Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 78)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
78.01 İşlenmemiş kurşun:
7801.10.00.00.00 – Rafine edilmiş kurşun 35
– Diğerleri:
– – Ağırlık itibariyle antimuan oranı diğer elementlerden fazla
olanlar :
7801.91.00.00.11 – – – Ağırlık itibariyle % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine
edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) 35
7801.91.00.00.19 – – – Diğerleri 35
7801.99 – – Diğerleri:
7801.99.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine
edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) 35
7801.99.90.00.00 – – – Diğerleri 35
7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları 35
[‘78.03]
78.04 Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve
ince pullar:
– Saclar, yapraklar ve şeritler:
7804.11.00.00.00 – – Saclar, yapraklar ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2
mm. yi geçmeyenler) 40
7804.19.00.00.00 – – Diğerleri 40
7804.20.00.00.00 – Kurşun tozları ve ince pullar 40
[78.05]
7806.00 Kurşundan diğer eşya:
7806.00.10.00.00 – Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan
korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM) 40
7806.00.80.00.00 – Diğerleri 40

 

Başa dön tuşu