GenelgelerGümrük Genelgeleri

Sigara Transiti (Genelge 2018/20)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 96603261-010.06.01
Konu : Sigara Transiti
İlgi : 08.05.2012 tarihli, 2012/14 sayılı Genelge.
 
İlgide kayıtlı Genelgeye aşağıdaki madde eklenmiştir:
“5- Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit edilecek sigaralar 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmamakta olup, söz konusu sigaraların transitine, yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarına gönderildiğinin tevsiki ve sigaralar üzerinde gümrüksüz satış mağazalarında satılacağına dair ibarenin bulunması kaydıyla izin verilir. Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden havayolu ile transit edilecek olması durumuna mahsus olmak üzere; transit işlemine izin verilmesi için, taşıyıcı firma tarafından ibraz edilen eşyaya ilişkin fatura ve/veya diğer belgelerle sigaraların yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere transitinin yapıldığının tevsiki yeterlidir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
e-imzalıdır
Gonca Işık YILMAZ BATUR Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 
 DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu