DAHİLDE İŞLEME REJİMİGenelgelerGümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme İzni İhracat TPS Satırı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       E-73421605-622.02-00090428431

Konu      Dahilde İşleme İzni İhracat TPS Satırı

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 Kat: 1-2-3 Tophane/İSTANBUL

İlgi: 01.09.2023 tarihli ve 3834 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı başvurunuz incelenmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında düzenlenen 0878 kodlu TPS-Dahilde İşleme İzinleri fazladan ihracat yapılmasına izin verilecek şekilde kurgulanmış olup bu kapsamda fazladan yapılan ihracat Dahilde İşleme Rejimi mevzuatı bakımından izin kapatmalarında ve teminat iadelerinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemektedir.

Ayrıca, 0878 kodlu TPS-Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki miktar düşümleri, ilgili ihracat beyannamesi ile bağlantılı olarak sağlıklı bir şekilde gerçekleşmekte ve sistem tarafından beyanname kaleminde beyan edilen miktar kadar iznin ilgili satırından düşüm yapılarak yükümlü TPS ekranlarında görüntülenebilmektedir. Hali hazırda, TPS-Dahilde İşleme İzinleri belge bilgileri sekmesinde “kullanılan beyannamelerır alanında düşümlerin gerçekleştiği beyannameler, belge satır detayı sekmesinde ise her bir satır ID numarası kapsamında gerçekleşen ve kalan miktar bilgileri söz konusu izin dahilinde yetki sahibi kullanıcılara gösterilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) uygulaması üzerinden, ırElektronik Belge” modülü altında Tek Pencere Sistemi kapsamında düzenlenen e-belgelere ilişkin sorgulama yapılabilmektedir.

Bu kapsamda, TPS üzerinden Dahilde İşleme İzin başvurusu yapılması esnasında firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sistemi’nde (YKTS) doğrudan veya dolaylı temsilci sıfatını taşıyan temsilcilerine ait vergi numaralarının beyan edilmesi halinde söz konusu temsilcilerin GET-APP Uygulaması “Elektronik Belge” modülü altındaki “Belge Satır Bilgileri” ekranında TPS-Dahilde İşleme İzin belge numarası sorgulanarak beyanname kalemlerinde kullanılan “Satır ID” ve “Satır Sıra No” kapsamında “Kullanılan miktar” ve “Kalan miktar”lara karşılık gelen alanların detay bilgilerinin görüntülenebilmesi mümkündür.

Bununla birlikte, söz konusu uygulamaya giriş aşamasında bir sorun yaşanması halinde yaşanan sorunun getapp@ticaret.gov. tr e-posta adresine iletilmesi durumunda gerekli kontroller sağlanabilecektir.

Bilgilerini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Başa dön tuşu