Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 89)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
89.01 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar
ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri deniz taşıtları:
8901.10 – Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere
imal edilmiş benzeri deniz taşıtları; her türlü feribotlar:
– – Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.10.10.00.11 – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.19 – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler Adet 50
8901.10.10.00.21 – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen yolcu
ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.22 – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen her
nevi feribotlar Adet 50
8901.10.10.00.29 – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen diğer
gemiler Adet 50
8901.10.10.00.31 – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen yol-
cu ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.32 – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen her
nevi feribotlar Adet 50
8901.10.10.00.39 – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen di-
ğer gemiler Adet 50
8901.10.10.00.41 – – – 1000 Gros tonilatoyu geçen yolcu ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.42 – – – 1000 Gros tonilatoyu geçen her nevi feribotlar Adet 50
8901.10.10.00.49 – – – 1000 Gros tonilatoyu geçen diğer gemiler Adet 50
– – Diğerleri
8901.10.90.00.11 – – – Yolcu ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.90.00.19 – – – Diğerleri Adet 50
8901.20 – Sarnıçlı gemiler (tankerler):
– – Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.20.10.00.11 – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.20.10.00.12 – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.20.10.00.13 – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.20.10.00.14 – – – 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50
8901.20.90.00.00 – – Diğerleri Ct/I 50
8901.30 – Frigorifik deniz taşıtları (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç):
– – Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.30.10.00.11 – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.30.10.00.12 – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.30.10.00.13 – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.30.10.00.14 – – – 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50
8901.30.90.00.00 – – Diğerleri Ct/I 50
8901.90 – Yük taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları ve hem insan hem de yük
taşımaya mahsus diğer deniz taşıtları:
– – Denizde seyretmeye mahsus olanlar
8901.90.10.00.11 – – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.90.10.00.12 – – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.90.10.00.13 – – – 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.90.10.00.14 – – – 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50
8901.90.90.00.00 – – Diğerleri Ct/I 50
8902.00 Balıkçılığa mahsus deniz taşıtları; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve
konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer deniz taşıtları:
8902.00.10.00.00 – Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
8902.00.90.00.00 – Diğerleri Adet 50
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve
kanolar:
8903.10 – Şişirilebilir olanlar:
8903.10.10.00.00 – – Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler: Adet 50
8903.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 50
– Diğerleri:
8903.91 – – Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın):
8903.91.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
8903.91.90.00.00 – – – Diğerleri: Adet 50
8903.92 – – Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç):
8903.92.10.00.00 – – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
– – – Diğerleri:
8903.92.91.00.00 – – – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler Adet 50
8903.92.99.00.00 – – – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler Adet 50
8903.99 – – Diğerleri:
– – – Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler
8903.99.10.00.11 – – – – Kürekli kayık ve kanolar Adet 50
8903.99.10.00.19 – – – – Diğerleri Adet 50
– – – Diğerleri:
– – – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
8903.99.91.00.11 – – – – – Kürekli kayık ve kanolar Adet 50
8903.99.91.00.19 – – – – – Diğerleri Adet 50
– – – – Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler
8903.99.99.00.11 – – – – – Kürekli kayık ve kanolar Adet 50
8903.99.99.00.19 – – – – – Diğerleri Adet 50
8904.00 Römorkörler ve itici gemiler:
– Römorkörler
8904.00.10.00.11 – – 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 30
8904.00.10.00.12 – – 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 30
8904.00.10.00.13 – – 300 Gros tonilatoyu geçenler Adet 30
– İtici gemiler:
8904.00.91.00.00 – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30
8904.00.99.00.00 – – Diğerleri 30
89.05 Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer
vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan
diğer deniz taşıtları; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve
üretim platformları:
8905.10 – Tarak gemileri:
8905.10.10.00.00 – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30
8905.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 30
8905.20.00.00.00 – Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları Adet 40
8905.90 – Diğerleri:
8905.90.10.00.00 – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30
8905.90.90.00.00 – – Diğerleri Adet 30
89.06 Diğer deniz taşıtları (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli
olanlar hariç) :
8906.10.00.00.00 – Savaş gemileri Adet 50
8906.90 – Diğerleri:
8906.90.10.00.00 – – Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
– – Diğerleri:
8906.90.91.00.00 – – – Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler Adet 50
8906.90.99.00.00 – – – Diğerleri Adet 50
89.07 Diğer yüzer araçlar (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme,
boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi):
8907.10.00.00.00 – Şişirilebilir sallar Adet 40
8907.90 – Diğerleri
8907.90.00.00.11 – – Metalden olanlar Adet 40
8907.90.00.00.16 – – Ahşap ve diğer maddelerden olanlar Adet 40
8908.00 Sökülecek deniz taşıtları, suda yüzen sökülecek diğer araçlar:
8908.00.00.10.00 – Sökülecek deniz taşıtları 0
8908.00.00.20.00 – Suda yüzen sökülecek diğer araçlar 40
Başa dön tuşu