KararlarSerbest Bölgeler

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10718)

20.09.2017-30186 Resmi Gazete

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10718)

Ekli ‘Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 83322 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilir.
MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 3- (1) 13/3/2017 tarihli 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- (1) Bu Karar, yayımını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
MADDE 5(1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu