G.T.İ.P.Gümrük Genelgeleri

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-162.01 09.11.2020 / 58838144
Konu   :Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk
 

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılardan ticari ismi “Glitter powder” (Toz halinde sim) olan eşyanın sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Konuyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu eşyanın genellikle levha halinde plastiğin muhtelif şekillerde (daire, altıgen vb.) kesilerek toz sim haline getirildiği, daha sonra çeşitli sektörlerde kullanıldığı anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere TGTC 39. Fasıl 6 no.lu notunda “…ilk şekiller tabirine, sadece aşağıda belirtilen şekiller dahildir: (a)… (b) Düzensiz şekillerde bloklar, biçimsiz parçalar, tozlar (kalıplama tozları dahil), granüller, pullar ve benzeri dökme biçimler.” hükmü bulunmaktadır.
Buna göre, örneğin altıgen biçimli parçacıklardan oluşan toz halinde bir plastik ürünün ilk şekil tabirine girmesinde bir engel bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu eşyanın biçimi, kullanım şekli dikkate alındığında doğrudan veya gümrüğe sunulduğu haliyle plastik bir süs/dekorasyon eşyası niteliğinde olmadığı, daha ileri işlemler sonucu başka maddelerle bir araya getirilerek kullanıldığı bu nedenle ilk madde olarak sınıflandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. (Örnek AB BTB’leri: DEBTI38066/19-1, DEBTI38073/19-1, DEBTI2963/18-1, DEBTI14893/18-1)
Bu itibarla, anılan eşyanın mamul olduğu maddeye uygun pozisyonlarda ilk şekiller olarak sınıflandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
 

Başa dön tuşu