —     Pamuktan
6203.43 —     Sentetik liflerden
6203.49 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
61.03 pozisyonun Açıklama Notunda belirtilen hususlar gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
Bununla beraber, bu pozisyon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan mamul giyim eşyasını kapsamaz (62.10 pozisyonu).
  
62.04 –     KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN TAKIM ELBİSELER, TAKIMLAR, CEKETLER, BLAZERLER, ELBİSELER, ETEKLER, PANTOLON ETEKLER, PANTOLONLAR, ASKILI VE ÜST ÖN PARÇALI TULUMLAR, KISA PANTOLONLAR VE ŞORTLAR (YÜZME KIYAFETLERİ HARİÇ ).
–   Takım elbiseler
6204.11 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6204.12 —     Pamuktan
6204.13 —     Sentetik liflerden
6204.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Takımlar
6204.21 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6204.22 —     Pamuktan
6204.23 —     Sentetik liflerden
6204.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Ceketler ve blazerler
6204.31 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6204.32 —     Pamuktan
6204.33 —     Sentetik liflerden
6204.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Elbiseler
6204.41 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6204.42 —     Pamuktan
6204.43 —     Sentetik liflerden
6204.44 —     Suni liflerden
6204.49 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Etekler ve pantolon etekler
6204.51 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6204.52 —     Pamuktan
6204.53 —     Sentetik liflerden
6204.59 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–    Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar
6204.61 —     Yünden veya ince hayvan kıllarından
6204.62 —     Pamuktan
6204.63 —     Sentetik liflerden
6204.69 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
61.04 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hususlar gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya içinde uygulanır.
Bununla beraber, bu pozisyon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan mamul giyim eşyasını kapsamaz (62.10 pozisyonu).
 
62.05 –     ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER
6205.20 –    Pamuktan
6205.30 –    Sentetik veya suni liflerden
6205.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
62.07 pozisyonundaki gece gömlekleri, fanilalar, atletler ve diğer iç giyim eşyası hariç olmak üzere bu pozisyon erkekler ve erkek çocuklar için örülmemiş gömlekleri (yakaları çıkarılıp takılabilen gömlekler, tören gömlekleri, gündelik gömlekler, takım elbise içine giyilen gömlekler ve spor gömlekler dahil) kapsar.
 
62.01 pozisyonunda yer alan ve genellikle alt kısmında sıkma aksamı olan rüzgarlıklar vb. veya 62.03 pozisyonunda yer alan belden aşağı cepleri olan ceketler bu pozisyon haricinde kalır. Kolsuz giysiler de bu pozisyon haricindedir.
 
62.06 –     KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN BLUZLAR, GÖMLEK VE GÖMLEK-BLUZLAR
6206.10 –    İpekten veya ipek döküntülerinden
6206.20 –    Yünden veya ince hayvan kıllarından
6206.30 –    Pamuktan
6206.40 –    Sentetik veya suni liflerden
6206.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu pozisyon, kadınlar ve kız çocukları için bir grup örülmemiş bluzları, gömlekleri ve gömlek-bluzları kapsar.
Bel hizasından aşağı cepleri olanlar veya alt kısmını sıkmak amacıyla lastik (ribs örgülü) bel bandı veya benzeri kuşakları olan giyim eşyası bu pozisyonda yer almaz.
Aşağıda yazılı olanlarda bu pozisyona dahil değildir:

  • Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim (62.08 pozisyonu).

(b)   56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan mamul giyim eşyası (62.10 pozisyonu).
(c)   İş gömlekleri veya benzeri koruyucu amaçlı gömlekler (62.11 pozisyonu).
 
62.07 –     ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN FANİLALAR, ATLETLER, KÜLOTLAR, SLİPLER, GECE GÖMLEKLERİ, PİJAMALAR, BORNOZLAR, ROBDÖŞAMBRLAR VE BENZERİ EŞYA.
–   Külotlar ve slipler
6207.11 —     Pamuktan
6207.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Gece gömlekleri ve pijamalar
6207.21 —     Pamuktan
6207.22 —     Sentetik ve suni liflerden
6207.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Diğerleri
6207.91 —     Pamuktan
6207.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
Bu pozisyon, erkekler ve erkek çocuklar için örülmemiş iç giyim eşyasını (fanilalar ve atletler, külotlar, slipler vb. eşya) kapsar.
Aynı zamanda erkekler ve erkek çocukları için gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar (plaj bornozları dahil), robdöşambrlar ve benzeri eşya (genellikle ev içinde giyilen giysiler) da bu pozisyonda yer alır.
Şurası kayda değer ki, bu türden örülmüş eşya, hale göre 61.07 veya 61.09 pozisyonlarında sınıflandırılır.
 
62.08 –     KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN FANİLALAR, KAŞKORSELER, KOMBİNEZONLAR, JÜP VEYA JÜPONLAR, SLİPLER VE KÜLOTLAR, GECELİKLER, PİJAMALAR, LİZÖZLER, BORNOZLAR, SABAHLIKLAR VE BENZERİ EŞYA.
–   Kombinezonlar, jüp veya jüponlar
6208.11 —     Sentetik veya suni liflerden
6208.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Gecelikler ve pijamalar
6208.21 —     Pamuktan
6208.22 —     Sentetik veya suni liflerden
6208.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Diğerleri
6208.91 —     Pamuktan
6208.92 —     Sentetik veya suni liflerden
6208.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
Bu pozisyon, kadınlar ve kız çocukları için örülmemiş iç giyim eşyasını (fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler, külotlar vb. eşya) kapsar.
Aynı zamanda kadınlar ve kız çocukları için gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar (plaj bornozları dahil), sabahlıklar vb. eşya (genellikle ev içinde giyilen giysiler) da bu pozisyonda yer alır.
Şurası kayda değer ki, bu türden örülmüş eşya hale göre 61.08 veya 61.09 pozisyonlarında sınıflandırılır.
Sütyenler, korseler, korse kemerleri vb. eşya da bu pozisyon haricinde kalır (62.12 pozisyonu).
 
62.09 –     BEBEKLER İÇİN GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI.
6209.20 –    Pamuktan
6209.30 –    Sentetik liflerden
6209.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu Fasılın 4(a) no.lu Notuna göre, “bebek giyim eşyası ve aksesuarları” tabiri, boyu 86 cm.yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya için uygulanır.
Diğerleri anlamında, örme sabah kıyafeti, peri elbiseleri, çocuk tulumları, mama önlükleri, eldivenler, tek parmaklı veya parmaksız eldivenler, taytlar ve üstüne yapıştırılmış, dikilmiş veya başka suretle tutturulmuş veya aplike edilmiş dış tabanları olmayan patik şeklindeki giysiler de bu pozisyona dahildir.
Şurası kayda değer ki, ilk bakışta hem 62.09 pozisyonunda hem de bu Fasılın diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilecek eşya, 62.09 pozisyonunda sınıflandırılır (bu Fasılın 4 (b) notuna bakınız).
Bu pozisyon;
(a)    Bebekler boneleri (65.05 pozisyonu);
(b)    Bebek bezleri (96.19 pozisyonu);
(c)    Nomaklatürün diğer fasıllarında daha belirli bir şekilde yer alan bebeklere mahsus giyim eşyası aksesuarları;
Kapsamaz.
 
62.10 –     56.02, 56.03, 59.03, 59.06 VEYA 59.07 POZİSYONLARINDAKİ MENSUCATTAN HAZIR GİYİM EŞYASI.
6210.10 –    56.02 veya 56.03 pozisyonlarındaki mensucattan
6210.20 –    6201.11 ila 6201.19 alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki diğer giyim eşyası
6210.30 –    6202.11 ila 6202.19 alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki diğer giyim eşyası
6210.40 –    Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası
6210.50 –    Kadınlar ve kız çocuklar için diğer giyim eşyası
 
Bu pozisyon, 62.09 pozisyonundaki bebekler için giyim eşyası hariç olmak üzere erkek veya kadın ayırımı yapılmaksızın keçeden veya dokunmamış mensucattan (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) veya 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan (örülmüş mensucat hariç) tüm hazır giyim eşyasını kapsar.
Yağmurluklar, dalgıç elbiseleri, muşambadan yapılmış elbiseler, radyasyona karşı koruyucu giysiler (solunum aygıtı ile kombine halde olanlar hariç)de bu pozisyonda yer alır.
Şurası kayda değer ki, ilk bakışta hem bu pozisyonda hem de bu Fasılın diğer pozisyonlarında (62.09 pozisyonu hariç) sınıflandırılabilecek eşya, bu pozisyonda sınıflandırılır (bu Fasılın 5 numaralı Not hükmüne bakınız).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz liflerinden mamul tülbentten giyim eşyası (48.18 pozisyonu).
(b)   58.11 pozisyonundaki parça halindeki kapitoneli mensucattan mamul giyim eşyası (genellikle 62.01 veya 62.02 pozisyonları). Bu Fasıla ilişkin genel Açıklama Notunun sonundaki Alt Pozisyon Açıklama Notuna bakınız.
(c)   Giysi aksesuarları (örn; 62.16 pozisyonunda yer alan eldivenler, tek parmaklı veya parmaksız eldivenler gibi).
 
62.11 –     SPOR, KAYAK VE YÜZME KIYAFETLERİ; DİĞER GİYİM EŞYASI
–   Yüzme kıyafetleri
6211.11 —     Erkekler ve erkek çocuklar için
6211.12 —     Kadınlar ve kız çocuklar için
6211.20 –      Kayak kıyafetleri
–   Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası
6211.32 —     Pamuktan
6211.33 —     Sentetik veya suni liflerden
6211.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Kadınlar ve kız çocukları için diğer giyim eşyası
6211.42 —     Pamuktan
6211.43 —     Sentetik veya suni liflerden
6211.49 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
Spor kıyafetleri, kayak kıyafetleri ve yüzme kıyafetlerine ilişkin 61.12 pozisyonu Açıklama Notunun ve 61.14 pozisyonunun diğer giysilerle ilgili Açıklama Notunun hükümleri gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır. Bununla beraber bu pozisyondaki spor kıyafetleri astarlanmış olabilir.
Şurası kayda değer ki, 61.14 pozisyonundan farklı olarak bu pozisyon, örülmemiş fakat hazırlanmış ve ayrı sunulan yelekleri de kapsamaktadır.
Muntazam aralıklarda atkı ipleri atlatılmış (yapılmamış) olan ve ileri bir şekilde işlem görmeksizin basitçe kesilerek elde edilen peştemaller (kuşak) de bu pozisyona dahildir. Ayrı haldeki peştemaller (kuşaklar) de yine bu pozisyonda yer alır.
 
62.12 –     SÜTYENLER, KORSELER, KORSE KEMERLER, PANTOLON ASKILARI, ÇORAP BAĞLARI, JARTİYERLER VE BENZERİ EŞYA VE BUNLAR İÇİN PARÇALAR (ÖRÜLMÜŞ OLSUN OLMASIN ).
6212.10 –    Sütyenler
6212.20 –    Korseler ve korse pantolonlar
6212.30 –    Sütyenli korseler
6212.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, vücudun bazı kısımlarını veya bazı giyim eşyasını yerli yerinde tutmaya mahsus eşyayı ve bu eşya için parçaları kapsar. Bu eşya, elastiki olsun olmasın örme mensucat da dahil olmak üzere her türlü dokumaya elverişli maddeden mamul olabilir.
Bu pozisyona, diğerleri meyanında, aşağıda yazılı olanlar dahildir:
(1)   Her türlü sütyenler.
(2)   Korseler ve korse pantolonlar.
(3)   Sütyenli korseler (korseler veya korse pantolonlar ve sütyenlerin kombinasyonu).
(4)   Korseler ve korse kemerler. Bunlar, genellikle elastik metalik veya plastik mesnetlerle desteklenmiş ve şerit veya kopçalarla tutturulmuşlardır.
(5)   Jartiyer-kemerler, hijyenik-kemerler, kasık bağı bandajları, suspansuvar, pantolon askıları, çorap bağları, jartiyerler, gömlek için kol bağları ve kolluklar.
(6)   Erkekler için vücut korseleri (külotlarla kombine olanlar dahil).
(7)   Hamile kadınlara mahsus korseler, doğumdan sonra kullanılan korseler vb. düzeltme veya takviye edici korseler (90.21 pozisyonundaki ortopedik cihazlardan olmamak şartıyla) (ilgili pozisyonun Açıklama Notuna bakınız).
 
Yukarıda belirtilen eşya çeşitli türden şeritçi ve kaytancı eşyası, kurdele, dantela, vb. ile teçhiz edilmiş olabileceği gibi dokumaya elverişli olmayan diğer maddeler (örn; metal, kauçuk, plastik veya deri) ile teçhiz edilmiş de olabilir.
Üretimde doğrudan doğruya ilmik sayısının artırılması veya eksiltilmesi suretiyle şekil verilerek bu pozisyondaki eşyanın üretiminde kullanılan örülmüş mensucattan eşya ile bu eşyanın parçaları da uzunluğu boyunca birkaç parça şeklinde sunulmuş olsa dahi bu pozisyona dahildir.
Tamamen kauçuktan mamul bulunan korse ve kemerler bu pozisyona dahil değildir (40.15 pozisyonu).
               
62.13 –     MENDİLLER.
6213.20 –    Pamuktan
6213.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu pozisyon, hiçbir kenarı 60 cm.yi geçmeyen kare veya kareye yakın şekillerdeki eşyayı kapsar (bu fasılın 7 numaralı Not hükmüne bakınız). Bunlar, alelade mendiller olabileceği gibi, başı örtmede, boyuna sarmada veya süs olarak belde kullanılan tiplerde de olabilir. Bunların düz veya tırtıllı olan kenarları, bastırılmış, kıvrılarak yuvarlatılmış, pervazlanmış veya genellikle dokunurken çözgü veya atkı iplerinin yahut hem çözgü hem atkı iplerinin kenarlarda dokuma dışı bırakılması suretiyle saçak yapılmış olur. Saçaklı olanların kenarlarının ölçülmesinde saçaklar da hesaba katılır.
Bu pozisyonda yer alan mendiller tamamen danteladan da olabilir.
Bu pozisyon ayrıca, birkaç kareden oluşan parça halinde, mendil veya fular özelliğine sahip olan ve belirlenmiş (atkı veya çözgü ipliklerinin bulunmamasıyla belli olan) çizgiler boyunca basitçe kesilerek daha ileri biri işleme tabi tutulmaksızın mendiller veya fularlar olarak kullanılmaya uygun ayrı halde bulunan saçaklı eşyalara dönüştürülebilen mensucatı da kapsar.
Benzer şekilde, istenilen şekil ve boyutta basit bir şekilde kesildikten sonra imali bitirilmemiş eşyaya, mendil, fular vb. mahiyetini veren “iplik çekme işçiliğine” tabi tutulmuş mensucat da bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz liflerinden tülbentten mendiller (48.18 pozisyonu).
(b)   Basit bir şekilde kare veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş dokunmamış mensucat (56.03 pozisyonu).
(c)   Sadece kare şeklinde kesilerek üzerine işleme yapılmış fakat kenarları yapılmamış veya saçaklandırılmamış mensucat (58.10 pozisyonu).
(d)  Herhangi bir kenarı 60 cm.’yi geçen kare şallar veya mendil özelliği taşıyan eşya ile kare veya kareye yakın şekilde olmayan şallar, eşarplar vb. eşya (62.14 pozisyonu).
 
62.14 –     ŞALLAR, EŞARPLAR, FULARLAR, KAŞKOLLAR, PEÇELER, DUVAKLAR VE BENZERİ EŞYA
6214.10 –    İpekten veya ipek döküntülerinden
6214.20 –    Yünden veya ince hayvan kıllarından
6214.30 –    Sentetik liflerden
6214.40 –    Suni liflerden
6214.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir.
(1)   Şallar. Genellikle kare, üçgen veya dairesel şekilde olan bu eşya, baş ve omuzları örtecek büyüklüktedir.
(2)   Eşarplar ve fularlar. Bunlar, kare veya dikdörtgen şeklinde olup, normal olarak boyuna sarılırlar.
(3)   Kaşkollar. Bunlar, uzun eşarplar veya hafif şallar olup, genellikle danteladan imal olunmakta ve kadınlar tarafından baş ve omuzların örtülmesinde kullanılmaktadır.
(4)   Peçe ve duvaklar. Bunlar, genellikle hafif, şeffaf veya ağ şeklinde malzemeden veya bazen danteladan imal olunan ve süs veya belirli amaçlarda kullanılan eşyadır (gelin duvakları, matem duvakları, rahibe duvakları veya şapka peçeleri ve yüz peçeleri vb.).
 
Bu eşyanın kenarları genellikle bastırılmış, kıvrılarak yuvarlatılmış, pervazlanmış veya saçaklı olur.
Belirli aralıklarla dokunmamış iplik bantları bulunan ve buralarından basit bir şekilde kesilmek suretiyle bu pozisyondaki kenarları saçaklı eşyanın elde edilmesine olanak sağlayan türden olan mensucat da bu pozisyonda yer alır.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Basit bir şekilde kare veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş, dokunmamış mensucat (56.03 pozisyonu).
(b)   Sadece şal, eşarp vb. şekillerde kesilerek üzerine işleme yapılmış, fakat kenarları yapılmamış veya saçaklandırılmamış mensucat (58.10 pozisyonu).
(c)   Örülmüş şallar, eşarplar vb. (61.17 pozisyonu).
(d)  Hiçbir kenarı 60 cm.yi geçmeyen kare şeklinde eşya (62.13 pozisyonu).
(e)   Üniforma eşarpları (askeri veya dini gibi) (62.17 pozisyonu).
 
62.15 –      BOYUN BAĞLARI, PAPYONLAR VE KRAVATLAR.
6215.10 –    İpekten ve ipek döküntülerinden
6215.20 –    Sentetik ve suni liflerden
6215.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
Bu pozisyon, genellikle erkekler tarafından kullanılmakta olan türdeki kravatları, boyun bağlarını, papyon kravatları, yakalı kravatları vb.yi kapsar (metal, plastik veya diğer maddelerden yakaya takılmasını kolaylaştıracak tertibat monte edilmiş olsun olmasın).
Kravat patronuna uygun olarak kesilmiş şekildeki kravatlık kumaşlarda bu pozisyona dahil olur; fakat kravatlık malzemeden çapraz (verev) kesilmiş durumdaki kumaşlar bu pozisyon haricinde kalır.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   Örülmüş boyun bağları, papyonlar ve kravatlar (61.17 pozisyonu).
(b)   Din adamlarının ve adliye mensuplarının giysilerine mahsus boyun atkıları (rabats) ile jabolar ve 62.17 pozisyonundaki diğer eşya.
 
62.16 –      ELDİVENLER, TEK PARMAKLI ELDİVENLER VE PARMAKSIZ ELDİVENLER
Bu pozisyon, örme veya tığ işi olanlar haricindeki her türlü dokumaya elverişli maddelerden (dantela dahil) mensucattan eldivenleri, parmaksız eldivenleri ve tek parmak eldivenleri kapsar.
61.16 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hususlar “gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla“, bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
Sanayide, vb. yerlerde koruyucu olarak kullanılan türden olan eldivenler de bu pozisyona dahildir.
 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Lif kabağından yapılan friksiyon (kese) eldivenleri (astarlı olsun olmasın) (46.02 pozisyonu).
(b)   Kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz liflerinden tülbentten eldivenler, tek parmaklı ve parmaksız eldivenler (48.18 pozisyonu).
 
62.17 –     GİYİM EŞYASININ DİĞER HAZIR AKSEUARLARI; GİYİM EŞYASININ VEYA GİYİM EŞYASI AKSESUARININ PARÇALARI (62.12 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
6217.10 –    Aksesuarlar
6217.90 –    Parçalar
Bu pozisyon, örülmüş olanlar hariç olmak üzere bu Fasılın diğer pozisyonlarında veya Tarifenin başka yerlerinde belirtilmeyen veya yer almayan giyim eşyasının hazır aksesuarlarını kapsar. Aynı zamanda giyim eşyasını veya giyim eşyası aksesuarlarının örülmemiş parçaları da (62.12 pozisyonundakiler hariç) bu pozisyona dahildir.
Bu pozisyon, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:

  • Subralar (Koltukluklar): Bunlar, genellikle kauçuklu mensucattan veya üzeri dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuktan mamuldür. Tamamı plastikten mamul olanlar (39.26 pozisyonu) ile kauçuktan olanlar (40.15 pozisyonu) bu pozisyon haricinde kalır.

(2)   Omuz vatkaları veya diğer vatkalar: Bunlar, genellikle vatkadan, keçeden veya üzeri mensucatla kaplanmış dokumaya elverişli madde döküntülerinden imal edilmektedir. Üzeri mensucatla kaplı olmayan kauçuktan (genellikle gözenekli kauçuk) mamul omuz vatkaları ve diğer vatkalar bu pozisyon haricinde kalır (40.15 pozisyonu).
(3)   Her çeşit kemerler (kılıç kayışlar ve palaskaları dahil) ve kuşaklar (örneğin askeri veya dini kuşaklar gibi): Bunlar, mensucattan (elastiki veya kauçuklu olsun olmasın) veya dokunmuş metal tel mensucattan mamuldür. Bu tür eşya, tokalar veya kıymetli metalden bağlantı elemanı içerse veya incilerle, kıymetli veya yarı kıymetli taşlarla (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) süslenmiş olsa dahi burada sınıflandırılır.
(4)   El kürkleri. (manşonlar) (sadece dış kısmında süs mahiyetinde kürk veya suni kürk olan el kürkleri (manşonlar) dahil).
(5)   Koruyucu kolluklar.
(6)   Gemici yakaları.
(7)   Apoletler, kol işaretleri, vb.

  • Şekline göre, kesilerek şekil verme işlemi haricinde yapılmış etiketler, işaretler, amblemler, “flaşlar (tanınmayı sağlayan parlak renkli yama)” ve benzerleri (58.10 pozisyonundaki motif halinde işlemeler hariç) (sadece şekline ya da ölçüsüne göre kesilerek şekil verilmiş olan eşya bu pozisyon haricinde kalır ve 07 pozisyonunda yer alır).

(9)   Göğse takılan kordonlar, düğme ile ilik arasına tertiplenen kordon ve şeritten mamul ilikleme tertibatı vb.
(10) Yağmurluk vb. giyim eşyasına mahsus ayrı olarak sunulan astarlar (müflonlar).
(11) Cepler, kollar, yakalar, takma bebek yakaları, baş ve boyuna dolanan atkılar, çok çeşitli süsler (rozetler, fiyonklar, fırfırlar, dantela süsleri, kırmalı dantelalar, farfala dantelalar ve benzeri süsleyici aksesuarlar gibi), korsajlar, kadın yelekleri (yaka ile birleştirilmiş olanlar dahil), büzgülü dantelalar veya muslin göğüslükler, kolluklar, manşetler, yakaların boyun kısımları, klapalar ve benzeri eşya.
(12) Kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (danteladan yapılmış olanlar dahil) ve dış tarafı, üst kısma yapıştırılmamış, dikilmemiş veya başka şekilde sabitlenmemiş veya aplike edilmemiş ayakkabılar (bebek patikleri hariç).
Bazı süslemeler, (pomponlar ve püsküller, dantel veya nakışlı motifler gibi) genellikle hazır süslemeler olarak, 58. Fasılda sınıflandırılır.
Bu pozisyonda yer alan eşya çoğunlukla danteladan veya işlemeden yapılır ve bunlar, ister doğrudan doğruya danteladan şekil verilerek yapılsın, ister 58.04 veya 58.10 pozisyonlarındaki dantela ve işlemeli mensucattan imal edilmiş bulunsun, bu pozisyonda yer alır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   62.09 pozisyonundaki bebekler için giyim eşyası aksesuarları.
(b)   Mesleki nedenlerle kullanılan kemer, kayış vb. (örn; cam siliciler veya elektrikçilerin kullandıkları) veya giyim eşyasına mahsus olmayan rozetler (63.07 pozisyonu).
(c)   Tüylü süslemeler (67.01 pozisyonu).
(d)  67.02 pozisyonundaki yapma çiçek, yaprak ve meyvelerden oluşan süslemeler.
(e)   Çıtçıt şeritleri, çengeller ve şeritler üzerindeki gözler (hale göre 58.06, 83.08 veya 96.06 pozisyonları).
(f)   Kayarak işleyen fermuarlar (96.07 pozisyonu).

Başa dön tuşu