Gümrük Genelgeleri

7190 Sayılı Kanun – Uzlaşma Hk. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-155.99
Konu   :7190 Sayılı Kanun – Uzlaşma Hk.
 
12.12.2019 / 50316922
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde yapılan değişiklikte, uzlaşma talebinin, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeşgün içinde yapılacağı düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, 7190 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 25 inci maddesi uyarınca, alacağa itiraz yolunun kullanılmış olması sebebiyle uzlaşma talebinin reddedildiğinin yükümlüye tebliğ edilmiş olması halinde söz konusu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Diğer taraftan, 7190 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde uzlaşma talebinde bulunulabilmekte olup, onbeş günlük sürenin geçmiş olması halinde söz konusu uzlaşma başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu