Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 44 – Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

 BÖLÜM IX

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

FASIL 44

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ

Fasıl Notları.
1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a)   Başlıca parfümeride, eczacılıkta veya böceklerin öldürülmesinde, mantarların yok edilmesinde veya benzeri amaçlarla kullanılacak türden olan ve ince dilimler halindeki, rendelenmiş, kırılmış, öğütülmüş veya toz halindeki ağaç; (12.11 pozisyonu)
(b)   İşlenmemiş haldeki bambular ve özellikle örgü için kullanılan odunsu tabiatlı diğer maddeler (yarılmış, uzunlamasına biçilmiş veya kesilmiş olsun olmasın)

 • Başlıca boyacılıkta veya debagatte (dabaklama) kullanılacak türden olan ince dilimler halinde, rendelenmiş, öğütülmüş veya toz halinde ağaç (14.04 pozisyonu);
 • Aktif hale getirilmiş kömürler (38.02 pozisyonu)
 • 02 pozisyonundaki eşya;
 • Fasıldaki eşya;
 • Fasılda yer alan ayakkabı veya aksamı;
 • Fasıldaki eşya (Örneğin, şemsiye, baston ve bunların aksamı)

(ij)   68.08 pozisyonundaki eşya;

 • 17 pozisyonundaki taklit mücevherat
 • veya XVII. Bölümlerdeki eşya (örneğin, makine aksamları ve parçaları, mahfazaları, kılıflar, makinalar, cihazlar ve araba yapım ve tamirinde kullanıma mahsus eşyalar için kabinler);
 • Bölümdeki ürünler (örneğin, saat kutuları ve müzik aletleri ve bunların aksam ve parçaları)
 • Ateşli silahların aksam ve parçaları (93.05 pozisyonu);
 • Fasıldaki eşya (örneğin, mobilya, lambalar ve aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar);
 • Fasıldaki eşya (örneğin, oyuncaklar, oyunlar, spor malzemeleri);
 • Fasıldaki eşya (örneğin, pipolar ve bunların aksam ve parçaları, düğmeler, kurşun kalemler ve monopodlar, bipodlar, tripodlar vb. gibi) 96.03 pozisyonuna giren eşyaların ahşap gövde ve sapları hariç;
 • Fasıldaki eşya (örneğin, sanat eserleri).

2.-   Bu Fasıldaki “yoğunlaştırılmış ahşap” tabiri, kimyasal veya fiziksel işlem görmüş (tabakaların birbirine tutturulması söz konusu olduğunda, yapıştırılma işlemini sağlamadan daha ileri bir işlem görmüş) ve bu suretle yoğunluğu ve sertliği önemli derecede artmış ve mekanik dayanıklılık ya da kimyasal veya elektrik etkilerine karşı daha fazla direnç kazanmış masif veya yapıştırılmış levhalardan oluşan ağaçları ifade eder.
3.-   44.14 ila 44.21 pozisyonları, bu pozisyonlarda tanımlanan ahşap eşyaya uygulandığı gibi yonga levha veya benzeri levha, lif levha, lamine edilmiş (kaplama) ağaç veya yoğunlaştırılmış ağaçtan tanımlarına uyan eşyaya da uygulanır.
4.-   44.10, 44.11 veya 44.12 pozisyonlarındaki ürünler, 44.09 pozisyonundaki eşya için belirtilen şekillerde işlenmiş, eğilmiş, ondüle edilmiş, perfore edilmiş, kare veya dikdörtgenden başka bir şekil verilmek üzere kesilmiş veya biçimlendirilmiş veya diğer pozisyonlardaki eşya vasfını vermemesi şartıyla başka bir işleme tabi tutulmuş olabilirler.
5.-   44.17 pozisyonuna kesici kısmı, iş gören kenarı, iş gören yüzü veya iş gören diğer kısımları 82. Fasılın 1. notunda belirtilen herhangi bir maddeden yapılan aletler dahil değildir.
6.-   Yukarıdaki 1 no lu not hükmü saklı kalmak şartıyla metinin başka türlü gerektirdiği haller dışında, bu Fasıl pozisyonu “ağaç” a yapılan herhangi bir atıf bambuları ve odunsu yapıdaki diğer maddeleri kapsar.
 
Altpozisyon Notu.
1.- 4401.31 alt pozisyonunda geçen “odun pelleti” tabirinden mekanik ahşap işleme, mobilya sanayii veya diğer ahşap dönüşüm işlemlerinden ortaya çıkan talaş vb. yan ürünler anlaşılır. Bunlar doğrudan sıkıştırma yoluyla veya ağırlık itibarıyla %3’ü geçmeyecek şekilde bir bağlayıcı ilave.  edilerek aglomere edilirler, çapı 25 mm ve uzunluğu 100mm’yi geçmeyen silindirik ürünlerdir.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, imal edilmemiş ağaç, yarı-işlenmiş ağaç ürünleri ve genellikle ahşap eşyayı içerir.
Bu ürünler kabaca aşağıdaki şekilde gruplandırılabilirler:
(1)   İşlenmemiş ağaç malzeme (kesildiği haliyle, yarılmış, kabaca dört köşe  hale getirilmiş, kabuğu soyulmuş vb.) yakacak ağaç, ağaç artıkları ve parçacıkları, testere talaşı, dilim yada parçacıklar halinde; fıçı çemberi, tel direği, maden direği, kazık vb.; odun kömürü, ağaç yünü, ağaç unu; demiryolu veya tramvay traversleri (genel olarak 44.01 ila 44.06 pozisyonları). Bununla birlikte bu Fasıl, başlıca parfümeride, eczacılıkta veya böceklerin öldürülmesinde, mantarların yok edilmesinde veya benzeri amaçlarla kullanılacak türden olan ve ince dilimler halindeki, rendelenmiş, kırılmış, öğütülmüş veya toz halindeki (12.11 pozisyonu) ve başlıca boyacılıkta veya debagatte (dabaklama) kullanılacak türden olan ince dilimler halinde, rendelenmiş, öğütülmüş veya toz halindeki ağaçları içermez (14.04 pozisyonu).
(2)   Biçilmiş, dilimlenmiş, levhalar halinde kesilmiş, soyulmuş, zımparalanmış, kumlanmış, uç uca eklenmiş, örneğin; parmak şeklinde birleştirilmiş (yani daha uzun ağaç malzeme elde etmek için, birbirine geçmiş parmaklara benzeyen birleştirme şekilleriyle, kısa ağaç malzéme kısımlarının tutkalla birbirlerine uç uca yapıştırıldığı bir işlemle birleştirilmiş) ve şekil verilmiş ağaç (44.07 ila 44.09 pozisyonları).
(3)   Yonga levha ve benzeri levhalar, lif levha, lamine edilmiş (kaplama) ağaç ve yoğunlaştırılmış ağaç (44.10 ila 44.13 pozisyonları).
(4)   Ahşap eşya (Bu Fasılın 2 No lu Açıklama Notu ile aşağıdaki pozisyonların açıklama notlarında belirtilen bazı çeşitleri hariç) (44.14 ila 44.21 pozisyonları).
Genel kural olarak,  ağaç ve plastik tabakalarından oluşmuş yapı panelleri bu Fasılda sınıflandırılırlar.  Bu panellerin sınıflandırılması genellikle kullanım amaçlarına göre bunlara esas karakterlerini veren dış yüzey ya da yüzeylerine bağlıdır. Bu durumda, örn; çatı, duvar ya da döşeme işlerinde bir yapı elemanı olarak kullanılan ve yonga levhadan bir dış tabaka ve plastikten bir izolasyon tabakasından oluşmuş bir yapı paneli 44.10 pozisyonunda sınıflandırılır. Panelin bir yapı elemanı olarak kullanılmasını mümkün kılan sert ve dayanıklı odun kısmı olduğu için, tali bir işlev (izolasyon vazifesi) gören plastik tabakasının kalınlığı fazla önem taşımaz. Öte yandan, dıştaki plastik tabakalarına içten bir ağaç tabakasının sadece destek vazifesi gördüğü panel çoğu kez 39.Fasılda sınıflandırılır.
Tamamlanmamış veya demonte vaziyette olan ahşap eşya, parçalarının bir arada bulunması şartıyla, uygun bitmiş eşya olarak sınıflandırılır. Buna benzer şekilde, ait oldukları ahşap eşya ile birlikte satılan cam, mermer, metal ya da diğer maddelerin aksesuar veya aksam ve parçaları monte edilmiş olsun veya olmasın o eşyalarla birlikte sınıflandırılırlar.
Mamul ahşap eşyayı kapsayan 44.14 ila 44.21 pozisyonları, ister normal ağaçtan isterse yonga levha veya benzeri levhadan, lif levha, lamine edilmiş (kaplama) ağaç veya yoğunlaştırılmış ağaçtan imal edilmiş olsun ahşap eşyayı kapsar. (Fasılın 3 No lu Not Hükmüne bakınız)
Kurutma, yüzeysel kömürleştirme (karbonizasyon), astarlama ve doldurma, boyama, vernikleme veya kreozot, kömür katranı, pentaklorfenol (ISO), kromlu bakır arsenat ya da amonyaklı bakır arsenat vb. maddelerle emprenyeleme gibi ağaç malzemenin korunması için lüzumlu işlemler ağacın tarife tatbikatını etkilemez. Bununla birlikte, bu genel düşünceler, boyalı, rengi değişmiş veya koruyucu işlem görmüş ahşabın belirli kategorileri için özel sınıflandırma hükümlerinin yer aldığı 44.03 ve 44.06 pozisyonlarının altpozisyonlarında uygulanmaz.
Bambu ve söğüt çubuğu gibi odunsu yapıya sahip bazı maddeler esas olarak sepetçi eşyası yapımında kullanılırlar. İşlem görmemiş vaziyetteki buna benzer maddeler 14.01 pozisyonunda; sepetçi eşyası şeklinde oldukları takdirde 46.Fasılda yer alırlar. Bununla birlikte, dilimlenmiş veya küçük parçacıklar şeklindeki bambu gibi (yonga levhalar, lif levhalar veya selüloz hamur üretimi için kullanılan) ürünler ve bambudan eşyalar veya diğer ahşap maddeler; sepetçi eşyası, mobilya veya özellikle diğer Fasıllara dahil olan diğer eşyalar hariç, durum başka türlü gerektirmediği takdirde, ilgili ürünlerle veya gerçek ahşap eşyalarıyla bu Fasılda sınıflandırılır. (örneğin 44.10 ve 44.11 pozisyonlarındaki durum gibi). (Bu Fasılın 6 no lu not hükmüne bakınız).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
Bazı tropik ağaç türlerinin adları
44.03, 44.07, 44.08, 44.09 ve 44.12 pozisyonlarının ilgili alt pozisyonları bakımından bazı tropik ağaç türlerinin adları “Tropik Ağaçlar Uluslararası Teknik Birliği (ATIBT), Fransız Uluslararası Kalkınma Amaçlı Tarımsal Araştırma Merkezi (CIRAD) ve Uluslararası Tropik Kereste Organizasyonu (ITTO)” tarafından önerilen pilot isimlere göre tasnif edilmiştir. Pilot isim; ağaç türlerinin üretildiği ya da tüketildiği anavatanında en yaygın olduğu yerleşik ismidir.
Söz konusu pilot isimler, ilgili bilimsel ve yöresel isimlerle birlikte bu Fasıla ait Açıklama Notları ekinde liste halinde verilmiştir.
 
44.01 –     YAKMAYA MAHSUS AĞAÇLAR (KÜTÜK, ODUN, ÇALI-ÇIRPI DEMETLERİ HALİNDE VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE); İNCE DİLİMLER VEYA YONGALAR HALİNDE AĞAÇ; TESTERE TALAŞI VE ODUN DÖKÜNTÜ VE ARTIKLARI (KÜTÜK, BRİKET, TOPAK VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN). 
–  Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı  demetleri halinde veya benzeri şekillerde):
4401.11 – –  İğne yapraklı ağaçlar
4401.12 – –  Geniş yapraklı ağaçlar
–  İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç
4401.21 — İğne yapraklı ağaçlar
4401.22 — Geniş yapraklı ağaçlar
-Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket,  topak ve benzeri şekillerde aglomere edilmiş):
4401.31- Topak şeklinde odun döküntü ve atıkları
4401.39 – Diğerleri
4401.40 – Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları, aglomere edilmemiş
Bu pozisyona şunlar dahildir:
 
(A)  Yakmaya mahsus ağaçlar genellikle şu şekillerde bulunur:

 • Çoğunlukla kabuklu olan, gövdenin küçük parçaları.
 • Yarılmış ağaç gövdeleri veya kısa gövde kısımları.

(3) Çalı-çırpı demetleri, kaba çubuklar, bağ sırıkları, ağaç kütük ve kökleri.
(B)  Dilim ya da parçacıklar halindeki odun, (düz, sert ve kabaca kare şeklinde) yani mekanik, kimyasal veya her ikisini birleştiren yöntemlerle selüloz hamuru elde edilmesinde veya lif levha, yonga levha üretiminde kullanılan mekanik yöntemlerle küçük yongalar ya da (ince ve esnek) parçacıklar haline getirilmiş odun. Bu Fasıla ilişkin 6. Nota istinaden örneğin, bambudan elde edilen benzer ürünler de bu pozisyon kapsamındadır.
Yuvarlak veya yarılmış haldeki kağıtlık odun bu pozisyon haricindedir (44.03 pozisyonu).
(C)  Kütükler, briketler, topaklar veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş ya da edilmemiş testere talaşı.
(D)  (Kereste olarak kullanılmayan) odun döküntü ve artıkları. Bu maddeler özellikle odun hamuru (kağıt), yonga levha, lif levha üretiminde ve yakacak olarak kullanılırlar. Kereste veya planyalama makinesi artıkları; imalat artıkları; kırık tahtalar; kullanılamayan eski ambalaj sandıkları; kütükler, briketler, topaklar veya benzeri şekiller halinde aglomere edilmiş olsun ya da olmasın kabuk ve talaşlar marangozluk ve dülgerlik artıkları ve parçacıkları; kullanılmış boyalı odun, dabaklama odunu veya kabuğu da bu artıklar içine girer. Pozisyon, ayrıca, yapım ve yıkım döküntülerinden ayrılan ve kereste olarak kullanılmayan odun döküntü ve artıklarını da içerir. Bununla birlikte, ayrılmış ahşap eşyalar ve (örneğin, kiriş, kalas, kapılar) gibi yeniden kullanıma uygun olanlar uygun pozisyonlarda sınıflandırılırlar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Reçine ile kaplanarak veya diğer yollarla çıra haline getirilmiş odun ve odun artıkları (36.06 pozisyonu),
(b)   Odun hamuru veya kibrit çöpü üretiminde kullanılan türden tomruklar (44.03 pozisyonu); yakılacak türden tomruklara benzemeyen bu tomruklar dikkatli bir şekilde tasnif edilir, kabuk ya da odunları (levhalar halinde) soyulmuş olabilir ve genellikle kırık, yarık, eğri, budaklı veya çatallı değildirler.

 • Örgü işlerinde ya da elek, chip-kutuları, tablet kutuları vb. yapmada kullanılan türden odun yongası ve sirke yapımında ya da sıvıların arıtılmasında kullanılan odun yongaları (04 pozisyonu).
 • Ağaç yünü ve ağaç unu (05 pozisyonu).

 
44.02 –     ODUN KÖMÜRÜ (KABUK VEYA SERT KABUKLU MEYVELERİN KABUKlARINDAN YAPILAN KÖMÜRLER DAHİL) (AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN)
4402.10 –   Bambudan olanlar
4402.90 –    Diğerleri
 
Odun kömürü, odunun havayla temas etmeden karbonlaştırılması ile elde edilir. Bloklar, çubuklar veya granül ya da toz halinde veya briketler, tabletler, küreler halinde katran ile veya diğer maddelerle aglomere edilmiş olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.
Hayvansal veya mineral karbona benzemeyen odun kömürü sudan daha hafiftir ve parçalarında odunsu yapı görülür.
Hindistan cevizi ve diğer meyve kabuklarının karbonlaştırılması ile elde edilen benzer ürünler de bu pozisyonda yer alır.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Fasıl anlamında ilaç olarak hazırlanmış odun kömürleri,
 • Koku maddeleriyle karıştırılmış; tablet veya diğer şekiller halindeki odun kömürü (07 pozisyonu).
 • Aktive edilmiş karbon (02 pozisyonu).
 • Resim çizmede kullanılan kömürler (kömür kalemleri) (09 pozisyonu).

 
44.03 –     YUVARLAK AĞAÇLAR (KABUKLARI VEYA KIŞIRLARI ALINMIŞ VEYA KARE ŞEKLİNDE KABACA YONTULMUŞ OLSUN OLMASIN) (+)
–    Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş olanlar:
4403.11 – – İğne yapraklı ağaçlar
4403.12 – – Geniş yapraklı ağaçlar
–   Diğerleri, iğne yapraklılar:
4403.21 – – Çam (Pinus spp.), herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
4403.22 – – Çam (Pinus spp.), diğerleri
4403.23 – – Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), herhangi bir enine kesiti en az 15 cm olanlar
4403.24 – – Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.), diğerleri
4403.25 – – Diğerleri, herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar
4403.26 – – Diğerleri
–  Diğerleri, tropikal ağaçlardan olanlar:
4403.41 —  Koyu kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau
4403.49 —  Diğerleri
–   Diğerleri
4403.91 —  Meşe (Quercus spp.)
4403.93 – – Kayın (Fagus spp.), herhangi bir enine kesiti en az 15 cm olanlar
4403.94 – – Kayın (Fagus spp.), diğerleri
4403.95 – – Huş Ağacı (Betula spp.), herhangi bir enine kesiti en az 15 cm olanlar
4403.96 – – Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleri
4403.97 – – Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.)
4403.98 – – Okaliptüs (Eucalyptus spp.)
4403.99 —  Diğerleri
 
Bu pozisyon kesildiği haliyle genellikle dalları kesilmiş, dış kabuğu veya hem dış hem iç kabuğu soyulmuş veya sadece kaba dalları temizlenmiş, tabii haldeki ağaç gövdelerini içine alır. Taşımada tasarrufu sağlamak ve çürümeyi önlemek için son teşekkül eden tabakaları (kışırları) çıkarılmış olan bu ağaçlar da bu pozisyonda yer alır.
Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı gibi, burada sınıflandırılan başlıca ürünler şunlardan ibarettir: Kerestelik gövde kısımlar (tomruklar), telefon, telgraf veya elektrik direkleri, ucu sivriltilmemiş veya yarılmamış iskele direkleri, kazıklar, kısa kazıklar, çit kazıkları, kısa direkler; yuvarlak haldeki maden direkleri kağıt hamuru üretim için yarılmış veya yarılmamış haldeki tomruklar; kaplama levhası vb. imali için yuvarlak tomruklar; kibrit çöpü, ağaç işleri vb. üretim için tomruklar.
Telgraf, telefon veya elektrik direkleri bir bıçkı ile daha ileri derecede temizlendikleri veya kullanışa hazır hale gelecek şekilde mekanik bir soyucu ile soyuldukları takdirde,  yine bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bu direkler, koruma amacıyla, çoğu kez boyanır, verniklenir veya kreozot yada diğer maddelerle emprenye edilir.
Kaplama levhası veya pipo üretiminde kullanılan özel ağaç kütük ve kökleri ve bazı çalı şeklindeki bitkiler de bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyon, aynı zamanda ağaçların gövde ve gövde kısımlarından oluşan, yuvarlak yüzeyleri bir balta veya keser yardımıyla ya da kabaca doğrama ile düzleştirilmiş, enine kesiti kabaca dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olan ağaç malzemeyi de kapsar. Kabaca kare kesitli malzeme, işlenmemiş olmaları veya kabuk kalıntıları ile karakterize edilir. Sadece karşılıklı iki yüzey bu şekilde hazırlanan yarı-kare şekilli (enine kesitli) ağaç malzeme de burada sınıflandırılır. Kereste fabrikaları için uzun gövde kısımları bu şekilde hazırlanır veya çatı işlerinde olduğu gibi bu halde de kullanılabilir.
Bazı ağaç türlerinin (örn; Tik ağacı) uzun gövde kısımları kama yardımıyla yarılır veya parçası yönünde kiriş içlerine doğru kesilir; bu kirişler de aynı şekilde bu pozisyonda yer alır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Baston, şemsiye, alet sapı ve benzeri mamuller için elverişli, kabaca yontulmuş ağaç (44.04 pozisyonu)
(b)   Demiryolu veya tramvay traversleri şeklinde kesilmiş ağaç (44.06 pozisyonu).
(c)   Kalas, kiriş, vb. haline getirilmek üzere kesilmiş ağaç malzeme (44.07 veya 44.18 pozisyonları).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
4403.11 ve 4403.12 Alt Pozisyonları.
4403.11 ve 4403.12 alt pozisyonları, uzun süreli koruma sağlamak amacıyla boya, renk maddesi, kreozot veya (kömür katranı, pentaklorofenol (ISO), kromlu bakır arsenat veya amonyaklı bakır arsenat gibi) diğer koruyucularla işleme tabi tutulan ağaçları da içerir.
Bunlar sadece taşıma ve depolama süresince korumayı sağlamak amacıyla bazı maddelerle işleme tabi tutulan ağaç malzemeleri kapsamaz.
 
44.04 –     AHŞAP ÇEMBERLER; YARILMIŞ SIRIKLAR; UÇLARI SİVRİLTİLMİŞ FAKAT UZUNLAMASINA BİÇİLMEMİŞ AĞAÇTAN BÜYÜK VE KÜÇÜK KAZIKLAR; BASTON, ŞEMSİYE, ALET SAPLARI VEYA BENZERİ EŞYA İMALİNE ELVERİŞLİ AHŞAP ÇUBUKLAR (KABACA YONTULMUŞ FAKAT TORNA EDİLMEMİŞ, BÜKÜLMEMİŞ VEYA BAŞKA SURETTE İŞLENMEMİŞ); KASNAK TAHTALARI VE ŞERİT HALİNDE AĞAÇLAR. 
4404.10 –    İğne yapraklılar
4404.20 –    Geniş yapraklılar
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)   Ağaçtan çemberler: Kabuklu veya kabaca yontulmuş, fıçı çemberi, ağaç mania örgüleri vb. yapımında kullanılan söğüt, fındık, huş vb. ağaçlarına ait yarılmış çubuklar. Bunlar genellikle demetler ya da kangallar haline getirilir.
Boylamasına yarılmış ve fıçıya takıldığında uçlarının birbirine geçmesi için iki baştan kertik açılmış çember odunu 44.16 pozisyonunda yer alır.
(2)   Yarılmış sırıklar: Boyuna yarılmış ağaç gövde veya dallarından oluşurlar.  Bunlar,  büyük oranda tarımda ve bahçecilikte destek olarak, ayrıca çit yapımında bazı hallerde de tavan ve çatı lataları olarak kullanılırlar.
(3)   Uçları sivriltilmiş kazıklar (çit direkleri dahil), uçları sivriltilmiş fakat boyuna yönde biçilmemiş, kabuğu soyulmuş veya soyulmamış ya da bir koruyucu maddeyle emprenye edilmiş ya da edilmemiş, yuvarlak veya yarılmış kazıklar.
(4)   Kabaca yontulmuş, fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş ağaçtan çubuklar: Baston, kırbaç, golf-sopası, şemsiye, alet sapı, çalı süpürgesi sapı, boyalı baston ve benzeri eşyaların imaline elverişli kalınlık ve uzunlukta ağaç çubuklar.
Planyalanmış, (alelade veya uçlu torna tezgahında) torna edilmiş, bükülmüş veya başka şekilde daha ileri derecede işlenmiş ve şemsiye sapı, baston, alet sapı vs. olarak bilinen türden ağaç malzemeler her biri ait oldukları pozisyonlarda sınıflandırılır.
(5)   Kasnak tahtaları, ağaçların dilimlenmesi, soyulması veya mihverleri etrafında çevrilerek testereyle kesilmesi suretiyle elde edilen ve eğilip bükülebilen türden olan ensiz, ince hatta örmede kullanılan şeritler halinde olup, elek yapımında, çip kutuları, çip sepetleri, tablet kutuları, kibrit kutuları vb. yapımında kullanılır. Ayrıca kibrit süyekleri ve bot ve ayakkabı çivisi vb. yapımında kullanılan ağaç parçalarını da kapsar.
Bu pozisyon, kangal şeklindeki yonga odununa benzeyen, sirke yapımında veya sıvıların saflaştırılmasında kullanılan genellikle kayın veya fındık ağacı yongalarını da içerir. Bu yongalar aynı kalınlık, genişlik ve uzunlukta olmaları ve kangal şeklinde eşit silindirler oluşturmaları ile 44.01 pozisyonuna giren artık yongalardan ayırt edilebilirler.
Fırça sapları, bot ya da ayakkabı kalıpları 44.17 pozisyonunda yer alır.
 
44.05 –     AĞAÇ YÜNÜ; AĞAÇ UNU
Ağaç yünü; karışık bir kütle oluşturacak şekilde kıvrılmış ve bükülmüş ince ağaç şeritlerinden meydana gelir. Şeritler (44.01 pozisyonuna giren alelade odun yongalarından ayrılacak şekilde oldukça uzun), eşit kalınlık ve genişliktedirler. Özel soyma makineleri ile (kavak, iğne yapraklı, vb.) ağaç tomruklarından bu şekilde elde edilirler. Ağaç yünü genellikle, sıkıştırılmış balyalar halinde satılır.
Ağaç yünü boyanmış, tutkalla yapıştırılmış veya kabaca bir arada bükülmüş, ya da kağıt sayfaları arasına tabakalar halinde konmuş olsa bile, yine bu pozisyon içinde yer alır. Ağaç yünü en çok paketleme (ambalaj) işlerinde ve dolgu maddesi amaçları için kullanılır. Ayrıca aglomere edilmiş panel imalinde de kullanılır (Örn; 44.10 veya 68.08 pozisyonuna giren bazı levhalar).
Ağaç unu; testere talaşı, rende talaşı ve diğer odun artıklarının öğütülmesi veya testere talaşının elenmesiyle elde edilen bir tozdur. Büyük ölçüde, dolgu maddesi olarak plastik sanayiinde, yonga levha ve linoleum üretiminde kullanılır. Ağaç unu 44.01 pozisyonuna giren testere talaşından parçacıklarının daha küçük boyutlarda ve muntazam olması ile ayırt edilebilir.
Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen ağaç unu ve benzerleri bu pozisyon kapsamına girmez.(14.04 pozisyonu)
 
44.06 – AĞAÇTAN DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY TRAVERSLERİ (+)
–    Emprenye edilmemiş (emdirilmemiş):
4406.11 – – İğne yapraklılar
4406.12 – – Geniş yapraklılar
– Diğerleri:
4406.91 – – İğne yapraklılar
4406.92 – – Geniş yapraklılar
Bu pozisyon çoğunlukla, demiryolu veya tramvay raylarını taşımak üzere kullanılan türden, enine kesiti az veya çok dikdörtgensi olan planyalanmamış ağaç malzeme parçalarını kapsar. Bu pozisyon aynı zamanda demiryolu traverslerinden daha uzun olan makas traverslerini ve daha geniş, daha kalın ve genellikle daha uzun olan köprü traverslerini içerir.
Bu traverslerin kenarları kabaca düzleştirilmiş ve üzerlerine ray ve vidaların tespit edilmesi için delik veya yuva açılmış olabilir. Ayrıca, yarılmayı önlemek için bazen S demiri, çivi, civata veya çelik şeritler vasıtasıyla uçlarından sağlamlaştırılmış olabilirler.
Bu pozisyona giren mamuller, korumayı sağlamak amacı ile yüzeyleri insektisit (böcek öldürücü) ve fungisitlerle (mantar yok edici) işleme tabi tutulmuş olabilirler. Uzun süreli koruma için çoğunlukla kreozot ve diğer maddelerle emprenye edilirler.
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
4406.11 ila 4406.92 Altpozisyonları
Bu altpozisyonlardaki sınıflandırmada “Emprenye edilmiş (emprenyelenmiş)” deyimi, “uzun süreli korumayı sağlamak amacıyla kreozot veya diğer koruyucu maddelerle işleme tabi tutulmuş” anlamındadır. Sadece taşıma ve depolama esnasında mantar ve parazitlerden korumayı sağlamak için bir insektisit (böcek öldürücü) veya fungisit (mantar yok edici) ile işleme tabi tutulmuş traversleri içermez; bunlar “emprenye edilmemiş (emprenyelenmemiş)” altpozisyonu altında sınıflandırılacaklardır.
 
44.07 –     UZUNLAMASINA TESTERE İLE BİÇİLMİŞ VEYA YONTULMUŞ, DİLİMLENMİŞ VEYA YAPRAK HALİNDE AÇILMIŞ, KALINLIĞI 6 MM.Yİ GEÇEN AĞAÇLAR (RENDELENMİŞ, ZIMPARALANMIŞ VEYA UÇ UCA EKLENMİŞ OLSUN OLMASIN):
–    İğne yapraklı ağaçlar:
4407.11 – – Çam (Pinus spp.)
4407.12 – – Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.)
4407.19 – – Diğerleri
–   Tropikal ağaçlardan olanlar:
4407.21 — Maun (Swietenia spp.) 
4407.22 — Virola,  Imbuia ve Balsa
4407.25 — Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Merkanti Bakau
4407.26 — Beyaz Launan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti   ve Alan
4407.27 — Sapelli
4407.28 — Iroko
4407.29 — Diğerleri
–   Diğerleri
4407.91 — Meşe (Quercus spp.)’den
4407.92 — Kayın (Fagus spp.)’dan
4407.93 — Akçaağaç (Acer spp.)’tan
4407.94 — Kiraz Ağacı (Prunus spp.)’ndan
4407.95 — Dişbudak Ağacı (Fraxinus spp.) ‘ndan
4407.96 – – Huş ağacı (Betula spp.)
4407.97 – – Kavak ve titrek kavak (Populus spp.)
4407.99 — Diğerleri
Bu pozisyon, birkaç istisna ile, genel lif yönünde biçilmiş veya yongalanmış, levhalar halinde kesilmiş veya soyulmuş her boyda fakat 6.mm.yi aşan kalınlıktaki her türlü ağaç malzeme ve keresteyi kapsar. Bu tür ağaç malzeme ve kerestenin kapsamına biçilmiş kirişler, kalaslar, prizmalar, tahtalar, latalar, vb. ve yongalama makineleri kullanılarak biçmeye nazaran daha düzgün bir yüzey meydana getiren ve böylece müteakip planyalamayı gereksiz kılan yongalama işlemi ile oldukça hassas ölçülerde elde edilen ve biçilmiş ağaç veya yuvarlak haldeki malzemenin eş değeri sayılan ağaç maddeler girmektedir. Kesme ve soyma kaplama levhaları ve döşeme parkelerinde kullanılan dar, uzun ağaç parçaları da (şerit ve çıtalar) bu pozisyonda sınıflandırılır. Kenarları veya yüzeyleri boyunca devamlı olarak şekillendirilmiş ağaç malzemeler hariç (44.09 pozisyonu);
Bu pozisyon kapsamına giren ağaç malzemenin mutlaka dikdörtgen (ya da kare) kesitli veya uzunluğu boyunca aynı kesitte olması gerekli değildir.
Bu pozisyonda sınıflandırılan ürünler planyalanmış (planyalama işlemi esnasında birbirine bitişik iki kenarın oluşturduğu açı hafif yuvarlak şekilde olsun veya olmasın), zımparalanmış veya uç uca eklenmiş, örneğin; parmak şeklinde birleştirilmiş (bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Kabaca kare şeklinde olanlar, örneğin kabaca yontulmuş (03 pozisyonu)
 • Kasnak tahtaları ve benzerleri (04 pozisyonu).
 • Kaplamalık yapraklar ve kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen kontrplak için yapraklar (başka yerlerde sınıflandırılmayan veya bulunmayan diğer ağaçlar) (08 pozisyonu).

(d)   Bir kenarına veya yüzüne sürekli olarak şekil verilmiş (şekillendirilmiş) ağaçlar (44.09 pozisyonu).

 • Parke yapımında kullanılan kontrplak parçaları veya kaplama levha haline getirilmiş ağaçlar (12 pozisyonu).
 • Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri (18 pozisyonu).
 •      

44.08 –     UZUNLAMASINA TESTERE İLE BİÇİLMİŞ, DİLİMLENMİŞ VEYA YAPRAK HALİNDE AÇILMIŞ, KALINLIĞI 6 MM.’Yİ GEÇMEYEN, KAPLAMA İÇİN (LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇLARIN DİLİMLENMESİYLE ELDE EDİLENLER DAHİL) KONTRPLAK İÇİN VEYA BENZERİ LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇLAR VE DİĞER AĞAÇLAR İÇİN YAPRAKLAR (RENDELENMİŞ, ZIMPARALANMIŞ, EKLİ VEYA UÇ UCA EKLENMİŞ OLSUN OLMASIN):
4408.10  –   İğne yapraklı ağaçlar
–   Tropikal ağaçlardan olanlar
4408.31 — Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau
4408.39 — Diğerleri
4408.90  – Diğerleri
 
Bu pozisyon ister kaplamalık yapraklar olarak, isterse kontrplak üretiminde ya da diğer amaçlarla (kemanlar, puro kutuları, vb.) kullanılsın, biçme, kesme veya soyma yoluyla elde edilen; düzgünleştirme, boyama, sıvama, veya emprenyeleme, kağıt ya da bez astarlarla takviye işlemine tabi tutulmuş olsun olmasın, yahut taklit kakmalı dekoratif yapraklar halinde; 6.mm.yi aşmayan kalınlıkta yapraklar halindeki (takviye edici maddeler hariç) ağaçları kapsar.
Kontrplak yapımında kullanılan ağaçlar, tomruğun genellikle buharlama ya da sıcak suya batırma yoluyla yumuşatıldığı ve soyma makinesinin karşısında kendi ekseni etrafında döndürüldüğü böylelikle devamlı bir yaprak halinde kesildiği soyma işlemi ile elde edilir.
Kesme işleminde, önceden buhara tutulmuş veya sıcak suya batırılmış olan tomruk, karşısında dikey veya yatay yönde makaslama yapan bıçaklarla, her kesme işleminden sonra tomruğun bıçağa veya bıçağın tomruğa doğru hareketi ile kesilir. Bu işlemin değişik bir şeklinde tomruk sabit bir bıçağa doğru hareket eder. Bu şekilde tomruk çok ince levhalar halinde kesilir.
Lamine edilmiş ağaçların dilimlenmiş bloklarından imal edilen kaplamalık yapraklar geleneksel methodla yapılan kaplamalık yapraklar yerine kullanılabilir.
Bu pozisyonda yer alan yapraklar yapıştırılmış (Örn; kontrplak ve benzeri lamine edilmiş ağaç yapımında kullanılmak üzere daha geniş yapraklar elde etmek için yan yana tutkallanmış, dikilmiş veya bantlanmış) olabilir. Ayrıca planyalanmış, zımparalanmış, uç uca eklenmiş, örneğin; parmak şeklinde birleştirilmiş olabilir. (Bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız). Bundan başka, kontrplak üretiminde kullanılan bir yaprağın bir kusuru (Örn; bir budak deliğini kapatmak veya sağlamlaştırmak için) kağıt, plastik veya ağaç madde ile kaplanmış olması bu tür yaprağın bu pozisyonda sınıflandırılmasını engellemez.
Dolap ve benzeri eşya yapımında kullanılan çok ince damarlı ağaçlara ait yaprak kaplamalar çoğunlukla biçme veya kesme yoluyla elde edilir.
Bu pozisyonda; donanma fişeği, sandık, oyuncak, model, vb. yapımında kullanılan kare kesitli ve yaklaşık 3 mm. kalınlıktaki kısa ağaç parçacıkları da yer alır.
Örgü işlerinde, çip kutuları, tablet kutuları, vb. yapımında kullanılan türden dar şeritler halinde kesme veya soyma yoluyla elde edilmiş olan ağaçlar bu pozisyona dahil değildir (44.04 pozisyonu).
 
44.09 –     HERHANGİ BİR KENARINDA, UCUNDA VEYA YÜZÜNDE DEVAMLI ŞEKİL VERİLMİŞ (LAMBALANMIŞ, YİV AÇILMIŞ, SET AÇILMIŞ, ŞEVLENMİŞ, ORTALARI (V) ŞEKLİNDE OLUKLANMIŞ, KORNİŞLİ, KALIPLANMIŞ, YUVARLATILMIŞ VE BENZERİ ŞEKİLLERDE) AĞAÇLAR ( BİRLEŞTİRİLMEMİŞ PARKE TAHTALARI İÇİN ŞERİTLER VE SÜPÜRGELİKLER DAHİL) (RENDELENMİŞ, ZIMPARALANMIŞ VEYA UÇ UCA EKLENMİŞ OLSUN OLMASIN). 
4409.10 –   İğne yapraklı ağaçlar
–  Geniş yapraklı ağaçlar
4409.21 —  Bambudan olanlar
4409.22 – – Tropikal ağaçlardan olanlar
4409.29 —  Diğerleri
Bu pozisyon, müteakip birleştirme işlemini kolaylaştırmak veya aşağıdaki 4. maddede belirtilen şekil verme veya kısmen yuvarlaklaştırma işlemlerini sağlamak için, biçildikten sonra ya da dört köşe hale getirildikten sonra kenarlarından, ucundan veya yüzeylerinden biri boyunca devamlı olarak şekillendirilmiş olan, planyalama, zımparalama veya uç uca ekleme, örneğin; parmak şeklinde birleştirme, işlemlerine tabi tutulmuş olsun olmasın özellikle tahtalar, kalaslar, vb. halindeki ağaç malzemeyi içine alır.(Bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız). Bu pozisyon anlamında “kenar” tabiri uçları da kapsar. Sürekli olarak şekil verilmiş kapsamına hem uzunluğu boyunca muntazam kesitli ürünler hem de kabartma halinde tekrarlı desene sahip ürünler dahildir.
Lambalanmış ve yiv açılmış keresteler, bir kenarına veya ucuna yiv açılmış ve diğer kenarı lambalanmış, yan yana birleştirildiğinde lambalanmış tarafın yiv açılmış kenara oturtulduğu kerestelerdir.
Set açılmış keresteler bir veya daha fazla kenarı veya ucu basamak teşkil edecek şekilde kesilmiş olan kerestelerdir.
Şevlenmiş keresteler; bir veya daha fazla köşesi yüz ve kenarına veya ucuna açı teşkil edecek şekilde giderilmiş kerestelerdir.
 
Bu pozisyona dahil diğer şekiller arasında aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Kenarları veya ucu yuvarlatılmış tahtalar,
 • (V) şeklinde bağlantı teşkil eden keresteler (örneğin, oluklu kenarları veya uçları yivlenmiş ve lambalanmış olan ağaçlar). Bunlara ortaları (V) şeklinde oluklanmış ağaçlar (örneğin, ortalarına (V) şeklinde uzunlamasına oluk açılmış bulunan ve kenarları veya uçları genellikle lambalanmış ve yivlenmiş ve bazen de oluklanmış olanlar) dahildir.

(3)   Kornişli kereste; bunlar kenar veya uc ve geçme kenarları arasında basit bir korniş bulunan yivlenmiş ve lambalanmış ağaçlardır. Ortaları kornişli ağaçlar (yani yüzey ortasına doğru basit bir kornişin bulunduğu lambalanmış ve yivlenmiş ağaç) da bu başlığa dahildir.
(4)   Kalıplanmış ahşap ürünler; (ağaçtan çubuklar ve pervazlar olarak da bilinir.) Bunlar el ile veya mekanik olarak işlenmek suretiyle çeşitli şekiller verilmiş olan ve örneğin; resim çerçeveleri imalinde veya duvar, mobilya, kapı ve diğer doğramacılık veya mobilyacılıkta kullanılmaya mahsus dekorasyon işlerinde kullanılan ağaçtan çubuklardır.
(5) Yuvarlatılmış ağaçlar, bunlar haddelenmiş olup çok ince, yuvarlak çubuklar halindedirler. Genellikle bazı tip kibrit çöpleri, ayakkabı çivileri, bazı tip ağaç güneş storu (pinoleum stor), kürdan, peynir yapımında kullanılan kafeslikler, vb. imalinde kullanılırlar. Uzunluğuna vidalanmış, yuvarlatılmış ağaçtan çubuklar veya bunların karşılıklı geçirilmesiyle meydana gelen çukur çap mesafeleri (kuturları) 2 mm.’den 75 mm.’ye kadar ve uzunluğu 45 cm.’den 250 cm.’ye kadar olan ve örn; ağaç mobilyanın birleştirme aksamı olarak kullanılacak türden olan eşya da bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Bu pozisyon sürekli olarak şekil verilmiş örn; yiv açılmış, lambalanmış olmak şartıyla, dar tahta parçalarından meydana gelen, parke döşeme yapımında kullanılan şerit ve çıtaları da içine alır. Planyalama, zımparalama, uç uca ekleme, örneğin; parmak şeklinde birleştirme, dışında başka bir işleme tabi tutulmamış olmaları halinde 44.07 pozisyonuna girerler.
 
Parke yapımında kullanılan kontrplak veya kaplama ağaç şeritler bu pozisyona dahil değildir (44.12 pozisyonu).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Bir araya getirildiğinde sandık olacak şekilde hazırlanmış, planyalanmış veya başka şekilde işlenmiş bulunan takım halindeki tahtalar (44.15 pozisyonu),

 • Uçlarına yiv veya set açılmış, kırlangıç kuyruğu birleştirme yapılmış veya benzer şekillerde işlenmiş ağaç malzeme, yapı işlerinde kullanılan (örn; ağaç parkeler, şeritler, vb.den yapılmış parke döşeme panelleri gibi) paneller halinde birleştirilmiş ağaç malzeme (ağaçtan bir ya da daha fazla tabaka ile desteklenmiş olsun olmasın) (18 pozisyonu).

(c)   Taşıma ve daha sonra işlemeyi kolaylaştırmak için tutkal ile birleştirilmiş, kabaca biçilmiş ağaç latalardan meydana gelen paneller (44.21 pozisyonu)
(d)  Bir kalıbı kalıplanmış veya kalıplanmamış başka bir ağaç üzerine koyarak elde edilen şekil verilmiş ağaç malzeme (44.18 veya 44.21 pozisyonu).
(e)   Cilalama, boyama, verniklemeden başka planlayama veya zımparalama gibi yüzey işlemlerine tabi tutulmuş ağaç malzeme (örn; kaplanmış, cilalanmış, boyanmış, verniklenmiş, bronzlaştırılmış veya yüzeyi madeni levhalar kaplanmış (genellikle 44.21 pozisyonu).
(f)   Mobilya aksamı olarak kullanılmak üzere hazırlanmış şekilde olan pervazlar örn; dolap, kütüphane vb. raflarına mahsus çentikli çubuklar bu pozisyon haricinde kalır (94.03 pozisyonu).
 
44.10 –     AĞAÇTAN VEYA DİĞER ODUNSU MADDELERDEN YONGA LEVHA ORIENTED STRAND BOARD (OSB) VE BENZERİ LEVHALAR (ÖRNEĞİN, WAFERBOARD) (REÇİNELER VEYA DİĞER ORGANİK BAĞLAYICI MADDELERLE AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN
–  Ağaçtan olanlar
4410.11 — Yonga levha
4410.12 – Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)
4410.19 — Diğerleri
4410.90 –  Diğerleri
 
Yonga levha, kalıptan geçirilerek ya da preslenerek çeşitli uzunluk, genişlik ve kalınlıklarda imal edilen yassı (levha şeklinde) bir üründür. Genellikle yuvarlak ağacın veya ağaç artıklarının mekanik yolla ufalanmasından elde edilen ağaç yonga ya da parçacıklarından imal edilir. Ayrıca bagas (suyu çıkarılmış şeker kamışı posası), bambu, saman, keten veya kendir sapları gibi diğer odunsu maddelerden de imal edilebilir. Yonga levhalar genellikle, levha ağırlığının % 15’ni aşmayan oranda bir organik bağlayıcı ve çoğunlukla ısı ile sertleşen bir sentetik reçine ilave edilmek suretiyle aglomere edilir.
Bu pozisyon kapsamına giren yonga levhaları meydana getiren yongalar veya diğer parçacıklar levha kenarlarında genellikle çıplak gözle ayırt edilebilirler. Bununla birlikte bazı hallerde, bu yonga ve parçacıkları 44.11 pozisyonuna giren lif levhayı meydana getiren lignoselülozik liflerden ayırt etmek için mikroskop altında incelemek gerekebilir.
 
Bu pozisyon aşağıdakileri de kapsar:

 • Oriented strand board. Bunlar genişliğinin en az iki katı uzunluğunda ağaçtan ince yonga katmanlarından yapılır. Bu yongalar, izosiyanat veya fenolik reçineler gibi bağlayıcılar (genellikle su geçirmez olurlar) ile karıştırılarak bir araya getirilir ve yüzey tabakasının üzerine kalın bir tabaka oluşturacak şekilde yerleştirilir. Levhaya gelişmiş elasto mekanik özellikler kazandırmak amacıyla dar yonga tabakaları genellikle çapraz şekilde yerleştirilir veya iç tabakalara rasgele konulur. Daha sonra bunlar ısı ve basınç altında yapıştırılır ve katı, yeknesak, sert bir yapı levhası elde edilir.
 • Büyük yongalı levhalar (etiket yongalı levhalar- waferboard). Bunlar uzunlukları genişliklerinin iki katından az olan ağaçtan ince yongalardan yapılır. Bu yongalar, izosiyanat veya fenolik reçineler gibi bağlayıcılar (genellikle su geçirmez olurlar) ile karıştırılarak rasgele bir araya getirilmesi suretiyle kalın bir tabaka oluşturur. Bu tabakaya ısı ve basınç uygulanması suretiyle katı, yeknesak, yüksek mukavemetli ve suya dayanıklı bir yapı levhası elde edilir.

 
Bu pozisyon kapsamına giren yonga levhalar genellikle zımparalanırlar. Bundan başka, bunlar levhayı oluşturan parçacıkların aglomere edilmesi için gerekli olmayan fakat levhaya su geçirmezlik, çürüme, yanma veya tutuşma, kimyasal madde ve elektrik iletkenliğine ve böceklere karşı direnç ve daha fazla yoğunluk gibi ek özellikler kazandıran bir ve daha çok maddeyle emprenye edilebilirler. Son örnekte emprenye maddeleri önemli bir özellik elde ederler.
Dikey yongalı levhaların (okal tipi) levha içinde bir ucundan diğer ucuna giden delikleri bulunabilir.
 
Bu pozisyonda yer alan lamine edilmiş levhalar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bir veya iki yüzü lif levha ile kaplanmış yonga levha.
 • Bir veya iki yüzü lif levha ile kaplanmış veya kaplanmamış birkaç yonga levha
 • Herhangi bir düzende birleştirilmiş birkaç yonga levha ve birkaç lif levha.

Bu pozisyondaki ürünler, 44.09 pozisyonunda yer alan ürünlerin şekillerini vermek için işlenmiş, bükülmüş, kıvrımlı hale getirilmiş, perfore edilmiş, kare ya da dikdörtgenden başka şekillerde kesilmiş, yüzeyleri, kenarları veya uçları işlenmiş veya kaplanmış veya sıvanmış (örn; dokumaya elverişli mensucat, plastik, boya, kağıt, veya metalle) olsun olmasın veya başka işlemlere tabi tutulmuş olmaları halinde de bu pozisyonda yer alırlar, şu kadar ki bütün bu işlemler başka pozisyonlardaki ürünlerin esas karakterini kazandıracak biçimde olmamalıdır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Dolgu maddesi olarak ağaç unu ihtiva eden plastik levhalar veya şeritler (Fasıl39)
(b)   İçinde bir uçtan diğer bir uca giden delikleri olsun olmasın kaplama levhasıyla kaplanmış yonga levha ve benzeri levhalar (örneğin; oriented strand board ve büyük yongalı levha) (44.12 pozisyonu)
(c)   Her iki yüzeyi yonga levha ile kaplanmış olan gözenekli ağaç paneller (44.18 pozisyonu)
(d)  Çimento, alçı veya diğer mineral yapıştırma maddeleri ile aglomere edilmiş, odunsu maddelerden üretilen levhalar (68.08 pozisyonu)
 
Doğrudan doğruya presleme, kalıptan geçirme veya biçim verme veya diğer işlemlerle elde edilmiş olsun veya olmasın başka pozisyonlarda daha özel şekilde ele alınan ağaç maddeler veya onların parçaları bu pozisyon kapsamına girmezler.
 
44.11 –     AĞAÇTAN VEYA DİĞER ODUNSU MADDELERDEN LİF LEVHALAR (REÇİNELER VEYA DİĞER ORGANİK MADDELERLE BİRLEŞTİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
–  Orta yoğunlukta lif levhalar (MDF)
4411.12 —    Kalınlıkları 5 mm’yi geçmeyenler
4411.13 —    Kalınlıkları 5 mm’yi geçen fakat 9 mm’yi geçmeyenler
4411.14 —    Kalınlıkları 9 mm’yi geçenler
–    Diğerleri
4411.92 —  Yoğunluğu 0.8 gr /cm3‘ü geçenler
4411.93 —  Yoğunluğu 0.5 gr/cm3‘ü geçen, fakat 0.8 gr/cm3‘ü geçmeyenler
4411.94 —  Yoğunluğu 0.5 gr/cm3‘ü geçmeyenler
Lif levha, çoğunlukla mekanik yolla veya buhar püskürtülerek liflerine ayrılmış olan yongalardan ya da (Örn; bagas veya bambudan elde edilen) diğer liflerine ayrılmış lignoselülozik maddelerden imal edilir. Levhayı oluşturan lifler mikroskop altında incelenerek teşhis edilebilirler. Lifler, levha içinde, keçeleme ve genellikle lignin içermelerinden ileri gelen bağlanma özellikleri nedeni ile birbirlerine yapışırlar. Lifleri aglomere etmek için ilave reçine ve diğer organik yapıştırma maddeleri kullanılabilir. Levhaya su geçirmezlik çürüme, yanma veya tutuşmaya ve böceklere karşı direnç gibi ilave bir özellik kazandırmak için üretim sırasında veya sonrasında emprenye maddesi veya diğer maddeler de ilave edilebilir. Lif levha tek bir tabakadan veya yapıştırılmış bir kaç tabakadan meydana gelmiş olabilir.
Bu pozisyonda yer alan lif levha kategorileri üretim sürecine göre ayrılabiler ve bunlar:
(A) “Kuru Üretim Süreci” ile elde edilen lif levla
Bu grup, özellikle, sıkıştırmada yapıştırma sürecine yardımcı olması için kuru ağaç liflerine sıcakta sertleşen ek reçinelerin eklenmesi süreci ile elde edilen orta yoğunluktaki lif levhaları içerir. Yoğunluğu genellikle 0.45 gr/cm3 ila 1 gr/cm3‘dür. İşlenmemiş durumda iki düz yüzeyi vardır. Mobilya, iç dekorasyon ve bina gib çok farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Ayrıca, yoğunluğu 0.8 gr/cm3’ü geçen orta yoğunluktaki lif levhalar ticarette bazen “yüksek yoğunlukta lif levha” olarak anılabilir.
 
(B) “Islak Üretim Süreci” ile elde edilen lif levla 
Bu grup aşağıdaki lif levha türlerini içerir:

 • Metalik ızgara üzerinde yüsek baskı ve su içinde askıdaki ağaç liflerinin yüksek sıcaklık altında mat şeklinde sıkılaştırılması ile ıslak üretim süreci ile üretilen sert levha. Bu tür lif levhanın işlenmemiş halinin bir düz ve ızgara desenli bir bozuk yüzü vardır. Bununla beraber, bazen, özel üretim süreci veya özel yüzey işlemi elde edilen iki düz yüzeyi olabilir. Yoğunluğu, genellikle 0.8 gr/cm3’ü geçmektedir. Sert levha, esasen, mobilya, otomobil sanayinde, kapı kaplamak için ve özellikle meyve sebze paketlemerlerinde kullanılır.
 • Sert levha ile benzer şekilde fakat daha düşük baskı ile üretilen orta yoğunlukta levha. Yoğunluğu genellikle 0.35 gr/cm3‘ü geçen, fakat 0.8 gr/cm3‘ü geçmeyenler. Temel olarak mobilya üretiminde ve iç dış duvarlarda kullanılır.
 • Yumuşak levha. Bu lif levha, ıslak üretim süreci ile elde edilen diğer lif levhalar gibi sıkılaştırılmaz. Yoğunluğu, genellikle 0.35 gr/cm3 veya daha azdır. Bu levhalar temel olarak, binalarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılır. İzolasyon levhalarının özel bir tipi olan bu levhalar örtü maddesi olarak kullanılmaktadır.

 
Bu pozisyondaki ürünler; 44.09 pozisyonunda yer alan eşya için belirtilen şekilleri oluşturacak şekilde bükülmüş, oluklaştırılmış, delinmiş, kare veya dikdörtgen dışında şekillerde kesilmiş veya bu şekillere sokulmuş, yüzeyi, kenarı veya ucu işlenmiş, kaplanmış (ör: mensucat, plastik, boya, kağıt veya metal ile) veya başka bir işleme tabi tutulmuş olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Şu kadar ki bütün bu işlemler, başka pozisyonlardaki ürünlerin esas karakterini kazandırmamalıdır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Yonga levha, bir veya birkaç lif levha ile lamine edilmiş olsun olmasın (44.10 pozisyonu)

 • Lif levhadan oluşan bir ana tabakayı içeren lamine edilmiş ağaç malzeme (12 pozisyonu)
 • Her iki yüzeyi lif levha olan hücreli ağaç paneller (18 pozisyonu)
 • Yarıldığında tabakaları açıkça görülebilen yapıları ile lif levhadan genellikle ayırt edilebilen çok tabakalı karton, “presspan” ve saman kartonu gibi karton (Fasıl 48)
 • Mobilya aksam ve parçaları olarak açık bir şekilde ayırt edilebilen lif levha panelleri (genellikle Fasıl 94)

 
44.12 –     KONTRPLAKLAR, AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR VE BENZERİ LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇLAR (+).
4412.10 –  Bambudan olanlar
–  Sadece ağaç levhalardan meydana gelen diğer kontrplaklar  (bambudan olanlar hariç) (her bir katının kalınlığı 6.mm’yi  geçmeyenler)
4412.31 — En az bir dış yüzü (katmanı) tropikal ağaçlardan olanlar
 
4412.33 – – Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak     (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (geniş yapraklı olanlar)
4412.34 – – Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda  belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar (iğne yapraklı olmayanlar)
4412.39 – – Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar
–  Diğerleri
4412.94 — Kontratablalar, ve benzeri lamine edilmiş ağaç türleri
4412.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:
(1)   Kontrplaklar. Bunlar, kontrplak imaline mahsus üç veya daha fazla ahşap tabakanın damar yönleri bir diğerine çapraz gelecek şekilde üst üste konularak basınç altında tutkalla yapıştırılması suretiyle elde edilir. Damar yönlerinin bir diğerine çapraz gelecek şekilde tertiplenmesi, kontrplağın direncini artırmakta ve büzülmeyi telafi etmek suretiyle kontrplağın eğriliğini azaltmaktadır. Kontrplağı teşkil eden yapraklardan her birine “kat” denilir ve kat adedi genellikle tek rakamlı olur. Ortadaki kata “göbek” adı verilir.
 
(2)   Ahşap kaplamalı levhalar. Bunlar genellikle kalitesiz bir ağaç temel üzerine basınç altında tutkal ile yapıştırmak suretiyle elde edilen, ince ağaç kaplamalardan oluşmuş levhalardır.
Ayrıca ağaçtan başka maddelerden (Örn; plastik levhalar) bir mesnet üzerine, kaplamalık yaprakların yapıştırılması suretiyle meydana gelen levhalar dahi, kaplamalık ağaç kısmı esas özelliğini teşkil etmek şartıyla bu pozisyonda yer alır.
 
(3)   Benzeri lamine edilmiş ağaçlar. Bu grup kendi arasında iki kategoriye ayrılır.

 • Göbekleri kalın, kontrplakların ve işlenmemiş ağaçların lata veya tirizlerinden elde olunan, ağaçların tutkalla bir araya getirilip yüzeylerinin kaplamalık yapraklarla kaplanmasından oluşturulan bloklar, lamine ve ensiz tahtalar. Bu şekilde elde edilen panolar çok sert ve kuvvetli olup çerçevesiz veya mesnetsiz kullanılabilirler.
 • Orta tabakası ağaç yerine yonga levha, lif levha, birbirine yapıştırılmış ağaç döküntüleri, asbest veya mantarla yapıştırmak suretiyle odun artıkları tabakası veya tabakaları gibi yabancı maddelerden meydana gelmiş olan levhalardır.

 
Ancak bu pozisyon lamine edilmiş kiriş ve kemerler gibi masif ürünleri içine almaz (Glulam ürünleri olarak bilinir) (Genellikle 44.18 pozisyonu).
Bu pozisyondaki ürünler; 44.09 pozisyonunda yer alan ürünlerle aynı şekilleri vermek için işlenmiş, kıvrımlı hale getirilmiş, perfore edilmiş, kare veya dikdörtgenden başka şekillerde kesilmiş, yüzeyleri, kenarları veya uçları işlenmiş, sıvanmış veya kaplanmış (örn; dokumaya elverişli mensucat, plastik, boya, kağıt veya metalle) olsun olmasın veya başka işlemlere tabi tutulmuş olmaları halinde de bu pozisyon da yer alırlar, şu kadar ki bütün bu işlemler başka pozisyonlardaki ürünlerin esas karakterini kazandıracak biçimde olmamalıdır.
Bu pozisyon, ayrıca, “Parke döşeme” olarak da belirtilen yer döşeme panelleri olarak kullanılan kontraplak panelleri, ağaç kaplamalı panelleri ve benzer lamine edilmiş ağaçları da içine alır. Bu panellerin, parke parçalarından yapılmış bir yer döşeme panelini taklit etmek üzere yüzeye tutturulmuş ince, ahşap bir kaplaması vardır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilen ağaç kaplama için ince ağaç levhalar. ( 44.08 popzisyonu)
 • Lamine edilmiş, yoğunlaştırılmış ağaç levhalar (13 pozisyonu).
 • Hücreli ahşap paneller ve birleştirilmiş parke panelleri veya kiremitleri (bir veya daha fazla ağaçtan tabakalarla desteklenmiş, birleştirilmiş parke panellerinden meydana gelmiş bulunan) (18 pozisyonu).
 • Üzerine kakma ve işleme yapılmış ağaç malzeme (20 pozisyonu).
 • Mobilya aksamı olduğu açıkça belli olan paneller (Genellikle Fasıl 94).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 Altpozisyonları.
Kontrplak, yüzeyi kaplansa veya daha ileri düzeyde işlem görmüş olsa bile 44.12 pozisyonu Açıklama Notunun sondan üçüncü paragrafında tanımlandığı gibi, bu pozisyonlarda sınıflandırılır.
                
44.13 –     YOĞUNLUĞUARTIRILMIŞ AĞAÇ (BLOKLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER VEYA PROFİL HALİNDE).
Bu pozisyon kapsamına giren yoğunluğu arttırılmış ahşap, yoğunluğu veya sertliğini artırmak ve mekanik mukavemetini veya kimyasal ve elektriksel maddelere karşı direncini yükseltmek için kimyasal veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuştur. Bu tür ağaç masif ve birbirine yapıştırılmış birkaç tabakadan oluşabilir. Son durumda uygulanan işlem sadece tabakalar arasında iyi bir yapışmayı sağlamayı gerektiren daha başka bir uygulamadır.
Bu pozisyon kapsamına giren mamulleri üretmek için iki esas işlem; emprenyeleme ve yoğunluğu arttırma işlemleri uygulanır. Bu işlemlerin uygulaması ayrı ayrı veya birlikte de yapılabilir.
Emprenye işleminde ağaç; çoğunlukla ısı ile sertleşen sentetik tutkallar veya erimiş metal ile emprenye edilir.
Isı ile sertleşen sentetik tutkallarla yapılan emprenyeleme işlemi (amino sentetik reçineler veya fenolik sentetik reçineler) masif ağaçtan çok, ince kaplama levhalarına (lamine edilmiş ağaç) uygulanır. Çünkü emprenye maddesinin nüfuzu bu surette kolaylaşmaktadır.
Metalize edilmiş ağaç; önceden ısıtılmış bulunan masif ağaç malzemeyi, kapalı bir kazan içinde metal eriyiği (örn; kalay, antimon, kurşun, bizmut veya bunların alaşımları) içinde basınç altında batırma suretiyle elde edilir. Genellikle metalize edilmiş ağaç malzemenin yoğunluğu 3.5 gr/cm3‘ü geçer.
Yoğunluğu arttırmanın odun hücrelerini sıkıştırma etkisi vardır. Bu durum kuvvetli hidrolik presler veya silindirler arasında enine kesite basınç uygulamakla ya da yüksek sıcaklıkta bir otoklavda bütün yönlerde basınç uygulamakla elde edilir. Yoğunluğu arttırılmış ağaç 1.4 gr/cm3 yoğunluğa sahip olabilir,
Emprenyeleme ve yoğunluğu arttırma işlemleri (genellikle kayından elde edilen) çok ince kaplama levhalarını yüksek sıcaklık ve basınç altında ısı ile sertleşen plastik reçinelerle yapıştırmak suretiyle emprenyeleme ve yoğunluğu arttırma işlemleri aynı anda uygulanabilir. Böylece ağaç iyi bir şekilde yapıştırıldığı gibi yoğun olarak emprenye edilmiş ve sıkıştırılmış olur.
Yoğunluğu arttırılmış ağaç; çoğunlukla şanzıman, mekik, yatak ve diğer makine kısımları, pervane, izolatör ve diğer elektrikli ürünler, kimya sanayii için gerekli kaplar, vb. üretiminde kullanılır.
 
44.14 –     AHŞAP ÇERÇEVELER (RESİM, FOTOĞRAF, AYNA VE BENZERLERİ İÇİN)
Bu pozisyon; masif ağaç blokundan tek parça halinde kesilmiş veya yuvarlak çıtalar veya şekil verilmiş malzemeden meydana gelmiş olan ya da olmayan bütün şekillerdeki ve boyutlardaki ahşaptan yapılmış çerçeveleri içine alır. Kakmalı veya işlemeli ahşap çerçevelerde bu pozisyona dahildir.
Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.
Arkası kaplanmış, desteklenmiş ve cam takılmış çerçeveler de bu pozisyon kapsamına girer.
Ahşap çerçevelerde yer alan baskılı resimler ve fotoğraflar esas özelliği çerçeve tarafından verildiği zaman bu pozisyonda yer alır. Diğer durumlarda bu eşyalar 49.11 pozisyonunda sınıflandırılır.
Çerçevelenmiş cam aynalar bu pozisyon kapsamı haricindedir (70.09 pozisyonu).
Resim, fotoğraf, tablo, suluboya, pastel boya, kolajlar ve benzer dekoratif levhalar, orjinal oyma, baskı ve taş baskıların çerçevelenmiş olması halinde bu tür çerçevelerin ayrı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını belirlemek için 97. Fasılın 5 no lu Notuna ve 97.01 ve 97.02 pozisyonlarının Açıklama Notuna bakınız.
 
44.15 –     AHŞAP BÜYÜK VE KÜÇÜK SANDIKLAR, KAFES SANDIKLAR, SİLİNDİR SANDIKLAR VE BENZERİ AMBALAJLAR; AHŞAP KABLO MAKARALARI, AHŞAP PALETLER, PALET SANDIKLARI VE DİĞER YÜK TABLALARI, AHŞAP PALET KALDIRICILAR
4415.10 –    Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar vb. ambalajlar; kablo makaraları
4415.20 –    Paletler, palet sandıklar ve diğer yük tablaları; palet kaldırıcılar
 
Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.
 
(I) AHŞAP BÜYÜK VE KÜÇÜK SANDIKLAR, KAFES SANDIKLAR VE SİLİNDİR SANDIKLAR VE BENZERİ AMBALAJLAR
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyonda yer alır:

 • Genel paketleme ve taşıma amaçları için kullanılan, masif yan kısımları, kapak ve tabanları olan ahşap büyük ve küçük sandıklar,
 • Meyve ve sebze kafesli sandıkları, yumurta tablaları, yanları dar ve ince tablalarla kaplanmış üzerleri açık diğer ambalajlar (cam eşya, seramik ürünler, makine vb. eşyanın taşınmasında kullanılacak türden olanlar dahil).
 • Peynir, eczacılık ürünleri vb.nin paketlenmesinde kullanılan türden, kesilmiş veya soyulmuş ağaç malzemeden yapılan kutular (fakat örülmüş ağaç malzemeden yapılmış olanlar hariç); kibrit kutuları (yakma yüzeyi olanlar da dahil) ve tereyağı, meyve vb. pazarlamada kullanılan koni şeklindeki üstü açık kaplar.
 • Kuru boya, kimyasal maddeler, vb. taşımada kullanılan türden (fıçı imalatçılarının ürettiği türden olmayan silindir sandıklar vb.) ambalajlar.

 
Bu kaplar kapaksız olabileceği gibi (sandıklar, kasalar vb. gibi açık kaplar), monte edilmemiş veya kısmen monte edilmiş de olabilirler. Ancak ağaç malzemenin tam bir kab veya tam bir kabın esas özelliğine sahip olan tamamlanmamış bir kab oluşturmak için gerekli parçaları bir arada bulunmalıdır. Ağaç malzemenin böyle bir bütün halinde olmadığı hallerde bulunduğu duruma göre biçilmiş veya planyalanmış ağaç malzeme, kontrplak, vb. olarak sınıflandırılır.
Bu pozisyonda yer alan ahşap büyük ve küçük sandıklar sade şekilde çivilenmiş, kırlangıç kuyruğu veya başka şekilde birleştirilmiş olabilirler. Ambalaj sandıklarının menteşe, sap birleştirme elemanları, ayak veya köşebentleri tespit edilmiş, metal veya kağıt, vb. ile birleştirilmiş olabilir.
Kullanılmış kutular, kasalar, vb. bu amaçla birkaç defa daha kullanılabilecekse bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Fakat yakacaktan başka türlü maksatla kullanılmaya elverişli olmayanlar bu pozisyon dışında mütalaa edilirler.(44.01 pozisyonu).
 
Aşağıda yazılı olanlarda bu pozisyon haricindedir:
(a)   42.02 pozisyonunda yer alan eşya
(b)   44.20 pozisyonunda yer alan küçük kutu, sandıklar vb. eşya.
(c)   Özellikle bir veya daha fazla taşıma amacına göre hazırlanmış kablar (86.09 pozisyonu).
 
(II) AHŞAP KABLO MAKARALARI
Kablo makaraları; elektrik kablosu, telefon kablosu ve benzeri kabloları tutmada ve taşımada kullanılan, genellikle 1 m. ‘yi aşan çaptaki geniş silindirlerdir. Kabloyu sermede kolaylık sağlayacak şekilde yuvarlanmaya uygundurlar.
 
(III) AHŞAP PALETLER, PALET SANDIKLARI VE DİĞER YÜK TABLALARI
Yük tablaları, mekanik araçlarla kaldırma, taşıma ve depolamada tek bir yük oluşturmak amacıyla çok sayıdaki malzemeyi bir araya getirmede kullanılan, taşınabilen düz tablalardır.
Ahşap palet, taşıyıcılar tarafından ayrılmış iki yükleme yerinden veya ayaklarla desteklenmiş tek bir yükleme yerinden meydana gelmiş ve fork-lift veya palet kaldırıcılarla taşıma esasına göre yapılmış bir yükleme tablasıdır. Palet sandıkları, en az üç sabit, çıkarılabilir veya açılıp kapanır düşey yan kısımları bulunan iki yükleme yeri bulunan veya diğer bir palet sandıkla istifleme için düzenlenmiş bir üst yapıya sahiptir.
Ağaç platformlar, uç platformları, kuşaklı kutu platformları yandan raylı platformlar, ön ve arkadan çubuklu platformlar yükleme tablaları için verilebilecek diğer örneklerdir.
 
(IV) PALET KALDIRICILAR
Palet kaldırıcılar dört parça ağaçtan oluşan kaldırıcılardır. Bunlar genellikle paletin üzerinde yer alan bir çerçeveyi şekillendirmek için uçlarından menteşe ile tutturulurlar.
  
44.16 –     AHŞAP VARİLLER, FIÇILAR, KOVALAR, GERDELLER VE DİĞER FIÇICI EŞYASI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (FIÇI TAHTALARI DAHİL).
Bu pozisyon; fıçıcılık mamulleri olan yani gövdeleri alt ve üst kapakların takılması için uçlarına zıvana açılmış, fıçı tahtalarından oluşan ve fıçı şeklinin ağaç ya da metal çemberlerle korunduğu kaplarla sınırlandırılmıştır.
Fıçıcılık mamulleri olan tekneler, yayıklar vb. yanında sızdırmaz (sıvı maddeler için) veya sızdırıcı (kuru maddeler için) olsun olmasın çeşitli türdeki variller (bira maya tekneleri, fıçılar, büyük fıçılar, vb.) bunlara dahildir.
Bu mamuller monte edilmemiş veya kısmen monte edilmiş ve bazen iç tarafı astarlanmış veya kaplanmış olabilir.
Bu pozisyon; fıçı tahtalarını ve fıçıcı mamullerinin kısımları olarak ayırt edilebilen (fıçı kapakları, uzunluğuna yarılmış ve birleştirmek için uçlarına çentik açılmış, ağaç çemberler gibi) yüzey işlemleri tamamlanmış veya tamamlanmamış diğer bütün ağaç mamulleri de içine alır.
Bu pozisyona aynı zamanda; yüzey işlemleri tamamlanmamış fıçı tahtaları ve yan, alt ve üst kısımlarını teşkil eden ağaç şeritler ve fıçıcılıkta kullanılan diğer malzeme de dahildir. Bu tür fıçı tahtaları şu şekilde olabilirler:
(1)   Ağaç gövde kısımlarının damarları doğrultusunda yarılmalarından elde edilen tahtalar. Bu tür yarılmış tahtaların yüzeylerinden biri düzgünce biçilmiş, diğer yüz ise bir balta veya bıçak ile sadece düzeltilmiş olabilir.
(2)   İki yüzeyinden en az biri iç bükey veya dış bükey olacak şekilde bir silindir testere ile kavislenmiş halde yüzeyi bulunan fıçı tahtaları.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Her iki yüzü düz biçilmiş ağaçlar (07 veya 44.08 pozisyonları).
 • Alt ve üst kapakları çivi ile tutturulmuş fıçı tahtalarından oluşan mahfazalar.(15 pozisyonu).

(c)   Mobilya olarak kullanılmak amacıyla kesilerek şekil verilmiş olan fıçılar ve fıçıcılık eşyası (Örn, Masa, sandalye) (Fasıl 94).
 
44.17 –     AHŞAP ALETLER, ALET GÖVDELERİ, ALET SAPLARI, SÜPÜRGE VE FIRÇA GÖVDE VE SAPLARI; AHŞAP BOT VE AYAKKABI KALIPLARI
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:
(1)   Ahşap aletler (bıçağı, iş gören kenarı, iş gören yüzeyi veya diğer iş gören kısmı Fasıl 82’nin 1 no lu notunda belirlenen maddelerden birinden yapılmış olanlar hariç).
Bu pozisyonda yer alan ahşap aletlere örnek olarak, spatulalar (44.19 pozisyonunda yer alan mutfak eşyaları hariç), şekil vermede kullanılan bıçaklar, çekiç, tokmak veya bahçıvan tırmıkları, bahçıvan dirgenleri, kürekler, zımpara kağıdı blokları, vb. sayılabilir.
(2)   Ahşap alet gövdeleri. Örn: rende ve parmaklık rendesi gövdeleriyle çerçeveli testerelere mahsus çerçeveler ve benzeri alet gövdeleri (iş gören metal aksamı yani bıçak ve demirleri takılı olmamak şartıyla).
(3)   Ahşap alet sapları, (tornadan geçirilmiş olsun olmasın) örneğin, kazma sapları, kürek sapları, tırmık sapları, bel sapları, çekiç sapları, tornavida sapları, testere sapları, eğe sapları, çakı ve bıçak sapları, ütü sapları, tarih damgaları ve benzeri damgalara mahsus saplar, vb.
(4)   Ahşap süpürge ve fırça gövdeleri. Bunlar fırça gövdesi şekline sokulmuş ağaç parçaları olup, imali bitirilmiş veya bitirilmemiş halde olabileceği gibi birden fazla parçadan da oluşabilirler.
(5)   Ahşap süpürge ve fırça sapları, (tornalanmış olsun olmasın). Bunlar bir ucuna lif veya kıl geçirilecek cinsten (boya fırçaları gibi) veya fırça gövdelerine takılacak türden (örn; süpürgeler sapları gibi) olabilir.
(6)   Ahşap bot ve ayakkabı kalıpları. Bunlar ayakkabı, bot gibi ayağa giyilecek eşyanın imalinde kullanılan kalıplar ile ayakkabıların şeklini muhafaza etmek veya germek vb. amacıyla kullanılan imali bitirilmiş veya bitirilmemiş haldeki kalıplardır.
 
Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Alet sapları yapılmak üzere sadece kabaları alınmış veya yuvarlatılmış ağaçlar (04 pozisyonu).
 • Bu pozisyonda yer alan eşyaların imalinde kullanılmak maksadıyla sadece testere ile kesilmiş (bloklar halinde) fakat henüz şekil verilmemiş ağaç bloklar (07 pozisyonu).
 • Masa bıçakları, çatalları ve kaşıkları için ahşap alet sapları (21 pozisyonu).
 • Şapka kalıpları (49 pozisyonu).
 • Ağaçtan döküm kalıpları, vb. (80 pozisyonu).
 • Makine veya makine aksamı (Fasıl 84).

 
44.18 –     AHŞAPTAN BİNA VE İNŞAAT İÇİN MARANGOZLUK MAMULLERİ VE DOĞRAMA PARÇALARI (HÜCRELİ AHŞAP LEVHALAR, BİRLEŞTİRİLMİŞ PARKE TAHTALARINDAN PANOLAR, PADAVRALAR VE ÇATI ÖRTÜLERİ (SHAKES) DAHİL)
4418.10 –    Pencereler, Fransız pencereleri, bunların çerçeve ve pervazları
4418.20 –    Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri
4418.40 –    Heyelan destek beton kalıbı
4418.50 –    Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)
4418.60 –   Direkler ve kirişler
– Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar:
4418.73 – – Bambudan olanlar veya en az üst tabakası (aşınan tabaka)  bambudan olanlar
4418.74 – – Diğerleri, mozaik döşemeler için olanlar
4418.75 – – Diğerleri, çok katmanlı olanlar
4418.79 – –  Diğerleri

 • Diğerleri:

4418.91 – – Bambudan olanlar
4418.99  – – Diğerleri
Bu pozisyon, kakma veya işlemeli olarak kullanılanlar dahil, her türlü inşaatta kullanılan cinsten ağaç mamullerini içine alır. Bunlar monte edilmiş veya edilmemiş halde olabilir; ancak bunların monte edilmemiş halde olanlarının menteşe, kilit vb. metal aksamı olsun olmasın (örn: montaj işlemi için zıvana, zıvana deliği, kırlangıç kuyruğu veya benzeri diğer birleştirme yerleri hazırlanmış) tanınabilir olmaları gerekir.
Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.
 
“Marangozluk mamulleri” tabirinden özellikle (kapı, pencere, kepenk, merdiven, kapı ve pencere çerçevesi gibi) inşaat malzemeleri anlaşılır. Fakat “doğramacılık” tabiri, inşaatlarda kullanılan yapı iskeleleri, kemer destekleri vb. maksatlarla kullanılan (kiriş, mertekler, dekme ve payandalar gibi) ağaç işlerini kapsar. Monte edilmiş beton işlerinde kullanılan kalıplar da bu pozisyonda yer alırlar. Ancak kepenklerin birleştirilmesi amacıyla yüzeysel işlem görmüş kontrplak levhalar 44.12 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
İnşaatta kullanılan doğramalara, levhalar halindeki ağacın damarlarının birbirine paralel bir şekilde bir araya getirilip tutkalla yapıştırılması suretiyle elde edilen ve bir yapı malzemesi ürünü olan lamine edilmiş levhalar halindeki malzemeler (glulam) dahildir. Lamine edilmiş olan kavisli levhaların her birinin üzerine 90°C ’lik açı teşkil edecek şekilde konulacak yük ile satıhları yatay olarak düzleştirilir. Böylece tabakalar düzgün kirişler halinde düzenlenir.
Bu pozisyonda yer alan hücreli ağaç panolar 44.12 pozisyonunun Açıklama Notunda tarif edilen göbekli kontrplaklara az çok benzemekte fakat göbek kısmını teşkil eden ağaç, lata veya çubuklar aralıklı olarak birbirine paralel bir şekilde tertiplenmiş veya kafes halinde çatılmış şekilde bulunmaktadır. Bunların bazı türlerinde iki yüzü teşkil eden ağaç tabakaları sadece kenarlarından bir çerçeve üzerine oturtulmuş şekildedir. Bu pozisyonda yer alan panoların iç kısımlarındaki boşluklar ses yalıtıcı veya ısıya dayanıklı maddeler (mantar, cam elyaf, asbest, vb.) ile donatılmış olabilir. Bu tür panoların yüzlerini teşkil eden ağaç tabakalar, masif ağaçtan, yonga levhadan ya da benzer levhadan, lif levhadan veya kontrplaktan olabilir ve üzerleri 44.12 pozisyonundaki panolarda olduğu gibi metal levhalarla kaplanmış olabilir. Bu pozisyonda yer alan hücreli panolar oldukça hafif fakat dayanıklı olup, inşaat bölmelerinde, kapılarda ve bazı mobilyaların imalinde kullanılırlar.
Pervazlı olsun olmasın, paneller haline veya kiremit haline getirilmiş parke çıtaları, vb. (ağaçtan bir veya daha fazla tabaka ile desteklenmiş parke şeritlerinden meydana gelmiş bulunanlar, çok katlı olanlar olarak bilinenler) de bu pozisyon altında sınıflandırılırlar. Üst tabaka (dayanıklı tabaka) genellikle panel oluşturan parke çıtalarının iki veya daha fazla sırasından oluşur. Bu paneller veya fayanslar, montaja yardımcı olmak amacıyla, kenarlara geçirilmiş veya oyulmuş olabilir.
Padavra, genellikle bir ucu 5 mm. den daha kalın, fakat diğer ucu da 5 mm.den ince olan, uzunluğuna biçilmiş ağaç malzemedir. Bunların yanları paralel biçilmiştir. Kalın ucu ya kenarlara dik olarak biçilmiş veya bir kavis teşkil eder ya da diğer şekillerde biçilmiş olabilir. Yüzeylerinden biri, bir uçtan bir uca kadar zımparalanmış veya uzunluğu boyunca yiv açılmış olabilir.
“Shake” tomruk veya gövde kısmından el veya makine yardımı ile yarılmış ağaçlardır. Yüzeyi, yarılma işlemiyle ortaya çıkan ağacın tabii yapısını gösterir. “Shake”lar bazen, iki “shake” elde etmek için kalınlığına olarak boydan boya biçilirler, daha sonra her bir “shake”in bir yarılmış yüzü bir de biçilmiş sırtı olur.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricinde kalır:

 • 18 pozisyonundaki parke şeritlerinden yapılmış döşeme levhalarını taklit edecek şekilde yüzeye tutturulmuş ince bir ağaç kaplamasına sahip döşeme panelleri olarak kullanılan kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçalar (44.12 pozisyonu).
 • Tavana veya duvara çivilenecek veya başka şekilde tutturulacak biçimde yapılmış dahi olsalar, arka kısmı kapalı veya açık dolaplar (03 pozisyonu)
 • Prefabrik binalar (06 pozisyonu).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 4418.71 Altpozisyonu
Mozaik döşemeler için olan birleştirilmiş parke panelleri, imkan dahilinde “cabochons” u içeren (istenen deseni elde etmek için dolgu olarak kullanılan küçük kare, diktörtgen, üçgen, eşkenar dörtgen veya başka türlü şekildeki ağaç parçalarının) ve birkaç tane ayrı kare veya dikdörtgen elementten oluşan prefabrik panellerdir. Parke şeritleri bazı desenlere göre yerleştirilir. Örneğin, baklava, “sepet örgü” ve balık sırtı (aşağıdaki örneklere bakızız.)
 
44.19 –     AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
– Bambudan olanlar:
4419.11 – –  Ekmek tahtaları, kesme (doğrama) ve benzeri için tahtalar
4419.12 – – Çin usulü yemek çubukları
4419.19 – – Diğerleri
4419.90 – Diğerleri
Bu pozisyon sadece, tornalanmış olsun olmasın, masa takımı veya mutfak takımı niteliğinde olan ağaçtan ve üzerine kakma yapılmış veay işlemeleri ağaçtan sofra takımı veya mutfak eşyası olarak kullanılan ev eşyalarını kapsar. Bununla birlikte, bu pozisyon, aslen süs veya mobilya karakterinde olan eşyaları içermez.
Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.
Bu pozisyona dahil eşyalara şunlar örnek verilebilir: Kaşıklar, çatallar, salata servis tabakları; yassı tabaklar ve servis tabakları; çömlekler, bardaklar, fincanlar ve fincan tabakları; alelade baharat kutuları ve diğer tepsiler; taslar; ekmek tablaları; kıyma tahtaları; düz tencere altlıkları; mutfakta kullanılan ölçekler.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Fıçıcılıkta kullanılan eşyalar (44.16 pozisyonu).
(b)   Sofra veya mutfak takımlarının ahşap parçaları (44.21 pozisyonu).
(c)   Fırça ve süpürgeler (96.03 pozisyonu).
(d)  El elekleri (96.04 pozisyonu).
 
44.20 –     ÜZERİNE KAKMA YAPILMIŞ AĞAÇ; MÜCEVHERAT VE ÇATAL, BIÇAK TAKIMI İÇİN AHŞAP KUTU VE MAHFAZALAR VE BENZERİ AHŞAP EŞYA; AHŞAP KÜÇÜK HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYASI; 94. FASILDA YER ALMAYAN AHŞAP DÖŞEME EŞYASI
4420.10 –    Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası
4420.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, kısmen ağaçtan başka maddelerden meydana gelen levhalar da dahil, üzerine kakma yapılmış ağaç ile kakma ağaç levhaları içine alır.
Bu pozisyondaki eşyalar sıradan ağaçtan veya yonga levha ya da benzeri levhadan, lif levhadan, lamine edilmiş ağaçtan veya yoğunluğu artırılmış ağaçtan yapılabilir. (bu Fasılın 3 Nolu notuna bakınız.
Aynı zamanda, küçük ahşap işi eşyalar (örneğin, mahfaza ve mücevher kutuları), küçük mefruşat eşyaları; dekoratif eşyalar gibi genellikle dikkatli imalat ve üzerinde son işlemler gerektiren (üzerine kakma yapılmış veya işlemeli ağaçlar dahil) çok sayıdaki ağaç eşyayı içine alır. Bu tür eşyalar esas olarak bu pozisyonda tanımlanan eşyalardan olmaları kaydıyla aynalarla teçhiz edilmiş olsalar dahi yine bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bunların içleri kısmen veya tamamen deri, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri, karton, plastik, dokumaya elverişli mensucat, vb. ile kaplanmış olanları da esas itibariyle ağaç mamulatı karakterini taşımaları kaydıyla bu pozisyonda yer alırlar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Lakeli ağaçtan Çin ve Japon işi tarzında kutular; bıçaklar, çatal-bıçak takımları, aletler vb. için ahşap kutular ve mahfazalar; enfiye kutuları ve cepte, el çantasında veya üstte taşınan türden diğer küçük kutular; kırtasiye malzemesi mahfazaları vb., dikiş-nakış vb. kutuları; tütün ,ve şekerleme kutuları. Ancak bu pozisyon, mutfaklarda kullanılan sıradan baharat kutularını içermez (19 pozisyonu).
 • Fasılda yer alanlar haricinde kalan, ağaçtan mobilya eşyaları (adı geçen Fasıla ait Genel Açıklama Notuna bakınız). Bu tür eşyalara örnek olarak, palto ve şapka askıları, elbise fırçası askıları, büroda kullanılan mektup tablaları, kül tablaları, dolmakalem tablaları ve mürekkep hokkaları sayılabilir.
 • Heykelcikler, hayvan figürleri ve diğer süs eşyaları.

Bu pozisyonda yer alan eşyalara ait ahşap parçalar bu pozisyon haricindedir: (44.21 pozisyonu).
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Müzik aletleri ve tabancalar için ahşap mahfazalar, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri karışımı, kağıt veya karton, vulkanize fiber, plastik tabaka veya mensucat ile kaplanmış kılıf, sandık, kutu ve benzeri mahfazalar (02 pozisyonu).
 • Taklit mücevherci eşyası (17 pozisyonu).
 • Fasıl 91 de yer alan saat mahfazaları ve bunların aksam ve parçaları.
 • Fasıl 92 de yer alan müzik aletleri ve bunların aksamı.
 • Yana takılan silahlar için kılıç kını ve kılıfları (07 pozisyonu).
 • Fasıl 94 de yer alan eşya (örneğin, mobilya, lambalar ve aydınlatma malzemesi).
 • Fasıl 96 da yer alan pipolar ve bunların aksamı, düğmeler, kalemler ve diğer eşyalar.
 • Fasıl 97 de yer alan antikalar ve sanat eşyası.

44.21 –     AHŞAP DİĞER EŞYA
4421.10 –    Elbise askılığı
–    Diğerleri:
4421.91 – – Bambudan olanlar
4421.99 – – Diğerleri
Bu pozisyon, bileşen maddelerine aldırmaksızın bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarına veya Tarifenin diğer Fasıllarına girenler (örneğin, Fasıl Notları 1 bakınız) hariç olmak üzere, tornalanmış veya başka suretle imal edilmiş bulunan veya kakma veya işlemeli ağaçtan bütün ağaç mamulatını içine almaktadır.Ayrıca bu pozisyon bundan önceki pozisyonlarda yer alan veya belirtilen eşyanın ahşap aksam ve parçalarını da içine alır (44.16 pozisyonunda yer alanlar hariç).
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyonda yer alır:

 • Makaralar, iplik iğleri, bobinler, dikiş ipliği sarma makaraları, vb. Bu eşyalar normal olarak, iplik veya ince telin sarıldığı tornalanmış ağaç malzemeden oluşan bir gövde kısmına sahiptirler; bu gövde kısmı, genellikle ortada bir deliği olan silindir veya koni şeklinde olabilir ve bir ya da her iki ucunda bir flanş bulunabilir. Bu pozisyon aynı zamanda tornalanmış ağaç malzemeden oluşan bir merkezi gövdeye ağaçtan veya başka bir maddeden uçlar takılan ve örneğin yalıtılmış elektrik telleri için kullanılan bobinleri de içerir.

(2)   Tavşan kafesleri, tavuk kümesleri, arı kovanları, kafesler, köpek kulübeleri, yalaklar; çiftlik hayvanları için boyunduruklar.
(3)   Tiyatro sahnesi dekorları; marangoz tezgahları; el merdivenleri ve basamaklar; sehpalar, yol işaretleri, şekiller; işaretler; bahçe bitkileri vb. için etiketler; kürdanlar; çit levhaları ve sarılır panjurlar; Venedik usulü ve diğer türden panjurlar; musluk tapaları, kalıplar (modeller); yaylı panjur makaraları; elbise ve etek askıları; yıkama tahtaları; ütü tahtaları; elbise askı çengelleri; ağaç ayakkabı çivileri; kayıkçı kürekleri; kısa kürekler (uzun saplı bel); tabutlar.

 • Genellikle aynı boyutta ve dikdörtgen şeklinde kenarlara sahip ağaç yol döşeme parkeleri. Bunlar çok daireli testere ile imal edilirler.

Sıralanmış şeritler bazen, blokların şişmelerine izin verecek şekilde yanlara çakılırlar.
(5)   Ağaç kıyma makineleriyle veya daha yaygın olarak ağaçtan kesme veya soyma yoluyla kibrit boyutlarında elde edilen kibrit çöpleri. Bunlar bir ağaç kısmından çok miktarda elde edilmiş de olabilirler. Kimyasal maddelerle (örneğin amonyum fosfat ile) emprenyelenmiş olabilirler fakat uçlarına yanıcı madde sürülmüşse bu Fasılda sınıflandırılmazlar. Bu pozisyon, defterlik kibrit yapımında kullanılmak üzere ucu sivriltilmiş veya bir kenarı yarılmış ağaç şeritleri de kapsar.
(6)   Kibrit çöpleriyle aynı tarzda yapılan fakat bir uçları sivriltilen ve yuvarlak, kare veya üçgen kesitli olabilen, ayakkabı için ağaç çivi ve pimler. Bazı hallerde, bot ve ayakkabıların taban ve topuklarını tutturmada çivi yerine kullanılır.
(7)   44.19 pozisyonunda yer alan mutfak eşyaları haricinde kalan ölçüm kapları.
(8)   Bıçak, kaşık ve çatallar için ahşap saplar.
(9)  Taşıma ve daha sonra işlemeyi kolaylaştırmak için tutkal ile birleştirilmiş, kabaca biçilmiş ağaç latalardan meydana gelen paneller.
(10) Bir kalıbı kalıplanmış veya kalıplanmamış başka bir ağaç üzerine koyarak elde edilen şekil verilmiş ağaç malzeme (44.18 pozisyonundakiler hariç).
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:Kibrit çöpleri imalinde kullanılan ağaç şeritler (44.04 pozisyonu).

 • Her iki kenarından bir ucu keskince şevlendirilmiş ağaç çivisi halinde kesilmeye hazır, ağaç şeritler halindeki bitirilmemiş ayakkabı çivileri (09 pozisyonu).
 • Bıçaklar için ahşap saplar (sofra bıçakları hariç) ve diğer alet ve edevatlar (17 pozisyonu).
 • Fasılda yer alan eşyalar.
 • Fasılda yer alan ayakkabılar ve bunların aksamı.
 • Bastonlar ve aksamı, şemsiyeler, kırbaçlar (Fasıl 66).
 • Bölümde yer alan makineler, makine aksamı ve elektrikli eşyalar (örneğin, 84.80 pozisyonunda yer alan ağaç desen kalıpları).
 • Bölümde yer alan eşyalar (örneğin, kayıklar, el arabaları, arabalar ve diğer araçlar, tekerlekçi eşyası).

(ij)  90. Fasılda yer alan ağaçtan hesap ve çizim aletleri, ölçü aletleri (hacim ölçme aletleri hariç) ve diğer eşyalar.

 • Tüfek dipçikleri ve diğer silah aksamı (05 pozisyonu).
 • Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri (Fasıl 95).                                                                                                                       

EK
BAZI TROPİK AĞAÇLARIN İSİMLENDİRİLMELERİ[1]

Pilot-isim Bilimsel isimleri Yerel isimleri
Abarco Cariniana pyriformis Miers. Venezuela Bacu
Abura  
Hallea ciliata Leroy
(Syn. Mitragyna ciliata Aubr. & Pellegr.)
 
Hallea rubrostipulata F. Leroy
(Syn. Mitragyna rubrostipulata Harv.)
 
Hallea stipulosa O. Kuntze
(Syn. Mitragyna stipulosa O. Ktze)
Angola
Cameroon
Congo
Cote d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone
Uganda
Dem.Rep.of the Congo
Zambia
 
France
Mivuku
Elolom
Vuku
Bahia
Elelon
Elelom Nzam
Subaha
Abura
Mboi
Nzingu
Mvuku
Nzingu
 
Bahia
Acacia  
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth.
 
Acacia mangium Willd.
Australia
 
Indonesia
 
Malaysia
Papua New Guinea
Thailand
 
UK
 
USA
Black Wattle,
Brown Salwood
Mangge Hutan,
Tongke Hutan
Kayu Safoda
Arr
Kra Thin Tepa
 
Brown Salwood,
Black Wattle
Brown Salwood,
Black Wattle
Acajou d’Afrique
 
Khaya spp.
 
Khaya ivorensis A. Chev.
(Syn. Khaya klainei Pierre ex A.Chev.)
 
Angola
Cameroon
Cote d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
France
Germany
U.K.
Undia Nunu
N’Gollon
Acajou Bassam
Caoba del Galon
Zaminguila
Takoradi Mahogany
Ogwango
Acajou Bassam
Khaya Mahagoni
African Mahogany
Khaya anthotheca C. DC. Angola
Cameroon
Congo
Cote d’Ivoire
 
Ghana
Uganda
France
Germany
N’Dola
Mangona
N’Dola
Acajou blanc,
Acajou Krala
Ahafo
Munyama,
Acajou blanc
Khaya Mahagoni
Khaya grandifoliola C. DC. Cote d’Ivoire
 
Nigeria
 
Uganda
France
 
U.K.
 
Acajou a grandes
Feuilles
Benin Mahogany,
Akuk
Eri Kire
Acajou a grandes
feuilles
Heavy African Mahogany
Adjouaba Dacryodes klaineana (Pierre) H. J. Lam
(Syn. Pahylobus deliciosa Pellegr.)
Dem. Rep. of the Congo
Congo
Gabon
Mouguengueri
Safukala
Assia,
Igaganga,
Ossabel
Afina Strombosia glaucescens Engl.
 
Strombosia pustulata Oliv.
Côte d’Ivoire
Nigeria
Poe
Itako,
Otingbo
Afrormosia Pericopsis elata Van Meeuwen
(=Afrormosia elata Harms)
Cameroon
Central African
Republic
Cote d’Ivoire
Ghana
 
Dem.Rep. of the Congo
 
France
Obang
Obang
 
Assamela
Kokrodua
 
Ole,
Bohala,
Mohole
 
Assamela,
Oleo Pardo
Aielé Canarium schweinfurtii Engl. Angola
Cameroon
Central African Republic
Congo
Gabon
 
Ghana
 
Equatorial Guinea
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo
Sierra Leone
 
UK
M’bili
Abel
Gberi
 
M’bili
Abeul,
Ovili
Bediwunua,
Eyere
Abe
Elemi
Mwafu
Bidikala,
M’bidikala
Billi
Canarium
Aiéouéko
 
Dimorphandra spp.
Akak
 
Duboscia viridiflora (K.Schum.) Mildbr.
Ako
 
Antiaris africana Engl.
Antiaris welwitschii Engl
 
Antiaris toxicaria subsp. africana (Engl.) C.C.Berg
(Syn. Antiaris africana Engl.)
 
Antiaris toxicaria subsp. welwitschii (Engl.) C.C.Berg.
(Syn. Antiaris welwitschii Engl.)
 
Angola
Cote d’Ivoire
 
Ghana
 
Nigeria
 
Tanzania
 
Uganda
 
Dem.Rep. of the Congo
 
Germany
U.K.
Sansama
Ako
Akede
Chenchen,
Kyenkyen
Oro,
Ogiovu
Mlulu,
Mkuzu
Kirundu,
Mumaka
Bonkonko,
Bonkongo
 
Antiaris
Antiaris
Akossika
 
Scottellia spp.
 
Scottellia coriacea A. Chev.
Cameroon
Central African Republic
Gabon
Ghana
 
Liberia
Nigeria
Germany
Italy
UK
Ngobisolo
Kelembicho
 
Bilogh-Bi-Nkele
Koroko,
Kruku
Korokon
Odoko
Odoko
Odoko
Odoko
Alan
 
Shorea albida Sym.
 
Malaysia
 
Alan-Batu,
Red Selangan,
Meraka,
Selangan Merah,
Alan-Paya
Alep
 
Desbordesia glaucescens A. Chev. ex Hutch. & Dalziel
 
Cameroon
Congo
Gabon
Nigeria
Dem. Rep of the Congo
 
Omang
Benga
Alep
Kowo
 
Benga
Almácigo
 
Bursera simaruba (L.) Sarg.
 
South America
 
 
 
 
 
 
 
France
 
 
 
UK
 
Almácigo,
Almácigo Blanco,
Chacaj Chaca-Jiote,
Desnudo,
Gumo-Limbo,
Indio Desnudo,
Indo Desnudo,
Jiñocuave
Bois d’encens,
Chiboue,
Chique,
Gommier blanc
Gum tree,
Mexican White Beach,
Turpentine Tree,
West Indian Birch
Almendrillo Taralea oppositifolia Aubl.
(Syn. Coumarouna oppositifolia (Willd.)Taub.)
South America Cumaru Rana,
Shihuahuaco,
Tarala
Alumbi
 
Julbernardia seretii Troupin
(Syn. Berlinia seretii De Wild.)
Amapa Brosimum parinarioides Ducke Brazil Amapá Doce
Amapola
 
Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand
Amberoi
 
Pterocymbium beccarii K. Schum.
 
Indonesia
 
Malaysia
 
 
Myanmar
Philippines
Thailand
 
Kelumbuk,
Papita
Melembu,
Teluto,
Keluak
Sawbya
Taluto
Oi-chang,
Po-ikeng,
Po-kradang
Amourette Brosimum guianense (Aubl.) Huber  
French Guiana
 
Peru
 
Suriname
 
 
Venezuela
UK
 
Lettre Mouchete,
Mourette
Cashiba Playa,
Waira Caspi
Belokoro,
Peni-Paia,
Poevinga
Palo de Oro
Snakewood
Andira Andira spp. Brazil
 
 
 
Colombia
Ecuador
French Guiana
Guyana
 
Mexico
Peru
Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuela
Acapurana,
Almendo de Rio,
Andira Uchi,
Angelim
Congo
Moton
Saint Martin Rouge
Bat Seed,
Koraro
Maquilla
Quinillo Colorado
Rode Kabbes
Angelin
Sarrapio Montanero
Andiroba Carapa guianensis Aubl.
 
Carapa procera DC.
Brazil
 
 
 
 
Colombia
 
Costa Rica
 
Ecuador
 
Guyana
French Guiana
Honduras
 
Panama
 
Surinam
Trinidad and Tobago
Venezuela
Andiroba,
Carapa,
Andirobeira,
Andiroba Branca,
Andiroba Vermelha
Masabalo,
Mazabalo
Cedro Bateo,
Cedro Macho
Tangare,
Figueroa
Crabwood
Carapa
Bastard Mahogany,
Cedro Macho
Cedro Bateo,
Cedro Macho
Krappa
Crappo
Carapa
Masabalo
Andoung Monopetalanthus spp.
 
Monopetalanthus coriaceus Morel
 
Monopetalanthus durandii Hallé & Normand
 
Monopetalanthus hedinii (A.Chev.) Aubrev.
 
Monopetalanthus heitzii Pellegr.
 
Monopetalanthus letestui Pellegr.
Gabon Andjung,
Andoung de heitz,
Ekop,
Ekop-mayo,
N’Douma,
Zoele
Angelim Hymenolobium spp. Brazil
 
 
 
 
 
French Guiana
 
Suriname
Angelim Amarelo,
Angelim da Mata,
Angelim Pedra,
Angelim Rosa,
Mirarena,
Sapupira Amarella
Saint Martin Gris,
Saint Martin Jaune
Makkakabes,
Saandoe
Angelim rajado Marmaroxylon racemosum (Ducke) Killip. Brazil
 
 
 
French Guiana
Guyana
Suriname
Angelim Rajado,
Ingarana da Terra Firma,
Ingarana,
Bois Serpent
Snakewood
Bostamarinde
Sneki Oedoe
Angelim vermelho Dinizia excelsa Ducke Brazil
 
 
 
 
 
Guyana
Angelim Falso,
Angelim Ferro,
Angelim Pedra,
Faveira Grande,
Faveira Preta,
Gurupa,
Parakwa
Angueuk Ongokea gore Pierre Cameroon
 
Côte d’Ivoire
Gabon
 
Dem. Rep. of the Congo
Andjek,
Angueuk
Kouero
Andjek,
Angueuk
Boleko
Aniégré (Aningré) Aningeria spp.
 
Aningeria robusta Aubr. & Pellegr.
 
Aningeria altissima Aubr. & Pellegr.
(Syn. Sideroxylon altissimum
Hutch. & Dalz.)
 
Pouteria superba A.Chev.
(Syn. Aningeria superba A. Chev.
Syn. Malacantha superba Verm.)
 
Chrysophyllum giganteum A.Chev
(Syn. Gambeyobotrys gigantea (A.Chev.) Aubrev.)  
Angola
 
Central African Republic
Congo
 
Côte d’Ivoire
 
Ethiopia
Kenya
 
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo
Germany
 
 
Italy
UK
Mukali,
Kali
M’Boul
Mukali,
N’Kali
 
Aningueri blanc,
Aniegre
Kararo
Muna,
Mukangu
Landojan
Osan
 
Tutu
Aningré-Tanganyika
Nuss
Tanganyika Nuss
Aningeria
Apobeaou Breviea leptosperma (Baehni) Heine
Araribà
 
Centrolobium spp. Brazil
 
Colombia
 
Ecuador
Panama
Paraguay
Venezuela
Ararauba,
Ararauva
Guayacan Hobo,
Balaustre
Amarillo Guayaquil
Amarillo Guayaquil
Morosimo
Balaustre,
Guayacan Hobo
Arisauro Vatairea guianensis Aubl. Brazil Amargoso,
Gele Kabbes,
Inkassa,
Yonko
Aromata Clathrotropis macrocarpa Ducke South America Alma negra,
Cabari,
Sapan,
Timbo Pau,
Timbo Rana
Assacù  
Hura crepitans L.
 
Bolivia
Brazil
Colombia
Ecuador
Guyana
French Guiana
 
Peru
Suriname
 
 
Venezuela
 
USA
 
Ochoco
Assacu
Ceiba Lechosa
Habillo
Sandbox
Bois du Diable,
Sablier
Catahua
Possentrie,
Possum,
Ura Wood
Ceiba Habillo,
Jabillo
Possumwood
Assas Bridelia aubrevillei Pellegr.
Avodiré Turraeanthus africana Pellegr
 
 
 
Cote d’Ivoire
Ghana
Liberia
Nigeria
Dem.Rep. of the Congo
 
Belgium
 
Avodire
Apapaye
Blimah-Pu
Apaya
M’Fube,
 
Lusamba
Lusamba              
Awoura  
Julbernardia pellegriniana Troupin
 
(Syn. Paraberlinia bifoliolata Pellegr.)
Cameroon
Gabon
 
France
Germany
Ekop-Beli
Awoura,
Beli
Zebrali
Zebrali
Ayous (Obéché) Triplochiton scleroxylon K. Schum. Cameroon
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Ghana
Nigeria
 
France
Germany
UK
USA
Ayous
M’Bado
Samba
Ayus
Wawa
 
Arere,
Obeche
Samba,
Abachi
Wawa
Obeche or Samba
Azobé Lophira alata Banks ex Gaertn.
(Syn. Lophira procera A. Chev.)
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
 
Sierra Leone
Germany
 
UK
Bongossi
Bonkolé
Azobé
Akoga
Akoga
Kaku
Ekki,
Eba
Hendui
Bonkole,
Bongossi
Ekki
Balata pomme
 
Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni
 
South America
 
Assopokballi,
Balata Pommier,
Balata Saignant,
Barataballi,
Bois Cochon,
Suitiamini
Balau red Shorea spp.
 
Shorea balangeran (Korth.) Burck
 
Shorea collina Ridl.
 
Shorea guiso Blume
 
Shorea inaequilateralis Sym.
 
Shorea kunstleri King
 
Shorea ochrophloia Strugnell ex Desch.
Indonesia
 
Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippines
 
Thailand
 
Germany
UK
 
Belangeran,
Balau Merah
Balau Laut Merah,
Damar Laut Merah,
Balau Membatu,
Balau Merah,
Red Selangan Batu,
Membatu,
Seri,
Selangan Batu Merah,
Seraya Sirup,
Selangan Batu No. 1,
Sengawan,
Semayur,
Empenit-Meraka
Guijo,
Gisok
Makata,
Chankhau
Red Balau
Red Balau
Balau yellow Shorea spp.
 
Shorea argentea C.F.C. Fisher
 
Shorea atrinervosa Sym.
 
Shorea balangeran (Korth.) Burck
 
Shorea barbata Brandis
 
Shorea ciliata King
 
Shorea exelliptica W. Meijer
 
Shorea foxworthyi Sym.
 
Shorea gisok Foxw.
 
Shorea glauca King
 
Shorea laevis Ridl.
 
Shorea laevifolia (Parijs.) Endert
 
Shorea materialis Ridl.
 
Shorea maxwelliana King
 
Shorea obtusa Wall. ex Blume
 
Shorea roxburghii G. Don
 
Shorea seminis V. Sl.
 
Shorea submontana Sym.
 
Shorea sumatrana Sym.
 
Shorea scrobiculata Burck
 
Shorea superba Sym.
India
Indonesia
 
 
 
 
 
 
 
Malaysia
 
 
 
 
 
 
Myanmar
Philippines
 
 
Thailand
 
 
 
Germany
UK
Sal
Bangkirai,
Agelam,
Benuas,
Brunas,
Selangan batu,
Kumus,
Kedawang,
Pooti
Damar laut
Kumus,
Sengkawan Darat,
Balau Kumus,
Balau Simantok,
Selangan Batu No.1,
Selangan Batu No.2
Thitya
Yakal,
Gisok,
Malaykal
Chan,
Ak or Aek,
Pa-Yom Dong
Balau
Balau,
Selangan Batu
Balsa Ochroma lagopus Sw.
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.
Bolivia
Brazil
Colombia
Central America
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
 
Nicaragua
Peru
 
 
Trinidad and Tobago
Venezuela
Tami
Pau de Balsa
Lanu
Balsa
Balsa
Algodon
Lanilla
Guano,
Balsa
Gatillo
Balsa,
Topa,
Palo de Balsa
Bois flot
Balso
Balsamo Myroxylon balsamum Harms. Mexico
 
 
 
Peru
France
Arbol del Bálsamo,
Bálsamo,
Bálsamo de Perú o de Tolu
Myroxylon
Baumier du Pérou
Banga-wanga
 
Amblygonocarpus andongensis Exell & Torre
(Syn. Amblygonocarpus obtusangulus (Oliv.) Harms)
Baromalli Catostemma fragrans Benth. South America Arenillo,
Baramalli,
Baraman,
Baramanni,
Flambeau Rouge, Kajoewaballi
Basralocus Dicorynia guianensis Amshoff & Vouacapoua Brazil
 
French Guiana
Suriname
Angelica do Para,
Tapainuna
Angelique
Basralokus,
Barakaroeballi
Batai Paraserianthes falcataria (L.) I.C.Nielsen
(Syn. Albizia falcataria (L.) Fosberg)
Philippines
 
Indonesia
 
 
Malaysia
 
 
UK
Falcata,
Moluccan sau
Jeungjing,
Sengon laut,
Sikat
Batai,
Kayu machis,
Puah
Indonesian albizia
Batibatra Enterolobium schomburgkii Benth. Brazil
 
 
 
 
 
 
French Guiana
 
Suriname
Batibatra,
Fava de Rosca,
Fava Orelha de Macaco,
Fava Orelha de Negro,
Timbauba,
Timborana
Acacia Franc,
Bougou Bati Batra
Tamaren Prokoni
Benuang
 
Octomeles sumatrana Miq. Indonesia
 
 
Papua New Guinea
 
 
Philippines
Benuang,
Binuang Bini,
Winuang
Erima,
Irima,
Ilimo
Binuang
Bété (Mansonia)
 
Mansonia altissima A. Chev. Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
Koul
Bété
Aprono
Ofun
Bilinga
 
 
 
Nauclea diderrichii Merr.
 
(Syn. Sarcocephalus diderrichii De Wild.
 
Syn. Nauclea trillesii Merr.)
 
Nauclea xanthoxylon (A.Chev.) Aubrév.
 
(Syn. Sarcocephalus xanthoxylon A. Chev.)
 
Nauclea gilletii De Wild. Merr.
Angola
Benin
Cameroon
Central African Republic
Congo
 
 
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
 
Equatorial Guinea
Ghana
Gabon
Nigeria
Sierra Leone
Uganda
 
Germany
UK
Engolo
Opepe
Akondoc
Kilu
 
Linzi,
Mokesse,
N’Gulu-Maza
Badi
Bonkingu,
N’Gulu-Maza
Aloma
Kusia
Bilinga
Opepe
Bundui
Kilingi
 
 
Aloma
Opepe
Billian
 
 
Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn. Indonesia
 
Philippines
Onglen,
Un
Tambulian
Bintangor
 
Calophyllum spp. Indonesia
Madagascar
Malaysia
 
Myanmar
New Caledonia
Papua New Guinea
Philippines
 
Solomon Islands
Sri-Lanka
Thailand
Vietnam
 
Vanuatu
Bintangur
Vintanina
Bintangor,
Penaga
Sultan Champa
Tamanou
Calophyllum
Bansanghal,
Vutalau
Koila
Domba-Gass
Poon
Cong,
Mu-u
Tamanou
Bitis
 
 
Madhuca spp. Southeast Asia Belian,
Betis
Bodioa
 
 
Anopyxis klaineana Pierre ex Engl.
(Syn. Anopyxis ealaensis (De Wild) Sprague)
Bois rose femelle
 
Aniba rosaeodora Ducke
(Syn. Aniba duckei Kosterm.)
Brazil Pau-Rosa
Bomanga
 
 
Brachystegia laurentii Louis.
Brachystegia mildbraedii Harms
 
(Syn. Brachystegia nzang Pellegr.)
Brachystegia zenkeri Harms
Cameroon
 
Congo
Dem. Rep. of the Congo
Gabon
 
France
UK
Ekop-Evene,
Ekop-Leke
Bomanga
Bomanga,
Nzang
Yegna
 
Ariella
Ariella
Bossé clair
 
 
Guarea cedrata Pellegr.
 
Guarea laurentii De Wild.
 
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
 
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
UK
Bossé
Kwabohoro
Obobo Nofua
 
Bosasa
 
 
Bossé
Scented Guarea
Bossé foncé
 
 
Guarea thompsonii Sprague & Hutch. Côte d’Ivoire
Kenya
Nigeria
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
UK
Mutigbanaye
Bolon
Obobo Nekwi
 
Diampi
 
Diampi
Black Guarea
Botong
 
Barringtonia asiatica (L.) Kurz. Southeast Asia Fish Poison Tree,
Sea Poison Tree
Breu-sucuruba
 
Trattinickia spp. Brazil Amesclão,
Breu Preto,
Mangue,
Morcegueira,
Ulu
Bubinga
 
 
Guibourtia spp.
Guibourtia demeusei (Harms) J. Léon.
Guibourtia pellegriniana J. Léon.
Guibourtia tessmannii (Harms) J. Léon.
Cameroon
Gabon
 
UK
Essingang
Buvenga
 
Kevasingo
Burada
 
 
Parinari campestris Aubl. Brazil
French Guiana
 
 
Guyana
 
 
 
 
 
 
 
Suriname
 
 
Venezuela
Parinari
Fongouti Koko,
Gaulette Blanc,
Gris-Gris Blanc
Broad-Leaved Burada,
Burada,
Candlewood,
Kupisini,
Mahaicaballi,
Makarai,
Wamuk,
Wamuku
Behoerada,
Foengoe,
Koebesini
Guaray,
Merecurillo
Burmese Ebony
 
 
Diospyros burmanica Kurz. Myanmar Burmese Ebony,
Hpunmang,
Maimakho-Ling,
Mia-Mate-Si,
Te
Burmese Rosewood Dalbergia oliveri Gamble ex Prain Myanmar Ching-Chan,
Ket-Daeng
Busehi
 
 
Lebrunia bushaie Staner
Cabreùva Myrocarpus frondosus Allem. South America Cabreùva Parda,
Ibirà,
Incienso,
Oleo de Caboreiba,
Oleo de Macaco,
Oleo Pardo,
Pagé,
Payò
Cachimbo
 
 
Cariniana decandra Ducke
Cambara (Jaboty)
 
Erisma spp.
Erisma uncinatum Warm.
Brazil
 
 
 
 
 
 
French Guiana
 
 
Peru
Suriname
Venezuela
Germany
Quarubarana,
Jaboty,
Cedrinho,
Cambara,
Quarubatinga,
Quaruba,
Vermelha
Jaboty,
Manonti Kouali,
Felli Kouali
Cambara
Singri-Kwari
Mureillo
Cambara
Canalete
 
 
Cordia spp. Argentina
Brazil
Colombia
Cuba
 
Mexico
 
 
 
Venezuela
Loro Negro
Louro Pardo
Canalete
Anacahuite,
Baria
Amapa Asta,
Bocote,
Cupane,
Siricote
Canalete
Canelo Nectandra spp.
Ocotea spp.
Brazil
 
 
Central America
 
Colombia
 
Ecuador
 
 
French Guiana
Guyana
Peru
Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuela
Louro
Louro Branco,
Louro Inhamui
Aguacatillo
Laurel
Amarillo
Laurel,
Canelo Amarillo,
Jigua Amarillo
Tinchi
Cedre Apici
Kereti-Silverballi
Moena Amarilla
Pisi
Laurier
Laurel
Canelón
 
Aniba guianensis Aubl.
Capomo
 
Brosimum alicastrum Sw. South America Charo,
Ramón
Caracoli Anacardium excelsum Skeels Brazil
 
Colombia
Ecuador
Nicaragua
Venezuela
Caju Assu,
Caju da Matta
Caracoli
Maranon
Espavel
Caracoli
Castanheiro
Para
 
 
Bertholletia excelsa Humb. &
Bonpl.
 
 
Brazil
 
Colombia
 
 
 
 
France
 
UK
 
Castanha-do-Brasil,
Castanha-do Pará,
Castanheira
Canstana do Brasil,
Canstana do Pará,
Castaña,
Castanha-do-Maranhao,
Nuez del Brasil
 
Châtaigne du brésil,
Noix du brésil
Noix du pará
Brazil nut,
Butter nut,
Cream nut,
Para nut
Castanopsis
 
Castanopsis spp.
 
Catiguà
 
Trichilia catigua A. Juss.
Cativo
 
Prioria copaifera Griseb. Colombia
 
 
 
Costa-Rica
 
Panama
Venezuela
Cativo,
Trementino
Amasamujer
Copachu
Cativo,
Camibar
Cativo
Muramo,
Curucai
Cedro
 
Cedrela spp.
Cedrela angustifolia DC.
(Syn. Cedrela lilloi C. de Candolle)
Cedrela fissilis Vell.
 
Cedrela odorata L.
Brazil
French Guiana
 
Guyana
Honduras
 
Suriname
Cedro
Cedrat,
Cedro
Red Cedar
Cedro,
Cigarbox
Ceder
Cedroi
 
Tapirira spp.
Tapirira guianensis Aubl.
Guyana Warimia
Celtis d’Afrique
(Diania, Ohia)
 
 
Celtis spp.
 
Celtis adolfi-friderici Engl.
 
Celtis brieyi De Wild.
Celtis gomphophylla Baker
 
(Syn. Celtis durandii Engl.)
 
Celtis mildbraedii Engl.
 
Celtis tessmannii Rendle
 
Celtis zenkeri Engl.
Benin
Cameroon
 
Central African Republic
Dem. Rep. of the Congo
 
 
Congo
 
 
Côte d’Ivoire
 
 
 
Gabon
 
Ghana
 
 
Kenya
Liberia
 
Nigeria
 
 
 
Uganda
 
 
Germany
UK
Bawe
Odou,
Odou Vrai
Balze
 
Bolunde,
Diania,
Kayombo
 
Edou,
Kiliakamba
 
Asan,
Ba,
Lohonfe
 
Engo,
 
Celtis,
Esa-Kokoo,
Esa-Kosua
Shiunza
Lokonfi
 
Dunki,
Ita,
Zuwo
 
Ekembe-Bakaswa,
Namanuka
 
Celtis
Red-Fruited White-Stinkwood
Cerejeira
 
Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm. Argentina
 
 
 
 
Bolivia
Brazil
 
 
 
Paraguay
Peru
Roble Criollo,
Roble del País,
Roble,
Palo Trébol,
Trébol
Roble Americano
Amburana,
Cerejeira,
Cumarú de Cheiro,
Umburana
Trébol
Ishipingo,
Sorioco
Champak
 
Michelia spp.
(Syn. Magnolia spp.)
Myanmar
 
 
Philippines
Saga,
Sagawa,
Sanga
Hangilo,
Sandit
Checham
 
Metopium brownei Roxb. Central and South America Caribbean Rosewood
Black Poisonwood
Chengal
 
Balanocarpus heimii King. Indonesia
 
 
Malaysia
Thailand
Penak-Bunga,
Penak-Sabut,
Penak-Tembaga
Chengal
Takian Chan
Chicha / Xixa Sterculia spp.
 
Sterculia apetala (Jacq.) Karst.
Bolivia
Brazil
 
 
Colombia
Cuba
Ecuador
 
 
 
French Guiana
Guyana
Mexico
 
Peru
 
Puerto Rico
Suriname
 
 
Trinidad and Tobago
Venezuela
Mani
Achicha,
Chicha,
Tacacazeiro
Camajura
Anacaguita
Cacao de Mote,
Sapote,
Saput,
Zapote
Kobe
Maho
Bellota,
Chiapas
Huarmi-Caspi,
Zapote Silvestre
Anacaguita
Jahoballi,
Kobehe,
Okro-Oedoe
Mahoe
Camoruco,
Mayagua,
Sunsun
Cocobolo
 
 
Dalbergia retusa Hemsl.
Comino Crespo
 
Aniba perutilis Hemsl. Bolivia
 
Brazil
 
Colombia
 
 
Peru
 
 
 
 
 
 
 
 
UK
Coto,
Coto Piquiante
Laurel Amarelo,
Pau Rosa
Aceite de Palo,
Caparrapi,
Chachajo,
Comino,
Comino Canelo,
Comino Real,
Laurel Comino,
Punte
Comino,
Ishpingo Chico,
Moena Amarilla,
Muena Negro
Keriti
Congotali
 
Letestua durissima Lecomte Congo
Gabon
Congotali
Kong-Afane
Copaiba
 
Copaifera spp. Argentina
Brazil
 
Colombia
 
Panama
 
Venezuela
Timbo-y-Ata
Copaibarana,
Copahyba
Canime,
Copaiba
Cabino Blanco,
Camiba
Cabimo,
Palo de Aceite
Cordia d’Afrique Cordia spp.
 
Cordia africana Lam.
(Syn. Cordia abyssinica R. Br.
Syn. Cordia holstii Gürke ex Engl.)
 
Cordia millenii Baker
 
Cordia platythyrsa Baker
Cameroon
 
Central African Republic
Congo
 
 
 
Ethiopia
 
 
 
 
Gabon
 
Nigeria
Uganda
 
UK
Ebais,
Ebe
Sumba
Makobokobo,
Mringamringa,
Mringaringa,
Mukumari
 
Auhi,
Awhi,
Ekhi
 
Ebais,
Ebe
 
Omo
Mukebu
 
African Cordia,
East African cordia,
Large-leafed cordia,
Sudan teak
Coula
 
Coula edulis Baill.
Crabwood d’Afrique Carapa spp.
 
Carapa grandiflora Sprague
Côte d’Ivoire
 
Ghana
 
Liberia
Nigeria
Sierra Leone
 
Uganda
 
USA
UK
Alla,
Dona
Bete,
Krupi
Toon-kor-dah
Agogo
Gobi,
Kowi
Mujogo,
Mutongana
African Crabwood
African Crabwood
Cristobal granadillo Platymiscium pleiostachyum Donn. Sm.
 
South America
 
Jacaranda do brejo
Cumaru
 
Dipteryx spp. Bolivia
Brazil
 
 
Colombia
Guyana
 
French Guiana
 
Honduras
Peru
 
Suriname
 
Venezuela
Almendrillo
Cumaru,
Cumaru Ferro,
Cumarurana
Sarrapia
Kumaru,
Tonka Bean
Gaiac de Cayenne,
Tonka
Ebo
Charapilla,
Shihuahuaco Amarillo
Koemaroe,
Tonka
Sarrapia
Cupiuba
 
Goupia glabra Aubl. Brazil
 
 
Colombia
 
 
French Guiana
Guyana
 
Peru
Suriname
Venezuela
UK
Cachaceiro,
Copiuva,
Cupiuba
Chaquiro,
Saino,
Sapino
Goupi
Copi,
Kabukalli
Capricornia
Koepi
Congrio Blanco
Kabulalli
Curupay
 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan South America Angico,
Cebil,
Huilco,
Vilca,
Wilco
Dabéma
 
 
Piptadeniastrum africanum Brenan
(Syn. Piptadenia africana Hook. f.)
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Liberia
Nigeria
 
Uganda
Sierra Leone
 
Dem. Rep. of the Congo
 
UK
Atui
N’Singa
Dabema
Tom
Toum
Dahoma
Mbeli
Agboin,
Ekhimi
Mpewere
Mbele,
Guli
Bokungu,
Likundu
 
Dahoma,
Ekhimi
Dibétou
 
Lovoa spp.
Lovoa brownii Sprague
Lovoa swynnertonii Baker f.
Lovoa trichilioides Harms
(Syn. Lovoa klaineana Pierre)
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
 
Gabon
Ghana
 
Kenya
 
Nigeria
 
Sierra Leone
Dem. Rep. of the Congo
 
Uganda
 
France
 
UK
 
USA
Bibolo
Dibétou
Nivero,
Embero
Eyan
Dubini-Biri,
Mpengwa
Mukongoro
Mukusu
Apopo,
Sida,
Anamenila
Wnaimei
Lifaki-Maindu,
Bombulu
Nkoba
 
Noyer d’Afrique,
Noyer du Gabon
African Walnut, Tigerwood
Tigerwood, Uganda Walnut
Congowood
Difou Morus lactea Mildbr.
Morus mesozygia Stapf
Portugal
France
UK
Chocobondo
Mûrier du Sénégal
East African mulberry,
African mulberry,
Uganda mulberry
Divida
 
 
Scorodophloeus zenkeri Harms
Djohar
 
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby.
(Syn. Cassia siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby)
Southeast Asia
 
 
 
 
 
 
France
Bombay Blackwood,
Iron Wood,
Kassod Tree,
Siamese Senna,
Thailand Shower,
Yellow Cassia
Casse de Siam
Douka
(Makoré)
 
Tieghemella spp.
Tieghemella africana Pierre
(Syn. Dumoria africana Dubard)
Tieghemella heckelii Pierre ex Dubard
(Syn. Mimusops heckelii Hutch. & Dalz.)
Côte d’Ivoire
Ghana
 
Equatorial Guinea
Gabon
Makoré
Baku,
Abacu
Okola
Douka
Doussié
 
 
Afzelia africana Smith
Afzelia pachyloba Eggeling & Dale
Afzelia bipindensis Harms (Syn. Afzelia bella Harms)
Afzelia cuanzensis Oliv.
Angola
Cameroon
 
Congo
Côte d’Ivoire
 
Ghana
Mozambique
 
Nigeria
 
Senegal
Sierra Leone
Tanzania
 
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
Portugal
UK
USA
N’kokongo Uvala
M’Banga,
Doussié
N’Kokongo
Lingue,
Azodau
Papao
Mussacossa,
Chanfuta
Apa,
Aligna
Lingue
Kpendei
Mkora,
Mbembakofi
Bolengu
 
 
Afzelia
Chafuta
Afzelia
Afzelia
Drago
 
Pterocarpus officinalis Jacq. South America
 
 
 
 
France
 
 
UK
Lagunero,
Pallo de Poyo,
Sangre,
Sangre de Drago,
Sangrillo
Mangle-médaille,
Mangle-rivière Palétuvier,
Sang-dragon
Blood-wood,
Dragon’s-blood
Duabanga Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walpers India
Indonesia
Malaysia
 
 
 
Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
Vietnam
Lampati Ramdala
Kalam
Magas,
Magaswith,
Phay-Sung,
Tagahas
Myaukngo
Duabanga
Loktob
Linkwai
Phay
Dukali
 
Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist
Durian
 
Durio spp. Indonesia
Malaysia
 
 
 
 
France
UK
Durian
Apa-Apa,
Bengang,
Durian,
Durian Isa,
Punggai
Durion
Durian
Ebène d’Afrique
(Ebène Madagascar)
 
 
Diospyros spp.
Diospyros crassiflora Hiern.
(Syn. Diospyros evila Pierre ex A.Chev.)
 
Diospyros perrieri Jum.
Benin
 
Cameroon
 
 
 
Central African Republic
Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Nigeria
 
 
 
 
 
Germany
 
UK
Cubaga,
Ebène
Epinde-pinde,
Mavini,
Mevini,
Ndou
 
Bingo,
Ngoubou
Mopini
Ébano
Evila
Abokpo,
Kanran,
Nyareti
Osibin
 
Afrikanisches Ebenholz
African ebony, Madagascar ebony
Ebène noire d’Asie
 
Diospyros ebenum J. Koen.
Diosyros vera (Lour.) A.Chev.
(Syn. Diospyros ferrea Willd.)
Diospyros melanoxylon Roxb.
Diospyros mollis Griff.
Diospyros mun A.Chev. & Lecomte
Ebène veinée d’Asie
 
 
Diospyros celebica Bakh.
Diospyros marmorata R.Park.
Diospyros rumphii Bakh.
Ebiara
 
 
 
 
Berlinia bracteosa Benth.
Berlinia confusa Hoyle.
Berlinia grandiflora Hutch. & Delz.
Angola
Benin
Cameroon
 
Congo
Dem. Rep. of the Congo
Côte d’Ivoire
 
 
Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone
 
Germany
UK
M’possa
Bagbe
Abem,
Essabem
M’Possa
 
M’Possa
Melegba,
Pocouli
Ebiara
Berlinia
Ekpogoi
Sarkpei
 
 
Berlinia
Berlinia
Ekaba Tetraberlinia spp.
 
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman
 
(Syn. Berlinia bifoliolata Harms)
Tetraberlinia tubmaniana J. León.
Cameroon
Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Liberia
 
Germany
Netherlands
Spain
UK
Ekop-Ribi
Eko-Andoung
Ekop
Ekop-Andoung
Hoh,
Sikon
Ekop
Ekop
Ekaban
Tetraberlinia
Ekoune
 
 
 
 
 
Coelocaryon preussii Warb.
 
Cameroon
Central African Republic
Congo
Dem. Rep. of the Congo
 
Equatorial Guinea
 
Gabon
 
Nigeria
Nom Eteng
Kolomeko
 
Kikubi-Lomba
Lomba-Kumbi
 
 
Ekoune,
Ekun
Ekoune,
Ekun
Egbenrin
Emien
 
 
 
Alstonia boonei De Wild.
 
Alstonia congensis Engl.
(Syn. Alstonia gilletii De Wild.)
Nigeria
 
Uganda
 
 
 
UK
Awun,
Egbu
Mubajangalabi,
Mujua,
Mukoge,
Musoga
Alstonia,
Pattern wood,
Stool wood
Essessang Ricinodendron spp.
 
Ricinodendron africanum Müll. Arg.
 
Ricinodendron heudelotii Pierre ex Henckel
 
Ricinodendron rautanenii Schinz.
Benin
Congo
Côte d’Ivoire
Ghana
Mozambique
Togo
 
UK
Muawa
Erimado
Erimado
Erimado
Muawa
Erimado
 
African Nut Tree,
African Wood,
African Wood-Oil Nut Tree,
Cork Wood
Essia
 
Petersianthus macrocarpus Liben
(Syn. Petersia africana Welw.)
 
UK
 
Esia
Essoula
 
Plagiostyles africana Prain ex De Wild.
Etimoé
 
 
 
Copaifera mildbraedii Harms
 
Copaifera salikounda Heckel
Benin
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Gabon
Ghana
Nigeria
Akpaflo
Essak
Bilombi
 
Yama
Etimoé
Bofelele
Andem-Evine
Entedua
Ovbialeke
Eveuss Klainedoxa buesgenii Engl.
 
Klainedoxa gabonensis Pierre ex Engl.
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
 
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Ngon
Oboro
 
Kuma-kuma
Kroma
Ikele,
Kuma-kuma
Eves
Eveuss
Kruma
Odudu
Evino Vitex ciliata Pellegr.  
Vitex pachyphylla Baker
Eyek
 
Pachyelasma tessmannii Harms
Eyong
 
 
Eribroma oblongum Pierre ex A.Chev.
(Syn. Sterculia oblonga Masters)
Cameroon
 
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
 
 
Gabon
 
Ghana
Nigeria
 
UK
Bongele,
Eyong
Bongo
 
Bi
N’Chong,
N’Zong
N’Chong,
N’Zong
Ohaa
Okoko
 
White Sterculia,
Yellow Sterculia
Eyoum
 
 
Dialium spp.
Dialium bipindense Harms.
Dialium dinklagei Harms.
Dialium aubrevillei Pellegr.
Dialium pachyphyllum Harms.
Cameroon
 
Congo
Côte d’Ivoire
 
Gabon
 
Guinea-Bissau
Liberia
 
 
Mozambique
Dem. Rep. of the Congo
Mfang,
M’Fan
Penzi
Afambeou,
Kofina
Eyoum,
Omvong
Pau Veludo
Ciania,
Gbelle-Flu,
Gia Kaba
Ziba
Bongola,
Kasudu
Faro
 
 
Daniellia spp.
Daniellia klainei Pierre
Daniellia ogea Rolfe
Daniellia thurifera Bennet
Benin
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone
Germany
UK
Jatin
Nsou
Singa N’Dola
Faro
Bolengu
 
N’Su
Lonlaviol
Ogea
Oziya
Gnessi
Daniellia
Ogea
Faveira
 
 
 
 
Parkia multijuga Benth. Brazil
 
 
 
 
Colombia
 
Ecuador
French Guiana
 
Guyana
 
 
Peru
Suriname
Venezuela
Fava Araba Tucupi,
Fava Bolota,
Faveira,
Parica,
Visgueiro
Huarango,
Rayo
Tangama
Dodomissinga,
Kouatakaman
Black Manariballi,
Ipanai,
Uya
Goma Pashaco
Kwatakama
Cascaron
Faveira Amargosa Vatairea paraensis Ducke Brazil
 
 
 
 
 
 
Colombia
 
Guyana
 
 
French Guiana
 
Honduras
Panama
Peru
 
Suriname
Angelim Amargoso,
Aracuy,
Fava Amarela,
Fava Amargosa,
Faveria Amarela,
Faveira Amargosa,
Faveria Bolacha
Guerra,
Maqui
Arisauro,
Bastard Purpleheart,
Bauwau
Inkassa,
Yongo
Amargo
Amargo
Mari-Mari,
Marupa del Bajo
Arisoeroe,
Gele Kabbes,
Geli-Kabissi
Fijian Sterculia
 
Sterculia vitiensis Seem.
 
Oceania
 
Waciwaci
Framiré Terminalia ivorensis A. Chev. Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Liberia
Nigeria
 
Sierra Leone
UK
Lidia
Framiré
Emeri
Baji
Idigbo,
Black Afara
Baji
Idigbo
Formigueiro
 
Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.Mey.
(Syn. Triplaris guayaquilensis Wedd.)
 
Ecuador
 
Fernansanchez
Freijo
 
Cordia goeldiana Hub.
 
Brazil
 
Freijo
Frei-Jorge
Fuma (Fromager) Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
(Syn. Ceiba thonningii A. Chev.
Syn. Bombax pentandrum L.)
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
 
Ghana
Liberia
Nigeria
 
Sierra Leone
 
Dem. Rep. of the Congo
 
France
Germany
UK
Doum
Fuma
Enia,
Fromager
Onyina
Ghe
Okha,
Araba
Ngwe,
Banda
Fuma
 
 
Fromager
Ceiba
Ceiba
Gaiac
 
Guaiacum spp.
 
Mexico
 
Venezuela
France
Germany
Netherlands
Spain
UK
 
Palo Santo,
Guayacancillo
Guayacán
Gaiac
Mexiko-Pockholz
Pockhout
Guayacán
Guaiacum Wood
Galacwood Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb.
Gale Silverballi
 
 
 
 
 
Aniba hypoglauca Sandwith (Syn. Aniba ovalifolia Mez.) South America Gale Silverballi,
Garl,
Kawioi,
Kurero Shiruaballi,
Kurero Silverballi,
Moena Puchiri,
Silverballi,
Yellow Silverballi,
Yellow Sweetwood
Gavilan
 
Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke
 
Pashaco,
Pino Chuncho
Gavilán Blanco Oreomunnea pterocarpa Oerst
Geronggang
 
 
Cratoxylum arborescens (Vahl) Bl.
Cratoxylum arborescens var. miquelli King
Cratoxylum glaucum Korth.
Cratoxylum lingustrinum Bl.
Cratoxylum polyanthum Korth.
Indonesia
 
 
 
Malaysia
Gerunggang
Mapat
Mulu
Selunus
Gonggang
Serungan
Gerutu
 
 
 
Parashorea densiflora Slooten & Sym.
Parashorea lucida (Miq.) Kurz
Parashorea parvifolia Wyatt-Smith ex P.S.Ashton
Parashorea smythiesii Wyatt-Smith ex P.S.Ashton
India
Indonesia
Laos
Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
Thailand
Tavoy Wood
White Meranti
Mai Hao
Gerutu,
Gerutu Pasir,
Heavy White Seraya,
Meranti Gerutu,
Meruyun,
Urat Mata Batu,
Urat Mata Bukit,
Urat Mata Daun Kechil,
Khai Khieo
Gheombi
 
 
Sindoropsis letestui (Pellegr.) J. Léon.
(Syn. Copaifera letestui Pellegr.)
Cameroon
Gabon
Lumbandjii
Gheombi,
Ngom
Goiabao
 
 
 
 
 
 
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist
(Syn. Planchonella pachycarpa Pires
Syn. Pouteria pachycarpa Pires
Syn. Syzygiopsis pachycarpa
Ducke)
Brazil Abiu Casca,
Abiurana,
Abiurana Amarela,
Abiurana Goiaba,
Goiabao,
Goyabao
Gombé
 
 
Didelotia africana Baill.
Didelotia idae Oldem., de Wit & Léon.
Didelotia letouzeyi Pellegr.
Cameroon
 
Côte d’Ivoire
Gabon
Liberia
Sierra Leone
Ekop-Gombe,
Gombe
Broutou
Angok
Bondu
Timba
Greenheart
 
 
 
 
 
Chlorocardium rodiei (Schomb.) Rohwer, H.G.Richt. & van der Werff Brazil
 
Guyana
 
 
Surinam
 
 
Venezuela
Bibiru,
Itauba Branca
Bibiru,
Demerara,
Greenheart
Beeberoe
Groenhart
Sipiroe
Viruviru
Grenadille d’Afrique
 
 
 
 
 
Dalbergia melanoxylon Gutif. & Perr. Chad
Dem. Rep. of the Congo
Ethiopia
 
 
Kenya
 
Namibia and South Africa
 
 
 
 
Uganda
Zambia
 
 
 
 
 
 
 
Zimbabwe
 
UK
Tabum
Kafundula
 
Zobbi,
Zebe
Kikwaju,
Mpingo,
Poyi
Driedoring Ebbehout,
Mokelete,
Sebrahout,
Swartdriedoring,
Umbambangwe
Motangu
Chinsale,
Kasalusalu,
Mfwankomo,
Mkelete,
Mkumudwe,
Msalu,
Mukelete,
Musonkomo
Murwiti,
Pulupulu
African blackwood,
African ebony,
Mugembe,
Poyi
Grigri Licania spp. Brazil
 
 
Colombia
Costa Rica
Guyana
 
Mexico
Peru
 
Venezuela
Anauerá,
Caraipé,
Turiuva
Carbonero
Zapote
Kautaballi,
Konoko,
Zapote
Carbonero,
Zapote
Carbonero
Guágara
 
 
 
Sabal mauritiiformis Griseb. & H.Wendl. South America Catarata,
Palma Amarga,
Palma de Guagara,
Palma de Vaca,
Palmiche
Guariuba Clarisia racemosa Ruiz. & Pav. Bolivia
Brazil
 
 
Colombia
 
Ecuador
 
 
Peru
Murure
Guariuba,
Oiticica Amarela,
Oiticica da Mata
Aji,
Guariuba
Mata Palo,
Moral Bobo,
Pituca
Capinuri,
Guariuba,
Murere,
Turupay Amarillo
Haiari
 
Alexa spp.
 
Brazil
Guyana
Suriname
 
Melancieira
Haiariballi
Nekoe-Oedoe
Haldu
 
 
 
 
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
(Syn. Adina cordifolia (Roxb.) Hook. f.)
Cambodia
 
India
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
 
Sri Lanka
Thailand
 
Vietnam
Khvao,
Kwao
Haldu
Lasi
Thom
Meraga
Hnaw
Adina,
Haldu
Kolon
Kwao,
Tong Lueang
Gao-Vang
Hard Alstonia (Pulaï)
 
 
 
 
 
Alstonia angustiloba Miq.
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don.
Alstonia spatulata Bl.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Alstonia pneumatophora Back. ex Den Berger
Indonesia
 
Malaysia
Myanmar
 
Papua New Guinea
 
Philippines
Thailand
Vietnam
 
Australia
 
India
 
 
 
UK
Pulai,
Sepati
Pulai
Letok,
Sega
White Cheese Wood,
Mike Wood
Dita
Thia
Mo-Cua
White Cheese Wood,
Mike Wood
Chaitanwood,
Chatian
Pagoda Tree,
Patternwood
Hevea
 
 
 
 
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. Brazil
 
 
Guyana
Malaysia
Peru
 
Thailand
Venezuela
 
UK
USA
Mapalapa,
Seringa,
Seringueira
Hatti
Hevea Wood
Jeve,
Shirenga
Rubber Tree
Arbol de Caucho
 
Para Rubber Tree
Rubber Wood
Higuerilla
 
 
Micandra spruceana (Baill.) R. Shultes Colombia
 
Peru
 
 
Venezuela
Reventillo,
Yetcha
Carapacho,
Higuerilla Negra,
Shiringa Masha
Cunuri
Huruasa
 
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip Guyana Ingarana,
Tento Azul
Iatandza
 
 
 
 
 
 
 
 
Albizia angolensis Welw.
Albizia ferruginea Benth.
 
 
Angola
Benin
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Ghana
 
Liberia
Nigeria
Uganda
 
Dem. Rep. of the Congo
 
UK
Zanzangue
Agla Nyinfun
Evouvous
Sifou-Sifou
Yatanza
Iatandza
Awiemfo-Samina,
Okuro
Musase
Ayinre-Ogo
Mugavu,
Nongo
Elongwamba,
Okuru
 
West African Albizia
Ibirà Pytâ
 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub (Syn. Peltophorum vogelianum Benth.) Argentina
Brazil
Paraguay
Canafístula
Guarucaia
Yvyrapyta
Idewa
 
 
Haplormosia monophylla Harms Liberia Black Gum,
Liberian Black Gum
Igaganga
 
 
Dacryodes igaganga Aubr. & Pell.
Ilomba
 
 
 
Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb.
(Syn. Pycnanthus kombo Baill.) Warb.
Angola
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Sierra Leone
 
Dem. Rep. of the Congo
Ilomba
Eteng
Ilomba
Walélé
Calabo
Eteng
Otié
Akomu
Kpoyéi
 
Lolako,
Lejonclo
Imbuia
 
 
 
Ocotea porosa Barosso
(Syn. Phoebe porosa (Nees & Mart.) Mez.)
Brazil
 
 
South America
 
UK
USA
Canela,
Imbuia,
Embuia
Laurel
 
Brazilian Walnut
Imbuya,
Brazilian Walnut
Inga Inga spp. Argentina
Brazil
 
 
 
French Guiana
 
 
 
Guyana
 
 
 
 
Honduras
Peru
Suriname
Inga
Inga
Ingazeira,
Inga-Chi-Chi,
Inga-Chi-Chica
Bois Pagode,
Bougouni,
Lebi Oueko,
Oueko
Kurang,
Kwari,
Kwarye,
Maporokon,
Yokar
Guama
Shimbillo
Abonkini,
Prokonie
Ingyin
 
Pentacme siamensis (Miq.) Kurz
Inyak Antonia ovata Pohl
Ipé
 
 
 
 
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos
(Syn. Tabebuia ipe (Mart.) Standl.)
Handroanthus capitatus (Bur & K.Schum) Sanwith
(Syn. Tabebuia capitata Sandw.)
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose
(Syn. Tabebuia serratifolia Nichols)
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos
(Syn. Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.)
Argentina
Bolivia
 
 
Brazil
 
 
Central America
 
 
 
 
Colombia
 
 
French Guiana
Guyana
 
Paraguay
Peru
 
Suriname
Trinidad and Tobago
 
Venezuela
Lapacho
Ipé,
Lapacho,
Tajibo
Ipé,
Ipé Roxo,
Pau d’Arco
Amapa,
Prieta,
Cortez,
Guayacan,
Cortés
Canaguate,
Polvillo,
Roble Morado
Ebene verte
Hakia,
Ironwood
Lapacho Negro
Tahuari Negro,
Ebano Verde
Groenhart
Poui,
Yellow Poui
Acapro,
Araguaney
Iroko Milicia spp.
 
Milicia excelsa C.C. Berg
(Syn. Chlorophora excelsa (Welw.) Benth.)
 
Milicia regia C.C. Berg
(Syn. Chlorophora regia A. Chev.)
Angola
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
East Africa
 
Equatorial Guinea
Gabon
 
Ghana
Liberia
Mozambique
Nigeria
Sierra Leone
Dem. Rep. of the Congo
 
 
Belgium
Moreira
Abang
Kambala
Iroko
Mvuli,
Mvule
Abang
Abang,
Mandji
Odum
Semli
Tule Mufula
Iroko
Semli
Lusanga,
Molundu,
Mokongo
 
Kambala
Itaùba
 
Mezilaurus spp.
 
Brazil
French Guiana
Suriname
 
Louro Itauba
Taoub Jaune
Kaneelhout
Izombé
 
Testulea gabonensis Pellegr.
 
Cameroon
Congo
Gabon
 
Rone
N’Gwaki
Ake,
Akewe,
Izombe,
N’Komi
Jacareuba
 
Calophyllum brasiliense Cambess.
 
Brazil
 
Árbol de santa María,
Calophylle du Brésil,
Guanandi,
Maria,
Santa Maria
Jatoba
 
 
 
Hymenaea courbaril L. Brazil
French Guiana
 
Central and South America, Caribbean
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suriname
 
UK
Jatobá
Gomme Animée,
Pois Confiture
Algarrobo,
Algarrobo de la Antillas,
Algarrobo das Antilhas,
Azucar,
Cuapinol,
Curbaril,
Guapinol,
Huayo,
Jataí,
Jutaby
Rode Lokus
 
Brazilian Cherry,
Brazilian Copal,
Cayenne Copal,
Copal,
Demarara Copal,
Kerosene Tree,
Stinking Toe,
Latin American Locust,
West Indian Locust
Jelutong
 
 
 
Dyera costulata Hook. f.
Dyera polyphylla (Miq.) Steenis
(Syn. Dyera lowii Hook. f.)
Indonesia
 
 
Malaysia
 
 
 
 
 
Singapore
Jelutong,
Djelutong,
Melabuwai
Jelutong,
Andjaroetoeng,
Letoeng,
Pantoeng,
Jelutong Bukit,
Jelutong Paya
Red and/or White Jelutong
Jequitiba Cariniana legalis O. Ktze
(Syn. Cariniana brasiliensis Casar.)
Allantoma integrifolia (Ducke) S.A.Mori
(Syn. Cariniana integrifolia Ducke)
Bolivia
Brazil
Yesquero
Jequitiba,
Jequitiba Branco,
Jequitiba Rosa,
Jequitiba Vermelho,
Estopeiro
Jito
 
Guarea guidonia (L.) Sleumer
(Syn. Guarea guara (Jacq.) P. Wils.
Syn. Guarea trichilioides L.)
Jongkong Dactylocladus stenostachys Oliv. Indonesia
 
Malaysia
Mentibu,
Sampinur
Medang-Tabak,
Jongkong,
Medang,
Merubong
Jorori
 
Swartzia jorori Harms
Jùraco
 
Bucida buceras L. Mexico, Central and South America Black Olive,
Bois Gris-Gris,
Bois Margot,
Gregre,
Júcaro,
Oxhorn Bucida,
Ucar
Kabok
 
Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn. Malaysia
Thailand
UK
Pau Kijang
Kabok
Wild Almond
Kadam
 
Neolamarckia spp.
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser
(Syn. Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.)
Neolamarckia macrophylla (Roxb.) Bosser
(Syn. Anthocephalus macrophyllus (Kuntze) Havil.)
Indonesia
 
Malaysia
 
 
 
 
Myanmar
 
 
 
Philippines
Jabon,
Kelempajan
Kalempayn
Kelampo,
Kelepayan,
Ludai,
Kelempayan
Mau,
Yemau,
Maukadon,
Mau-Lettan-She
Kaatoan Bangkal
Kanda
(Kanda brun,
Kanda rose)
Beilschmiedia spp.
Beilschmiedia congolana Robyns & Wilczek
Beilschmiedia gaboonensis Benth. & Hook.
Beilschmiedia hutchinsoniana Robyns & Wilczek
Beilschmiedia letouzeyi Robyns & Wilczek
Beilschmiedia mannii Robyns & Wilczek
Beilschmiedia oblongifolia Robyns & Wilczek
Cameroon
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Gabon
Tanzania
Kanda
Bonzale
Bitehi
Nkonengu
Mfimbo
Kapokier Bombax buonopozense P. Beauv.
(Syn. Bombax flammeum Ulbr.)
Kapur
 
 
Dryobalanops spp.
Dryobalanops sumatrensis (J.F.Gmel.) Kosterm.
(Syn. Dryobalanops aromatica C.F. Gaertn.)
Dryobalanops beccarii Dyer
Dryobalanops fusca V. St.
Dryobalanops lanceolata Burck
Dryobalanops oblongifolia Dyer
Dryobalanops rappa Becc.
Brunei Darussalam
 
 
Indonesia
 
 
 
 
 
Malaysia
 
 
 
 
 
France
UK
Kapur Bukit,
Kapur Peringii,
Kapur Anggi
Kapur Singkel,
Kapur Sintuk,
Kapur Empedu,
Kapur Tanduk,
Kapur Kayatan,
Petanang
Kapur-Kejatan,
Keladan,
Swamp Kapur,
Borneo Camphorwood-Paigie
 
Capur
Borneo Camphor,
Borneo Camphorwood,
Borneo Camphorwood-Paigie
Karité
 
 
Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.
(Syn. Butyrospermum paradoxum (C.F. Gaertn.) Hepper
Syn. Butyrospermum parkii (G. Don) Kotschy)
Africa Shea Butter Tree,
Shea Tree,
Shi Tree
Kasai
 
Pometia spp. Papua New Guinea
Myanmar
Philippines
Vietnam
 
France
Spain
UK
Taun
Sibu
Malugai
Truong
 
Bois de Pieux
Longán de Fiji
Fiji Longan,
Island Lychee
Kaudamu Myristica castaneifolia A. Gray Southeast Asia Fiji Nutmeg
Kedondong
 
Canarium spp.
Dacryodes spp.
Santiria spp.
India
 
Indonesia
 
Malaysia
 
Philippines
 
Thailand
Vietnam
Dhuwhite,
White Dhup
Kenari,
Kiharpan
Kedondong,
Upi
Dulit,
Pili
Ma-Kerm
Cham
Kekatong
 
Cynometra spp. Fiji
Malaysia
 
Myanmar
Philippines
Thailand
Moivi
Belangkan,
Kekatong
Myinga
Oringen
Mang-kha
Kékélé
 
Holoptelea grandis Mildbr. Benin
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Ghana
Nigeria
Uganda
Sayo
Avep-Ele
Gomboul
 
Mbosso
Kékélé
 
Nemba-Mbobolo
 
Onakwa
Olazo
Mumuli
Kelat
 
 
Eugenia spp. India
Indonesia
 
 
 
 
Malaysia
 
 
Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
Vietnam
Jaman
Jaman,
Jambu,
Jamun,
Meralu,
Nir-Naval
Black Kelat,
Common Kelat,
Kelat
Tabye
Water Gum
Makasin
Chomphu
Plong,
Tram
Keledang (Terap)
 
 
Artocarpus spp. Indonesia
Malaysia
 
Philippines
Thailand
Teureup
Pudau,
Terap
Antipolo
Ka-ok
Kembang semangkok
 
Scaphium spp. Malaysia
 
Myanmar
Thailand
Kembang semangkok,
Selayar
Thitlaung
Samrong
Kempas
 
 
Koompassia malaccensis Maing. ex Benth. Indonesia
 
Malaysia
 
 
Papua New Guinea
Thailand
Menggeris,
Toemaling
Kempas,
Mengris,
Impas
Kempas
Yuan
Keranji
 
Dialium spp. Cambodia
 
Indonesia
Myanmar
Thailand
 
 
Vietnam
UK
Xoay,
Kralanh
Kerandji
Taung-Kaye
Kaki-Khao,
Khleng,
Yi-Thongbung
Xoay
Keranji,
Kranji
Keriti Silverballi
 
Ocotea puberula (Rich.) Nees Argentina
 
Brazil
 
 
 
 
 
Peru
Paraguay
 
Suriname
Canela Guaica,
Guaicá
Canela-de-Corvo,
Guaica,
Canela-Parda,
Canela-Pimenta,
Canela Pinho,
Canela-Sebo
Moraja Kaspi
Laurel Guaika,
Guaika
Keretiballi
Keruing Dipterocarpus spp.
Dipterocarpus acutangulus Vesque
Dipterocarpus appendiculatus Scheff.
Dipterocarpus alatus A. DC.
Dipterocarpus baudii Korth.
Diptrocarpus gracilis Blume (Syn. Dipterocarpus pilosus Roxb.)
Dipterocarpus cornutus Dyer
Dipterocarpus costulatus V. SI.
Dipterocarpus kerrii King
Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten
Cambodia
 
 
 
India
Indonesia
Laos
Malaysia
 
 
Myanmar
 
Philippines
Sri Lanka
Thailand
Vietnam
Chloeuteal,
Dau,
Khlong,
Thbeng,
Gurjun
Keroeing,
Nhang,
Keruing Gaga,
Keruing Bajak,
Keruing Beras
Yang,
Kanyin
Apitong
Hora
Yang
Dau (Yaou),
Tro
Kiasose
 
Pentadesma butyracea Sabine
Pentadesma lebrunii Staner
Kibakoko
 
 
 
Anthonotha fragrans (Baker f.) Exell & Hillc.
(Syn. Macrolobium fragrans Baker f.)
Kokko
 
Albizia lebbek (L.) Benth. Bangladesh
 
Philippines
 
India
 
Indonesia
 
 
Malaysia
 
 
 
Nepal
Thailand
 
 
 
 
Vietnam
 
France
 
 
 
Spain
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UK
Sirish,
Sirisha
Aninapla,
Langil
Siris,
Sirs
Kitoke,
Tarisi,
Tekik
Batai,
Batai Batu,
Kungkur,
Oriang
Kalo Siris
Cha Kham,
Chamchuri,
Kampu,
Phruek,
Suek
Lim Xanh
 
Bois noir,
Bois savane,
Tcha Tcha
 
Acacia Chachá,
Algarroba de Olor,
Amor Plantónico,
Aroma,
Aroma Fracesca,
Cabellos de Ángel,
Faurestina,
Florestina,
Lengua de Mujer,
Lengua Viperina
Acacia Amarilla,
East Indian Walnut,
English Woman’s Tongue,
Fry wood,
Indian Siris,
Lebbeck,
Siris Tree,
Woman’s Tongue Tree
Kondroti
 
Rhodognaphalon brevicuspe Roberty
(Syn. Bombax brevicuspe Sprague)
Rhodognaphalon schumannianum A. Robyns
(Syn. Bombax rhodognaphalon K. Schum.)
Bombax chevalieri Pellegr.
Benin
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
 
Ghana
Mozambique
 
Nigeria
Tanzania
 
UK
Kpatin Dehun
Ovong
N’Demo
Kondroti
Alone,
Ogumalanga
Bombax
Meguza,
Mungusa
Awori
Mfume
 
East African Bombax
Kosipo
 
Entandrophragma candollei Harms
 
Angola
Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
 
Dem. Rep. of the Congo
Germany
UK
Lifuco
Atom-Assie
Kosipo
Penkwa-Akowaa
Omu,
Heavy Sapelle
Impompo
 
Kosipo-Mahagoni
Omu
Kotibé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesogordonia spp.
Nesogordonia kabingaensis var. kabingaensis (K.Schum.) Capuron
(Syn. Nesogordonia papaverifera R. Capuron
Syn. Cistanthera papaverifera A. Chev.)
Angola
Cameroon
 
 
Central African Republic
Côte d’Ivoire
 
Gabon
 
Ghana
Nigeria
 
Dem. Rep. of the Congo
 
UK
Kissinhungo
Ovoe,
Ovoui
Naouya
 
Kotibé
Aborbora
Danta
Otutu
Kondofindo
 
Danta
Koto Pterygota spp.
Pterygota macrocarpa K. Schum.
Pterygota bequaertii De Wild.
Central African Republic
Côte d’Ivoire
Gabon
Ghana
 
Nigeria
 
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
UK
Kakende
 
Koto
Ake
Kyere,
Awari
Kefe,
Poroposo
Ikame
 
 
Anatolia
African Pterygota, Pterygota
Kulim
 
Scorodocarpus borneensis (Baillon) Becc.
 
Malaysia
 
Bawang Hutan
Kumbi Lannea welwitschii (Hiern) Engl. Côte d’Ivoire
 
 
Ghana
Nigeria
Baiséguma,
Kakoro,
Loloti
Kumenini
Ekika
Kungkur Albizia saman (Jacq.) Merr.
Kurokaï
 
 
Protium spp. Bolivia
Brazil
 
 
Colombia
 
 
Ecuador
French Guiana
 
Guyana
 
 
Peru
Suriname
Venezuela
Carano
Almecega,
Aruru,
Breu
Anime,
Carano,
Currucay
Anime Blanco
Encens Blanc,
Gris Rouge
Haiawa,
Kurokay,
Porokay
Copal-Caspi
Tinguimoni
Anime,
Carano,
Azucarito
Landa
 
Erythroxylum mannii Oliv. Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Dem. Rep. Of the Congo
Sierra Leone
Landa
Lukienzo
Dabe
Landa
Nkanza
 
Bimini
Lati
 
Amphimas spp.
Amphimas pterocarpoides Harms
Cameroon
 
Côte d’Ivoire
Ghana
Congo
Edjin,
Edzil
Lati
Edzui
Muzui,
Bokanga
Laurel, Indian
 
 
Terminalia tomentosa (Roxb.) Wight & Arn. Cambodia
Indonesia
 
 
 
 
 
Laos
Myanmar
 
Philippines
Thailand
Vietnam
Chhlik Snaeng
Arjun,
Jaha,
Jelawai,
Talisai,
Telinsi,
Kumbuk
Suak Dam
Taukyan,
Thinsein
Indian Laurel
Hok Fa
Chieu-Lieu
Limba
 
Terminalia superba Engl. & Diels Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Ghana
Nigeria
 
Sierra Leone
Dem. Rep. of the Congo
 
France
 
 
USA
Akom
N’Ganga
 
Limba
Fraké
Akom
Ofram
Afara,
White Afara
Kojagei
Limba
 
 
Limbo,
Fraké,
Noyer du Mayombé
Korina
Limbali Gilbertiodendron spp.
Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) J. Léon
(Syn. Macrolobium dewevrei De Wild.)
Gilbertiodendron preussii J. Léon
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
 
Gabon
Ghana
Liberia
Ekobem
Molapa
 
Epal
Vaa
Ditshipi,
Ligudu
Limbali
Abeum
 
Tetekon,
Sehmeh
Limonaballi Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D.Penn.
Loliondo
 
Olea welwitschii (Knobl.) Gilg. & G.Schellenb.
(Syn. Steganthus welwitschii Knobl.)
UK Elgon olive
Longhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrysophyllum spp.
(Syn. Gambeya spp.)
Chrysophyllum africanum G.Don,
(Syn. Gambeya africana Pierre)
Chrysophyllum lacourtianum De Wild.)
(Syn. Gambeya lacourtiana Aubrev. & Pellegr.)
Chrysophyllum subnudum Baker
(Syn. Gambeya subnuda Pierre)
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
 
 
Gabon
Ghana
Nigeria
Abam
Bopambu
 
Longhi
Akatio,
Anandio,
Aningueri Rouge
M’bebame
Akasa
Ekpiro,
Osan
Lotofa
 
Sterculia rhinopetala Schum. Cameroon
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
UK
N’Kanang
Lotofa
Wawabima
Aye
Brown Sterculia
Louro vermelho
 
Ocotea rubra Mez. Brazil
 
 
French Guiana
Guyana
 
 
 
Suriname
UK
Gamela,
Louro Gamela,
Louro Vermelho
Grignon Franc
Baaka,
Determa,
Red Louro,
Wanu
Teteroma
Determa
Lupuna Chorisia spp. South America Árbol botella,
Árbol de lana,
Paina de seda,
Painera,
Palo Borracho,
Palo Barrigudo,
Palo Botella
Lusambya
 
 
Markhamia lutea (Benth.) K. Schum.
(Syn. Markhamia platycalyx Sprague)
Maçaran-duba
 
Manilkara spp.
Manilkara bidentata A Chev.
(Syn. Manilkara surinamensis (Miq.) Dubard)
Manilkara huberi (Ducke) Standl. Dubard
Brazil
 
 
Colombia
 
French Guiana
 
 
Guyana
 
 
Panama
Peru
 
Suriname
Venezuela
 
UK
USA
Maçaranduba,
Maparajuba,
Paraju
Balata,
Nispero
Balata franc,
Balata rouge,
Balata gomme,
Balata,
Bulletwood,
Beefwood
Nispero
Pamashto,
Quinilla Colorada
Bolletrie
Balata
Massarandu
Bulletwood
Bulletwood,
Beefwood
Machang
 
Mangifera spp. India
 
Indonesia
Malaysia
 
 
Myanmar
 
Pakistan
Papua New Guinea
Philippines
 
 
Solomon Islands
Thailand
 
Vietnam
France
UK
Mangga,
Mango
Membacang
Asam,
Machang,
Sepam
Mangowood,
Thayet
Mango
Mango
Ailai,
Asai,
Pahutan
Ma-Muang-Pa
Ma-Muang-Pa,
Pamutan
Xoai
Manguier
Mangowood
Machiche
 
Lonchocarpus lanceolatus Benth. Central America Black Cabbagebark,
Chaprerno,
Sindjaplé
Mafu Clausena melioides Hiern.
Fagaropsis angolensis H.M.Gardn
Tanzania
Kenya
Mfu,
Mkunguni,
Mtongoti
Muyinja
Mafumati Newtonia buchananii Gilb. & Bout
(Syn. Piptadenia buchananii Bak.)
Mahogany
 
Swietenia macrophylla King
(Syn. Swietenia candollei Pitt.
Syn. Swietenia tessmannii Harms.
Syn. Swietenia krukovii Gleason)
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.
Swietenia humilis Zucc.
Bolivia
 
Brazil
 
 
Central America
 
 
Colombia
Cuba
Dominican Republic
Guatemala
Haiti
Mexico
 
Nicaragua
Peru
 
Venezuela
 
France
Italy
Netherlands
Spain
UK
 
USA
Caoba,
Mara
Aguano,
Mogno
Araputanga
Caoba,
Caoba del Sur,
Caoba del Atlantica
Caoba
Caoba
Mahogani
Chacalte
Mahogani
Zopilote,
Baywood
Mahogani
Aguano,
Caoba
Caoba,
Orura
Acajou d’Amérique
Mogano
Mahonie
Caoba
Mahogany,
Brazilian Mahogany
Mahogany,
Brazilian Mahogany
Malagangai
 
 
Eusideroxylon melagangai (Symington) Kosterm.
 
Malas
 
Homalium spp. Indonesia
 
 
 
Malaysia
 
 
 
 
Philippines
 
Myanmar
Laos
Dlingsem,
Gia,
Melmas,
Momala
Banisian,
Padang,
Selimbar,
Takaliu,
Aranga
Myaukchaw,
Myaukugo
Khen Nang
Kha Nang
Manbodé
 
Detarium macrocarpum Harms
Detarium senegalense J.F. Gmel.
West and Central Africa Dankh,
Petit Détar,
Sweet Dattock
Mandio-queira
 
Qualea spp. Brazil
 
 
French Guiana
 
 
Suriname
Venezuela
Mandio,
Mandioqueira,
Quaruba
Gronfolo Gris
Grignon Fou,
Kouali
Gronfoeloe
Florecillo
Manil
 
Symphonia globulifera L.f. Bolivia
 
Brazil
 
 
Colombia
 
Ecuador
 
 
French Guiana
 
Guyana
Peru
 
Suriname
 
Trinidad and Tobago
Venezuela
 
 
USA
Azufre,
Bolivia
Anani,
Canadi,
Mani
Azufre,
Machare
Machare,
Puenga,
Zaputi
Manil,
Manil Marecage
Manni
Azufre,
Brea-Caspi
Mani,
Mataki
Mangue
Mani,
Paraman,
Peramancillo
Boarwood
Manil Montagne
 
Moronobea coccinea Aubl. Brazil
 
French Guiana
 
 
Guyana
 
 
Suriname
Anani Da Terra Firme,
Bacuri de Anta
Manil Montagne,
Manil Peou,
Parcouri-Manil
Coronobo,
Morombo-Rai,
Moronobo
Manniballi,
Matakkie
Marupa
 
Simarouba amara Aubl. Bolivia
Brazil
 
 
 
 
Colombia
Ecuador
 
 
French Guiana
Guyana
Peru
Suriname
Venezuela
 
UK
Chiriuana
Marupa,
Marupauba,
Parahyba,
Paraiba,
Tamanquiera
Simaruba
Cedro Amargo,
Cuna,
Guitarro
Simarouba
Simarupa
Marupa
Soemaroeba
Cedro Blanco,
Simarouba
Bitterwood
Mata-Mata Eschweilera spp.
Eschweilera amara Mart. ex O. Berg
Brazil
 
French Guiana
 
 
 
 
 
 
Guyana
 
Suriname
Mata-Mata,
Matamata Preto
Baakalaka,
Baikaaki,
Balibon,
Kouanda,
Maho,
Mahot Noir,
Mahou
Black Kakaralli,
Kakaralli
Hoogland Barklak,
Manbarklak
Mata Ulat
 
Kokoona spp.
Mecrussé
 
Androstachys johnsonii Prain Mozambique
South Africa
Cimbirre
Lebombo Ironwood,
Nsimbitsi
Medang
 
Litsea spp. Australia
Malaysia
Myanmar
Philippines
 
Vietnam
Indonesia
Laos
Myanmar
Bollywood
Medang Padang
Ondon
Bagaoring,
Batikuling
Boi loi
Huru
Chick Dong
Kyese
Melunak Pentace spp. Malaysia
 
 
Myanmar
Thailand
Baru Baran,
Melunak,
Takalis
Baru Baran
Sisiat
Mempening
 
 
Lithocarpus spp.
Mengkulang Heritiera spp.
(Syn. Tarrietia spp.)
Heritiera albiflora (Ridl.) Kosterm.
Heritiera borneensis (Merr.) Kosterm.
Heritiera simplicifolia (Mast.) Kosterm.
Heritiera javanica (Bl.) Kosterm.
Heritiera kuenstleri (King) Kosterm.
Heritiera sumatrana (Miq.) Kosterm.
Tarrietia perakensis King
Cambodia
Indonesia
 
Malaysia
 
Myanmar
Philippines
Thailand
Vietnam
Australia
Don-Chem
Palapi,
Teraling
Mengkulang,
Kembang
Kanze
Lumbayau
Chumprag
Huynh
Red or Brown Tulip Oak
Mepepe
 
Albizia adianthifolia W.F. Wight
Albizia gummifera A.C. Sm.
(Syn. Albizia fastigiata Oliv.)
Albizia zygia J.F. Macbr.
Meransi
 
Carallia spp.
Carallia borneensis Oliv.
Southeast Asia Karibas
Kemuning Hutan
Magtungod
Meranti,
Dark red
 
Shorea spp.
Shorea curtisii Dyer ex King
Shorea pauciflora King
Shorea platyclados Sloten ex Endert
Shorea argentifolia Sym.
Shorea ovata Dyer ex King
Shorea parvifolia King
Shorea singkawang (Miq.) Burck
Shorea pachyphylla Ridl. ex Sym.
Shorea acuminata Dyer
Shorea hemsleyana King
Shorea leprosula Miq.
Shorea macrantha Brandis
Shorea hemsleyana (King) King ex Foxw.
Shorea platycarpa Heim.
Shorea polysperma (Blanco) Merr.
Indonesia
 
 
 
 
Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippines
 
 
UK
 
USA
Red Meranti,
Red Mertih,
Meranti Ketung, Meranti Bunga,
Meranti Merah-Tua
Nemesu,
Meranti Bukit,
Meranti Daun Basar,
Dark Red Seraya,
Obar Suluk,
Seraya Bukit,
Seraya Daun,
Binatoh,
Engbang-Chenak,
Meranti Bunga Sengawan
Tanguile,
Bataan,
Red Lauan
Red Lauan,
Dark Red Seraya
Dark Meranti
Meranti,
Light red
 
Shorea spp.
Shorea acuminata Dyer
Shorea dasyphylla Foxw.
Shorea hemsleyana (King) King ex Foxw.
Shorea macrantha Brandis
Shorea johorensis Foxw.
Shorea lepidota (Korth.) Bl.
Shorea leprosula Miq.
Shorea macroptera Dyer
Shorea sandakanensis Sym.
Shorea ovalis (Korth.) Bl.
Shorea parvifolia Dyer
Shorea palembanica Miq.
Shorea platycarpa Heim.
Shorea teysmanniana Dyer ex Brandis
Shorea revoluta Ashton
Shorea argentifolia Sym.
Shorea leptoclados Sym.
Shorea smithiana Sym.
Shorea albida Sym.
Shorea macrophylla (de Vriese) Ashton
Shorea quadrinervis Slooten.
Shorea gysbertsiana Burck
Shorea pachyphylla Ridl. ex Sym.
Indonesia
 
 
 
Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippines
 
Thailand
Red Meranti,
Meranti Merah-Muda,
Meranti Bunga
Damar Siput,
Meranti-Hantu,
Meranti Kepong,
Meranti Langgang,
Meranti Melanthi,
Meranti Paya,
Meranti Rambai,
Meranti Tembaga,
Meranti Tengkawang,
Meranti Sengkawang,
Engkawang,
Seraya Batu,
Seraya Punai
Seraya Bunga,
Kawang
Almon,
Light Red Luan
Saya Khao,
Saya Lueang,
Chan Hoi
Meranti,
White
 
Shorea spp.
Shorea agami Ashton
Shorea assamica Dyer
Shorea bracteolata Dyer
Shorea dealbata Foxw.
Shorea henryana Lanessan
Shorea lamellata Foxw.
Shorea resinosa Foxw.
Shorea roxburghii G. Don
Shorea stalura Roxb.
Shorea hypochra Hance
Shorea hentonyensis Foxw.
Shorea sericeiflora C.E.C. Fischer & Hutch.
Shorea farinosa C.E.C. Fischer
Shorea gratissima Dyer
Shorea ochracea Sym.
Parashorea malaanonan (Blco.) Merr.
Shorea polita S. Vidal
Cambodia
 
Indonesia
 
Malaysia
 
 
 
 
 
 
Myanmar
Philippines
 
Thailand
 
 
 
Vietnam
Lumber,
Koki Phnom
Meranti Putih,
Damar Puthi
Meranti Jerit,
Meranti Lapis,
Meranti Pa’ang or Kebon Tang,
Meranti Temak,
Melapi,
White Meranti
Makai
White Lauan,
White Meranti
Pendan,
Pa Nong,
Sual,
Kabak Kau,
Xen,
Chai
Meranti,
Yellow
Shorea spp.
Shorea faguetiana Heim.
Shorea dolichocarpa Slooten.
Shorea maxima (King) Sym.
Shorea longisperma Roxb.
Shorea gibbosa Brandis
Shorea multiflora (Burck) Sym.
Shorea hopeifolia (Heim.) Sym.
Shorea resina-nigra Foxw.
Shorea peltata Sym.
Shorea acuminatissima Sym.
Shorea blumutensis Foxw.
Shorea faguetioides Ashton
Indonesia
 
 
Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thailand
Meranti Kuning,
Kunyit,
Damar Hitam
Meranti Telepok,
Meranti Kelim,
Yellow Meranti,
Meranti Damar Hitam,
Yellow Seraya,
Seraya Kuning,
Selangan Kuning,
Selangan Kacha,
Seraya Kuning,
Lun Kuning,
Lun Gajah,
Lun Merat,
Lun Siput
Kalo
Meranti Bakau
 
Shorea rugosa F. Heim
Shorea uliginosa Foxw.
Merawan
 
Hopea spp.
Hopea apiculata Sym.
Hopea griffithii Kurz
Hopea lowii Dyer
Hopea mengarawan Miq.
Hopea nervosa King
Hopea odorata Roxb.
Hopea papuana Diels
Hopea sangal Korth.
Hopea sulcata Sym.
Cambodia
Indonesia
Malaysia
 
 
 
Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
Vietnam
Koki
Merawan/Sengal
Merawan/Sengal
Gagil
Selangan,
Selangan-Kasha
Thingan
Light Hopea
Manggachapui
Takhian
Sao,
Sau
Merbau
 
Intsia palembanica Miq.
(Syn. Intsia bakeri Prain.)
Intsia palembanica (Miq.)
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze
(Syn. Intsia retusa (Kurz.) O.Kuntze.)
Fiji
Indonesia
Madagascar
Malaysia
New Caledonia
Papua New Guinea
Philippines
 
Thailand
Vietnam
 
Australia
China
UK
Vesi
Merbau
Hintsy
Merbau
Komu
Kwila
Ipil,
Ipil Laut
Lum-Paw,
Gonuo
 
Kwila
Kalabau
Moluccan Ironwood
Merpauh
 
Swintonia spp.
Swintonia floribunda Griff.
Swintonia schwenkii Teijsm. & Binn. ex Hook. f.
Swintonia penangiana King
Swintonia pierrei Hance
Swintonia spicifera Hook. f.
Cambodia
India
Malaysia
 
Myanmar
 
Pakistan
Vietnam
Muom
Thayet-Kin
Merpau,
Merpauh
Taung Thayet,
Civit Taungthayet
Civit
Muom
Mersawa Anisoptera spp.
Anisoptera curtisii King
Anisoptera costata Korth.
(Syn. Anisoptera oblonga Dyer)
Anisoptera laevis Ridl.
Anisoptera marginata Korth.
Anisoptera thurifera Blume
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
 
Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
 
France
UK
USA
Phdiek
Mersawa
Mai Bak
Mersawa,
Pengiran
Kaunghmu
Mersawa
Palosapis
Krabak,
Pik
Ven-Ven
Krabak
Bella Rosa
Messassa
 
Brachystegia spiciformis Benth.
Metondo
 
Cordyla africana Lour. Tanzania Mroma,
Mpachamu,
Mgwata
Mirindiba-Doce
 
Glycydendron amazonicum Ducke Brazil Mirindiba-Doce,
Pau-de-Casca-Doce
Mjombo
 
Brachystegia boehmii Taub. Africa Miombo
Moabi
 
Baillonella toxisperma Pierre
(Syn. Mimusops djave Engl.)
Cameroon
 
Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Dem. Rep. of the Congo
UK
Adjap,
Ayap
Dimpampi
Ayap
M’Foi
Muamba jaune
 
African Pearwood
Moambé jaune
 
Enantia spp.
Enantia chlorantha Oliv.
UK African whitewood
Molave
 
Vitex parviflora Juss. Indonesia
 
Philippines
Fuli Kaa,
Kayu Kula
Amugauan,
Molave,
Sagat
Momoqui Caesalpinia pluviosa DC. South America False Brazilwood,
Sibipiruna
Monghinza
 
Manilkara mabokeensis Aubr.
Manilkara obovata J.H. Hemsley
Manilkara sylvestris Aubt. & Pellegr.
Mopaani
 
Colophospermum mopane (J. Kirk ex Benth.) J. Léonard.
(Syn. Copaifera mopane Kirk & Benth.)
Mopé Spondias mombin L. South America Coolie Plum
Gully Plum,
Hog Plum,
Jobo,
Mopé,
Prunier Mombin,
Spanish Plum
Mora
 
Mora spp. South America Alcornoque,
Morabukea,
Nato,
Nato Rojo,
Pracuba Branca,
Pracuuba
Moral
 
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.
(Syn. Chlorophora tinctoria (L) Gaudich.)
Argentina
Bolivia
Brazil
 
Colombia
 
Costa Rica
Mexico
 
Trinidad and Tobago
Tatayiva-Saiyu
Amarillo
Amarello,
Taiuva
Dinde,
Palo Amarillo
Palo de Mora
Barossa,
Moral
Bois d’Orange
Morototo
 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
(Syn. Didymopanax morototoni (Aubl. ) Decne. & Planch)
Argentina
Brazil
Colombia
Cuba
Dominican Rep.
Mexico
Puerto Rico
Suriname
 
Venezuela
Ambayguazu
Mandioqueira
Yarumero
Yagrumo Macho
Yagrumo Macho
Chancaro Blanco
Yagrumo Macho
Kasavehout,
Morototo
Tinajero
Movingui Distemonanthus benthamianus Baill. Benin
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
 
Ghana
Nigeria
 
UK
Ayan
Eyen
Barre
Eyen
Eyen,
Movingui
Ayan
Ayan,
Ayanran
Ayan,
Distemonanthus
Mtambara
 
Cephalosphaera usambarensis Warb.
Mtandarusi Trachylobium verrucosum Oliv. UK East African copal
Mubala
 
Pentaclethra macrophylla Benth.
Mueri Prunus africana (Hook.f.) Kalk.
(Syn. Pygeum africanum Hook.f.)
UK Red Stinkwood
Bitter almond
Mugaita
 
Rapanea rhododendroides Mez.
Mugonha
 
Adina microcephala Hiern. Africa Matumi
Rhodesian Redwood
Muhimbi
 
Cynometra alexandri C.H. Wright Africa Angu
Baira
Bapa
Bosengere
Kahimbi
Kampiniungu
Lukuanga
Mbombele
Mubale
Mubangu
Mubindi
Mudindi
Muhindi
Mupombe
Tembwe
Uganda Ironwood
Mühühü
 
Brachylaena huillensis O.Hoffm.
(Syn. Brachylaena hutchinsii Hutch.)
Congo
 
 
 
 
Kenya
 
 
 
 
South Africa
Tanzania
 
 
 
 
Uganda
 
 
 
 
 
UK
Mkalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo
Mkalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo
Laeveldvaalbos
Mkalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo
Mkalambaki,
Mkarambati,
Muhugu,
Muhuhu,
Mvumo
 
Low Veld Brachyleana,
Low Veld Silver Oak,
Silver Oak
Muira-piranga
 
 
 
 
Brosimum rubescens Taub. Brazil
 
 
 
 
French Guiana
 
 
 
Guyana
Suriname
 
Italy
 
Spain
UK
Amapa Rana,
Conduru,
Falso Pao Brasil,
Muirapiranga,
Pau Rainha
Satine,
Satine Rouge,
Satine Rubaine,
Siton Paya
Satinwood
Doekaliballi,
Satijnhout
Legno Satino,
Ferolia
Palo de Oro
Bloodwood
Muiratinga
 
Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg Brazil Capinuri,
Muiratinga
Mukarati Burkea africana Hook.
Mukulungu Autranella congolensis A. Chev.
(Syn. Mimusops congolensis De Wild.)
Angola
Cameroon
 
Central African Republic
Congo
Dem. Rep. of the Congo
 
Gabon
Nigeria
Kungulu
Elang,
Elanzok
Bouanga
 
Mfua
Mukulungu
 
Akola
Uku
Muninga
 
Pterocarpus angolensis DC.
Muniridan Siparuna spp.
Musharagi
 
Olea hochstetteri Baker UK East African olive
Musine
 
Croton megalocarpus Hutch.
Mussibi
(Mutenyé)
Guibourtia coleosperma J. Léon
(Syn. Copaifera coleosperma Benth.)
Guibourtia arnoldiana J. Léon
Zimbabwe
 
UK
Muzaule
 
African Rosewood,
Copalier,
False Mopane,
Mushibi,
Musibi,
Mussive,
Muzaule,
Muxibe,
Rhodesian copalwood
Mutaco
 
Entandrophragma spicatum (C.DC.) Sprague
(Syn. Entandrophragma ekebergioides (Harms) Sprague
Syn. Wulfhorstia ekebergioides Harms)
Mutondo
 
Funtumia africana (Benth.) Stapf
Funtumia elastica (P.Preuss) Stapf
Funtumia latifolia (Stapf) Stapf
Muziga
 
Warburgia ugandensis Sprague
N’téné
 
Copaifera religiosa J. Léon. Africa Anzem,
Bengi
Naga
 
Brachystegia cynometroides Harms
Brachystegia eurycoma Harms.
Brachystegia leonensis Hutch. & Davy
Brachystegia nigerica Hoyle & A.P.D. Jones
Cameroon
Côte d’Ivoire
Gabon
Liberia
Nigeria
Sierra Leone
 
UK
Ekop-Naga
Meblo
Mendou
Tebako
Okwen
Bogdei
 
Okwen
Nargusta Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell.
Terminalia guyanensis Eichler
Brazil
Colombia
Honduras
Mexico
Panama
Venezuela
Pau-Mulato Brancho
Guayabo Leon
Almendro
Canshan
Amarillo Carabazuelo
Pardillo Negro
Nganga
 
Cynometra spp.
Cynometra hankei Harms
Niangon Tarrietia utilis (Sprague) Sprague
(Syn. Heritiera utilis (Sprague) Sprague)
Tarrietia densiflora Aubr. & Normand
(Syn. Heritiera densiflora (Pellegr.) Kosterm.
Côte d’Ivoire
Gabon
Ghana
Liberia
Sierra Leone
Niangon
Ogoue
Nyankom
Whismore
Yami
Nieuk
 
Fillaeopsis discophora Harms
Niové
 
Staudtia gabonensis Warb.
Staudtia kamerunensis Warb.
Staudtia stipitata Warb.
Angola
Cameroon
 
Central African Republic
Equatorial Guinea
Gabon
 
Dem. Rep. of the Congo
Menga-Menga
M’Bonda,
Menga-Menga
Molanga
 
Bokapi
M’Boun,
Niove
Kamashi,
Susumenga
Nyatoh Palaquium spp.
Palaquium gutta (Hook.) Burck
(Syn. Palaquium acuminatum Burck)
Palaquium hexandrum (Griff.) Baill.
Palaquium maingayi Engl.
Palaquium rostratum (Miq.) Burck
Palaquium xanthochymum Pierre ex Burck
Payena spp.
Payena maingayi C.B. Clarke
Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr.
(Syn. Ganua motleyana (de Vriese) Pierre ex Dubard)
India
Indonesia
Malaysia
 
 
 
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
Vietnam
 
Netherlands
UK
Pali
Nyatoh
Nyatoh,
Mayang
Taban,
Riam
Pencil Cedar
Nato
Kha-Nunnok
Chay
 
Balam
Padang
Obéro
 
Picralima nitida (Stapf) T.Durand
(Syn. Picralima klaineana Pierre)
Odzikouna
 
Scytopetalum spp.
Okan Cylicodiscus gabunensis Harms Cameroon
 
 
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
 
Ghana
 
 
Nigeria
Adoum,
African Greenheart,
Bokoka
N’Duma
Bouemon
Edoum,
Oduma
Adadua,
Benya,
Denya
Okan
Okoué
 
Baphia nitida Lodd.
Baphia pubescens Hook.f.
Okoumé
 
Aucoumea klaineana Pierre Congo
Equatorial Guinea
 
Gabon
 
UK
N’Kumi
Okumé,
N’Goumi,
Okoumé,
Angouma
Gaboon
Olon Fagara heitzii Aubrev. & Pellegr. Cameroon
Congo
Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Bongo
M’Banza
Kamasumu
 
Olong
Olon
Olonvogo
 
Zanthoxylum gilletii (De Wild.) P.G.Waterman
(Syn. Fagara inaequalis Engl.
Syn. Fagara macrophylla Engl.
Syn. Fagara tessmannii Engl.)
Onzabili Antrocaryon micraster A. Chev.& Guill.
Antrocaryon klaineanum Pierre
Antrocaryon nannanii De Wild.
Angola
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Dem. Rep. of the Congo
Portugal
N’Gongo
Angonga
Akoua
Anguekong
Onzabili
Aprokuma
Mugongo
 
Mongongo
Orey
 
Campnosperma panamense Standl.
Campnosperma gummifera (L). March.
Osanga Pteleopsis hylodendron Mildbr. Cameroon
Côte d’Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Sikon
Koframire
 
Osanga
Ossimiale
 
Newtonia leucocarpa Gilb. & Bout.
(Syn. Piptadenia leucocarpa Harms)
Ossoko
 
Scyphocephalium ochocoa Warb.
Scyphocephalium mannii Warb.
Gabon Ossoko,
Sogho
Ovengkol
 
Guibourtia ehie (A.Chev.) J. Léonard Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
 
USA
Amazakoue
Palissandro
Ovengkol
Hyeduanini,
Anokye
Mozambique
Ovoga
 
Poga oleosa Pierre Cameroon
Gabon
 
Nigeria
Ngale
Afo,
Ovoga
Inoi
Ozigo
 
Dacryodes buettneri (Engl.) H.J. Lam.
(Syn. Pachylobus buettneri Engl.)
Equatorial Guinea
Gabon
 
Germany
Assia
Ozigo,
Assia
Assia
Ozouga Sacoglottis gabonensis Urb. Cameroon
 
 
 
 
Congo
Côte d’Ivoire
 
Gabon
 
Ghana
Nigeria
 
 
Sierra Leone
Bedwa,
Bidou,
Bodoua,
Edoue,
Eloue
Niuka
Akouapo,
Tougbi
Essoua,
Ozouga
Ozouga
Atala,
Tala,
Ugu
Kpowuli
Paco
 
Ptaeroxylon obliquum Radlk.
Padauk Amboyna
 
Pterocarpus indicus Willd.
(Syn. Pterocarpus vidalianus Rolfe)
India
Indonesia
 
 
 
 
Malaysia
Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
 
 
 
France
Germany
UK
Japan
Andaman-Padauk
Sena,
Sonokembang
Linggua
Angsana
Amboina
Sena
Pashu-Padauk
Png-Rosewood
Manila-Padouk,
Narra
Vitali
 
Amboine/Amboyna or Padouk
 
Amboine/Amboyna or Padouk
Amboyna or Padouk
Karin
Padouk d’Afrique
 
Pterocarpus osun Craib.
Pterocarpus soyauxii Taub.
Pterocarpus tinctorius Welw.
Angola
Cameroon
Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Nigeria
Central African Republic
Dem. Rep. of the Congo
 
 
 
Germany
Belgium
Italy
Netherlands
 
UK
Tacula
Mbel
Kisese
Palo rojo
Mbel
Osun
Padouk
 
Mongola,
Mukula,
N’Gula
 
Padauk
Corail
Paduk
Padoek
 
African Padauk,
Barwood,
Camwood,
Padauk
Paldao
 
 
 
Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe
Dracontomelon edule Skeeis.
Dracontomelon sylvestre Bl.
Malaysia
Philippines
Sengkulang
Dao,
Ulandug,
Lamio
Palissandre d’Asie Dalbergia bariensis Pierre
Dalbergia cambodiana Pierre
Dalbergia cochinchinensis Pierre
Dalbergia latifolia Roxb.
Dalbergia oliveri Prain
Dalbergia sissoo Roxb.
Cambodia
Laos
Thailand
Vietnam
East Indian Palisander
East Indian rosewood
Neang Nuon
Palissandre d’Asie
Tamalan
Palissandre de Guatemala
 
Dalbergia tucurensis Donn. Sm.
Palissandre de Madagascar
 
Dalbergia spp.
Dalbergia louveli R.Vig.
Dalbergia monticola Bosser & R. Rabev.
Dalbergia normandii Bosser & R. Rabev.
Dalbergia purpurascens Baill.
Dalbergia xerophila Bosser & R. Rabev.
France
UK
Bois de rose de
Madagascar
Madagascar rosewood
Palissandre de Rose
 
Dalbergia decipularis Rizz. & Matt. Brazil
French Guiana
Pau Rosa
Bois de rose femelle
Palissandre de Santos Machaerium scleroxylon Tul. Brazil
 
 
Bolivia
French Guiana
Caviuna,
Jacarand,
Pau Ferro
Morado
Palissandre de Santos
Palissandre Honduras
 
Dalbergia stevensonii Standl.
Palissandre Panama
 
Dalbergia darienensis Rudd.
Palissandre Para Dalbergia spruceana Benth. Brazil
 
 
France
Germany
Spain
UK
 
USA
Japan
Caviuna
We-We
Jacaranda
Palissandre Rio
Palissander
Palisandro
Brazilian Rosewood
Jacaranda Pardo
Brazilian Rosewood
Shitan
Palissandre Rio
 
Dalbergia nigra (Vell.) Allem. ex Benth.
Panacoco
 
Swartzia leiocalycina Benth.
 
Brazil
 
 
French Guiana
 
 
Guyana
 
 
Suriname
 
 
 
Germany
UK
 
Carrapatinho,
Coraçao de Negro,
Gombeira
Bois Perdrix,
Ferreol,
Panacoco
Agui,
Banya,
Wamara
Gandoe,
Ijzerhart,
Zwart Parelhout
 
Wamara
Ironwood,
Wamara
Pao rosa
 
Bobgunnia fistuloides (Harms) J.H. Kirkbr. & Wiersema
(Syn. Swartzia fistuloides Harms)
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H. Kirkbr. & Wiers.
(Syn. Swartzia madagascariensis Desv.)
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
Central African Republic
Dem. Rep. of the Congo
Gabon
Mozambique
Nigeria
Nom Nsas
Kisasambra
Boto
N’Guessa
Nsakala
 
Oken
Pau Ferro
Udoghogho
Parapara
 
Jacaranda copaia Aubl. Brazil
 
Colombia
French Guiana
 
Panama
Suriname
Venezuela
Carnauba da Matta,
Para-Para
Chingale
Copaia,
Faux Simarouba
Gualandai
Goebaja
Abey,
Cupay
Parcouri Platonia insignis Mart. Brazil
 
 
Ecuador
French Guiana
Guyana
Suriname
Bacuri,
Bacuri-Açu,
Bacuriuba
Matazama
Parcouri
Pakuri
Goelhart,
Pakoeli
Pashaco
 
Parkia velutina Benoist
Pau amarelo
 
Euxylophora paraensis Huber
Pau marfim
(Peroba rosa)
 
Aspidosperma spp. Belize
Bolivia
Brazil
 
 
Colombia
 
French Guiana
 
Guatemala
Guyana
Honduras
 
Mexico
Panama
Peru
Suriname
Venezuela
My Lady
Gavetillo
Araracanga,
Ararauba,
Jacamin
Copachi
Quillo Caspi
Kiantioutiou,
Koumanti Oudou
Chichica
Shibadan
Chaperna,
Chapel
Volador
Alcarreto
Pumaquiro
Kormanti kopi
Nielillo Negro
Pau mulato
 
Calycophyllum spruceanum
(Benth.) K. Schum.
Ecuador Capirona
Pau rosapau
 
Rhamnus zeyheri Sond. UK Pink Ivory
Pau Roxo
 
Peltogyne maranhensis Ducke Brazil
 
 
Colombia
Guyana
 
 
Mexico
 
Suriname
 
 
 
France
 
Netherlands
UK
 
 
USA
Jatobazinho,
Guarabu,
Roxinho
Tananeo
Koroborelli,
Merawayana,
Saka
Palo de Rosa,
Pau Morado
Dastan,
Kocolorelli,
Malako
 
Bois Pourpre
Bois Violet
Purpurheart
Amarant,
Purpleheart,
Violetwood
Amarant,
Purpleheart,
Violetwood
Penaga
 
Mesua ferrea L. India
 
 
 
 
 
 
 
 
Malaysia
 
 
 
 
 
UK
Agacuram,
Atha,
Mallaynangai,
Naga Sampige,
Nagappu,
Nangil,
Nangu,
Nangul,
Suruli
Churuli,
Nagacampakam,
Nagapoovu,
Nanku,
Vayanavu
 
Iron wood tree
Pernambouc
 
Caesalpinia echinata Lam. Brazil Brasileto, Ibirapitanga, Orabutá,
Pernambuco,
Pau Brasil,
Pau Rosado
Peruvian Pepper Schinus molle L. South America
 
 
France
UK
Arveira
Pimienta
Pirul
Poivre Rosé
California Pepper Tree,
Chilean Pepper Tree,
Mastic Tree,
Molle,
Pepper Berry Tree,
Pepper Tree,
Peruvian Mastic,
Peruvian Pepper Tree,
Pink Pepper,
Weeping Pepper
Pillarwood
 
 
 
 
Cassipourea spp.
Cassipourea malosana (Baker) Alston
(Syn. Cassipourea elliottii (Engl.) Alston)
Pilon
 
Hieronyma spp. Belize
Brazil
 
 
Colombia
Ecuador
Honduras
Nicaragua
Venezuela
Suradanni
Acuarana,
Sangue De Boi,
Urucurana
Mascarey
Mascaré
Rosita
Nanciton
Trompillo
Piquia Caryocar spp.
Caryocar costaricense Donn. Sm.
Brazil
Colombia
 
 
Costa Rica
 
Guyana
Suriname
Piquia
Almendrillo,
Almendron,
Cagui
Aji,
Ajillo
Pekia
Sawarie
Platano
 
Pouteria spp.
Pombeira
 
Citharexylum fruticosum L. Southeast Asia Fiddlewood
Primavera
 
Tabebuia donnell-smithii Rose UK Gold Tree
Punah Tetramerista glabra Miq. Indonesia
 
 
Malaysia
Punal,
Bang Kalis,
Paya
Punam,
Ponga,
Peda,
Entuyut,
Amat,
Tuyut
Pyinkado
 
Xylia spp.
Quaruba
 
Vochysia spp.
Vochysia guatemalensis Don. Sm.
Vochysia schomburgkii Warm.
 
Guyana Iteballi,
San Juán
Ramin
 
Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz
Gonystylus macrophyllus (Miq.) Airy Shaw
(Syn. Gonystylus philippinensis Elm.)
Gonystylus reticulatus (Elm.) Merr.
Indonesia
 
 
Malaysia
 
 
 
Philippines
Solomon Islands
 
 
 
 
Switzerland
Garu-Buaja,
Akenia,
Medang Keram
Melawis,
Ramin Batu,
Ramin Telur,
Ahmin
Lantunan-Bagio
Ainunura,
Latareko,
Petata,
Fungunigalo
 
Akenia
Rengas Gluta spp. Malaysia
 
 
Myanmar
Indonesia
 
Thailand
Jalang,
Kerbau,
Rengas
Thayet-Thitsi
Rengas,
Tembaga
Rakban
Rosawa
 
Gmelina vitiensis (Seem) A.C. Sm.
Rose of the Mountain
 
Brownea spp.
Sabicu
 
Lysiloma latisiliquum (L.) Benth. Central America False Tamarind,
Tsalam,
Tzalam
Saboarana
 
Swartzia benthamiana Miq. Guyana Guyana Rosewood,
Wamara
Safukala
 
Dacryodes pubescens H.J. Lam
(Syn. Pachylobus pubescens Engl.)
Sal
 
Shorea obtusa Wall.
Shorea robusta C.F. Gaertn.
Asie du Sud-Est Rang
Sali
 
Tetragastris spp. Brazil
Colombia
 
French Guiana
 
Guyana
Nicaragua
Puerto Rico
Almesca
Aguarras,
Palo de Cerdo
Encens rouge,
Gommier
Haiawaballi
Kerosen
Masa,
Palo de aceite
Sandalwood
 
Santalum album L. Southeast Asia Indian Sandalwood,
Santal Blanc
Sapelli
 
Entandrophragma cylindricum Sprague Angola
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
UK
Undianuno
Assié-Sapelli
M’Boyo
 
Undianuno
Aboudikro
Penkwa
Sapele
Muyovu
Lifaki
 
Sapelli-Mahagoni
Sapele
Sapucaia
 
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith
(Syn. Lecythis grandiflora Aubl.)
Lecythis pisonis Cambess.
South America Sapucaia
Sapukaina
Saqui-Saqui
 
Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand Central America
 
 
 
Colombia
 
 
Venezuela
Cedro Espino,
Cedro Espinoso,
Cedro Tolua,
Pochote
Cedro Tolua,
Ceiba Tolua,
Cedro Macho
Saqui Saqui,
Cedro Dulce,
Murea
Satin Ceylan
 
Chloroxylon swietenia DC. Asia Buruta,
Ceylon Satinwood,
East Indian Satinwood
Sepetir
 
Sindora spp.
Sindora affinis De Wit
Sindora coriacea (Baker) Prain
Sindora echinocalyx Prain
Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.
Sindora velutina Baker
(Syn. Sindora parvifolia Backer)
Pseudosindora palustris Sym.
(Syn. Copaifera palustris (Sym.) De Wit)
Cambodia
Indonesia
Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
Philippines
 
Thailand
Krakas
Sindur
Sepetir,
Meketil,
Saputi,
Sepeteh,
Petir,
Petir-Sepetir Pay or Swamp-Sepetir,
Sepetir Nin-Yaki
Supa
 
Krathon,
Maka-Tea
Seraya, white (White Lauan)
 
Parashorea malaanonan Merr.
Parashorea plicata Brandis
Parashorea macrophylla Wyatt-Smith ex Ashton
Parashorea tomentella Sym.
Meijer
Indonesia
 
 
 
Malaysia
Myanmar
Philippines
 
Vietnam
Pendan,
Urat Mata,
Belutu,
White Seraya
Urat Mata
Thingadu
Bagtikan,
White Lauan
Cho-Chi
Sesendok
 
Endospermum spp. Fiji
Indonesia
 
Malaysia
 
 
Philippines
Papua New Guinea
Kauvula
Bakota,
Sendok-Sendok
Ekor,
Sendok-Sendok,
Terbulan
Gubas
Basswood,
Endospermum
Simpoh
 
Dillenia spp.
Dillenia aurea Sm.
Dillenia eximia Miq.
Indonesia
 
Malaysia
Myanmar
 
Philippines
 
Thailand
Sempur,
Simpur
Simpor
Mai-Masan,
Zinbyum
Katmon,
Masan
San
Sipo
 
Entandrophragma utile Sprague Angola
Cameroon
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
UK
Kalungi
Asseng-Assié
Sipo
Abebay
Assi
Utile
Utile
Mufumbi
Liboyo
 
 
Sipo-Mahagoni
Utile
Slangehout Loxopterygium sagotii Hook f. Suriname Hububalli
Sobu
 
Cleistopholis patens Engl. & Diels.
Cleistopholis glauca Pierre ex Engl.& Diels.
Sougué
 
Parinari excelsa A.Chev, ssp. holsti Engl.
(Syn. Parinari tenuifolia A. Chev.)
Liberia
Nigeria
 
Senegal
Tanzania
Uganda
Kpar
Esagko,
Inyi
Mampata
Mubura
Mubura
Sucupira
 
Bowdichia nitida Benth.
Diplotropis martiusii Benth.
Diplotropis purpurea (Rich.) Amsh.
Brazil
 
Colombia
 
French Guiana
 
Guyana
Peru
 
Suriname
Venezuela
Sucupira,
Sapurira
Arenillo,
Zapan Negro
Coeur dehors,
Baaka
Tatabu
Chontaquiro,
Huasai-Caspi
Zwarte Kabbes
Congrio,
Alcornoque
Sumauma
 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ceiba samauma (Mart. & Zucc.) K.Schum.
Bolivia
 
 
Brazil
 
Central America
 
 
 
 
Colombia
 
Ecuador
 
French Guiana
 
 
Guyana
 
Peru
 
Suriname
 
Venezuela
Ceiba,
Mapajo
Toborochi,
Sumauma
Paneira
Ceiba,
Ceibon,
Inup,
Piton,
Panya
Ceiba,
Bonga
Ceiba Uchuputu,
Guambush
Mahot coton,
Fromager,
Bois coton
Kumaka,
Silk Cotton
Ceiba,
Huimba
Kankantrie,
Koemaka
Ceiba Yucca,
Ceiba
Suren
 
Toona sureni (Bl.) Merr.
(Syn. Toona febrifuga Roem.)
Toona ciliata M. Roem.
(Syn. Cedrela toona (Roxb. ex Rottler)
Toona calantas Merr. & Rolfe
Toona australis (F. Muell.) Harms
Cambodia
India
Indonesia
 
Malaysia
Myanmar
Papua New Guinea
Philippines
Thailand
 
Vietnam
 
Australia
UK
 
USA
Chomcha
Toon
Surian,
Limpagna
Surea-Bawang
Thitkado
Red Cedar
Calantas,
Toon,
Yomham
Xoan-Moc
 
Red Cedar,
Moulmein Cedar,
Burma Cedar
Moulmein Cedar,
Burma Cedar
Suya
 
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni Brazil
 
Guyana
Pajura,
Pajura de Obidos
Chuya,
Durban Pine,
Por,
Suya
Tali Erythrophleum spp.
Erythrophleum suaveolens Brenan (Syn. Erythrophleum guineense G. Don.)
Erythrophleum ivorense A. Chev.
Cameroon
Congo
Côte d’Ivoire
 
Dem. Rep. of the Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Guinea-Bissau
Mozambique
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Tanzania
Zambia
 
UK
Elone
N’Kassa
Alui,
Tali
Eloun
 
Elondo
Eloun
Potrodom
Mancone
Missanda
Sasswood
Tali
Gogbei
Mwavi
Muave
Missandra
Tamboti
 
Spirostachys africana Sond.
Tani
 
Cryptosepalum staudtii Harms
Tanimbuca Buchenavia spp.
Tapiá Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Brazil Kanakudiballi
Tasua
 
Aglaia spp. (Syn. Amoora spp.)
Tatajuba
 
Bagassa guianensis Aubl. Brazil
 
French Guiana
Suriname
Amapa-Rana,
Tatajuba
Bagasse Jaune
Gele Bagasse
Tauari
 
Couratari spp. Brazil
Guyana
French Guiana
 
 
 
Suriname
Venezuela
Imbirena
Wadara
Couatari,
Inguipipa,
Maho Cigare,
Tabari
Ingipipa
Capa de Tabaco,
Tampipio
Tchitola
 
Oxystigma oxyphyllum (Harms J. Léon.)
(Syn. Pterygopodium oxyphyllum Harms)
Angola
Cameroon
Congo
 
Dem. Rep. of the Congo
 
Gabon
 
 
Nigeria
Tola Chinfuta
Nom Sinedon
Kitola,
Tchitola
Akwakwa,
Tshibudimbu
 
Emola,
M’Babou
 
Lolagbola
Teak
 
Tectona grandis L.f. India
Indonesia
 
Laos
Myanmar
Thailand
Vietnam
 
France
Germany
Sagwan
Jati,
Tek
May Sak
Kyun
May Sak
Giati,
Teck
Teck
Burma-Rangoon-Java Teak
Tembusu
 
Fagraea fragrans Roxb. Cambodia
 
Fiji
Malaysia
Myanmar
 
Philippines
Tatro,
Trai
Buabua
Temasuk
Anan,
Ananma
Urung
Tento Ormosia spp.
Ormosia coutinhoi Ducke
Brazil
 
Colombia
 
French Guiana
 
 
Guyana
Peru
Puerto Rico
Suriname
Venezuela
Buiucu,
Tento
Chocho,
Choco
Agui,
Caconnier Rouge,
Neko-Oudou
Barakaro
Huaryoro
Palo de Matos
Kokriki
Peonia
Terminalia, brown
 
Terminalia catappa L.
Terminalia, yellow
 
Terminalia complanata Schum.
Terminalia longispicata V. Sl.
Terminalia sogerensis Baker f.
Thinwin
 
Phaseolodes pendulum (Benth.) Kuntze (Syn. Millettia pendula Benth.)
Tiama
 
Entandrophragma angolense C. DC.
Entandrophragma congoense A. Chev.
Angola
 
Congo
Côte d’Ivoire
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Nigeria
Uganda
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
UK
Acuminata,
Livuité
Kiluka
Tiama
Dongomanguila
Abeubêgne
Edinam
Gêdu-Nohor
Mukusu
Lifaki,
Vovo
 
Tiama-Mahagoni
Gêdu-Nohor
Timbo Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong South America Caro-Caro,
Orejero,
Pacara Earpod Tree,
Tamboril,
Timbo-Colorado,
Timbo
Tipa
 
Tipuana tipu O. Ktze
Tola
(Oduma)
Gossweilerodendron balsamiferum Harms
Gossweilerodendron joveri Normand ex Aubrev.
Angola
Cameroon
Congo
 
Gabon
Nigeria
Dem. Rep. of the Congo
 
Germany
 
UK
Tola branca
Sinedon
Tola,
Tola blanc
Emolo
Agba
Ntola
 
 
Agba,
Tola branca
Agba
Toubaouaté
 
Didelotia brevipaniculata J. Léon.
Trebol Platymiscium spp.
Platycyamus regnellii Benth.
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand
Platymiscium trinitatis Benth.
(Syn. Platymiscium duckei Hub.)
Platymiscium ulei Harms.
Belize
Brazil
 
Colombia
 
Costa Rica
 
El Salvador
Honduras
Mexico
Peru
Venezuela
Granadillo
Jacaranda do Brejo,
Macacauba
Guayacan trebol,
Trebol
Coyote,
Cristobal
Granadillo
Granadillo
Granadillo
Cumaseba
Roble
Tsanya
 
Pausinystalia macroceras Pierre ex Beille
(Syn. Corynanthe bequaertii De Wild.)
Corynanthe paniculata Welw.
Tualang
 
Koompassia excelsa (Becc.) Taub. Southeast Asia Honey Bee Tree,
Mangaris,
Mengaris,
Toale
Umgusi
 
Baikiaea plurijuga Harms East Africa Mukusi,
Rhodesian Teak,
Zambian Teak,
Zambesi Redwood
Umiri
 
Humiria balsamifera var. floribunda (Mart.) Cuatrec.
(Syn. Humiria floribunda Mart.)
Brazil
Colombia
Ecuador
French Guiana
 
Guyana
 
 
 
Peru
Suriname
 
 
Venezuela
Umiri
Oloroso
Chanul
Bois Rouge,
Houmiri
Bastard Bulletwood,
Meri,
Tauaranru,
Tauroniro
Quinilla Colorado
Basra Bolletrie,
Blakaberi,
Tawanonero
Nina
Urunday
 
Astronium balansae Engl.
Astronium concinnum Schott
Astronium graveolens Jacq.
Astronium urundeuva Engl.
Argentina
 
 
Bolivia
Brazil
 
 
 
Paraguay
 
Central and South America
Urunday del Noroeste,
Urunday-Mi,
Urundel
Cuchi
Arindeúva,
Aroeira-do-Sertão,
Aroeira Preta,
Urindeúva
Urunde’y Mi
 
Bois de Zèbre,
Bossona
Mura,
Tigerwood,
Urunday-Para,
Zebrano
Zebrawood,
Zorrowood
Vene
 
Pterocarpus erinaceus Poir.
(Syn. Pterocarpus africanus Hook.)
Burkina-Faso
 
Equatorial Guinea
Guinea
Guinea-Bissau
Mali
 
 
Nigeria
Senegal
Goni,
Guenin
Pau Sangue
Ven
Pau Sangue
Goni,
Ven,
Vene
Vene
Ven,
Vene
Vésàmbata
 
 
Oldfieldia africana Benth. & Hook.f.
Virola
 
Virola spp. Central America
 
 
 
 
 
Colombia
 
Ecuador
 
French Guiana
 
Guyana
Honduras
Peru
Suriname
 
Trinidad and Tobago
Venezuela
 
 
 
 
UK
Banak,
Sangre,
Palo de Sangre,
Bogamani,
Cebo,
Sangre Colorado
Sebo,
Nuanamo
Chaliviande,
Shempo
Yayamadou,
Moulomba
Dalli
Banak
Cumala
Baboen,
Pintri
Cajuea
Virola
Cuajo,
Sangrino,
Camaticaro,
Otivo
Dalli
Wacapou
 
Vouacapoua spp. Brazil
 
French Guinea
 
 
Guyana
 
 
Suriname
 
UK
USA
Acapu,
Ritangueira
Bois Perdrix,
Bounaati,
Epi de Blé
Sara,
Sarabebeballi,
Tatbu
Brunihart,
Wacapoe
Tatbu
Partridgewood
Walaba Eperua spp. Brazil
 
 
 
French Guiana
 
Guyana
 
Suriname
Venezuela
Apa,
Apazeiro,
Copaibarana,
Espadeira
Bioudou,
Wapa
Ituri Wallaba,
Wallaba
Walaba
Uapa,
Palo Machete
Wamara
 
Bocoa prouacensis Aubl.
Wamba
 
Tessmannia africana Harms
(Syn. Tessmannia claessensii De Wild.)
Tessmannia lescrauwaetii (De Wild.) Harms
Wengé
 
Millettia laurentii De Wild.
Millettia stuhlmannii Taub.
Cameroon
Congo
Gabon
Dem. Rep. of the Congo
Mozambique
Tanzania
Germany
France
UK
Awoung
Wenge
Awong
Wenge
 
Jambire
Mpande
Panga-Panga,
Panga-Panga,
Panga-Panga
Xoan
 
Melia azedarach L. Bangladesh
 
 
 
Cambodia
China
India
 
 
 
 
 
 
Indonesia
 
 
Nepal
 
 
Philippines
 
 
Thailand
 
 
Vietnam
Bakarjan,
Ghora Nim,
Mahanim,
Mahnim
Dak hien
Mindi Kechil
Bakain,
Bakarja,
Betain,
Deikna,
Dek,
Drek,
Mallan Nim
Gringging,
Marambung,
Mindi
Bakaina,
Bakaino,
Bakena
Balalunga,
Balagango,
Paraiso
Khian,
Lian,
Lian-Baiyai
Xaon
Yemane Gmelina arborea Roxb. Bangladesh
 
 
 
 
India
 
 
 
 
Myanmar
 
 
 
Nepal
 
 
 
Thailand
 
 
 
France
 
 
Germany
Spain
 
UK
Gamar,
Gamari,
Gomari,
Gumbar,
Gumhar
Gambhar,
Gomari,
Gumhar,
Kambhari,
Sewan
Mai Saw,
Yemane,
Yemani,
Yemari
Gamari,
Gambari,
Gumhari,
Khamari
Gumari,
Saw,
So,
So-maeo
Gmelina,
Melina,
Peuplier d Afrique
Gumar-Teak
Gmelina,
Melina
Beechwood,
Gmelina,
Goomar Teak,
Kashmir Tree,
Malay Beechwood,
White Teak,
Yemane
Yungu
 
Drypetes gossweileri S. Moore
Zingana Microberlinia spp.
Microberlinia bisulcata A. Chev.
Microberlinia brazzavillensis A. Chev.
Cameroon
Gabon
 
Germany
UK
Allen Ele
Zingana
 
Zebrano
Zebrano,
Zebrawood

[1] Üçüncü ve dördüncü sütunlar sırasıyla, ihracatçı ülkeyi ve bu ülkede kullanılan ticari isimlendirmeyi gösterir. İthalatçı ülkede kullanılan ticari isimlendirmenin pilot isimlerden farklı olduğu durumlar, bu sütunlarda italik olarak gösterilmiştir.

Başa dön tuşu