Gümrük Genelgeleri

Ayakkabı Kamara Çeligi Hk. (Genelge 2010/42)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.00.162.01.12
Konu : Ayakkabı Kamara Çeligi Hk.
20/08/2010
GENELGE
(2010/ 42 )
Müstesarlıgımıza intikal eden muhtelif yazılarda özetle, “ayakkabı kamara çeligi” esyasının TGTC 7326.90.98.00.00 GTİP’den ithal edildigi, oysa bu esyanın baska yerde kullanılamaz ve sekli degistirilemez olması nedeniyle 6406.99.85.10.00 GTİP’de degerlendirilmesini gerektigi hususlarına yer verilmektedir.
TGTC izahnamesinde 64. fasıl (Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar ve Benzeri esya; Bunların
Aksamı), 64.06 pozisyonunun açıklama notlarında “2) Takviye parçaları, ayakkabı burunlarıyla topuk yanlarına sertlik veren parçalar olup, ayakkabı yüzlerinin burunlarıyla astarının arasına sertlik vermek ve dayanıklılıgını arttırmak amacıyla konulurlar ” hükmüne yer verildiginden ayakkabılarda ayagın ve ayakkabının arkasını kapsayan bölüm (gamba bölümü) ile burnun ve hemen onun arka bölümünü kapsayan kısım (yüz kısmı) arasında kalan bölüm olan kamara kısmına monte edilen, çelikten mamul, ayakkabı taban astarını kuvvetlendirici fonksiyonunu haiz “kamara çeligi” esyasının, ayakkabı dayanıklılıgını arttırmak islevi dikkate alındıgında, 6406.99.85.10.00 GTİP’de degerlendirilmesi uygun bulunmustur.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri
Başa dön tuşu