Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 5)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun
olmasın) ; insan saçı döküntüleri 25
05.02 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları
veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:
0502.10 – EvciI domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:
0502.10.00.10.00 – – Domuz kılı 25
0502.10.00.90.00 – – Diğerleri 25
0502.90.00.00.00 – Diğerleri 25
(05.03)
0504.00 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve
mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul –
muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :
– Kurutulmuş şirdenler
0504.00.00.10.11 – – Kuru buzağı şirdeni 15
0504.00.00.10.19 – – Diğerleri 15
– Diğerleri
0504.00.00.90.10 – – Bağırsaklar 15
0504.00.00.90.30 – – Kurutulmamış şirdenler 15
0504.00.00.90.90 – – Diğerleri 15
05.05 Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler
ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince
tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte
etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parça –
larının toz ve döküntüleri:
0505.10 – Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:
0505.10.10.00.00 – – İşlenmemiş 50
0505.10.90.00.00 – – Diğerleri 50
0505.90.00.00.00 – Diğerleri 50
05.06 Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış,
basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş,
asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve
döküntüleri:
0506.10.00.00.00 – Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar 10
0506.90.00.00.00 – Diğerleri 10
05.07 Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin
kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar,
pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde
hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların
toz ve döküntüleri:
0507.10.00.00.00 – Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri 20
0507.90 – Diğerleri
0507.90.00.00.11 – – Boynuzlar 10
0507.90.00.00.12 – – Tırnaklar 10
0507.90.00.00.19 – – Diğerleri 10
0508.00 Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde
hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça,
kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve
mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde
hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların
toz ve döküntüleri
0508.00.00.00.11 – Mercan 10
0508.00.00.00.12 – Salyangoz kabuğu 10
0508.00.00.00.13 – Kabuklu su hayvanlarının kabukları 10
0508.00.00.00.14 – Boş kabukların toz ve döküntüleri 10
0508.00.00.00.19 – Diğerleri 10
(05.09)
0510.00 Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk;
kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın);
eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler
ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş
veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş) :
0510.00.00.10.00 – Kantarit 10
– Diğerleri
0510.00.00.90.11 – – Safra (kurutulmuş olsun olmasın ) 50
0510.00.00.90.19 – – Diğerleri 50
05.11 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-
sal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan
1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar:
0511.10.00.00.00 – Sığır spermleri Adet 30
– Diğerleri:
0511.91 – – Balık,kabuklu hayvan,yumuşakça veya diğer su
omurgasızlarının ürünleri; 3.fasılda yer alan cansız hayvanlar:
0511.91.10.00.00 – – – Balık döküntüleri 15
– – – Diğerleri
0511.91.90.00.11 – – – – Alabalık yumurtası 30
0511.91.90.00.19 – – – – Diğerleri 30
0511.99 – – Diğerleri:
0511.99.10.00.00 – – – Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve
benzeri döküntüleri 15
– – – Hayvansal menşeli tabii süngerler:
0511.99.31.00.00 – – – – İşlenmemiş 30
0511.99.39.00.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
0511.99.85.10.00 – – – – İpek böceği yumurtaları 0
0511.99.85.20.00 – – – – At kılı ve at kılı döküntüleri (başka maddelerin yardımıyla veya
müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın) 5
– – – – Diğerleri
0511.99.85.90.11 – – – – – Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) 30
0511.99.85.90.12 – – – – – Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler 30
0511.99.85.90.18 – – – – – Diğerleri 30
Başa dön tuşu