Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 3 – Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

 FASIL 3

BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR, YUMUŞAKÇALAR VE SUDA YAŞAYAN DİĞER OMURGASIZ HAYVANLAR

Fasıl Notları.

 • Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
 • 06 pozisyonundaki memeliler
 • 06 pozisyonundaki memelilerin etleri (02.08 veya 02.10 Pozisyonları);
 • Cansız olan ve türleri ya da bulundukları hal sebebi ile insanlar tarafından yenilmeye elverişli olmayan balıklar (karaciğerleri, nefisleri, yumurta ve spermleri dahil) veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (Fasıl 5); balıkların, kabuklu hayvanların, yumuşakçaların, suda yaşayan diğer omurgasız hayvanların insanlar tarafından yenilmeye elverişli olmayan unları, kaba unları veya pelletleri (23.01 pozisyonu); veya
 • Balık yumurtalarından hazırlanan havyar ve havyar benzerleri (16.04 pozisyonu).

 
2.- Bu Fasıldaki “pellet” tabirinden, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle veya az miktarda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler anlaşılır.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, doğrudan tüketilmek veya sanayide kullanılmak (konserve vb.), yumurta elde etmek veya akvaryumlar vb. amaçlar için canlı veya ölü bütün balıkları ve kabuklu hayvanları, yumuşakçaları ve diğer su omurgasızlarını kapsar. Bunlardan, türleri veya sahip oldukları şartlar nedeniyle insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan ölü balıklar (karaciğerleri ve nefisleri dahil), kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları bu Fasıl haricindedir (Fasıl 5).
“Soğutulmuş” tabiri, bir ürünü dondurmaksızın sıcaklığının genellikle 0°C civarına düşürülmesi anlamına gelir. “Dondurulmuş” tabiri ise, ürünün donma derecesi altında tamamen donuncaya kadar soğutulması anlamına gelir.
Bu Fasıl, hazırlanmamış veya konserve edilmemiş ya da sadece bu Fasıl için belirtilen işlemlerden geçirilerek hazırlanmış veya konserve edilmiş yenebilen balık nefislerini (yumurtalarını) ve spermlerini kapsar. Diğer şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş yenilebilen nefisler ve spermler veya anında tüketime hazır havyar veya havyar ikameleri 16.04 pozisyonunda yer alırlar.
 
Bu Fasıldaki ürünler ile 16. Fasılda yer alan müstahzarlar arasındaki farklar.
 
Bu Fasıl, pozisyonlarda açıklanan durumlardaki balıklar (karaciğerleri ve nefisleri dahil) ile kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları ile sınırlı bulunmaktadır. Bu şarta bağlı olarak bunlar kesilmiş, kıyılmış, öğütülmüş, vb. hallerde olsunlar veya olmasınlar, bu Fasılda yer almaktadırlar. Ayrıca, Fasılın çeşitli pozisyonlarındaki ürünlerin karışım veya kombinasyonları (örneğin; 03.02 ila 03.04 pozisyonlarındaki balıklar ile 03.06 pozisyonundaki kabuklu hayvanların kombinasyonu) bu Fasılda sınıflandırılmış olarak yer alırlar.
 
Diğer taraftan, pişirilmiş veya diğer bir şekilde hazırlanmış veya bu Fasılda yer almayan işlemlerle hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları 16 ncı Fasılda yer alırlar (örneğin; sadece hamur veya ekmek kırıntısı ile kaplanmış balık filetoları, pişirilmiş balıklar). Bununla beraber, tütsülenme işleminden önce veya tütsülenme işlemi süresince pişirilen tütsülenmiş balıklar, tütsülenmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları ve kabuğu içinde buhara tutulmuş veya suda kaynatılmış kabuklu hayvanlar sırasıyla 03.05, 03.06, 03.07 ve 03.08 pozisyonlarında ve pişirilmiş balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarından elde edilen unlar, kaba unlar ve pelletler sırasıyla 03.05, 03.06, 03.07 ve 03.08 pozisyonlarında sınıflandırılmış olarak kalırlar.
 
Şu da ayrıca belirtilmelidir ki, bu Fasıldaki balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları hava geçirmez kaplara konulmuş olsalar da (örneğin; konserve kutularında tütsülenmiş somon balığı (salmon)) burada sınıflandırılırlar. Bununla beraber, çoğu kez bu kaplara konulmuş ürünler, bu Fasıl pozisyonları için belirtilenlerin dışındaki usullerle hazırlanmakta veya konserve edilmekte ve bundan dolayı da 16 ncı Fasılda yer almaktadırlar.
 
Benzer şekilde, bu faslın balıkları, kabuklu hayvanları, yumuşakçaları ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanları Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. taze veya soğutulmuş balık). MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol edilir (örn. oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen veya karbon dioksit içeriğiyle yer değiştirerek veya nitrojen veya karbondioksit içeriğini artırarak).
 
Yukarıda belirtilenlere ilaveten aşağıda yazılı olanlar da bu Fasıl haricindedir:

 • 06 pozisyonunda yer alan memeliler
 • 06 pozisyonunda yer alan memelilerin etleri (02.08 veya 02.1O pozisyonları).
 • Balık döküntüleri ve yenilmeyen nefisler (örneğin; balık tutmada yem olarak kullanılan tuzlanmış morina yumurta ve nefisleri) (05.11 pozisyonu).
 • İnsan tüketimine elverişli olmayan balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve pelletleri (23.01 pozisyonu).

 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
 
0305.10, 0306.19, 0306.39, 0306.99, 0307.91, 0307.92, 0307.99 ve 0308.90 alt pozisyonları 
03.05, 03.06, 03.07 ve 03.08 pozisyonlarındaki insan tüketimine elverişli un, kaba un ve pelletler 0305.10, 0306.19, 0306.39, 0306.99, 0307.91, 0307.92, 0307.99 ve 0308.90 alt pozisyonlarında sınıflandırılır.

 • – CANLI BALIKLAR (+).

-Süs balıkları:
0301.11  – – Tatlı su balıkları 
0301.19  – – Diğerleri
             –Diğer canlı balıklar
0301.91 – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,  Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,                  Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, ve  Oncorhynchus chrysogaster)
0301.92 — Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0301.93 — Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp.,  Ctenopharyngodon idellus,Hypophthalmichthys spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,     Megalobrama spp.).
0301.94 – – Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu   (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)”.
0301.95 — Güney Bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii)
0301.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyon, kullanılma amaçları ne olursa olsun, bütün canlı balıkları kapsar (örneğin; süs balıkları).
Bu pozisyondaki balıklar, normal olarak, kendi tabii yaşam şartlarına benzer koşullarda canlı olarak korunabilecekleri uygun kaplar (balık tankları, akvaryumlar, vb.) içinde bir yerden diğerine nakledilebilirler.
 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
0301.11 ve 0301.19 Alt pozisyonları
“Süs balıkları” tabiri, renkleri veya şekilleri nedeniyle normal olarak özellikle akvaryumlarda süs amacıyla kullanılan canlı balıkları ifade eder.

03.02 –     BALIKLAR (TAZE VEYA SOĞUTULMUŞ) (03.04 POZİSYONUNDAKİ BALIK FİLETOLARI VE DİĞER BALIK ETLERİ HARİÇ). (+)
– Alabalıkgiller (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç)
0302.11 — Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,                  Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, ve Oncorhynchus chrysogaster)
0302.13 — Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus),
0302.14 — Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0302.19 — Diğerleri
 
– Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç)
0302.21 — Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoidesHippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302.22 — Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
0302.23 — Dil balığı (Solea spp.)
0302.24  – – Kalkan balığı (Psetta maxima)
0302.29 — Diğerleri 
-Ton balıkları (Thunnus cinsi) orkinos veya yazılı orkinos
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç) 
0302.31 — Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus  alalunga)
0302.32 — Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus alalunga)
0302.33 — Orkinos veya yazılı orkinos
0302.34 — Bigeye orkinosu (thunnus obesus)
0302.35 — Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus
                                 thynnus, Thunnus orientalis)”.
0302.36 — Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (thunnus  maccoyii)
0302.39 — Diğerleri
– Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.), Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus, Avustralya  uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz-Scomber                                japonicus), Hint uskumrusu (Rastrelliger spp.), Seer balıklar  (Scomberomorus spp.), İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.), jackler, crevaller (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), gümüş pomfret (Pampus spp.), pasifik uskumru turnası (Cololabis saira), scadlar (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), kılıç balıkları (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis),  bonitolar (Sarda spp.), marlinler, yelken balığı (Istiophoridae)  (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.41  — Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik  ringası-Clupea pallasii),
0302.42  —  Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0302.43  —  Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar  (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus),
0302.44  —  Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus,   Avustralya uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz  Scomber japonicus
0302.45  —  İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.)
0302.46  —  Cobia (Rachycentron canadum)
0302.47  —  Kılıç balığıı (Xiphias  gladius)
0302.49 — Diğerleri
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyalarına ait yassı balıklar, (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.51  —  Morina balıkları (soğuksu morinası-Gadus morhua,  Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus   macrocephalus)
0302.52  —  Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0302.53  —  Kömür balığı (Pollachius virens)
0302.54  —  Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0302.55  —  Alaska mezgit (Theragra chalcogramma)
0302.56  —  Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302.59  —  Diğerleri
– Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius  spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), sazan  balığı (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,          Megalobrama spp.) yılan balıkları
(Anguilla spp.), Nil levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaşlar (Channa spp.), (0302.91 ila 0302.99 alt  pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç)
0302.71  —  Tilapya (Oreochromis spp.)
0302.72  —  Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.)
0302.73  —  Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302.74  —  Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0302.79  —  Diğerleri
– Diğer balıklar, (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.81  —  Köpek balıkları
0302.82  —  Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)] 0302.83  —  Diş balıkları (Dissostichus spp.)
0302.84  —  Deniz levreği (Dicentrarchus spp.)
0302.85  —  İzmaritgiller (Sparidae)
0302.89  —  Diğerleri
– Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, yüzgeçler, kafalar,  kuyruklar, keseler ve diğer yenilebilir balık sakatatı
0302.91 – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler
0302.92 – – Köpekbalığı yüzgeçleri
0302.99 – – Diğerleri 
Bu pozisyon, bütün halde, başsız, bağırsakları çıkarılmış veya kılçıklı parçalar halinde olsun olmasın taze veya soğutulmuş balıkları kapsar. Ancak pozisyon, 03.04 pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balık etlerini kapsamaz. Balıklar nakledilmeleri sırasında geçici olarak muhafaza edilmek üzere tuz veya buz ile paketlenmiş veya tuzlu su püskürtülmüş olabilirler.
Şekerle hafifçe işlem görmüş veya bir kaç defne yaprağı ile paketlenmiş balıklar da bu pozisyonda yer alır.
Taze veya soğutulmuş, gövdenin geri kalanından ayrılmış yenilebilir balık sakatatları (örneğin, deriler, kuyruklar, yüzme keseleri, başlar, yarım başlar (beyin, yanak, dil, göz, çene veya dudaklı olsun olmasın), mideler, yüzgeçler, diller) ve aynı zamanda karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri de keza bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
0302.92 Alt pozisyonu
 
             Bu alt pozisyon anlamında “köpekbalığı yüzgeci” ifadesi köpekbalıklarının sırt, göğüs, ventral, anal yüzgeçlerini ve kuyruğun alt lobunu kapsar. Fakat kuyruğun üst kısımları köpekbalığı yüzgeci olarak değerlendirilmez.
 
03.03 –     BALIKLAR (DONDURULMUŞ) (03.04 POZİSYONUNDAKİ BALIK FİLETOLARI VE DİĞER BALIK ETLERİ HARİÇ). (+)
– Alabalıkgiller (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç)
0303.11 — Sockeye somonu (red salmon) (oncorhynchus nerka)
0303.12 – – Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve
Oncorhynchus rhodurus)
0303.13 – – Atlantik somonları ((Salmo salar) ve Tuna somonları
(Hucho hucho)
0303.14 — Alabalıklar (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss,
oncorhynchus clarki,  oncorhynchus aguabonita,
oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache,
oncorhynchus chrysogaster)
0303.19 —  Diğerleri
– Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius  
                                     spp., Silurus spp.,  Clarias spp., Ictalurus spp.), sazan
balığı (Cyprinus spp., Carassius  spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,   Megalobrama spp.), yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.), (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.23 – – Tilapya (Oreochromis spp.)
0303.24 – – Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.)
0303.25 – – Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus
                              spp.,Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,  Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303.26 – – Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0303.29 — Diğerleri
– Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (0303.91 ila 0303.99  alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç)
0303.31– Tütün balıkları (Reinhardtius  hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglassus, Hippoglossus stenolelpis)
0303.32 — Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
0303.33 — Dil balığı (Solea spp.)
0303.34 – – Kalkan balığı (Psetta maxima)
0303.39 — Diğerleri
– Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç)
0303.41 — Albacore veya uzun yüzgeçli ton balıkları (Thunnus
                                      alalunga)                                
0303.42 — Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares)
0303.43 — Orkinos veya yazılı orkinos
0303.44 — Bigeye orkinosu (thunnus obesus)
0303.45 – – Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus
thynnus,  Thunnus orientalis)
0303.46 — Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (thunnus
maccoyii)
0303.49 — Diğerleri
– Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik
ringası-Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.),
Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar
                               (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus),
Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus, Avustralya
uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz-Scomber
                                japonicus), Hint uskumrusu (Rastrelliger spp.), Seer balıklar  (Scomberomorus spp.), İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.), jackler, crevaller (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), gümüş pomfret (Pampus spp.), pasifik uskumru turnası (Cololabis saira), scadlar (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), kılıç balıkları (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis),  bonitolar (Sarda spp.), marlinler, yelken balığı (Istiophoridae)  (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
 
0303.51  — Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,
Pasifik ringası-Clupea pallasii),
0303.53  —  Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina
                                    pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu
                                    sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı
(Sprattus sprattus),
0303.54  —  Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus,
Avustralya uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz-
Scomber japonicus)
 
0303.55  —  İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.)
0303.56  —  Cobia (Rachycentron canadum)
 
0303.57  —  Kılıç balığı (Xiphias  gladius)
 
0303.59 – – Diğerleri
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
ve Muraenolepididae familyalarına ait yassı balıklar,
(0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir    balık sakatatları hariç):
 
0303.63  —  Morina balıkları (soğuksu morinası-Gadus morhua,
Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus
                                            macrocephalus)
 
0303.64  —  Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
 
0303.65  —  Kömür balığı (Pollachius virens)
 
0303.66  —  Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 
0303.67  —  Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma)
 
0303.68  —  Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou,
Micromesistius australis)
 
0303.69  —  Diğerleri
 
-Diğer balıklar (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki   yenilebilir balık sakatatları hariç):
 
0303.81 – – Köpek balıkları
 
0303.82 – – Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)]  
0303.83 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)
 
0303.84 – – Deniz levreği (Dicentrarchus spp.)
 
0303.89 – – Diğerleri
 
– Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, yüzgeçler, kafalar,  kuyruklar, keseler ve diğer yenilebilir balık sakatatı
0303.91 – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler
0303.92 – – Köpekbalığı yüzgeçleri
0303.99 – – Diğerleri
 
Gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla, 03.02 pozisyonuna ilişkin Açıklama Notu hükümleri, bu pozisyondaki ürünlere uygulanır.
 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
0303.92 Alt pozisyonu.
Gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla, 0302.92 alt pozisyonuna ilişkin Açıklama Notu hükümleri, bu alt pozisyondaki ürünlere uygulanır.
 
03.04 –     BALIK FİLETOLARI VE DİĞER BALIK ETLERİ (KIYILMIŞ OLSUN OLMASIN) (TAZE, SOĞUTULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ).
– Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp.,
                     Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
                     Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,  Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaş balıklarının (Channa spp.) taze veya soğutulmuş filetoları :
0304.31 — Tilapya (Oreochromis spp.)
0304.32 – – Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.)
0304.33 – Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.39 – – Diğerleri
– Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları :
 

  0304.41 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
 
0304.42
 
 
Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
 
0304.43
 
 
Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae ve Citharidae)
 
0304.44
 
 
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar
 
0304.45
 
 
Kılıç balığı (Xiphias gladius)
 
0304.47
 
– –
 
Köpekbalıkları
 
 
 
 
 
 
 
0304.48
 
– –
 
Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)]
 0304.49  
 
Diğerleri
 
 

 
– Diğerleri, (taze veya soğutulmuş):
 
0304.51    —    Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)
 

0304.52 Alabalıkgiller
 
0304.53
 
 
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar
 
0304.54
 
 
Kılıç balığı (Xiphias gladius)
 
0304.55
 
 
Diş balıkları (Dissostichus spp.)
 
 
0304.56
 
– –
 
Köpekbalıkları
 
 
0304.57
 
– —
 
Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)]
 
0304.59
 
 
Diğerleri

 
–  Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıklarının (Channa spp.) dondurulmuş filetoları:
0304.61    —  Tilapya balığı (Oreochromis spp.)
0304.62    —  Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.)
0304.63    —  Nil Levreği (Lates niloticus)
0304.69    —  Diğerleri
–  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıkların dondurulmuş filetoları :
0304.71    —  Morina balıkları (Soğuksu morinası-Gadus morhua, Atlantik
morinası- Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus  
                        macrocephalus)
0304.72    —  Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0304.73    —  Kömür balığı (Pollachius virens)
0304.74    —  Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.)
0304.75    —  Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.79    —  Diğerleri
– Diğer balıkların dondurulmuş filetoları :
0304.81    —  Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0304.82    —  Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

0304.83 Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae)
 
 
 
0304.84
 
 
Kılıç balığı (Xiphias gladius)
 
0304.85
 
 
Diş balıkları (Dissostichus spp.)
 
0304.86
 
 
Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 
0304.87
 
 
Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
 
 
 
 
 
0304.88
 
– –
 
Köpekbalıkları, Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)]
 
0304.89
 
 
Diğerleri

 
– Diğerleri (Dondurulmuş):
 
0304.91 — Kılıç Balığı (Xiphias gladius)
 
0304.92 — Diş Balıkları ( Dissostichus spp)
 
0304.93 — Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius
                                spp., Silurus  spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus    hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)
0304.94 – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)
0304.95 – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) hariç
0304.96 – – Köpekbalıkları
0304.97 – – Keler balığı [Rays ve skates (Rajidae)] 0304.99 — Diğerleri
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
 

 • Balık filetoları.

Bu pozisyondaki balık filetoları tabirinden; balığın sağ veya sol yanlarını oluşturan ve omurga kemiğine paralel kesilmiş et şeritleri anlaşılır. Bu etin içinden; kafa, sindirim sistemi, yüzgeçler (dorsal, anal, kaudal, ventral, pektoral) ve kemikler (spinal omurga veya ana omurga kemiği, ventral veya kostal kemikler, bronsial kemik veya üzengi kemiği, vb.) çıkarılmış, ancak iki yan parça birleştirilmemiştir (Örneğin; sırt veya karınla).
 
Bazen filetoyu tutmak için veya daha sonra dilimlemeyi kolaylaştırmak için derinin ayrılmamış olması bu ürünlerin sınıflandırılmasını etkilemez. Tamamen çıkarılmamış küçük kemiklerin veya yüzgeç kemiklerinin mevcudiyeti de aynı şekilde sınıflandırmayı etkilemez.
Parçalar halinde kesilmiş filetolar da bu pozisyonda fileto olarak sınıflandırılırlar.
 
Pişirilmiş filetolar ve sadece hamur veya ufalanmış ekmekle kaplanmış filetolar (dondurulmuş olsun olmasın) 16.04 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
 

 • Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın), yani kılçıkları çıkarılmış balık etleri. Balık filetolarında olduğu gibi, balık etlerinin sınıflandırılması da, tamamen çıkarılamamış küçük kemiklerin varlığından etkilenmez.

Bu pozisyon, sadece aşağıda belirtilen hallerde balık filetoları ve diğer balık etlerini (kıyılmış olsun olmasın) kapsar:

 • Nakliye sırasında geçici olarak muhafazayı sağlamak üzere üzerine tuzlu su püskürtülmüş veya tuz veya buz ile paketlenmiş olsun olmasın taze veya soğutulmuş olanlar.
 • Dondurulmuş olanlar (özellikle blok şeklinde dondurulmuş).

Hafifçe şekerle işlem görmüş veya birkaç defne yaprağı ile paketlenmiş balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) bu pozisyonda yer alırlar.
  
03.05 –     BALIKLAR (KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); TÜTSÜLENMİŞ BALIKLAR (ÖNCEDEN VEYA TÜTSÜLENME SIRASINDA PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ BALIK UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ (+).
 
0305.10 –  İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve
pelletleri
0305.20-     Balık karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri
(kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
– Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, fakat tütsülenmemiş):

0305.31 Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus    hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp ), Yılan balığı (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)
 
0305.32
 
 
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar
 
0305.39
 
 
Diğerleri
 
 

 
– Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil) (yenilebilir balık
sakatatları hariç):

0305.41 —  Pasifik somonları (oncorhynchus nerka, oncorhynchus
gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus tschawytscha,
oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou ve oncorhynchus
rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna
somonları (huchu hucho)
 
0305.42 — Ringa balıkları (Atlantik ringası – Clupea harengus, Pasifik
ringası – Clupea pallasii)
 
0305.43 – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
 
0305.44 – Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balığı(Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)
 
0305.49 —   Diğerleri
 
–    Kurutulmuş balıklar (yenilebilir balık sakatatları hariç) (tuzlanmış olsun olmasın, fakat tütsülenmemiş)
 
0305.51 — Morina balıkları   (soğuk  su  morinası – Gadus morhua, Atlantik morinası – Gadus ogac, Pasifik morinası – Gadus macrocephalus)
 
0305.52 – – Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus    hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balığı(Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)
 
0305.53 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,          Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyasına ait balıklar (Morina balıkları (Soğuksu morinası-Gadus morhua, Atlantik morinası- Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus macrocephalus) hariç)
 
0305.54 – –  Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik
ringası-Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.),
Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı-Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar
                               (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus),
Uskumru balıkları (uskumru-Scomber scombrus, Avustralya
uskumrusu-Scomber australasicus, Kolyoz-Scomber
                 japonicus), Hint uskumrusu (Rastrelliger spp.), Seer balıklar  (Scomberomorus spp.), İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.), jackler, crevaller (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), gümüş pomfret (Pampus spp.), pasifik uskumru turnası (Cololabis saira), scadlar (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), kılıç balıkları (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis),  bonitolar (Sarda spp.), marlinler, yelken balığı (Istiophoridae)
 
 
0305.59 —   Diğerleri
 
–    Tuzlanmış balıklar ve salamura edilmiş balıklar (kurutulmamış ve tütsülenmemiş) (yenilebilir balık sakatatları hariç):
 
0305.61 — Ringa balıkları (Atlantik ringası – Clupea harengus, Pasifik ringası – Clupea pallasii)
 
0305.62 —   Morina balıkları (soğuk su morinası – Gadus morhua, Atlantik morinası – Gadus ogac, Pasifik morinası.- Gadus macrocephalus)
 
0305.63 —   Hamsi balıkları (Engraulis  spp.)
 
0305.64 — Tilapya balığı (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, , Catla catla, Labeo spp., Osteochilus    hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), Yılan balığı(Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve Yılanbaş balıkları (Channa spp.)
 
 
 
0305.69 —      Diğerleri
 
– Balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları, mideleri ve diğer yenilebilir balık sakatatları:
 
0305.71 —  Köpek balığı yüzgeçleri
 
0305.72 — Balık başları, kuyrukları, mideleri
 
0305.79 — Diğerleri
 
 
Bu pozisyon (bütün halde, başsız, parça halinde, fileto halinde veya kıyılmış) aşağıda belirtilen balıkları ve yenilebilir balık sakatatlarını kapsar:

 • Kurutulmuş;
 • Tuzlanmış veya salamura edilmiş; veya
 • Tütsülenmiş.

Tuzlanmış veya salamura edilmiş balıkların hazırlanmasında kullanılan tuzlar, ilave sodyum nitrit veya sodyum nitrat içerebilirler. Bu pozisyondaki balıkların sınıflandırılmasını etkilememek kaydıyla, tuzlanmış balıkların hazırlanmasında az miktarda şeker kullanılabilir.
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli balık unları, balık kaba unları (yağı alınmış olsun olmasın (Örneğin; solvent – ekstraksiyonu yöntemiyle yağı alınmış) veya ısıya tabi tutulmuş) ve balık pelletlerinde olduğu gibi iki veya daha fazla işlemden geçen balıklar bu pozisyonda sınıflandırılır.
Tütsülenmiş balıklar bazen tütsülemeden önce veya tütsüleme (sıcak tütsüleme) sırasında ısıl işleme tabi tutulurlar ve bu işlem ile et, kısmen veya tamamen pişebilir; tütsülenmiş balık karakterini ortadan kaldıracak diğer işlemlere tabi tutulmamak şartıyla, bu durum, bunların bu pozisyonda sınıflandırılmalarını etkilemez.
Bu pozisyonda yer aldığı şekliyle hazırlanmış başlıca balık çeşitleri; sardalyalar, hamsi balıkları, gaga balıkları, ton balıkları, uskumru balıkları, somon (salmon) balıkları, ringa balıkları, morina balıkları, mezgit balıkları ve halibut balıklarıdır.
Balığın gövdesinden ayrılmış yenilebilir balık sakatatları (örneğin; deriler, kuyruklar, yüzme keseleri, başlar ve yarım başlar (beyinler, yanaklar, diller, gözler, çene ve dudaklarla birlikte ya da değil), mideler, yüzgeçler, diller) ve bunların yanı sıra karaciğerler, yumurtalar, nefisler ve spermler (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) de bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:

 • Yenilemeyen balık sakatatları (örneğin; endüstriyel uygulamada kullanılan türde olanlar) ve balık döküntüleri (05.11 pozisyonu).
 • Pişmiş balıklar (tütsülenmiş balıklara ilişkin hükümlere tabidir) ve diğer bir şekilde hazırlanmış balıklar (örneğin; yağ veya sirke ya da zeytinyağlı salamura da muhafaza edilenler, havyar ve havyar yerine geçenler) (16.04 pozisyonu).
 • Balık çorbaları (21.04 pozisyonu).
 • İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan balık unları, kaba unları ve pelletleri (23.01 pozisyonu).

  
Alt pozisyon Açıklama Notu.
 0305.71 Alt pozisyonu 
         0302.92 alt pozisyonuna ait açıklama notları gerekli değişiklikler yapılarak bu alt pozisyondaki ürünlere de uygulanır.
 
Bu alt pozisyon, diğerleri meyanında, basitçe kurutulmuş, derisi yüzülmemiş köpekbalığı yüzgeçlerini ve köpek balığı yüzgeci parçalarının kurutulmadan önce sıcak suya daldırılmış, derisi yüzülmüş veya dilimlenmiş olanlarını da kapsar. 
03.06 –     KABUKLU HAYVANLAR (KABUKLARI İLE BİRLİKTE OLSUN OLMASIN) (CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); TÜTSÜLENMİŞ KABUKLU HAYVANLAR (KABUKLU OLSUN OLMASIN) (TÜTSÜLENME SIRASINDA VEYA ÖNCESİNDE PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); KABUKLU HAYVANLAR (KABUKLARI İLE BİRLİKTE) (BUHARDA VEYA SUDA PİŞİRİLMİŞ, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN); KABUKLU HAYVANLARIN İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ
 
– Dondurulmuş olanlar
0306.11 — Kaya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.12 — Istakozlar (Homarus spp.)
0306.14 – Yengeçler
0306.15 – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)
0306.16 – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306.17 – Diğer karidesler
0306.19 — Diğerleri (insan yemesine elverişli kabuklu hayvan un, kaba unları ve pelletleri dahil)
– Canlı, taze veya soğutulmuş olanlar
0306.31 — Kaya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.32 — Istakozlar (Homarus spp.)
0306.33  – – Yengeçler
0306.34 — Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)
0306.35 — Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306.36 — Diğer karidesler
0306.39 — Diğerleri (insan yemesine elverişli kabuklu hayvan un, kaba unları ve pelletleri dahil)

 • Diğerleri:

0306.91 — Kaya ıstakozu ve diğer deniz ıstakozları (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.92 — Istakozlar (Homarus spp.)
0306.93  – – Yengeçler
0306.94 — Norveç istakozu (Nephrops norvegicus)
0306.95 — Karidesler
0306.99 — Diğerleri (insan yemesine elverişli kabuklu hayvan un, kaba unları ve pelletleri dahil)
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

 • Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş).
 • Tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (Tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın).
 • Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte buharda veya suda pişirilmiş) (geçici olarak az miktarda kimyasal koruyucu maddeler ilave edilmiş olsun olmasın); bunlar, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş de olabilirler.

 
Başlıca kabuklu hayvan çeşitleri; kaya ıstakozları, deniz ıstakozları, kerevit, yengeç ve karideslerdir.
Bu pozisyon yukarıda (1). maddede belirtilenlerden başka bir işleme tabi tutulmamak ve kabuğunda olmamak koşuluyla, kabuklu hayvanların parçalarını da (Örneğin; ıstakoz ve kerevitlerin “kuyruklarını” yengeç kıskaçlarını) kapsar.
Bu pozisyon, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan kabuklu hayvan unu, kaba unları ve pelletlerini de kapsar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • 08 pozisyonundaki deniz kestanesi ve diğer su omurgasızları
 • Bu pozisyonda belirtilmeyen işlemlerle hazırlanmış veya muhafazaya alınmış kabuklu hayvanlar (parçaları dahil) (Örneğin; suda kaynatılmış, kabuğu çıkarılmış kabuklu hayvanlar) (16.05 pozisyonu)

 
03.07 –     YUMUŞAKÇALAR (KABUKLU OLSUN OLMASIN) (CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ, TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); TÜTSÜLENMİŞ YUMUŞAKÇALAR (KABUKLU OLSUN OLMASIN) (TÜTSÜLENME SIRASINDA VEYA ÖNCESİNDE PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); YUMUŞAKÇALARIN İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ
–  İstiridyeler
0307.11 – Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.12 – – Dondurulmuş
0307.19 — Diğerleri
– Taraklar  (PectenChlamys  veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil)
0307.21 — Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.22 — Dondurulmuş
0307.29 — Diğerleri
– Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.)
0307.31 — Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.32 – – Dondurulmuş
0307.39 — Diğerleri
– Mürekkep balıkları ve kalamarlar:
0307.42 — Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.43 – – Dondurulmuş
0307.49 — Diğerleri
– Ahtapotlar (Octopus spp.)
0307.51 — Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.52 — Dondurulmuş
0307.59 — Diğerleri
0307.60 – Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)
– Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae ve Veneridae familyasına ait yumuşakçalar:
0307.71 – – Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.72 — Dondurulmuş
0307.79  – – Diğerleri
-Deniz kulağı (Haliotis spp.) ve stromboid kabuklular (Strombus spp.) :
0307.81  – – Canlı, taze veya soğutulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.)
0307.82 – – Canlı, taze veya soğutulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.)
0307.83 – – Dondurulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.)
0307.84 – – Dondurulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.)
0307.87 – – Diğer deniz kulağı (Haliotis spp.)
0307.88 – – Diğer stromboid kabuklular (Strombus spp.)
-Diğerleri (insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve
pelletleri dahil)
0307.91 — Canlı, taze veya soğutulmuş
0307.92 – – Dondurulmuş
0307.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

 • Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş).
 • Tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın).

 
Başlıca yumuşakçalar: istiridyeler, taraklar, midyeler, mürekkep balığı, supya (kalamar), ahtapotlar, salyangozlar, Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae ve Veneridae familyasına ait yumuşakçalar, deniz tarağı, deniz kulağı ve stromboid kabuklulardır.
Bu pozisyon, yukarıda (1) veya (2) de belirtilenlerden başka bir işleme tabi olmamak koşuluyla yumuşakçaların parçalarını da kapsar.
Bu pozisyon, istiridye yumurtası (yetiştiricilik amacına yönelik küçük istiridyeler) ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan yumuşakçaların unları, kaba unları ve pelletlerini de kapsar.
Bu pozisyon, bu pozisyonda yer almayan işlemlere göre hazırlanmış veya muhafaza edilmiş yumuşakçaları kapsamaz (örneğin; suda kaynatılmış veya sirkede muhafaza edilen yumuşakçalar) (16.05 pozisyonu).
  
03.08 – KABUKLU HAYVANLAR VE YUMUŞAKÇALARIN DIŞINDA KALAN SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLAR (CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ, KURUTULMUŞ,    TUZLANMIŞ VEYA SALAMURA EDİLMİŞ); KABUKLU HAYVANLAR VE YUMUŞAKÇALARIN DIŞINDA KALAN SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLARIN TÜTSÜLENMİŞ OLANLARI (TÜTSÜLENME SIRASINDA VEYA ÖNCESİNDE PİŞİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); SUDA YAŞAYAN OMURGASIZ HAYVANLARIN (KABUKLU HAYVANLAR VE YUMUŞAKÇALAR HARİÇ) İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ UNLARI, KABA UNLARI VE PELLETLERİ
                         -Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea):
0308.11 — Canlı, taze veya soğutulmuş
0308.12 – – Dondurulmuş
0308.19 – – Diğerleri
-Deniz Kestanesi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus
                          lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) :
0308.21  – – Canlı, taze veya soğutulmuş
0308.22 – – Dondurulmuş
0308.29  – – Diğerleri
0308.30 – Deniz anası (Rhopilema spp.)
0308.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

 • Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan su omurgasızları (canlı, taze,

soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)
(2)   Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan su omurgasızlarının
tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın)
 
Su omurgasızlarının başlıcaları: deniz kestanesi, deniz hıyarı (beches-de-mer) ve deniz anasıdır.
Bu pozisyon, yukarıda (1) veya (2) de belirtilenlerden başka bir işleme tabi olmamak koşuluyla su omurgasızlarının parçalarını (örneğin; deniz kestanelerinin yumurtalıkları) da kapsar.
Bu pozisyon, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan su omurgasızlarının unları, kaba unları ve pelletlerini de kapsar.
Bu pozisyon, bu pozisyonda yer almayan işlemlere göre hazırlanmış veya muhafaza edilmiş su omurgasızlarını kapsamaz (örneğin; suda kaynatılmış veya sirkede muhafaza edilen yumuşakçalar) (16.05 pozisyonu).

Başa dön tuşu