Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 3)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
03.01 Canlı balıklar:
– Süs balıkları:
0301.11.00.00.00 – – Tatlısu balıkları 20
0301.19.00.00.00 – – Diğerleri 20
– Diğer canlı balıklar:
0301.91 – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0301.91.10.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden
olanlar 20
0301.91.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0301.92 – – Yılan balıkları (Anguilla spp.) :
0301.92.10.00.00 – – – Uzunluğu 12 cm.den az olanlar 20
0301.92.30.00.00 – – – Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar 20
0301.92.90.00.00 – – – Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar 20
0301.93.00.00.00 – – Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp.
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.) 20
0301.94 – – Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis):
0301.94.10.00.00 – – – Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) 20
0301.94.90.00.00 – – – Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) 20
0301.95.00.00.00 – – Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) 20
0301.99 – – Diğerleri:
– – – Tatlısu balıkları:
0301.99.11.00.00 – – – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus
gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodorus ), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna
somonları (Hucho hucho) 20
0301.99.17.00.00 – – – – Diğerleri 20
– – – Deniz balıkları:
0301.99.85.00.13 – – – – Levrek 20
0301.99.85.00.14 – – – – Çipura 20
0301.99.85.00.18 – – – – Diğerleri 20
03.02 Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık
filetoları ve diğer balık etleri hariç):
– Alabalıkgiller (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki
yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.11 – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0302.11.10.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden
olanlar 20
0302.11.20.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,
başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı
1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar 20
0302.11.80.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.13.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus
gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodorus) 20
0302.14.00.00.00 – – Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları
(Hucho hucho) 20
0302.19.00.00.00 – – Diğerleri 20
– Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (0302.91 ila 0302.99
alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.21 – – Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302.21.10.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) 20
0302.21.30.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 20
0302.21.90.00.00 – – – Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) 20
0302.22.00.00.00 – – Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 20
0302.23.00.00.00 – – Dil balığı (Solea spp.) 20
0302.24.00.00.00 – – Kalkan balığı (Psetta maxima) 20
0302.29 – – Diğerleri:
0302.29.10.00.00 – – – Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) 20
0302.29.80.00.00 – – – Diğerleri 20
– Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos
[Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis] (0302.91 ila 0302.99
alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.31 – – Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):
0302.31.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.31.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.32 – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
0302.32.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.32.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.33 – – Orkinos veya yazılı orkinos:
0302.33.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.33.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.34 – – Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):
0302.34.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.34.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.35 – – Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :
– – – Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus)
0302.35.11.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.35.19.00.00 – – – – Diğerleri 20
– – – Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis)
0302.35.91.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.35.99.00.00 – – – – Diğerleri 20
0302.36 – – Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):
0302.36.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.36.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.39 – – Diğerleri
0302.39.20.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.39.80.00.00 – – – Diğerleri 20
– Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,Pasifik ringası-
Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.), Sardalyalar
(Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika
veya çaça balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları
(uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu
Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus), Hint uskumrusu
(Rastrelliger spp.), Seer balıklar (Scomberomorus spp.), İstavrit
ve derinsu istavriti (Trachurus spp.), jackler, crevaller (Caranx spp.),
cobia (Rachycentron canadum), gümüş pomfret (Pampus spp.),
pasifik uskumru turnası (Cololabis saira), scadlar (Decapterus spp.),
capelin (Mallotus villosus), kılıç balıkları (Xiphias gladius),
Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitolar (Sarda spp.), marlinler,
yelken balığı (Istiophoridae) ) (0302.91 ila 0302.99 alt
pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.41.00.00.00 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik
ringası-Clupea pallasii) 20
0302.42.00.00.00 – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 20
0302.43 – – Sardalyalar Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops
spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.),
palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0302.43.10.00.00 – – – Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) 20
0302.43.30.00.00 – – – Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar
(Sardinella spp.) 20
0302.43.90.00.00 – – – Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) 20
0302.44.00.00.00 – – Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu
Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus) 20
0302.45 – – İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):
0302.45.10.00.00 – – – Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) 20
0302.45.30.00.00 – – – Şili istavriti (Trachurus murphyi) 20
0302.45.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.46.00.00.00 – – Cobia (Rachycentron canadum) 20
0302.47.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar 20
0302.49 – – Diğerleri:
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis)
0302.49.11.00.00 – – – – 16.04 pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.49.19.00.00 – – – – Diğerleri 20
0302.49.90.00.00 – – – Diğerleri 20
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae familyalarına
ait yassı balıklar (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki
yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.51 – – Morina balıkları (soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik
morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası – Gadus macrocephalus)
0302.51.10.00.00 – – – Soğuksu morinası (Gadus morhua) 20
0302.51.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.52.00.00.00 – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 20
0302.53.00.00.00 – – Kömür balığı (Pollachius virens) 20
0302.54 – – Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):
– – – Merliccius cinsi berlam balıkları:
0302.54.11.00.00 – – – – Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam
balıkları (Merluccius paradoxus) 20
0302.54.15.00.00 – – – – Güney berlam balıkları (Merluccius australis) 20
0302.54.19.00.00 – – – – Diğerleri 20
0302.54.90.00.00 – – – Urophycis cinsi berlam balıkları 20
0302.55.00.00.00 – – Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) 20
0302.56.00.00.00 – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 20
0302.59 – – Diğerleri :
0302.59.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida) 20
0302.59.20.00.00 – – – Bakalyaro (Merlangius merlangus) 20
0302.59.30.00.00 – – – Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları 20
0302.59.40.00.00 – – – Gelincik (Molva spp.) 20
0302.59.90.00.00 – – – Diğerleri 20
– Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaşlar (Channa spp.) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki
yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.71.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.) 20
0302.72.00.00.00 – – Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 20
0302.73.00.00.00 – – Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.) 20
0302.74.00.00.00 – – Yılan balıkları (Anguilla spp.) 20
0302.79.00.00.00 – – Diğerleri 20
– Diğer balıklar (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki
yenilebilir balık sakatatları hariç):
0302.81 – – Köpek balıkları:
0302.81.15.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 20
0302.81.30.00.00 – – – Dik burun (Lamna nasus) 20
0302.81.40.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) 20
0302.81.80.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.82.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 20
0302.83.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar 20
0302.84 – – Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):
0302.84.10.00.00 – – – Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) 20
0302.84.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.85 – – İzmaritgiller (Sparidae):
0302.85.10.00.00 – – – Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar 20
0302.85.30.00.00 – – – Çipura (Sparus aurata) 20
0302.85.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0302.89 – – Diğerleri :
0302.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları 20
– – – Diğerleri:
– – – – Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0302.33 alt pozisyonunda
belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
ve 0302.49 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç ]:
0302.89.21.00.00 – – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0302.89.29.00.00 – – – – – Diğerleri 20
– – – – Kırmızı balık (Sebastes spp.):
0302.89.31.00.00 – – – – – Sebastes marinus türünden olanlar 20
0302.89.39.00.00 – – – – – Diğerleri 20
0302.89.40.00.00 – – – – Çapak balıkları (Brama spp.) 20
0302.89.50.00.00 – – – – Fener balıkları (Lophius spp.) 20
0302.89.60.00.00 – – – – Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 20
0302.89.90.00.00 – – – – Diğerleri 20
– Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, yüzgeçler, kafalar,
kuyruklar, keseler ve diğer yenilebilir balık sakatatı:
0302.91.00.00.00 – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler 20
0302.92.00.00.00 – – Köpekbalığı yüzgeçleri 20
0302.99.00.00.00 – – Diğerleri 20
03.03 Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve
diğer balık etleri hariç):
– Alabalıkgiller (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki
yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.11.00.00.00 – – Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka) 20
0303.12.00.00.00 – – Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus ) 20
0303.13.00.00.00 – – Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 20
0303.14 – – Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)
0303.14.10.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar 20
0303.14.20.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,
başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı
1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar 20
0303.14.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.19.00.00.00 – – Diğerleri 20
– Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaşlar (Channa spp.) (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki
yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.23.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.) 20
0303.24.00.00.00 – – Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 20
0303.25.00.00.00 – – Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.) 20
0303.26.00.00.00 – – Yılan balıkları (Anguilla spp.) 20
0303.29.00.00.00 – – Diğerleri 20
– Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophtalmidae ve Citharidae) (0303.91 ila 0303.99 alt
pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.31 – – Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303.31.10.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) 20
0303.31.30.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 20
0303.31.90.00.00 – – – Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) 20
0303.32.00.00.00 – – Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 20
0303.33.00.00.00 – – Dil balığı (Solea spp.) 20
0303.34.00.00.00 – – Kalkan balığı (Psetta maxima) 20
0303.39 – – Diğerleri:
0303.39.10.00.00 – – – Dere pisisi (Platicthys flesus) 20
0303.39.30.00.00 – – – Rhombosolea cinsi balıklar 20
0303.39.50.00.00 – – – Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae
türü balıklar 20
0303.39.85.00.00 – – – Diğerleri 20
– Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] (0303.91 ila 0303.99 alt
pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.41 – – Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):
0303.41.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.41.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.42 – – Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):
0303.42.20.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.42.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.43 – – Orkinos veya yazılı orkinos:
0303.43.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.43.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.44 – – Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):
0303.44.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.44.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.45 – – Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis):
– – – Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus):
0303.45.12.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.45.18.00.00 – – – – Diğerleri 20
– – – Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis):
0303.45.91.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.45.99.00.00 – – – – Diğerleri 20
0303.46 – – Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):
0303.46.10.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.46.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.49 – – Diğerleri:
0303.49.20.00.00 – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar: 20
0303.49.85.00.00 – – – Diğerleri 20
– Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,Pasifik ringası-
Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.), Sardalyalar
(Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika
veya çaça balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları
(uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu
Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus), Hint uskumrusu
(Rastrelliger spp.), Seer balıklar (Scomberomorus spp.), İstavrit
ve derinsu istavriti (Trachurus spp.), jackler, crevaller (Caranx spp.),
cobia (Rachycentron canadum), gümüş pomfret (Pampus spp.),
pasifik uskumru turnası (Cololabis saira), scadlar (Decapterus spp.),
capelin (Mallotus villosus), kılıç balıkları (Xiphias gladius),
Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitolar (Sarda spp.), marlinler,
yelken balığı (Istiophoridae) (0303.91 ila 0303.99 alt
pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.51.00.00.00 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası
Clupea pallasii) 20
0303.53 – – Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.),
palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):
0303.53.10.00.00 – – – Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) 20
0303.53.30.00.00 – – – Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) 20
0303.53.90.00.00 – – – Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) 20
0303.54 – – Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya
uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus):
0303.54.10.00.00 – – – Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus) 20
0303.54.90.00.00 – – – Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) 20
0303.55 – – İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus spp.):
0303.55.10.00.00 – – – Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) 20
0303.55.30.00.00 – – – Şili istavriti (Trachurus murphyi) 20
0303.55.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.56.00.00.00 – – Cobia (Rachycentron canadum) 20
0303.57.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) 20
0303.59 – – Diğerleri:
0303.59.10.00.00 – – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 20
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis):
0303.59.21.00.00 – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.59.29.00.00 – – – – Diğerleri 20
0303.59.90.00.00 – – – Diğerleri 20
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae ailesine ait balıklar
(0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.63 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası-Gadus morhua, Atlantik morinası-
Gadus ogac, Pasifik morinası-Gadus macrocephalus):
0303.63.10.00.00 – – – Soğuksu morinası (Gadus morhua) 20
0303.63.30.00.00 – – – Atlantik morinası (Gadus ogac) 20
0303.63.90.00.00 – – – Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) 20
0303.64.00.00.00 – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 20
0303.65.00.00.00 – – Kömür balığı (Pollachius virens) 20
0303.66 – – Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):
– – – Merliccius cinsi berlam balıkları:
0303.66.11.00.00 – – – – Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam
balıkları (Merluccius paradoxus) 20
0303.66.12.00.00 – – – – Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları)
(Merluccius hubbsi) 20
0303.66.13.00.00 – – – – Güney berlam balıkları (Merluccius australis) 20
0303.66.19.00.00 – – – – Diğerleri 20
0303.66.90.00.00 – – – Urophycis cinsi berlam balıkları 20
0303.67.00.00.00 – – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 20
0303.68 – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):
0303.68.10.00.00 – – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) 20
0303.68.90.00.00 – – – Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis) 20
0303.69 – – Diğerleri
0303.69.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida) 20
0303.69.30.00.00 – – – Bakalyaro (Merlangius merlangus) 20
0303.69.50.00.00 – – – Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları 20
0303.69.70.00.00 – – – Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae) 20
0303.69.80.00.00 – – – Gelincik (Molva spp.) 20
0303.69.90.00.00 – – – Diğerleri 20
– Diğer balıklar (0303.91 ila 0303.99 alt pozisyonlarındaki
yenilebilir balık sakatatları hariç):
0303.81 – – Köpek balıkları:
0303.81.15.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 20
0303.81.30.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) 20
0303.81.40.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) 20
0303.81.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.82.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 20
0303.83.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar 20
0303.84 – – Deniz levreği (Dicentrarchus spp.):
0303.84.10.00.00 – – – Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) 20
0303.84.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.89 – – Diğerleri :
0303.89.10.00.00 – – – Tatlısu balıkları 20
– – – Diğerleri
– – – – Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0303.43 alt pozisyonunda
belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
ve 0303.59 alt pozisyonunda belirtilen Kawakawa (Euthynnus affinis) hariç ]:
0303.89.21.00.00 – – – – – 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar 20
0303.89.29.00.00 – – – – – Diğerleri 20
– – – – Kırmızı balık (Sebastes spp.):
0303.89.31.00.00 – – – – – Sebastes marinus türünden olanlar 20
0303.89.39.00.00 – – – – – Diğerleri 20
0303.89.40.00.00 – – – – Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar 20
0303.89.50.00.00 – – – – Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar 20
0303.89.55.00.00 – – – – Çipura (Sparus aurata) 20
0303.89.60.00.00 – – – – Çapak balıkları (Brama spp.) 20
0303.89.65.00.00 – – – – Fener balıkları (Lophius spp.) 20
0303.89.70.00.00 – – – – Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) 20
0303.89.90.00.00 – – – – Diğerleri 20
– Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler, yüzgeçler, kafalar,
kuyruklar, keseler ve diğer yenilebilir balık sakatatı:
0303.91 – – Karaciğerler, yumurtalar, nefisler, spermler:
0303.91.10.00.00 – – – Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus
sert ve yumuşak yumurta ve nefisler 20
0303.91.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0303.92.00.00.00 – – Köpekbalığı yüzgeçleri 20
0303.99.00.00.00 – – Diğerleri 20
03.04 Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze,
soğutulmuş veya dondurulmuş):
– Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaşların (Channa spp.) taze veya soğutulmuş filetoları:
0304.31.00.00.00 – – Tilapya balığı (Oreochromis spp.) 20
0304.32.00.00.00 – – Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 20
0304.33.00.00.00 – – Nil Levreği (Lates niloticus) 20
0304.39.00.00.00 – – Diğerleri 20
– Diğer balıkların taze veya soğutulmuş filetoları:
0304.41.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları
(Hucho hucho) 20
0304.42 – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0304.42.10.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla
olanlar 20
0304.42.50.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden
olanlar 20
0304.42.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.43.00.00.00 – – Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) 20
0304.44 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
familyasına ait balıklar:
0304.44.10.00.00 – – – Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve
Kutup morinası (Boreogadus saida) 20
0304.44.30.00.00 – – – Kömür balığı (Pollachius virens) 20
0304.44.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.45.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) 20
0304.46.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.) 20
0304.47 – – Köpek balıkları:
0304.47.10.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 20
0304.47.20.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) 20
0304.47.30.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) 20
0304.47.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.48.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 20
0304.49 – – Diğerleri:
0304.49.10.00.00 – – – Tatlı su balıkları 20
– – – Diğerleri:
0304.49.50.00.00 – – – – Kırmızı balık (Sebastes spp.) 20
0304.49.90.00.00 – – – – Diğerleri 20
– Diğerleri (taze veya soğutulmuş):
0304.51.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaşlar (Channa spp.) 20
0304.52.00.00.00 – – Alabalıkgiller 20
0304.53.00.00.00 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
familyasına ait balıklar 20
0304.54.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) 20
0304.55.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.) 20
0304.56 – – Köpek balıkları:
0304.56.10.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 20
0304.56.20.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) 20
0304.56.30.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) 20
0304.56.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.57.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 20
– – Diğerleri:
0304.59.10.00.00 – – – Tatlı su balıkları 20
– – – Diğerleri:
0304.59.50.00.00 – – – – Ringa balığı flapları 20
0304.59.90.00.00 – – – – Diğerleri 20
– Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaş balıklarının (Channa spp.) dondurulmuş filetoları
0304.61.00.00.00 – – Tilapya balığı (Oreochromis spp.) 20
0304.62.00.00.00 – – Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 20
0304.63.00.00.00 – – Nil Levreği (Lates niloticus) 20
0304.69.00.00.00 – – Diğerleri 20
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
familyasına ait balıkların dondurulmuş filetoları:
0304.71 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):
0304.71.10.00.00 – – – Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) 20
0304.71.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.72.00.00.00 – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 20
0304.73.00.00.00 – – Kömür balığı (Pollachius virens) 20
0304.74 – – Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.):
– – – Merluccius cinsi berlam balıkları:
0304.74.11.00.00 – – – – Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam
balıkları ( Merluccius paradoxus) 20
0304.74.15.00.00 – – – – Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluc-
cuis hubbsi) 20
0304.74.19.00.00 – – – – Diğerleri 20
0304.74.90.00.00 – – – Urophycis cinsi berlamlar 20
0304.75.00.00.00 – – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 20
0304.79 – – Diğerleri
0304.79.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) 20
0304.79.30.00.00 – – – Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) 20
0304.79.50.00.00 – – – Mavi Grenadier (Macruronus novaezelandiae) 20
0304.79.80.00.00 – – – Gelincik Balığı 20
0304.79.90.00.00 – – – Diğerleri 20
– Diğer balıkların dondurulmuş filetoları:
0304.81.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları
(Hucho hucho) 20
0304.82 – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0304.82.10.00.00 – – – Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla
olanlar 20
0304.82.50.00.00 – – – Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden
olanlar 20
0304.82.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.83 – – Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae):
0304.83.10.00.00 – – – Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 20
0304.83.30.00.00 – – – Dere pisisi (Platichtysflesus) 20
0304.83.50.00.00 – – – Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) 20
0304.83.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.84.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) 20
0304.85.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.) 20
0304.86.00.00.00 – – Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20
0304.87.00.00.00 – – Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinoslar
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), karaciğerleri, yumurtaları ve
nefisleri hariç 20
0304.88 – – Köpek balıkları, Keler balıkları [Rays and skates (Rajidae)] :
– – – Köpek balıkları:
0304.88.11.00.00 – – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 20
0304.88.15.00.00 – – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) 20
0304.88.18.00.00 – – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) 20
0304.88.19.00.00 – – – – Diğerleri 20
0304.88.90.00.00 – – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 20
0304.89 – – Diğerleri:
0304.89.10.00.00 – – -Tatlısu balıkları 20
– – – Diğerleri:
– – – – Kırmızı balıklar (Sebastes spp.):
0304.89.21.00.00 – – – – – Sebastes marinus türünden olanlar 20
0304.89.29.00.00 – – – – – Diğerleri 20
0304.89.30.00.00 – – – – Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0304.87 alt pozisyonunda
belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus)
pelamis] hariç 20
– – – – Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus, Avustralya
uskumrusu – Scomber Australasicus, Kolyoz -Scomber
Japonicus), Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar:
0304.89.41.00.00 – – – – – Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus 20
0304.89.49.00.00 – – – – – Diğerleri 20
0304.89.60.00.00 – – – – Fener balıkları (Lophius spp.) 20
0304.89.90.00.00 – – – – Diğerleri 20
– Diğerleri (Dondurulmuş):
0304.91.00.00.00 – – Kılıç balığı (Xiphias gladius) 20
0304.92.00.00.00 – – Diş balıkları (Dissostichus spp.) 20
0304.93 – – Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.
, Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaş balıkları (Channa spp.)
0304.93.10.00.00 – – – Surimi 20
0304.93.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.94 – – Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma):
0304.94.10.00.00 – – – Surimi 20
0304.94.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.95 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları
(Theragra chalcogramma) hariç:
0304.95.10.00.00 – – – Surimi 20
– – – Diğerleri
– – – – Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve
Kutup morinası (Boreogadus saida):
0304.95.21.00.00 – – – – – Pasifik morinası -Gadus macrocephalus 20
0304.95.25.00.00 – – – – – Soğuksu morinası -Gadus morhua 20
0304.95.29.00.00 – – – – – Diğerleri 20
0304.95.30.00.00 – – – – Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 20
0304.95.40.00.00 – – – – Kömür balıkları (Pollachius virens) 20
0304.95.50.00.00 – – – – Merluccius cinsi berlam balıkları 20
0304.95.60.00.00 – – – – Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) 20
0304.95.90.00.00 – – – – Diğerleri 20
0304.96 – – Köpek balıkları:
0304.96.10.00.00 – – – Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) 20
0304.96.20.00.00 – – – Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) 20
0304.96.30.00.00 – – – Pamuk balığı (Prionace glauca) 20
0304.96.90.00.00 – – – Diğerleri 20
0304.97.00.00.00 – – Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] 20
0304.99 – – Diğerleri:
0304.99.10.00.00 – – – Surimi 20
– – – Diğerleri:
0304.99.21.00.00 – – – – Tatlısu balıklarına ait olanlar 20
– – – – Diğerleri:
0304.99.23.00.00 – – – – – Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik ringası –
Clupea pallasaii) na ait olanlar 20
0304.99.29.00.00 – – – – – Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar 20
0304.99.55.00.00 – – – – – Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar 20
0304.99.61.00.00 – – – – – Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar 20
0304.99.65.00.00 – – – – – Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar 20
0304.99.99.00.00 – – – – – Diğerleri 20
03.05 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);
tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş
olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba
unları ve pelletleri:
0305.10.00.00.00 – İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri 25
0305.20.00.00.00 – Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri ve spermleri (kurutulmuş,
tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş) 25
– Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş,
fakat tütsülenmemiş):
0305.31.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaş balıkları (Channa spp.) 25
0305.32 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
familyasına ait balıklar:
– – – Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası-
Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) ve
Kutup morinası (Boreogadus saida):
0305.32.11.00.00 – – – – Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) 25
0305.32.19.00.00 – – – – Diğerleri 25
0305.32.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0305.39 – – Diğerleri:
0305.39.10.00.00 – – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları
(Hucho hucho) (tuzlanmış veya salamura edilmiş) 25
0305.39.50.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)
(tuzlanmış veya salamura edilmiş) 25
– – – Diğerleri:
0305.39.90.10.00 – – – – Ringa balığı ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-
Clupea pallasii ) 25
0305.39.90.90.00 – – – – Diğerleri 25
– Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil)(yenilebilir balık sakatatları hariç):
0305.41.00.00.00 – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus),Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları
(Hucho hucho) 25
0305.42.00.00.00 – – Ringa balıkları ( Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik
ringası -Clupea pallasii) 25
0305.43.00.00.00 – – Alabalık (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache ve Oncorhynchus chrysogaster) 25
0305.44 – – Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaş balıkları (Channa spp.)
0305.44.10.00.00 – – – Yılan Balığı (Anguilla spp.) 25
0305.44.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0305.49 – – Diğerleri:
0305.49.10.00.00 – – – Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) 25
0305.49.20.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 25
0305.49.30.00.00 – – – Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus,Avustralya
uskumrusu – Scomber Australasicus,Kolyoz – Scomber japonicus) 25
0305.49.80.00.00 – – – Diğerleri 25
– Kurutulmuş balıklar (yenilebilir balık sakatatları hariç)
(tuzlanmış olsun olmasın, fakat tütsülenmemiş):
0305.51 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik
morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):
0305.51.10.00.00 – – – Tuzlanmamış 25
0305.51.90.00.00 – – – Tuzlanmış 25
0305.52.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.
, Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaş balıkları (Channa spp.) 25
0305.53 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
familyasına ait balıklar [Morina balıkları (soğuksu morinası
Gadus morhua, Atlantik morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası –
Gadus macrocephalus hariç)]:
0305.53.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida) 25
0305.53.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0305.54 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,Pasifik ringası-
Clupea pallasii), Hamsi balıkları (Engraulis spp.), Sardalyalar
(Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika
veya çaça balığı (Sprattus sprattus), Uskumru balıkları
(uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu
Scomber Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus), Hint uskumrusu
(Rastrelliger spp.), Seer balıklar (Scomberomorus spp.), İstavrit
ve derinsu istavriti (Trachurus spp.), jackler, crevaller (Caranx spp.),
cobia (Rachycentron canadum), gümüş pomfret (Pampus spp.),
pasifik uskumru turnası (Cololabis saira), scadlar (Decapterus spp.),
capelin (Mallotus villosus), kılıç balıkları (Xiphias gladius),
Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitolar (Sarda spp.), marlinler,
yelken balığı (Istiophoridae):
0305.54.30.00.00 – – – Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus,Pasifik ringası-
Clupea pallasii) 25
0305.54.50.00.00 – – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 25
0305.54.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0305.59 – – Diğerleri:
0305.59.70.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 25
0305.59.85.00.00 – – – Diğerleri 25
– Tuzlanmış balıklar ve salamura edilmiş balıklar
(kurutulmamış ve tütsülenmemiş) (yenilebilir balık sakatatları hariç) :
0305.61.00.00.00 – – Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik
ringası – Clupea pallasii) 25
0305.62.00.00.00 – – Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik
morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) 25
0305.63.00.00.00 – – Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 25
0305.64.00.00.00 – – Tilapya (Oreochromis spp.), Yayın balığı (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), Sazan balığı (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.
, Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
Yılan balıkları (Anguilla spp.), Nil Levreği (Lates niloticus) ve
yılanbaş balıkları (Channa spp.) 25
0305.69 – – Diğerleri:
0305.69.10.00.00 – – – Kutup morinası (Boreogadus saida) 25
0305.69.30.00.00 – – – Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 25
0305.69.50.00.00 – – – Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik
somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) 25
0305.69.80.00.00 – – – Diğerleri 25
– Balık yüzgeçleri, başları, kuyrukları, mideleri ve
diğer yenilebilir balık sakatatları:
0305.71.00.00.00 – – Köpek balığı yüzgeçleri 25
0305.72.00.00.00 – – Balık başları, kuyrukları, mideleri 25
0305.79.00.00.00 – – Diğerleri 25
03.06 Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze,
soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın)
(tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın);
kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş,
soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmışveya salamura edilmiş
olsun olmasın); kabuklu hayvanlarıninsanların yemesine elverişli
unları, kaba unları ve pelletleri:
– Dondurulmuş olanlar:
0306.11 – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.) :
0306.11.10.00.00 – – – İstakoz kuyrukları 25
0306.11.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.12 – – İstakozlar (Homarus spp.):
0306.12.10.00.00 – – – Bütün 25
0306.12.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.14 – – Yengeçler:
0306.14.10.00.00 – – – Kral yengeci (Paralithodes camchaticus),Tabak yengeci (Chionoe –
cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler 25
0306.14.30.00.00 – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler 25
0306.14.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.15.00.00.00 – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) 25
0306.16 – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
0306.16.91.00.00 – – – Crangon crangon familyasından olanlar 25
0306.16.99.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.17 – – Diğer karidesler:
0306.17.91.00.00 – – – Pembe derinsu karidesi 25
0306.17.92.00.00 – – – Penaeus familyasından karidesler 25
0306.17.93.00.00 – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından
olanlar hariç) 25
0306.17.94.00.00 – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından
olanlar hariç) 25
0306.17.99.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.19 – – Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli
unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):
0306.19.10.00.00 – – – Tatlısu istakozu (kerevit) 25
0306.19.90.00.00 – – – Diğerleri 25
– Canlı, taze veya soğutulmuş olanlar:
0306.31.00.00.00 – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.) 25
0306.32 – – İstakozlar (Homarus spp.):
0306.32.10.00.00 – – – Canlı 25
– – – Diğerleri:
0306.32.91.00.00 – – – – Bütün 25
0306.32.99.00.00 – – – – Diğerleri 25
0306.33 – – Yengeçler:
0306.33.10.00.00 – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler 25
0306.33.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.34.00.00.00 – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) 25
0306.35 – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – Crangon crangon familyasından:
0306.35.10.00.00 – – – – Taze veya soğutulmuş 25
0306.35.50.00.00 – – – – Diğerleri 25
0306.35.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.36 – – Diğer karidesler:
0306.36.10.00.00 – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından
olanlar hariç) 25
0306.36.50.00.00 – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından
olanlar hariç) 25
0306.36.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.39 – – Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli
unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):
0306.39.10.00.00 – – – Tatlısu istakozu (kerevit) 25
0306.39.90.00.00 – – – Diğerleri 25
– Diğeleri:
0306.91.00.00.00 – – Kaya ıstakozu ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.) 25
0306.92 – – İstakozlar (Homarus spp.):
0306.92.10.00.00 – – – Bütün 25
0306.92.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.93 – – Yengeçler:
0306.93.10.00.00 – – – Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler 25
0306.93.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0306.94.00.00.00 – – Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) 25
0306.95 – – Karidesler:
– – – Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – – Crangon crangon familyasından:
0306.95.11.00.00 – – – – – Buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş 25
0306.95.19.00.00 – – – – – Diğerleri 25
0306.95.20.00.00 – – – – Pandalus spp. 25
– – – Diğer karidesler:
0306.95.30.00.00 – – – – Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından
olanlar hariç) 25
0306.95.40.00.00 – – – – Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından
olanlar hariç) 25
0306.95.90.00.00 – – – – Diğerleri 25
0306.99 – – Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli
unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):
0306.99.10.00.00 – – – Tatlısu istakozu (kerevit) 25
0306.99.90.00.00 – – – Diğerleri 25
03.07 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş,
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);
tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme
sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların
insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri :
– İstiridyeler:
0307.11 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.11.10.00.00 – – – Tanesi 40 gr. (kabuk dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler 25
0307.11.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0307.12.00.00.00 – – Dondurulmuş 25
0307.19.00.00.00 – – Diğerleri 25
– Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe
taraklar dahil):
0307.21.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş 25
0307.22 – – Dondurulmuş:
0307.22.10.00.00 – – – Coquilles St Jacques (Pecten maximus) 25
0307.22.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0307.29.00.00.00 – – Diğerleri 25
– Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.):
0307.31 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.31.10.00.00 – – – Mytilus cinsi 25
0307.31.90.00.00 – – – Perna cinsi 25
0307.32 – – Dondurulmuş:
0307.32.10.00.00 – – – Mytilus cinsi 25
0307.32.90.00.00 – – – Perna cinsi 25
0307.39 – – Diğerleri:
0307.39.20.00.00 – – – Mytilus cinsi 25
0307.39.80.00.00 – – – Perna cinsi 25
– Mürekkep balıkları ve kalamarlar:
0307.42 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0307.42.10.00.00 – – – Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı-
Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) 25
0307.42.20.00.00 – – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) 25
0307.42.30.00.00 – – – Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp.,
Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.) 25
0307.42.40.00.00 – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)) 25
0307.42.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0307.43 – – Dondurulmuş:
– – – Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı-
Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.):
– – – – Derinsu sübyesi (Sepiola spp.):
0307.43.21.00.00 – – – – – Sepiola rondeleti cinsi 25
0307.43.25.00.00 – – – – – Diğerleri 25
0307.43.29.00.00 – – – – Sepia officinalis, Rosia macrosoma 25
– – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.):
0307.43.31.00.00 – – – – Loligo vulgaris 25
0307.43.33.00.00 – – – – Loligo pealei 25
0307.43.35.00.00 – – – – Loligo gahi 25
0307.43.38.00.00 – – – – Diğerleri 25
0307.43.91.00.00 – – – Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç) 25
0307.43.92.00.00 – – – Akdeniz kalamarları (İllex spp.) 25
0307.43.95.00.00 – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)
(Ommastrephes sagittatus)) 25
0307.43.99.00.00 – – – Diğerleri 25
0307.49 – – Diğerleri:
0307.49.20.00.00 – – – Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep ba –
lığı -Rossia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) 25
0307.49.40.00.00 – – – Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.) 25
0307.49.50.00.00 – – – Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp. (Ommastrephes sagittatus,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. hariç) 25
0307.49.60.00.00 – – – Mızraklı kalamar (European flying squid (Todarodes sagittatus)
(Ommastrephes sagittatus)) 25
0307.49.80.00.00 – – – Diğerleri 25
– Ahtapotlar (Octopus spp.):
0307.51.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş 25
0307.52.00.00.00 – – Dondurulmuş 25
0307.59.00.00.00 – – Diğerleri 25
0307.60.00.00.00 – Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) 25
– Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,
Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına
ait yumuşakçalar
0307.71.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş 25
0307.72 – – Dondurulmuş:
0307.72.10.00.00 – – – Şeritli venus veya Veneridae familyasına ait diğer yumuşakçalar 25
0307.72.90.00.00 – – – Diğerleri 25
0307.79.00.00.00 – – Diğerleri 25
– Deniz Kulağı (Haliotis spp.) ve stromboid kabuklular (Strombus spp.) :
0307.81.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.) 25
0307.82.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.) 25
0307.83.00.00.00 – – Dondurulmuş deniz kulağı (Haliotis spp.) 25
0307.84.00.00.00 – – Dondurulmuş stromboid kabuklular (Strombus spp.) 25
0307.87.00.00.00 – – Diğer deniz kulağı (Haliotis spp.) 25
0307.88.00.00.00 – – Diğer stromboid kabuklular (Strombus spp.) 25
– Diğerleri (insanların yemesine elverişli unlar, kaba unlar
ve pelletler dahil):
0307.91.00.00.00 – – Canlı, taze veya soğutulmuş 25
0307.92.00.00.00 – – Dondurulmuş 25
0307.99.00.00.00 – – Diğerleri 25
03.08 Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan
omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş,
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve
yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların
tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde
pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların
(kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli
unları, kaba unları ve pelletleri :
– Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea):
0308.11 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.11.00.10.00 – – – Canlı 30
0308.11.00.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş 50
0308.12.00.00.00 – – Dondurulmuş 25
0308.19.00.00.00 – – Diğerleri 25
– Deniz Kestanesi (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
0308.21 – – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.21.00.10.00 – – – Canlı 30
0308.21.00.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş 50
0308.22.00.00.00 – – Dondurulmuş 25
0308.29.00.00.00 – – Diğerleri 25
0308.30 – Deniz anası (Rhopilema spp.):
– – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.30.10.10.00 – – – Canlı 30
0308.30.10.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş 50
0308.30.50.00.00 – – Dondurulmuş 25
0308.30.90.00.00 – – Diğerleri 25
0308.90 – Diğerleri:
– – Canlı, taze veya soğutulmuş:
0308.90.10.10.00 – – – Canlı 30
0308.90.10.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş 50
0308.90.50.00.00 – – Dondurulmuş 25
0308.90.90.00.00 – – Diğerleri 70
Başa dön tuşu