Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 11)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu :
– Buğday unu :
1101.00.11.00.00 – – Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu 114
1101.00.15.00.00 – – Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu 114
1101.00.90.00.00 – Mahlut unu 114
11.02 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
1102.20 – Mısır unu:
1102.20.10.00.00 – – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 45
1102.20.90.00.00 – – Diğerleri 45
1102.90 – Diğerleri :
1102.90.10.00.00 – – Arpa unu 45
1102.90.30.00.00 – – Yulaf unu 45
1102.90.50.00.00 – – Pirinç unu 45
1102.90.70.00.00 – – Çavdar unu 45
1102.90.90.00.00 – – Diğerleri 45
11.03 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar,
hububat kaba unları ve pelletleri:
– Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve
hububat kaba unları:
1103.11 – – Buğdaydan:
1103.11.10.00.00 – – – Makarnalık buğdaydan (durum buğday) 60
1103.11.90.00.00 – – – Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan 60
1103.13 – – Mısırdan:
1103.13.10.00.00 – – – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 60
1103.13.90.00.00 – – – Diğerleri 60
1103.19 – – Diğer hububattan:
1103.19.20.00.00 – – – Çavdar veya arpadan 60
1103.19.40.00.00 – – – Yulaftan 60
1103.19.50.00.00 – – – Pirinçten 60
– – – Diğerleri
1103.19.90.00.13 – – – – Mahluttan 60
1103.19.90.00.19 – – – – Diğerleri 60
1103.20 – Pelletler:
1103.20.25.00.00 – – Çavdar veya arpadan 60
1103.20.30.00.00 – – Yulaftan 60
1103.20.40.00.00 – – Mısırdan 60
1103.20.50.00.00 – – Pirinçten 60
1103.20.60.00.00 – – Buğdaydan 60
1103.20.90.00.00 – – Diğerleri 60
11.04 Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu
çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış,
dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06
pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları
(bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
– Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:
1104.12 – – Yulaf:
1104.12.10.00.00 – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.12.90.00.00 – – – Flokon halindeki taneler 50
1104.19 – – Diğer hububat:
– – – Buğday
1104.19.10.00.11 – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.10.00.12 – – – – Flokon halindeki taneler 50
– – – Çavdar
1104.19.30.00.11 – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.30.00.12 – – – – Flokon halindeki taneler 50
– – – Mısır
1104.19.50.00.11 – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.50.00.12 – – – – Flokon halindeki taneler 50
– – – Arpa
1104.19.61.00.00 – – – – Yassılaştırılmış taneler 50
1104.19.69.00.00 – – – – Flokon halindeki taneler 50
– – – Diğerleri:
1104.19.91.00.00 – – – – Flokon halindeki pirinç 50
– – – – Diğerleri
1104.19.99.00.11 – – – – – Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer 50
1104.19.99.00.12 – – – – – Diğer hububattan flokon halindeki taneler 50
– Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış,
dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :
1104.22 – – Yulaf taneleri:
1104.22.40.00.00 – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar
halinde ufalanmış olsun olmasın 50
1104.22.50.00.00 – – – Yuvarlatılmış 50
1104.22.95.00.00 – – – Diğerleri 50
1104.23 – – Mısır taneleri:
1104.23.40.00.00 – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar
halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış 50
1104.23.98.00.00 – – – Diğerleri 50
1104.29 – – Diğer hububat taneleri:
– – – Arpa taneleri
1104.29.04.00.00 – – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar
halinde ufalanmış olsun olmasın 50
1104.29.05.00.00 – – – – Yuvarlatılmış 50
1104.29.08.00.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri
1104.29.17.00.00 – – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde
ufalanmış olsun olmasın 50
1104.29.30.00.00 – – – – Yuvarlatılmış 50
– – – – Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:
1104.29.51.00.00 – – – – – Buğday 50
1104.29.55.00.00 – – – – – Çavdar 50
1104.29.59.00.00 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Diğerleri :
1104.29.81.00.00 – – – – – Buğdaydan 50
1104.29.85.00.00 – – – – – Çavdardan 50
1104.29.89.00.00 – – – – – Diğerleri 50
1104.30 – Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon
haline getirilmiş veya öğütülmüş):
1104.30.10.00.00 – – Buğday 50
– – Diğer hububat:
1104.30.90.00.11 – – – Mısır özü 50
1104.30.90.00.19 – – – Diğerleri 50
11.05 Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri
1105.10 – Patates unu,ezmesi ve tozları
1105.10.00.00.11 – – Patates unu 30
1105.10.00.00.12 – – Patates ezmesi ve tozları 30
1105.20.00.00.00 – Patates flokonları, granülleri ve pelletleri 30
11.06 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna
giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, kaba un ve tozları;
8. fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozu:
1106.10.00.00.00 – 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar 30
1106.20 – 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:
1106.20.10.00.00 – – Başka maddeler katılmış (denature) 60
– – Diğerleri
1106.20.90.00.11 – – – Salep 60
1106.20.90.00.19 – – – Diğerleri 60
1106.30 – 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :
1106.30.10.00.00 – – Muza ait olanlar 30
– – Diğerlerine ait olanlar
1106.30.90.00.15 – – – Fındıktan olanlar 30
1106.30.90.00.19 – – – Diğerleri 30
11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
1107.10 – Kavrulmamış:
– – Buğday maltı:
1107.10.11.00.00 – – – Un şeklinde olanlar 30
1107.10.19.00.00 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Un şeklinde olanlar
1107.10.91.00.11 – – – – Arpadan olanlar 30
1107.10.91.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
1107.10.99.00.11 – – – – Arpadan olanlar 30
1107.10.99.00.19 – – – – Diğerleri 30
1107.20 – Kavrulmuş
1107.20.00.00.11 – – Buğday 30
1107.20.00.00.12 – – Arpa 30
1107.20.00.00.19 – – Diğerleri 30
11.08 Nişastalar; inülin:
– Nişastalar:
1108.11 – – Buğday nişastası:
1108.11.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar 75
1108.11.00.90.00 – – – Diğerleri 75
1108.12 – – Mısır nişastası:
1108.12.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar 75
1108.12.00.90.00 – – – Diğerleri 75
1108.13 – – Patates nişastası:
1108.13.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar 75
1108.13.00.90.00 – – – Diğerleri 75
1108.14 – – Manyok (cassava) nişastası:
1108.14.00.10.00 – – – Torba içinde olanlar 75
1108.14.00.90.00 – – – Diğerleri 75
1108.19 – – Diğer nişastalar:
– – – Pirinç nişastası:
1108.19.10.10.00 – – – – Torba içinde olanlar 75
1108.19.10.90.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri:
1108.19.90.10.00 – – – – Torba içinde olanlar 75
1108.19.90.90.00 – – – – Diğerleri 75
1108.20.00.00.00 – İnülin 75
1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) 25
Başa dön tuşu