Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Muayene eldivenleri) (Genelge 2010/47)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.10.06.01
Konu : Muayene eldivenleri 03/09/2010
GENELGE
(2010/47)
Müstesarlıgımıza intikal eden bilgilerden, bazı gümrük idarelerinde; “Muayene eldiveni” olarak bilinen ürünlerin, steril olmayısı, yırtılmaya dayanıklı olmayısı ve cerrahlar tarafından ameliyatlarda giyilecek olmayısı nedeniyle cerrahi eldivenler tanımına girmedigi gerekçesiyle 4015.11.00.00.00 GTİP’te sınıflandırılmasında tereddüt edildigi anlasılmıstır.
Bilindigi gibi, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4015.11 tarife altpoziyonuna iliskin açıklama notunda; “Cerrahi eldivenleri, ince, yırtılmaya dayanıklı esya olup, daldırma yöntemi ile elde edilir ve cerrahlar tarafından giyilen türdendir. Genellikle steril paketler içinde sunulurlar.” denilmekte, 06.02.2010 tarihli 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birligi Kombine Nomenklatür Açıklama Notları’nın 4015.11.00 “Cerrahide kullanılan eldivenler” baslıklı tarife alt pozisyonuna ait açıklama notlarında ise “Bu alt pozisyon steril ambalajlara konulmus cerrahi eldivenler ile sınırlı degildir. Bu alt pozisyon, aynı zamanda, EN 455-1 ve EN 455-2’ye uyan veya esdeger olan eldivenleri de kapsar.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, Avrupa Birligi BTB veri tabanında yapılan sorgulamalarda, dogrudan cerrahlar tarafından kullanılan steril ameliyat eldivenleri dısında, farklı amaçlarla kullanılan eldivenlerin de 4015.11.00 Kombine Nomanklatür Kodunda sınıflandırıldıgı görülmektedir.
Bu itibarla, EN 455-1 ve EN 455-2 standardlarına uyan veya esdeger olan eldivenlerin
4015.11.00.00.00 GTİP’te sınıflandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
D A G I T I M :
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
Başa dön tuşu