Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 73)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
73.01 Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan
yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller:
7301.10 – Palplanşlar
7301.10.00.00.11 – – Çatılmış palplanşlar 30
7301.10.00.00.12 – – Çatılmamış palplanşlar 30
7301.20.00.00.00 – Profiller 40
73.02 Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar,
kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar,
gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler,
seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklen-
mesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel
olarak imal edilmiş diğer parçalar:
7302.10 – Raylar:
7302.10.10.00.00 – – Elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal aksamı ile birlikte) 25
– – Diğerleri:
– – – Yeni olanlar:
– – – – Yassı tabanlı simetrik demiryolu rayları:
7302.10.22.00.00 – – – – – Bir metresinin ağırlığı 36 kg. veya daha fazla olanlar 25
7302.10.28.00.00 – – – – – Bir metresinin ağırlığı 36 kg. dan az olanlar 25
7302.10.40.00.00 – – – – Oluklu raylar 25
7302.10.50.00.00 – – – – Diğerleri 25
7302.10.90.00.00 – – – Kullanılmış olanlar 25
7302.30.00.00.00 – Makas dilleri, makas göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları 25
7302.40 – Cebireler ve seletler:
7302.40.00.00.11 – – Haddelenmiş 25
7302.40.00.00.19 – – Diğerleri 25
7302.90 – Diğerleri:
7302.90.00.10.00 – -Kontr -raylar 25
7302.90.00.20.00 – -Traversler 25
– – Diğerleri
7302.90.00.90.11 – – – Dişli raylar 25
7302.90.00.90.19 – – – Diğer raylar 25
7302.90.00.90.29 – – – Diğerleri 25
7303.00 Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller:
– Basınç sistemlerinde kullanılacak türde olan ince ve kalın borular
7303.00.10.00.11 – – Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular 30
7303.00.10.00.12 – – Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular 30
– Diğerleri
– – Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular
7303.00.90.00.13 – – – Lamel grafitli gri pik döküm borular 30
7303.00.90.00.14 – – – Diğerleri 30
– – Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular
7303.00.90.00.15 – – – Lamel grafitli gri pik döküm borular 30
7303.00.90.00.16 – – – Diğerleri 30
7303.00.90.00.19 – – Diğerleri 30
73.04 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş
profiller (dikişsiz):
– Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:
7304.11.00.00.00 – – Paslanmaz çelikten olanlar 30
– – Diğerleri
– – – Dış capı 168,3 mm.yi geçmeyenler
7304.19.10.00.11 – – – – Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler 30
7304.19.10.00.12 – – – – Dış çapı 73 mm. yi geçen, fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler 30
– – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler
7304.19.30.00.11 – – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçen, fakat 219 mm. yi geçmeyenler 30
7304.19.30.00.12 – – – – Dış çapı 219 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler 30
7304.19.90.00.00 – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler 30
– Gaz veya petrol sondajında, mahfaza veya üretiminde kullanılan
boruIar:
7304.22 – – Paslanmaz çelikten sondaj boruları :
7304.22.00.10.00 – – – Borular 30
7304.22.00.90.00 – – – Aksam ve parçalar 15
7304.23 – – Diğer sondaj boruları :
7304.23.00.10.00 – – – Borular 30
7304.23.00.90.00 – – – Aksam ve parçalar 15
7304.24 – – Diğerleri, paslanmaz çelikten olanlar:
7304.24.00.10.00 – – – Borular 30
7304.24.00.90.00 – – – Aksam ve parçalar 15
7304.29 – – Diğerleri:
– – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:
7304.29.10.10.00 – – – – Borular 30
7304.29.10.90.00 – – – – Aksam ve parçalar 15
– – – Dış çapı 168,3mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler:
– – – – Borular
7304.29.30.10.11 – – – – – Dış çapı 244,5 mm.yi geçmeyenler 30
7304.29.30.10.12 – – – – – Dış çapı 244,5 mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler 30
7304.29.30.90.00 – – – – Aksam ve parçalar 15
– – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:
7304.29.90.10.00 – – – – Borular 30
7304.29.90.90.00 – – – – Aksam ve parçalar 15
– Diğerleri (demirden veya alaşımsız çelikten, kesiti daire şeklinde
olanlar):
7304.31 – – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
– – – Hassas borular
7304.31.20.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların
naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.31.20.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7304.31.80.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların
naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.31.80.90.00 – – – – Diğerleri: 30
7304.39 – – Diğerleri:
7304.39.10.00.00 – – – İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı heryerinde aynı olan ince ve kalın borular ve
diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar 30
– – – Diğerleri:
– – – – Diş açılmış veya diş açılabilen borular (gaz borusu):
– – – – – Çinko ile kaplanmış olanlar:
7304.39.52.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 30
7304.39.52.90.00 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Diğerleri:
7304.39.58.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 30
7304.39.58.90.00 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri:
– – – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:
7304.39.92.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 30
7304.39.92.90.00 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler:
7304.39.93.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 30
7304.39.93.90.00 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:
7304.39.98.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) 30
– – – – – – Diğerleri:
7304.39.98.91.00 – – – – – – – Dış çapı 421 mm.yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler 30
7304.39.98.99.00 – – – – – – – Diğerleri 30
– Diğerleri (paslanmaz çelikten, kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.41 – – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
7304.41.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.41.00.90.00 – – – Diğerleri 30
7304.49 – – Diğerleri:
7304.49.10.00.00 – – – İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın
borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde
kullanılanlar 30
– – – Diğerleri:
7304.49.93.00.00 – – – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçmeyenler 30
– – – – Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler:
7304.49.95.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.49.95.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:
7304.49.99.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.49.99.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– Diğerleri (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.51 – – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve
en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı
olan borular:
7304.51.12.00.00 – – – – Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler 30
7304.51.18.00.00 – – – – UzunIukları 0,5 metreyi geçenler 30
– – – Diğerleri:
– – – – Hassas borular :
7304.51.81.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.51.81.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri:
7304.51.89.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.51.89.90.00 – – – – – Diğerleri 30
7304.59 – – Diğerleri:
7304.59.10.00.00 – – – İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın
borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların
imalinde kullanılanlar 30
– – – Diğerleri (ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2
krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren düz ve et kalınlığı her yerinde
aynı olanlar):
7304.59.32.00.00 – – – – Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler 30
7304.59.38.00.00 – – – – Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler 30
– – – Diğerleri:
– – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler :
7304.59.92.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.59.92.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler :
7304.59.93.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.59.93.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler :
7304.59.99.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.59.99.90.00 – – – – – Diğerleri 30
7304.90 – Diğerleri:
7304.90.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7304.90.00.90.00 – – Diğerleri 30
73.05 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (kaynaklı, perçinli veya
benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış
çapı 406,4 mm.yi geçenler):
– Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:
7305.11.00.00.00 – – Uzunlamasına toz altı ark kaynağı yapılmış olanlar 30
7305.12.00.00.00 – – Diğerleri (uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar) 30
7305.19.00.00.00 – – Diğerleri 30
7305.20.00.00.00 – Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları 30
– Diğerleri (kaynaklı):
7305.31 – – Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar:
7305.31.00.10.00 – – – Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular 30
7305.31.00.90.00 – – – Diğerleri 30
7305.39 – – Diğerleri:
7305.39.00.10.00 – – – Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular 30
7305.39.00.90.00 – – – Diğerleri 30
7305.90 – Diğerleri:
7305.90.00.10.00 – – Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular 30
7305.90.00.90.00 – – Diğerleri 30
73.06 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller
(örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri
şekilleri kapatılmış) :
– Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular:
7306.11 – – Kaynaklı olanlar (paslanmaz çelikten):
7306.11.10.00.00 – – – Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar 30
7306.11.90.00.00 – – – Spiral kaynak yapılmış olanlar 30
7306.19 – – Diğerleri
7306.19.10.00.00 – – – Uzunlamasına kaynak yapılmış olanlar 30
7306.19.90.00.00 – – – Spiral kaynak yapılmış olanlar 30
– Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza veya üretim boruları
7306.21.00.00.00 – – Kaynaklı olanlar (paslanmaz çelikten) 30
7306.29.00.00.00 – – Diğerleri 30
7306.30 – Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri
(kaynaklı):
– – Hassas borular:
– – – Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler:
7306.30.11.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.30.11.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler:
7306.30.19.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.30.19.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Diş açılmış veya diş açılabilir borular (gaz boruları):
– – – – Çinko ile kaplanmış olanlar:
7306.30.41.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.30.41.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri:
7306.30.49.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.30.49.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
– – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:
– – – – – Çinko ile kaplanmış olanlar:
7306.30.72.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.30.72.90.00 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Diğerleri:
7306.30.77.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.30.77.90.00 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler:
7306.30.80.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.30.80.90.00 – – – – – Diğerleri 30
7306.40 – Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı):
– – Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
7306.40.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.40.20.90.00 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
7306.40.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.40.80.90.00 – – – Diğerleri 30
7306.50 – Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (kaynaklı):
– – Hassas borular:
7306.50.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.50.20.90.00 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
7306.50.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.50.80.90.00 – – – Diğerleri 30
– Diğerleri, kesiti daire şeklinde olmayanlar (kaynaklı):
7306.61 – – Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar:
7306.61.10.00.00 – – – Paslanmaz çelikten olanlar 30
– – – Diğerleri
– – – – Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler:
7306.61.92.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.61.92.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler:
7306.61.99.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.61.99.90.00 – – – – – Diğerleri 30
7306.69 – – Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri:
– – – Paslanmaz çelikten olanlar:
7306.69.10.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.69.10.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7306.69.90.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) 30
7306.69.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
7306.90 – Diğerleri:
7306.90.00.00.11 – – Hava kanalı 30
7306.90.00.00.19 – – Diğerleri 30
73.07 Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve
manşonlar gibi) :
– Dökme bağlantı parçaları:
7307.11 – – Dövülemeyen dökme demirden olanlar:
7307.11.10.00.00 – – – Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar 30
7307.11.90.00.00 – – – Diğerleri 30
7307.19 – – Diğerleri:
7307.19.10.00.00 – – – Dövülebilen dökme demirden olanlar 30
7307.19.90.00.00 – – – Diğerleri 30
– Diğer (paslanmaz çelikten olanlar):
7307.21.00.00.00 – – Flanşlar 30
7307.22 – – Dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış):
7307.22.10.00.00 – – – Manşonlar 30
– – – Dirsekler ve kavisler :
7307.22.90.00.11 – – – – Dirsekler 30
7307.22.90.00.12 – – – – Kavisler 30
7307.23 – – Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:
– – – Dirsekler ve kavisler :
7307.23.10.00.11 – – – – Dirsekler 30
7307.23.10.00.12 – – – – Kavisler 30
7307.23.90.00.00 – – – Diğerleri 30
7307.29 – – Diğerleri:
7307.29.10.00.00 – – – Diş açılmış 30
– – – Diğerleri :
7307.29.80.00.11 – – – – Rakorlar 30
7307.29.80.00.12 – – – – Contalar 30
7307.29.80.00.19 – – – – Diğerleri 30
– Diğerleri:
7307.91.00.00.00 – – Flanşlar 30
7307.92 – – Dirsek, kavis ve manşonlar (diş açılmış):
7307.92.10.00.00 – – – Manşonlar 30
– – – Dirsekler ve kavisler :
7307.92.90.00.11 – – – – Dirsekler 30
7307.92.90.00.12 – – – – Kavisler 30
7307.93 – – Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:
– – – En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçmeyenler:
– – – – Dirsek ve kavisler :
7307.93.11.00.11 – – – – – Dirsekler 30
7307.93.11.00.12 – – – – – Kavisler 30
7307.93.19.00.00 – – – – Diğerleri 30
– – – En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçenler:
– – – – Dirsek ve kavisler :
7307.93.91.00.11 – – – – – Dirsekler 30
7307.93.91.00.12 – – – – – Kavisler 30
7307.93.99.00.00 – – – – Diğerleri 30
7307.99 – – Diğerleri:
7307.99.10.00.00 – – – Diş açılmış 30
– – – Diğerleri :
7307.99.80.00.11 – – – – Rakorlar 30
7307.99.80.00.12 – – – – Contalar 30
7307.99.80.00.19 – – – – Diğerleri 30
73.08 Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar
hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler,
pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar,
pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler,
korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere
hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve
benzerleri:
7308.10.00.00.00 – Köprüler ve köprü aksamı 40
7308.20.00.00.00 – Kuleler ve pilonlar 40
7308.30 – Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri:
7308.30.00.00.11 – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar Adet (1) 40
7308.30.00.00.19 – – Diğerleri Adet (1) 40
7308.40.00.00.00 – İskele kurmaya ve kepenkle kapatmaya, destek vurmaya veya maden direkleri
yapmaya mahsus benzeri malzeme 40
7308.90 – Diğerleri:
– – Sadece veya esasen sac halinde olanlar:
7308.90.51.00.00 – – – İzole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar 40
– – – Diğerleri:
7308.90.59.00.11 – – – – İnşaat aksamı 40
7308.90.59.00.19 – – – – Diğerleri 40
– – Diğerleri:
7308.90.98.00.12 – – – İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi 40
7308.90.98.00.13 – – – Perfore Profiller 40
7308.90.98.00.14 – – – Debi ayar damperi 40
7308.90.98.00.15 – – – Tek yönlü yaylı klape 40
7308.90.98.00.16 – – – Sandviç panel 40
7308.90.98.00.18 – – – Diğerleri 40
7309.00 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç)
hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir
veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole
edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
– Gazlar için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) :
7309.00.10.00.11 – – Dökme demirden olanlar 40
7309.00.10.00.12 – – Demir veya çelikten olanlar 40
– Sıvılar için :
– – Isıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış :
7309.00.30.00.11 – – – Dökme demirden olanlar 40
7309.00.30.00.12 – – – Demir veya çelikten olanlar 40
– – Diğerleri:
7309.00.51.00.00 – – – Hacmi 100.000 litreyi geçenler 40
– – – Hacmi 100.000 litreyi geçmeyenler
7309.00.59.00.11 – – – – Dökme demirden olanlar 40
7309.00.59.00.12 – – – – Demir veya çelikten olanlar 40
– Katı maddeler için
7309.00.90.00.11 – – Dökme demirden olanlar 40
7309.00.90.00.12 – – Demir veya çelikten olanlar 40
73.10 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç)
hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan
demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, variller, fıçılar, kutular ve benzeri
kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
7310.10 – Hacmi 50 litre veya daha fazla olanlar:
7310.10.00.10.00 – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar
(dökümle elde edilmiş) 50
7310.10.00.90.00 – – Diğerleri 40
– Hacmi 50 litreden az olanlar:
7310.21 – – Lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak kutular:
7310.21.11.00.00 – – – Gıda için konserve kutuları 40
7310.21.19.00.00 – – – İçecekler için konserve kutuları 40
– – – Diğerleri:
7310.21.91.00.00 – – – – Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar 40
7310.21.99.00.00 – – – – Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar 40
7310.29 – – Diğerleri:
7310.29.10.00.00 – – – Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar 40
– – – Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:
7310.29.90.10.00 – – – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar
(dökümle elde edilmiş) 50
7310.29.90.90.00 – – – – Diğerleri 40
7311.00 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için
kaplar:
– Dikişsiz:
– – 165 veya daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar:
– – – 20 l’den az olanlar:
7311.00.11.10.00 – – – – 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Adet 15
7311.00.11.90.00 – – – – Diğerleri Adet 30
– – – 20 l veya daha fazla ama, 50 l’den fazla olmayanlar:
7311.00.13.10.00 – – – – 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Adet 15
7311.00.13.90.00 – – – – Diğerleri Adet 30
– – – 50 l’den fazla olanlar:
7311.00.19.10.00 – – – – 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Adet 15
7311.00.19.90.00 – – – – Diğerleri Adet 30
7311.00.30.00.00 – – Diğerleri Adet 30
– Diğerleri:
– – Hacmi 1000 litreden az olanlar:
7311.00.91.10.00 – – – 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 15
7311.00.91.90.00 – – – Diğerleri 30
– – Hacmi 1000 litre veya daha fazla olanlar:
7311.00.99.10.00 – – – 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar 15
7311.00.99.90.00 – – – Diğerleri 30
73.12 Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar,
örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde
kullanılmak üzere izole edilmemiş):
7312.10 – Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar:
7312.10.20.00.00 – – Paslanmaz çelikten 35
– – Diğerleri:
– – – Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçmeyenler:
7312.10.41.00.00 – – – – Bakır-çinko alaşımları (pirinç) ile kaplanmış olanlar 35
7312.10.49.00.00 – – – – Diğerleri 35
– – – Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçenler:
– – – – Demetlenmiş teller (toron):
7312.10.61.00.00 – – – – – Kaplanmamış 35
– – – – – Kaplanmış:
7312.10.65.00.00 – – – – – – Çinko ile kaplanmış 35
7312.10.69.00.00 – – – – – – Diğerleri 35
– – – – Halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil):
– – – – – Kaplanmamış veya sadece çinko ile kaplanmış:
7312.10.81.00.00 – – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi
geçmeyenler 35
7312.10.83.00.00 – – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi
geçmeyenler 35
7312.10.85.00.00 – – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi
geçmeyenler 35
7312.10.89.00.00 – – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm. yi geçenler 35
7312.10.98.00.00 – – – – – Diğerleri 35
7312.90.00.00.00 – Diğerleri 35
7313.00 Demir veya çelikten dikenli teller; demir veya çelikten çit yapmada
kullanılacak türde burulmuş çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun
olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller
7313.00.00.00.11 – Dikenli teller 40
7313.00.00.00.19 – Diğerleri 40
73.14 Demir veya çelik tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı bantlar
dahil), ızgara, ağ ve kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye:
– Dokunmuş mensucat (metal mensucat):
7314.12.00.00.00 – – Makinalar için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar 50
7314.14.00.00.00 – – Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat 50
7314.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
7314.20 – Izgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış) (enine
kesitinin en geniş yeri 3 mm. veya daha fazla göz aralığı 100 cm2
veya daha fazla olan tellerden):
– – Nervürlü telden olanlar :
7314.20.10.00.11 – – – Demir veya çelik tellerden örgüler 50
7314.20.10.00.12 – – – Demir veya çelik tellerden kafeslikler 50
7314.20.10.00.19 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri :
7314.20.90.00.11 – – – Demir veya çelik tellerden örgüler 50
7314.20.90.00.12 – – – Demir veya çelik tellerden kafeslikler 50
7314.20.90.00.19 – – – Diğerleri 50
– Diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış):
7314.31 – – Çinko ile kaplanmış olanlar :
7314.31.00.00.11 – – – Demir veya çelik tellerden örgüler 50
7314.31.00.00.12 – – – Demir veya çelik tellerden kafeslikler 50
7314.31.00.00.19 – – – Diğerleri 50
7314.39 – – Diğerleri :
7314.39.00.00.11 – – – Demir veya çelik tellerden örgüler 50
7314.39.00.00.12 – – – Demir veya çelik tellerden kafeslikler 50
7314.39.00.00.19 – – – Diğerleri 50
– Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler:
7314.41.00.00.00 – – Çinko ile kaplanmış olanlar 50
7314.42.00.00.00 – – Plastik maddelerle kaplanmış olanlar 50
7314.49 – – Diğerleri :
7314.49.00.00.11 – – – Demir veya çelik tellerden örgüler 50
7314.49.00.00.12 – – – Demir veya çelik tellerden kafeslikler 50
7314.49.00.00.19 – – – Diğerleri 50
7314.50.00.00.00 – Metal depluvayye 40
73.15 Demir veya çelikten zincirler ve aksamı:
– Mafsal halkalı zincirler ve aksamı:
7315.11 – – Makaralı zincirler:
7315.11.10.00.00 – – – Bisiklet ve motosikletler için transmisyon zincirleri 50
– – – Diğerleri :
7315.11.90.00.11 – – – – Transmisyon zincirleri 50
7315.11.90.00.19 – – – – Diğerleri 50
7315.12 – – Diğer zincirler
7315.12.00.00.11 – – – Transmisyon zincirleri 50
7315.12.00.00.19 – – – Diğerleri 50
7315.19.00.00.00 – – Aksamlar 50
7315.20.00.00.00 – Patinaj zincirleri 50
– Diğer zincirler:
7315.81.00.00.00 – – Destekli halkalı zincirler 50
7315.82.00.00.00 – – Diğerleri (kaynaklı halkalı) 50
7315.89.00.00.00 – – Diğerleri 50
7315.90.00.00.00 – Diğer aksamlar 50
7316.00 Demir veya çelikten çapalar, filika demirleri ve bunların aksamları
7316.00.00.00.11 – Çapalar 50
7316.00.00.00.12 – Filika demirleri 50
7316.00.00.00.13 – Çapa ve filika demir aksamı 50
7317.00 Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çivi-
ler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer madde-
lerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç):
– Tellerden soğuk presle elde edilmiş olanlar:
7317.00.20.00.00 – – Şerit veya rulo halinde küçük ve büyük çiviler 60
7317.00.60.00.00 – – Diğerleri 60
– Diğerleri:
7317.00.80.10.00 – – Nal çivileri 35
– – Diğerleri:
7317.00.80.90.11 – – – Karde makinaları teçhizatı için kard iğneleri 60
7317.00.80.90.12 – – – Adi inşaat çivileri 60
7317.00.80.90.13 – – – Oluklu ve yivli çiviler 60
7317.00.80.90.14 – – – Çengelli çiviler 60
7317.00.80.90.19 – – – Diğerleri 60
73.18 Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli
vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı
rondelalar dahil) ve benzeri eşya:
– Diş açılmış olanlar:
7318.11.00.00.00 – – Tirfonlar 50
7318.12 – – Diğer ahşap vidaları:
7318.12.10.00.00 – – – Paslanmaz çelikten olanlar 50
7318.12.90.00.00 – – – Diğerleri 50
7318.13.00.00.00 – – Çengelli ve halkalı vidalar 50
7318.14 – – Ototaradöz vidalar:
7318.14.10.00.00 – – – Paslanmaz çelikten olanlar 50
– – – Diğerleri:
7318.14.91.00.00 – – – – Sac vidaları 50
7318.14.99.00.00 – – – – Diğerleri 50
7318.15 – – Diğer vida ve civatalar (somunlu veya rondelalı olsun olmasın):
7318.15.20.00.00 – – – Demiryolu yapım malzemesinin tesbitinde kullanılanlar 50
– – – Diğerleri:
– – – – Başsız olanlar:
– – – – – Paslanmaz çelikten:
7318.15.35.00.11 – – – – – – Vidalar 50
7318.15.35.00.12 – – – – – – Civatalar 50
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Çekme direnci mm2. de 800 N.dan az olanlar
7318.15.42.00.11 – – – – – – – Vidalar 50
7318.15.42.00.12 – – – – – – – Civatalar 50
– – – – – – Çekme direnci mm2. de 800 N. veya daha fazla olanlar
7318.15.48.00.11 – – – – – – – Vidalar 50
7318.15.48.00.12 – – – – – – – Civatalar 50
– – – – Başlı olanlar:
– – – – – Yarılmış veya haç şeklinde iz yapılmış:
7318.15.52.00.00 – – – – – – Paslanmaz çelikten 50
7318.15.58.00.00 – – – – – – Diğerleri 50
– – – – – Altı köşeli soket başlı:
7318.15.62.00.00 – – – – – – Paslanmaz çelikten 50
7318.15.68.00.00 – – – – – – Diğerleri 50
– – – – – Altı köşeli başlı:
7318.15.75.00.00 – – – – – – Paslanmaz çelikten 50
– – – – – – Diğerleri:
7318.15.82.00.00 – – – – – – – Çekme direnci mm2.de 800 N.dan az olanlar 50
7318.15.88.00.00 – – – – – – – Çekme direnci mm2.de 800 N. veya daha fazla olanlar 50
– – – – – Diğerleri:
7318.15.95.00.11 – – – – – – Vidalar 50
7318.15.95.00.12 – – – – – – Civatalar 50
7318.16 – – Somunlar:
– – – Paslanmaz çelikten:
7318.16.31.00.00 – – – – Kör perçin somunu 50
7318.16.39.00.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri:
7318.16.40.00.00 – – – – Kör perçin somunu 50
7318.16.60.00.00 – – – – Emniyet somunları 50
– – – – Diğerleri:
7318.16.92.00.00 – – – – – İç çapı 12 mm. yi geçmeyenler 50
7318.16.99.00.00 – – – – – İç çapı 12 mm. yi geçenler 50
7318.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
– Diş açılmamış olanlar:
7318.21.00.00.00 – – Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları 50
7318.22.00.00.00 – – Diğer rondelalar 50
7318.23.00.00.00 – – Perçin çivileri 50
7318.24.00.00.00 – – Kamalar ve kamalı pimler 50
7318.29.00.00.00 – – Diğerleri 50
73.19 Demir veya çelikten el ile kullanmaya mahsus dikiş iğneleri, örgü şişleri,
çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları ve benzeri eşya; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan demir veya çelikten çengelli iğneler ve
diğer iğneler:
7319.40 – Çengelli iğneler ve diğer iğneler:
7319.40.00.00.11 – – Toplu iğneler 60
7319.40.00.00.19 – – Diğerleri 60
7319.90 – Diğerleri
7319.90.10.00.00 – – Dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi 40
– – Diğerleri
7319.90.90.00.11 – – – Örgü şişleri 40
7319.90.90.00.12 – – – Tığlar 40
7319.90.90.00.19 – – – Diğerleri 40
73.20 Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları:
7320.10 – Yaprak yaylar ve bunların yaprakları:
– – Sıcak işlenmiş:
7320.10.11.00.00 – – – Levha yaylar ve bunların yaprakları 45
7320.10.19.00.00 – – – Diğerleri 45
7320.10.90.00.00 – – Diğerleri 45
7320.20 – Helezoni yaylar:
7320.20.20.00.00 – – Sıcak işlenmiş 45
– – Diğerleri:
7320.20.81.00.00 – – – Basma yaylar 45
7320.20.85.00.00 – – – Çekme yaylar 45
7320.20.89.00.00 – – – Diğerleri 45
7320.90 – Diğerleri:
7320.90.10.00.00 – – Yassı spiral yaylar 45
7320.90.30.00.00 – – Disk yaylar 45
7320.90.90.00.00 – – Diğerleri 45
73.21 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları (merkezi ısıtmada
yardımcı kazanlarla birlikte kullanılanlar dahil), barbeküler, mangallar,
gaz ocakları, tabak ısıtmaya mahsus ocaklar ile ev işlerinde kullanılan
elektrikli olmayan benzeri her türlü cihazlar ile bunların aksam ve
parçaları:
– Yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları:
7321.11 – – Gaz yakıtlı veya hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar:
– – – Fırınlı olanlar (fırınları ayrı olanlar dahil):
7321.11.10.00.11 – – – – Gaz yakıtlı olanlar Adet 50
7321.11.10.00.12 – – – – Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar Adet 50
– – – Diğerleri
7321.11.90.00.11 – – – – Gaz yakıtlı olanlar Adet 50
7321.11.90.00.12 – – – – Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar Adet 50
7321.12.00.00.00 – – Sıvı yakıtlı Adet 50
7321.19.00.00.00 – – Diğerleri, ( Katı yakıtlı cihazlar dahil) Adet 50
– Diğer cihazlar:
7321.81 – – Gaz yakıtlı ve hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar:
7321.81.00.00.11 – – – Gaz yakıtlı olanlar Adet 50
7321.81.00.00.12 – – – Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar Adet 50
7321.82.00.00.00 – – Sıvı yakıtlı Adet 50
7321.89.00.00.00 – – Diğerleri, ( Katı yakıtlı cihazlar dahil) Adet 50
7321.90 – Aksam ve parçalar
7321.90.00.00.11 – – Ocaklar için dökme demirden ızgaralar 50
7321.90.00.00.19 – – Diğerleri 50
73.22 Demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan merkezi ısıtmaya mahsus
radyatörler, aksam ve parçaları; demir veya çelikten ısıtması elektrikli
olmayan, motorlu bir hava püskürtücüsü veya vantilatörü olan sıcak hava
jeneratörleri ve distribütörleri (aynı zamanda soğuk hava veya kondisyo-
ne hava verebilen distribütörler dahil) ve bunların aksam ve parçaları:
– Radyatörler, aksam ve parçaları:
7322.11 – – Dökme demirden olanlar:
7322.11.00.00.11 – – – Radyatörler 50
7322.11.00.00.12 – – – Aksam ve parçalar 50
7322.19 – – Diğerleri
7322.19.00.00.11 – – – Demir veya çelikten radyatörler 50
7322.19.00.00.12 – – – Aksam ve parçalar 50
7322.90.00.00.00 – Diğerleri 50
73.23 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan
eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve
temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7323.10.00.00.00 – Demir veya çelik yünü; sünger ve temizleme veya parlatmada kullanı-
lan eşya, eldivenler ve benzerleri 50
– Diğerleri:
7323.91.00.00.00 – – Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış) 50
7323.92.00.00.00 – – Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış) 50
7323.93.00.00.00 – – Paslanmaz çelikten olanlar 50
7323.94.00.00.00 – – Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış) 50
7323.99.00.00.00 – – Diğerleri 50
73.24 Demir veya çelikten sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksam ve parçaları:
7324.10.00.00.00 – Paslanmaz çelikten eviyeler ve lavabolar 50
– Küvetler:
7324.21.00.00.00 – – Dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın) Adet 50
7324.29.00.00.00 – – Diğerleri Adet 50
7324.90 – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
7324.90.00.00.11 – – Dökme demirden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın) 50
7324.90.00.00.19 – – Diğerleri 50
73.25 Demir veya çelikten diğer dökme eşya:
7325.10.00.00.00 – Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden olanlar 50
– Diğerleri :
7325.91.00.00.00 – – Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya 50
7325.99 – – Diğerleri:
7325.99.10.00.00 – – – Dövülmeye elverişli dökme demirden olanlar 50
7325.99.90.00.00 – – – Diğerleri 50
73.26 Demir veya çelikten diğer eşya:
– Dövülmüş veya kalıpta basılmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş:
7326.11.00.00.00 – – Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya 50
7326.19 – – Diğerleri:
7326.19.10.00.00 – – – Açık kalıpta dövülmüş olanlar 50
7326.19.90.00.00 – – – Diğerleri 50
7326.20.00.00.00 – Demir veya çelik tellerden eşya 50
7326.90 – Diğerleri:
7326.90.30.00.00 – – Merdivenler 50
7326.90.40.00.00 – – Eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler ve benzeri platformlar 50
7326.90.50.00.00 – – Kablo, boru ve benzerleri için bobinler 50
7326.90.60.00.00 – – Mekanik olmayan havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar ve inşaat
sanayinde kullanılan diğer eşya 50
– – Demir veya çelikten diğer eşya:
7326.90.92.00.00 – – – Açık kalıpta dövülmüş 50
7326.90.94.00.00 – – – Kapalı kalıpta dövülmüş 50
7326.90.96.00.00 – – – Sinterlenmiş 50
– – – Diğerleri:
7326.90.98.00.11 – – – – Kelepçeler 50
7326.90.98.00.19 – – – – Diğerleri 50
(1) Çerçeve ya da eşiği olsun olmasın, pencere veya kapılar tek bir
parça olarak kabul edilir.
Başa dön tuşu