Gümrük Genelgeleri

Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2019/16)

(ÖZET)
Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere yapılacak ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi ile gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede,  ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi Ek-1’de, gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi ise Ek-2’de yer almaktadır.
SURİYE’DE GÜVENLİK ALTINA ALINAN BÖLGELERE YAPILACAK İHRACAT VE/VEYA TRANSİTTE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMESİ İZNE TABİ EŞYA LİSTESİ (Ek:1)

SIRA NO EŞYA İZNE TABİ GÜMRÜK HİZMETİ
1 Pikap ve kamyonet İhracat
2 İnşaat demiri İhracat ve Transit
3 Suni gübre İhracat ve Transit
4 İş makinesi İhracat ve Transit
5 Hazır betonarme malzeme İhracat ve Transit

SURİYE’DE GÜVENLİK ALTINA ALINAN BÖLGELERE YAPILACAK İHRACAT VE/VEYA TRANSİTTE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ (Ek:2)

SIRA NO EŞYA VERİLMEYECEK GÜMRÜK HİZMETİ
1 Yabancı plakalı kullanılmış motorlu
kara taşıtları (ambulanslar hariç)
Transit
 
2
Kullanılmış oto yedek parça, ikinci el demonte araç parçaları, kullanılmış lastik  
Transit
3 3923.30 tarife alt pozisyonunda yer alan
60-65 litrelik varil ve bidon
İhracat ve Transit
4 Tünel açma makinesi ve benzer amaçlı kullanılabilecek diğer makineler İhracat ve Transit
5 Sigara Transit
6 Çay Transit
7 Şeker Transit
 
 
8
3207.10, 3207.30 ve 7603.10 tarife alt pozisyonu ile 3212.90.00.00.12 ve 3212.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşya (Alüminyum Pasta (Pigment) ve benzeri eşya)  
 
İhracat ve Transit
9 Methanol İhracat ve Transit
10 Vinil asetat İhracat ve Transit
11 Etil asetat İhracat ve Transit
12 2915.21.00.00.11      GTİP’li      glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) İhracat ve Transit
13 2915.21.00.00.12 GTİP’li asetik asit İhracat ve Transit
15 İnfilaklı fitil İhracat ve Transit
16 Emniyetli fitil İhracat ve Transit
17 Elektrikli ve adi kapsül İhracat ve Transit
18 Amonyum nitrat İhracat ve Transit
19 Potasyum nitrat İhracat ve Transit
20 Nitroselüloz İhracat ve Transit
21 Nitrik Asit İhracat ve Transit
22 Karpit İhracat ve Transit
23 Cep telefonu İhracat ve Transit
24 Baz yağı İhracat ve Transit
25 White spirit İhracat ve Transit
26 Kurusıkı ses tabancası İhracat ve Transit
27 Cinsel uyarıcı hap İhracat ve Transit
28 Kripto yüklenebilme özelliği olan telsiz İhracat ve Transit
29 Uydu radyolink alıcı-verici İhracat ve Transit
30 Tüp İhracat ve Transit
31 Yer tespit cihazı (GPS Locator), kamera ve videokaset kaydedici İhracat ve Transit
Başa dön tuşu