GenelgelerGümrük Genelgeleri

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam Dışı Yazısı (genelge 2022/5)

Gümrük Genelgeleri için TIKLAYINIZ….

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-73421605-106.05-00072708220

Konu : TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam Dışı Yazısı

GENELGE (2022/–)

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) uyarınca düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı’nın Tek Pencere Sistemi’ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

  1. 1091 kodlu TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.
  2. Yükümlüsünce yapılan başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde onaylanır.
  3. Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulur.
  4. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası/belge satır numarası (Örnek Referans No: 22545419881091000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
  5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu