Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 48)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
4801.00 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde):
4801.00.00.10.00 – % 70’den fazla odun hamuru içeren m² .ağırlığı 50-55gr. (dahil) arasında
olan kağıtlar 25
4801.00.00.90.00 – Diğerleri 60
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde
kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve
delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde)
(48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton:
4802.10.00.00.00 – El yapısı kağıt ve karton 70
4802.20 – Işığa, ısıya ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton
imaline mahsus kağıt ve karton:
– – Kağıtlar:
– – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş
4802.20.00.11.11 – – – – Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar 60
4802.20.00.11.19 – – – – Diğerleri 60
– – – Diğerleri
4802.20.00.19.11 – – – – Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar 50
4802.20.00.19.19 – – – – Diğerleri 50
– – Kartonlar:
4802.20.00.21.00 – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.20.00.29.00 – – – Diğerleri 50
4802.40 – Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt:
4802.40.10.00.00 – – Elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler veya mekanik işlemle elde
edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10’undan
fazla olmayanlar 50
– – Diğerleri:
4802.40.90.10.00 – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.40.90.90.00 – – – Diğerleri 50
– Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik
işlemle elde edilmeyenler veya bu şekillerde elde edilen elyaf
miktarı, toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10’undan fazla
olmayanlar):
4802.54 – – m² ağırlığı 40 gr. dan az olanlar:
– – – Baskı ve yazı kağıtları
4802.54.00.10.11 – – – – Pelür kağıdı 60
4802.54.00.10.19 – – – – Diğerleri 60
4802.54.00.20.00 – – – Kartonlar 50
– – – Diğerleri
– – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.54.00.31.00 – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.54.00.32.00 – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.54.00.99.00 – – – – Diğerleri 50
4802.55 – – m². ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil)
geçmeyenler, rulo halinde :
– – – m². ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar fakat 60 gr.ı geçmeyenler
4802.55.15.10.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.55.15.30.00 – – – – Resim kağıdı 50
– – – – Kartonlar
4802.55.15.50.11 – – – – – Bristol karton 50
4802.55.15.50.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.55.15.61.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.55.15.62.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
– – – – – Diğerleri
4802.55.15.99.11 – – – – – – Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar 50
4802.55.15.99.12 – – – – – – Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar 50
4802.55.15.99.19 – – – – – – Diğerleri 50
– – – m². ağırlığı 60 gr veya daha fazla olanlar fakat 75 gr.ı geçmeyenler
4802.55.25.10.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.55.25.30.00 – – – – Resim kağıdı 50
– – – – Kartonlar
4802.55.25.50.11 – – – – – Bristol karton 50
4802.55.25.50.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.55.25.61.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 50
4802.55.25.62.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 50
– – – – – Diğerleri
4802.55.25.99.11 – – – – – – Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar 50
4802.55.25.99.12 – – – – – – Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar 50
4802.55.25.99.19 – – – – – – Diğerleri 50
– – – m². ağırlığı 75 gr veya daha fazla olanlar fakat 80 gr.ı geçmeyenler
4802.55.30.10.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.55.30.30.00 – – – – Resim kağıdı 50
– – – – Kartonlar
4802.55.30.50.11 – – – – – Bristol karton 50
4802.55.30.50.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.55.30.61.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.55.30.62.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
– – – – – Diğerleri
4802.55.30.99.11 – – – – – – Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar 50
4802.55.30.99.12 – – – – – – Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar 50
4802.55.30.99.19 – – – – – – Diğerleri 50
– – – m² ağırlığı 80 gr veya daha fazla olanlar
4802.55.90.10.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.55.90.30.00 – – – – Resim kağıdı 50
– – – – Kartonlar
4802.55.90.50.11 – – – – – Bristol karton 50
4802.55.90.50.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.55.90.61.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.55.90.62.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
– – – – – Diğerleri
4802.55.90.99.11 – – – – – – Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar 50
4802.55.90.99.12 – – – – – – Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar 50
4802.55.90.99.19 – – – – – – Diğerleri 50
4802.56 – – m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil)
geçmeyenler (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı
297 mm.yi geçmeyen, tabakalar halinde):
– – – Bir kenarı 297 mm. ve diğer kenarı 210 mm. ölçüsünde olanlar (A4 boyutu):
4802.56.20.10.00 – – – – Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı 60
4802.56.20.20.00 – – – – Fotokopi kağıdı 50
– – – – Diğerleri
– – – – -Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.56.20.31.00 – – – – – -Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.56.20.39.00 – – – – – -Diğerleri 50
4802.56.20.99.00 – – – – – Diğerleri 60
– – -Diğerleri
4802.56.80.10.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.56.80.30.00 – – – – Resim kağıdı 50
– – – – Kartonlar
4802.56.80.50.11 – – – – – Bristol karton 50
4802.56.80.50.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.56.80.61.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.56.80.62.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
– – – – -Diğerleri
4802.56.80.99.11 – – – – – – Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar 50
4802.56.80.99.12 – – – – – – Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar 50
4802.56.80.99.19 – – – – – – Diğerleri 50
4802.57 – – Diğerleri, m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı
(150 gr. dahil) geçmeyenler:
4802.57.00.10.00 – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.57.00.30.00 – – – Resim kağıdı 50
4802.57.00.50.00 – – – Kartonlar 50
– – – Diğerleri
– – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.57.00.61.00 – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.57.00.62.00 – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.57.00.99.00 – – – – Diğerleri 50
4802.58 – – m2. ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:
– – – Rulo halinde:
4802.58.10.10.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.58.10.30.00 – – – – Resim kağıdı 50
– – – – Kartonlar
4802.58.10.50.11 – – – – – Bristol karton 50
4802.58.10.50.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – -Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.58.10.61.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.58.10.62.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.58.10.99.00 – – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri:
4802.58.90.10.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.58.90.30.00 – – – – Resim kağıdı 50
– – – – Kartonlar
4802.58.90.50.11 – – – – – Bristol karton 50
4802.58.90.50.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.58.90.61.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.58.90.62.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.58.90.99.00 – – – – – Diğerleri 50
– Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının
% 10’undan fazlası mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle
elde edilen elyaftan olanlar):
4802.61 – – Rulo halinde:
– – – m2 .ağırlığı 72 gr.dan az olan ve ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının
% 50’den fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar:
– – – – Baskı ve yazı kağıtları
4802.61.15.11.11 – – – – – İkinci hamur kağıt 60
4802.61.15.11.12 – – – – – Üçüncü hamur kağıt 60
4802.61.15.11.19 – – – – – Diğerleri 60
– – – – Diğerleri
– – – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.61.15.21.00 – – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.61.15.22.00 – – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.61.15.29.00 – – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri:
4802.61.80.11.00 – – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.61.80.12.00 – – – – Kurutma kağıdı 50
4802.61.80.13.00 – – – – % 70’den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)
arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) 25
4802.61.80.15.00 – – – – Diğer kağıtlar 50
– – – – Kartonlar
4802.61.80.19.11 – – – – – Kromo karton 50
4802.61.80.19.19 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.61.80.21.00 – – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.61.80.22.00 – – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.61.80.29.00 – – – – Diğerleri 50
4802.62 – – Tabakalar halinde, (katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.yi, diğer
kenarı 297 mm.yi geçmeyenler):
4802.62.00.11.00 – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.62.00.12.00 – – – Kurutma kağıdı 50
4802.62.00.13.00 – – – % 70’den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)
arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) 25
4802.62.00.15.00 – – – Diğer kağıtlar 50
– – – Kartonlar
4802.62.00.19.11 – – – – Kromo karton 50
4802.62.00.19.19 – – – – Diğerleri 50
– – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.62.00.21.00 – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.62.00.22.00 – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.62.00.29.00 – – – – Diğerleri 50
4802.69 – – Diğerleri:
4802.69.00.11.00 – – – Baskı ve yazı kağıtları 60
4802.69.00.12.00 – – – Kurutma kağıdı 50
4802.69.00.13.00 – – – % 70’den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)
arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) 25
4802.69.00.19.00 – – – Kartonlar 50
– – – Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar
4802.69.00.21.00 – – – – Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar 25
4802.69.00.22.00 – – – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş 60
4802.69.00.29.00 – – – – Diğerleri 50
4802.69.00.39.00 – – – Diğer kağıtlar 50
4803.00 Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve
ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar,
selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları ( krepe edilmiş, kıvrımlı,
kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış, yüzleri dekore
edilmiş veya basılmış olsun olmasın)(rulo veya tabaka halinde):
4803.00.10.00.00 – Selüloz vatka 50
– Krepe edilmiş kağıtlar ve selüloz elyaf tabakaları:
4803.00.31.00.00 – – Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar 60
4803.00.39.00.00 – – Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr’dan fazla olanlar 60
4803.00.90.00.00 – Diğerleri 60
48.04 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış,
rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç):
– Birincil elyaf yüzey kağıdı (kraftlayner):
4804.11 – – Beyazlatılmamış:
– – – Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80’i kimyasal sülfat
veya soda işlemleri iIe elde edilen iğne yapraklı ağaç Iiflerinden olanlar:
– – – – m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar:
4804.11.11.10.00 – – – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 35
4804.11.11.20.00 – – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
– – – – m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla,fakat 175 gr. dan az olanlar:
4804.11.15.10.00 – – – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 35
4804.11.15.20.00 – – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
– – – – m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar:
4804.11.19.10.00 – – – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 35
4804.11.19.20.00 – – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
– – – Diğerleri:
– – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları:
4804.11.90.10.11 – – – – – m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar 35
4804.11.90.10.12 – – – – – m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla,fakat 175 gr. dan az olanlar 35
4804.11.90.10.13 – – – – – m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar 35
4804.11.90.20.00 – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
4804.19 – – Diğerleri:
– – – Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80′ i kimyasal sülfat
veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç lifIerinden olanlar:
– – – – Bir dış tabakası beyazlatılmış,yarı beyazlatılmış veya renklendiril –
miş ve bir veya daha fazla iç tabakası beyazlatılmamış olanlar:
– – – – – m2. ağırlğı 175 gr. dan az olanlar:
4804.19.12.10.00 – – – – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 35
4804.19.12.20.00 – – – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
– – – – – m2.ağırlığı 175 gr.veya daha fazla olanlar:
4804.19.19.10.00 – – – – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 35
4804.19.19.20.00 – – – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
– – – – Diğerleri:
4804.19.30.10.00 – – – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 35
4804.19.30.20.00 – – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
– – – Diğerleri:
4804.19.90.10.00 – – – – Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 35
4804.19.90.20.00 – – – – Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları 50
– Torba imali için birinci elyaf (kraft) kağıtları:
4804.21 – – Beyazlatılmamış:
4804.21.10.00.00 – – – Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ‘ i kimyasal sülfat
veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç liflerinden olanlar 35
4804.21.90.00.00 – – – Diğerleri 35
4804.29 – – Diğerleri:
4804.29.10.00.00 – – – Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80′ i kimyasal sülfat
veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç liflerinden olanlar 35
4804.29.90.00.00 – – – Diğerleri 35
– Diğer birinci elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m2. ağırlığı 150 gr.
veya daha az olanlar:
4804.31 – – Beyazlatılmamış:
– – – Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80′ i kimyasal sülfat
veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç liflerinden olanlar:
4804.31.51.00.00 – – – – Elektroteknikte izolasyon için kullanılan birinci elyaf (kraft) kağıdı 35
– – – – Diğerleri:
4804.31.58.10.00 – – – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.31.58.20.00 – – – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
– – – Diğerleri
4804.31.80.10.00 – – – – 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki
metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kağıtları 35
4804.31.80.20.00 – – – – 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki
metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kartonları 50
4804.31.80.90.00 – – – – Diğerleri 50
4804.39 – – Diğerleri:
– – – Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ‘ i kimyasal sülfat
veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağac liflerinden olanlar:
– – – – Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış:
4804.39.51.10.00 – – – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.39.51.20.00 – – – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
– – – – Diğerleri:
4804.39.58.10.00 – – – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.39.58.20.00 – – – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
– – – Diğerleri
4804.39.80.10.00 – – – – 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki
metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kağıtları 35
4804.39.80.20.00 – – – – 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki
metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kartonları 50
4804.39.80.90.00 – – – – Diğerleri 50
– Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar, m2. ağırlığı 150 gr. Dan
fazla, fakat 225 gr.dan az olanlar:
4804.41 – – Beyazlatılmamış:
4804.41.91.00.00 – – – Dolgu maddeli (saturating) birincil elyaf ( kraft) 50
– – – Diğerleri:
4804.41.98.10.00 – – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.41.98.20.00 – – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
4804.41.98.90.00 – – – – Diğerleri 50
4804.42 – – Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının
ağırlık itibariyle % 95’inden fazlası kimyasal işlemle elde edilen
odun liflerinden olanlar:
4804.42.00.10.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.42.00.20.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
4804.42.00.90.00 – – – Diğerleri 50
4804.49 – – Diğerleri:
4804.49.00.10.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.49.00.20.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
4804.49.00.90.00 – – – Diğerleri 50
– Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m². ağırlığı 225 gr. veya
daha fazla olanlar:
4804.51 – – Beyazlatılmamış:
4804.51.00.10.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.51.00.20.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
4804.51.00.90.00 – – – Diğerleri 50
4804.52 – – Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının
ağırlık itibariyle %95’inden fazlası kimyasal işlemle elde edilen
odun liflerinden olanlar:
4804.52.00.10.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.52.00.20.00 – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
4804.52.00.90.00 – – – Diğerleri 50
4804.59 – – Diğerleri:
– – – Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80′ i kimyasal sülfat
veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç liflerinden olanlar :
4804.59.10.10.00 – – – – Birincil elyaf (kraft) kağıtları 35
4804.59.10.20.00 – – – – Birincil elyaf (kraft) kartonları 50
4804.59.90.00.00 – – – Diğerleri 50
48.05 Diğer kağıt ve kartonlar (kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo
veya tabakalar halinde)(bu fasılın 3 no.lu notunda belirtilen işçilik
veya işlemlerden daha fazlasına tabi tutulmamış):
– Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı:
4805.11.00.00.00 – – Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting ) kağıdı 50
4805.12.00.00.00 – – Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı 50
4805.19 – – Diğerleri:
– – – İkincil elyaf (Wellenstoff):
4805.19.10.10.00 – – – – Kağıtlar 50
4805.19.10.20.00 – – – – Kartonlar 50
– – – Diğerleri:
4805.19.90.10.00 – – – – Kağıtlar 50
4805.19.90.20.00 – – – – Kartonlar 50
– İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner)
4805.24 – – m2 ağırlığı 150 gr.veya daha az olanlar:
4805.24.00.10.00 – – – Kağıtlar 50
4805.24.00.20.00 – – – Kartonlar 50
4805.25 – – m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:
4805.25.00.10.00 – – – Kağıtlar 50
4805.25.00.20.00 – – – Kartonlar 50
4805.30.00.00.00 – Sülfitli ambalaj kağıdı 50
4805.40 – Filtre kağıt ve kartonu:
4805.40.00.10.00 – – Filtre kağıdı 30
4805.40.00.20.00 – – Filtre kartonu 50
4805.50 – Keçe kağıdı ve kartonu:
4805.50.00.10.00 – – Keçe kağıdı 50
4805.50.00.20.00 – – Keçe kartonu 50
– Diğerleri:
4805.91 – – m2. ağırlığı 150 gr. ve daha az olanlar:
4805.91.00.11.00 – – – Kurutma kağıdı 50
4805.91.00.12.00 – – – %70 veya daha fazla odun hamuru ihtiva eden, m2 . ağırlığı 50-55 gr.
arasında olan (50-55 gr. dahil) kağıtlar (gazete kağıtları hariç) 25
4805.91.00.13.00 – – – Diğer kağıtlar 50
4805.91.00.14.00 – – – Diğer kartonlar 50
4805.92 – – m2. ağırlığı 150 gr.dan fazla fakat 225 gr.dan az olanlar:
4805.92.00.10.00 – – – Kağıtlar 50
4805.92.00.20.00 – – – Kartonlar 50
4805.93 – – m². ağırIığı 225 gr. veya daha fazla olanlar:
– – – Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olanlar:
4805.93.20.10.00 – – – – Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olan kağıtlar 50
4805.93.20.20.00 – – – – Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olan kartonlar 50
– – – Diğerleri:
4805.93.80.10.00 – – – – Diğer kağıtlar 50
4805.93.80.20.00 – – – – Diğer kartonlar 50
48.06 Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları ve
“kristal” denilen kağıt ve diğer saydam veya yarı saydam kağıtlar
(rulolar veya tabakalar halinde) :
4806.10.00.00.00 – Bitkisel parşömen 50
4806.20.00.00.00 – Yağ geçirmez kağıtlar 50
4806.30 – Çizim kağıtları:
4806.30.00.10.00 – – Aydınger kağıdı 50
4806.30.00.90.00 – – Diğerleri 50
4806.40 -“Kristal” denilen kağıt ve diğer saydam ve yarı saydam kağıtlar:
4806.40.10.00.00 – – “Kristal” denilen kağıt 50
– – Diğerleri
4806.40.90.00.11 – – – Diğer saydam kağıtlar (alassine) 50
4806.40.90.00.19 – – – Diğerleri 50
4807.00 Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun
düz tabakaları birbirine bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş) (yüzeyi
sıvanmamış veya emdirilmemiş) (araları takviye edilmiş olsun
olmasın) rulo veya tabaka halinde:
4807.00.30.00.00 – Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olanlar (kağıt ile kaplanmış olsun olmasın) 50
4807.00.80.00.00 – Diğerleri 50
48.08 Oluklu kağıt ve kartonlar (yüzeylerine düz tabakalar yapıştırılmış
olsun olmasın) (krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış veya perfore
edilmiş), rulo veya tabakalar halinde (48.03 pozisyonunda tanımlanan
türdeki kağıtlar hariç):
4808.10.00.00.00 – Oluklu kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş olsun olmasın) 60
4808.40.00.00.00 – Birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma
yapılmış veya perfore edilmiş olsun olmasın) 60
4808.90 – Diğerleri
4808.90.00.00.11 – – Krepe edilmiş filtre kağıdı 60
4808.90.00.00.19 – – Diğerleri 60
48.09 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya
transfer kağıtları (mumlu teksir kağıtları ve ofset levhalar için sıvanmış
veya emdirilmiş kağıt dahil) (baskılı olsun olmasın)rulo veya tabakalar
halinde:
4809.20.00.00.00 – Kendinden kopya eden kağıt 60
4809.90.00.00.00 – Diğerleri 60
48.10 Bir veya iki yüzü kaolin (porselen kili) veya diğer inorganik maddeler ile
sıvanmış kağıt veya kartonlar (bir bağlayıcı ile birlikte olsun olmasın
ve başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış), (yüzeyleri boyanmış,
yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış olsun olmasın) rulo
veya dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde (her boyutta):
– Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar
(lifleri mekanik veya kimyasal mekanik işlemle elde edilmeyenler
veya bu şekillerde elde edilen lif miktarı toplam lif miktarının ağırlık
itibariyle % 10’undan fazla olmayanlar):
4810.13 – – Rulolar halinde:
4810.13.00.10.00 – – – Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları 20
4810.13.00.90.00 – – – Diğerleri 60
4810.14 – – Katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı 297 mm.yi
geçmeyen tabakalar halinde:
4810.14.00.10.00 – – – Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları 20
4810.14.00.90.00 – – – Diğerleri 60
4810.19 – – Diğerleri:
4810.19.00.10.00 – – – Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları 20
4810.19.00.90.00 – – – Diğerleri 60
– Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıt ve kartonlar
(mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen lif
miktarı toplam lif miktarının ağırlık itibariyle % 10’undan fazla olanlar):
4810.22 – – Hafif kuşe kağıt:
4810.22.00.10.00 – – – Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları 20
4810.22.00.90.00 – – – Diğerleri 60
4810.29 – – Diğerleri:
4810.29.30.00.00 – – – Rulo halinde 60
– – – Diğerleri
4810.29.80.10.00 – – – – Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları 20
4810.29.80.90.00 – – – – Diğerleri 60
– Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar (yazı, baskı veya diğer grafik
amaçlarda kullanılanlar hariç):
4810.31.00.00.00 – – Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve ağırlık itibariyle toplam
lif miktarının % 95′ den fazlası kimyasal işlemle elde edilen odun
lifinden olup m2. ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar 60
4810.32 – – Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve ağırlık itibariyle toplam
lif miktarının % 95 ‘den fazlası kimyasal işlemle elde edilen
odun lifinden olup m2. ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:
4810.32.10.00.00 – – – Kaolin iIe sıvanmış olanlar 60
4810.32.90.00.00 – – – Diğerleri 60
4810.39.00.00.00 – – Diğerleri 60
– Diğer kağıt ve kartonlar:
4810.92 – – Çok katlı:
4810.92.10.00.00 – – – Her tabakası beyazlatılmış 60
4810.92.30.00.00 – – – Sadece bir dış tabakası beyazlatılmış 60
4810.92.90.00.00 – – – Diğerleri 60
4810.99 – – Diğerleri:
4810.99.10.00.00 – – – Beyazlatılmış kağıt ve karton (kaolin ile sıvanmış) 60
– – – Diğerleri:
4810.99.80.10.00 – – – – Bir yüzü boyanmış altın veya gümüş yaldızlanmış veya krome edilmiş 60
4810.99.80.90.00 – – – – Diğerleri 60
48.11 Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış,
emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş
veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil)
tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) :
4811.10 – Katranlı, bitümenli veya asfaltlı kağıt ve kartonlar
4811.10.00.10.00 – – Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 50
4811.10.00.90.00 – – Diğerleri 60
– Zamklı veya yapışkan kağıt ve kartonlar:
4811.41 – – Kendinden yapışkan olanlar:
4811.41.20.00.00 – – – Üzeri vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış
genişliği 10 cm.yi geçmeyenler 50
– – – Diğerleri
4811.41.90.10.00 – – – – Genişliği 15 cm.yi geçen rulo halinde veya katlanmamış olarak bir
kenarı 36 cm.yi diğer kenarı 15 cm.yi geçen tabaka halinde 60
4811.41.90.90.00 – – – – Diğerleri 50
4811.49 – – Diğerleri:
4811.49.00.10.00 – – – Genişliği 15 cm.yi geçen rulo halinde veya katlanmamış olarak bir
kenarı 36 cm.yi diğer kenarı 15 cm.yi geçen tabaka halinde 60
4811.49.00.90.00 – – – Diğerleri 50
– Plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar
(yapışkan olanlar hariç):
4811.51 – – Beyazlatılmış, m². ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar
4811.51.00.10.00 – – -Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 50
4811.51.00.90.00 – – – Diğerleri 60
4811.59 – – Diğerleri
4811.59.00.10.00 – – – Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 50
4811.59.00.90.00 – – – Diğerleri 60
4811.60 – Mum, parafin mumu, stearin, yağ veya gliserol sıvanmış, emdirilmiş
veya kaplanmış kağıt ve kartonlar
4811.60.00.10.00 – – Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 50
4811.60.00.90.00 – – Diğerleri 60
4811.90 – Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları:
4811.90.00.10.00 – – Deri taklidi kartonlar 60
4811.90.00.20.00 – – Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 50
4811.90.00.90.00 – – Diğerleri 60
4812.00 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar
4812.00.00.10.00 – Filtre cihazları için amyant lif içeren kağıt hamurundan levhalar 35
4812.00.00.90.00 – Diğerleri 35
48.13 Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline geti-
rilmiş olsun olmasın):
4813.10 – Defter veya boru halinde:
4813.10.00.10.00 – – Yaprak halinde olanlar 80
4813.10.00.80.00 – – Diğerleri 80
4813.20.00.00.00 – Genişliği 5 cm. yi geçmeyen rulolar halinde olanlar 80
4813.90 – Diğerleri:
4813.90.10.00.00 – – Genişliği 5 cm.yi geçen fakat 15 cm.yi geçmeyen rulolar halinde olanlar 60
– – Diğerleri
4813.90.90.10.00 – – – Emdirilmemiş, genişliği 15 cm.yi geçen rulolar halinde veya bir kenarı
36 cm.yi geçen dikdörtgen (kare dahil) şeklindeki yapraklar halinde olanlar 50
4813.90.90.90.00 – – – Diğerleri 60
48.14 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları:
4814.20.00.00.00 – Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü
kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edil –
miş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana
gelmiş olanlar) 50
4814.90 – Diğerleri:
4814.90.10.00.00 – – Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş,
kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekil-
de dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddeIerle sıvanmış veya
kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar 50
– – Diğerleri :
4814.90.70.10.00 – – – Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye
elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel telIer
halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kap-
lanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) 50
– – – Diğerleri:
– – – – İşlenmeden boyanmış kağıtlar “ingrain”:
4814.90.70.20.00 – – – – – Emdirilmiş,genişliği 60 cm.yi geçen fakat 160 cm.yi geçmeyenler 60
4814.90.70.30.00 – – – – – Diğerleri 50
4814.90.70.90.00 – – – – Diğerleri 60
(48.15)
48.16 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya
transfer kağıtları (48.09 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir
kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak
hale getirilmiş olsun olmasın) :
4816.20 – Kendinden kopya eden kağıt:
4816.20.00.10.00 – – Emdirilmiş ve boyanmış olanlar 60
4816.20.00.90.00 – – Diğerleri 50
4816.90 – Diğerleri
– – Karbon kağıtları ve benzeri kopya kağıtları :
4816.90.00.11.00 – – – Emdirilmiş veya boyanmış olanlar 50
4816.90.00.19.00 – – – Diğerleri 50
4816.90.00.20.00 – – Mumlu teksir kağıdı(stensil) 50
4816.90.00.90.00 – – Diğerleri 60
48.17 Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme
kartları; bunların kağıt veya kartondan kutuları, poşetler ve benzeri
zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar:
4817.10.00.00.00 – Zarflar 60
4817.20.00.00.00 – Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları 60
4817.30.00.00.00 – Kağıt veya kartondan kutular, poşetler ve benzeri diğer zarflar
içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar 60
48.18 Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan
türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabaka-
lar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne
göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya
selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular,
masa örtüleri, sofra peçeteleri, yatak çarşafları ve benzeri ev eşyası,
hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşyası ve aksesuarı :
4818.10 – Tuvalet kağıtları:
– – Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar:
4818.10.10.10.00 – – – Kraft kağıdından 35
4818.10.10.90.00 – – – Diğerleri 60
– – Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. dan fazla olanlar:
4818.10.90.10.00 – – – Kraft kağıdından 35
4818.10.90.90.00 – – – Diğerleri 60
4818.20 – Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıt ve havluları:
4818.20.10.00.00 – – Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıtları 100
– – EI havluları:
4818.20.91.00.00 – – – Rulo halinde olanlar 100
4818.20.99.00.00 – – – Diğerleri 100
4818.30.00.00.00 – Masa örtüleri ve sofra peçeteleri 100
4818.50.00.00.00 – Giyim eşyası ve aksesuarı 100
4818.90 – Diğerleri:
4818.90.10.00.00 – – Tıbbi, cerrahi veya hijyenik amaçlarla kullanılmaya mahsus eşya
(perakende satılacak hale getirilmemiş) 50
– – Diğerleri:
– – – Rulo veya tabakalar halinde diğer kağıt ve kartonlar
4818.90.90.11.00 – – – – Kağıtlar 50
4818.90.90.12.00 – – – – Kartonlar 50
4818.90.90.90.00 – – – Diğerleri 60
48.19 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından
kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları; bürolarda,
dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıttan veya
kartondan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya:
4819.10.00.00.00 – Oluklu kağıt veya kartondan kutu ve mahfazalar 75
4819.20 – Oluklu olmayan kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve
mahfazalar:
4819.20.00.00.11 – – Kağıt veya kartonun m2. ağırlığı 600 gr. dan az olanlar 75
4819.20.00.00.19 – – Kağıt veya kartonun m2. ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar 75
4819.30 – Taban genişliği 40 cm. veya daha fazla olan torba ve çantalar:
4819.30.00.10.00 – – Kağıt veya kartondan olanlar 75
4819.30.00.90.00 – – Diğerleri 100
4819.40 – Diğer torba veya çantalar (külahlar dahil):
– – Kağıt veya kartondan olanlar:
4819.40.00.11.00 – – – Çimento ve gübre torbaları 75
4819.40.00.19.00 – – – Diğerleri 75
4819.40.00.90.00 – – Diğerleri 100
4819.50 – Diğer ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil):
4819.50.00.10.00 – – Kağıt veya kartondan olanlar 75
4819.50.00.90.00 – – Diğerleri 100
4819.60 – Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan türden
evrak tasnif kutuIarı, mektup kutuları ve benzeri eşya:
4819.60.00.10.00 – – Kağıt veya kartondan olanlar 75
4819.60.00.90.00 – – Diğerleri 100
48.20 Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defter-
leri, makbuz defterleri, not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra def-
terleri, ajandalar ve benzeri eşya, müsvedde defterleri, sümen,
klasörler, ciltler (sayfaları takılıp çıkarılabilen veya diğerleri), dosya
gömlekleri ve kapakları, diğer okul, büro veya kırtasiye eşyası, çok
yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler
(içinde karbon kağıtları olsun olmasın), kolleksiyon ve numunelerin
konduğu albümler ve kitap kapakları:
4820.10 – Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defterleri, makbuz defterleri,
not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri, ajandalar
ve benzeri eşya:
4820.10.10.00.00 – – Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş ve makbuz defterleri 60
4820.10.30.00.00 – – Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri 60
4820.10.50.00.00 – – Ajandalar 60
– – Diğerleri
4820.10.90.00.11 – – – Okul defterleri 60
4820.10.90.00.19 – – – Diğerleri 60
4820.20.00.00.00 – Müsvedde defterleri 60
4820.30.00.00.00 – Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları 60
4820.40.00.00.00 – Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan
defterler (içinde karbon kağıtları olsun olmasın) 60
4820.50.00.00.00 – Kolleksiyon ve numunelerin konduğu albümler 60
4820.90.00.00.00 – Diğerleri 60
48.21 Kağıt veya kartondan her cins etiketler (baskılı olsun olmasın) :
4821.10 – Baskılı olanlar:
4821.10.10.00.00 – – Kendinden yapışkan olanlar 60
4821.10.90.00.00 – – Diğerleri 60
4821.90 – Diğerleri:
4821.90.10.00.00 – – Kendinden yapışkan olanlar 60
4821.90.90.00.00 – – Diğerleri 60
48.22 Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar,
makaralar ve benzeri mesnetler (perfore edilmiş veya
sertleştirilmiş olsun olmasın):
4822.10 – Dokumaya elverişli ipliklerin sarılmasına mahsus olanlar
4822.10.00.00.11 – – Endüstriyel ipliklerin sarılmasına mahsus, yüzeyi silikonlu parşömenle
kaplanmış, iç çapı 7 cm’yi ve uzunluğu 28 cm’yi geçen bobinler 60
4822.10.00.00.19 – – Diğerleri 60
4822.90.00.00.00 – Diğerleri 60
48.23 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne
veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selüloz
vatka veya selüloz liflerden diğer eşya:
4823.20.00.00.00 – Filtre kağıt ve kartonu 30
4823.40.00.00.00 – Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin , tabaka
veya disk halinde) 20
– Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar ve benzerleri:
4823.61.00.00.00 – – Bambudan olanlar 100
4823.69 – – Diğerleri:
4823.69.10.00.00 – – – Tepsiler ve tabaklar 100
4823.69.90.00.00 – – – Diğerleri 100
4823.70 – Kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya:
4823.70.10.00.00 – – Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular 100
4823.70.90.00.00 – – Diğerleri 100
4823.90 – Diğerleri:
– – Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan türden kağıt ve kartonlar:
4823.90.40.10.00 – – – Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı 60
4823.90.40.20.00 – – – Fotokopi kağıdı 50
– – – Diğerleri
4823.90.40.90.11 – – – – Şeritli kağıtlar 60
4823.90.40.90.12 – – – – Mikrofilm kartı 60
4823.90.40.90.19 – – – – Diğerleri 60
– – Diğerleri:
– – – Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş
4823.90.85.10.11 – – – – Mumlu ve difenilli sargılık kağıt 60
4823.90.85.10.19 – – – – Diğerleri 60
4823.90.85.20.00 – – – Contalar ve rondelalar 15
4823.90.85.30.00 – – – Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) 50
– – – Diğerleri
– – – -Zamklı veya yapışkan kağıt
– – – – -Kendinden yapışkan olanlar
4823.90.85.91.00 – – – – – – Üzeri vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış genişliği
10 cm.yi geçmeyenler 50
4823.90.85.92.00 – – – – – – Diğerleri 50
4823.90.85.93.00 – – – – – Diğerleri 50
4823.90.85.99.00 – – – -Diğerleri 100
Başa dön tuşu