CB Kararnameleri - BKK

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)

14 Kasım 2023 SALI                            Resmî Gazete                              Sayı : 32369

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 7782)

6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Başa dön tuşu