Gümrük Genelgeleri

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/31)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 73421605-106.05
Konu : TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı

GENELGE (2019/30)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak; Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında düzenlenen Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

  1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yükümlü tarafından yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 1029 kodlu (TPS-Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası) belge bilgileri elektronik olarak Bakanlığımız Sistemlerine gönderilecektir.
  2. Bakanlığımız Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881029000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan
  3. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Bakanlığımız Sistemleri üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu