Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 47)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
4701.00 Mekaniksel odun hamurları:
4701.00.10.00.00 – Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP) Kg %90 sdt 15
4701.00.90.00.00 – Diğerleri Kg %90 sdt 15
4702.00.00.00.00 Çözünür kimyasal odun hamuru Kg %90 sdt 15
47.03 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal
odun hamuru hariç) :
– Beyazlatılmamış:
4703.11.00.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4703.19.00.00.00 – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
– Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
4703.21.00.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4703.29.00.00.00 – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
47.04 Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun
hamuru hariç):
– Beyazlatılmamış:
4704.11.00.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4704.19.00.00.00 – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
– Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
4704.21.00.00.00 – – İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4704.29.00.00.00 – – Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15
4705.00.00.00.00 Mekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin
birleştirilmesinden elde edilen odun hamurları Kg %90 sdt 15
47.06 Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt veya kartondan veya
diğer lifli selülozik maddelerden elde edilmiş lif hamurları:
4706.10 – Linter pamuğu hamuru
4706.10.00.00.11 – – Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru 15
4706.10.00.00.12 – – Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış linter pamuğu hamuru 15
4706.20.00.00.00 – Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt ve kartonların liflerinin
hamurları Kg %90 sdt 15
4706.30.00.00.00 – Diğerleri (bambudan olanlar) Kg %90 sdt 15
– Diğerleri:
4706.91.00.00.00 – – Mekaniksel olanlar Kg %90 sdt 15
4706.92.00.00.00 – – Kimyasal olanlar Kg %90 sdt 15
4706.93.00.00.00 – – Mekanik veya kimyasal işlemlerin karışımından elde edilenler Kg %90 sdt 15
47.07 Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve
hurdaları:
4707.10.00.00.00 – Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt
veya kartondan olanlar 30
4707.20.00.00.00 – Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde boyanmamış
kimyasal hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar 30
4707.30 – Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kar –
tondan olanlar (gazeteler, periyodik yayınlar ve benzeri basılı
kağıtlar gibi):
4707.30.10.00.00 – – Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanları, telefon
rehberleri, broşürler ve basılı yayınlar 30
4707.30.90.00.00 – – Diğerleri 30
4707.90 – Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil):
4707.90.10.00.00 – – Ayıklanmamış 30
4707.90.90.00.00 – – Ayıklanmış 30
Başa dön tuşu