Gümrük Genelgeleri

Bilge Sistemi (Genelge 2010/27)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.010.06.02
Konu: BİLGE Sistemi
GENELGE
2010/27
BİLGE sisteminde yapılan çalısma sonucunda; muayane islemleri bitirilmis veya vergileri ödenerek muhasebe islemleri tamamlanmıs beyannamelerde düzeltmelerin asagıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
1 a– Yükümlü talebi üzerine beyannamede düzeltme yapılabilmesi için öncelikle Gümrük İdare Amirinden izin alınması gerekmektedir.
b- Düzeltme gereginin İdarece belirlenmesi halinde de yine Gümrük İdare Amirince verilecek izne istinaden düzeltme yapılacaktır.
2- Muayane islemleri bitirilmis veya vergileri ödenerek muhasebe islemleri tamamlanmıs beyannamelerde düzeltme islemleri, beyannamenin statüsü degistirilmeksizin, İdare Amirince görevlendirilecek memur tarafından gerçeklestirilecektir.
3– Beyannamede düzeltme islemlerinin nasıl gerçeklestirilecegine iliskin teknik detaylar uygulamanın baslamasına müteakip Müstesarlıgımız http://portal.gumruk.gov.tr adresinde BİLGE İslemleri sekmesi altında yer alan rehberde duyurulacaktır.
4– İdare Amiri tarafından beyannamede düzeltme yapmakla görevlendirilen memur, söz konusu düzeltme isleminin eksiksiz ve mevzuata uygun olarak yapılmasından sorumludur.
5– Üzerinde düzeltme yapılan beyannamenin baska beyanname, özet beyan veya elektronik ortamda gerçeklestirilmis diger islemlerle baglantılı olması durumunda, bunların kontrol edilmesi, düzeltme gerekçesinin kısa ve anlasılır sekilde belirtilmesi gerekmektedir.
6- Gümrük Müdürleri beyannamede düzeltme islemlerinin yukarıda belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçeklestirilmesini teminen gerekli önlemlerin alınmasını saglamakla ve yapılan degisiklik islemlerini sorgulama ekranlarından, düzenli olarak sorgulayarak islemlerin mevzuata uygun sekilde gerçeklestirilip gerçeklestirilmediginin denetimini yapmakla sorumludur.
Bilgi ve geregini önemle rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM :
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
Başa dön tuşu