Gümrük Genelgeleriİhracat GenelgeleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

Gümrük Genelgeleri için TIKLAYINIZ….

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-94997749-140.05-00063434391   21.04.2021 / 63434391
Konu   :Bal İhracatı İkinci Denetim İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :24.01.2020 tarihli ve 51685348 sayılı yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımızda, kâğıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin 27/01/2020 tarihi itibariyle TAREKS üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
Bu minvalde, bal ihracatında Ticaret Denetmenleri tarafından TAREKS üzerinden yapılan işlemler dışında gümrük idarelerince ayrıca Doğal Arı Balı Analiz Belgesi’ne ilişkin bir kontrol yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.
VEYSEL PARLAK
Bakan a.   /  Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge  Müdürlükleri           Bilgi: Gümrükler Genel Müdürlüğüne
———————————————————————————————————————————–

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :94997749-553.01  24.01.2020 / 51685348
Konu   :Balda İkinci Denetim

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :10.01.2020 tarihli ve 51262621 sayılı yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımızda, Sayın Bakanımızın talitamatları doğrultusunda, kağıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin kağıtsız ortama taşınmasının öngörüldüğü ifade edilmiş ve TAREKS sistemi üzerinde gerekli işlemler yapılarak BİLGE sistemi ile uyumlaştırıp sistem devreye alındığında bilahare bilgilendirme yapılacağı belirtilmişti.
Konu ile ilgili olarak, balda ikinci denetim sürecinin ve 0745 kodlu Doğal Arı Balı Analiz Belgesinin elektronik ortama taşınması için gerekli olan işlemler tamamlanmış olup sistem 27.01.2020 tarihinde devreye alınacaktır.
Bu minvalde, TAREKS’te tamamlanmış ve TPS numarası oluşmuş bir başvuruya ilişkin olarak, 2. denetimde firma istediği Grup Başkanlığı üzerinden elektronik ortamda düşümlü olarak kademeli şekilde ikinci denetim başvurusu yapabilecektir. İkinci denetim sonucunda, TAREKS sistemi üzerinden “Bal partisinin, numune alınan bal partisi olduğu görülmüş ve gümrük mührü tatbik edilmiştir.” ibaresi denetimi gerçekleştiren denetmen tarafından onaylandıktan sonra ihracat işlemi gerçekleşebilecektir. Ayrıca, 0745 kodlu Doğal Arı Balı Analiz Belgesi ve buna ilişkin ikinci denetim sonucundaki onay olmaksızın Gümrük Beyannamesinin kapatılması mümkün olmayacaktır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan a.  /  Genel Müdür V.
Dağıtım:
Tüm Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu