GenelgelerGümrük Genelgeleri

2017/17 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2021/26)

T.C. BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:  E-52707093-010.06.02-00067437285
Konu: 2017/17 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE (2021/26)

İlgi: 06.10.2017 tarih ve 2017/17 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

“I- Kullanılacak Kodlar” bölümünün sonuna (Kod-8) Ayar raporu” ibaresi eklenmiştir.

“II- İthalat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” bölümünün 5 inci maddesinde yer alan “ekspertiz raporu (Kod-5)” ifadesi “ayar raporu (Kod-8)” olarak değiştirilmiştir.

“III-İhracat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” bölümünün ilk paragrafından sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Bununla birlikte, bir dahilde işleme izni kapsamında geçici olarak ithal edilecek eşyanın ithali esnasında uygulanacak ayniyet tedbirleri saklı kalmak üzere, ilgili izin kapsamında yapılacak ihracatlarda, üretim sürecinin (işlemlerin) aynı olması ve eşyanın değişmemesi kaydıyla tek bir ihracat partisinden numune alınarak ekspertiz raporunun düzenlenmesi ve düzenlenen bu ekspertiz raporunun yapılacak sonraki ihracatlar için, beyannamenin tescil edildiği tarihte ihracat beyannamesine eklenmesi mümkündür. ”
Bilgi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu