Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Buharlı Temizleyiciler) (Genelge 2012/19)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.03.01-010.06.01 08/06/2012
Konu : Buharlı Temizleyiciler

GENELGE
(2012/ 19 )

Gümrük idarelerinde bünyesinde bulunan su tankına eklenen suyun ısıtılıp buhar elde edilmesi ve üretilen buharın basınçla püskürtülerek çeşitli temizlik işlerinde kullanılması amacıyla tasarlanmış, aksesuarları ile birlikte bulunan kısaca “Buharlı Temizleyiciler” olarak tanımlanabilecek eşyaların sınıflandırılmasıyla ilgili tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu yönünde Bakanlığımıza bilgiler intikal etmektedir.
Bilindiği üzere TGTC’de 84.24 tarife pozisyonunda Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın) ; yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) ; püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar ; 85.16 tarife pozisyonunda Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar ; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar ; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin ; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları ; elektrikli ütüler ; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç); 85.08 tarife pozisyonunda Vakumlu Elektrik Süpürgeleri yer almaktadır.
Yukarıda da genel olarak tanımlandığı üzere buharlı temizleyiciler üretilen buharın basınçla püskürtülerek çeşitli temizlik işlerinde kullanılması amacıyla tasarlanmış cihazlar olup 85.08 pozisyonunda belirtilen vakumlama prensibine göre çalışan cihazlardan farklı olması sebebiyle 85.08 pozisyonunda yer almamaktadırlar.
Ayrıca 85. Faslın Genel Açıklamalarında “(A) Fasılın Yapısı Ve Kapsamı: Bu Fasıl aşağıda yazılı olanlar hariç olmak üzere, bütün elektrikli makina ve cihazlarını kapsamaktadır.
(a) 84. Fasıla dahil makina ve cihazlar. Bunlar elektrikli olsalar dahi söz konusu Fasılda yer alırlar (bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).” hükmü dikkate alındığında söz konusu eşyaların 85.16 pozisyonunda da sınıflandırılmaması (menfi); 84.24 pozisyon metni ve bu pozisyona ait açıklama notlarındaki “Bu pozisyon, buhar ve sıvıların veya katı haldeki maddelerin (kum taneleri, toz, granül veya saçma halindeki maddeler ve madeni aşındırıcılar gibi) fışkırtma, dağıtma veya püskürtme suretiyle dağılmasını veya yayılmasını temin eden makina ve cihazları içine alır (sıvıyı toplayan kaplar olsun olmasın).” hükümleri çerçevesinde 8424.30 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, bu Genelgenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu eşyanın sınıflandırılmasında yukarıda bahsedilen kriterlere uyulması hususunda gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu