Gümrük Genelgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri (Genelge 2018/21)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı    : 38850468-010.06.01
Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

GENELGE (2018/21)

 İlgi: 30/11/2017 tarihli ve 2017/23 sayılı Genelge.
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2019 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Gonca Işık YILMAZ BATUR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu