Gümrük Genelgeleri

Radyoaktif kirlilige karsı alınacak önlemler (Genelge 2011/17)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler GenelMüdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00.010.06.01
Konu: Radyoaktif kirlilige karsı alınacak önlemler

GENELGE

(2011/17)

Bilindigi üzere, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen deprem ve sonrasında Fukushima nükleer santralinde yasanan gelismeler karsısında Japonya menseli ve/veya çıkıslı esyaların radyoaktif kirlenmeye maruz kalması ve bu esyaların Türkiye Gümrük Bölgesine girisinde insan ve çevre saglıgı açısından sorun yasanmasının muhtemel olması üzerine, insan ve çevre saglıgının korunmasına yönelik gümrük islemlerinin gözden geçirilmesi gerekmistir.
Bu kapsamda, nükleer santralde meydana gelen patlama sonrası, her iki ülke arasındaki ticaretin olabildigince az etkilenmesi hususu gözetilerek, radyoaktif kirlenme riskinin devamı süresince, Japonya’dan ithal edilecek esyanın radyasyon kirlenmesine maruz kalıp kalmadıgının tespit edilebilmesini teminen, bu ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen esyaya iliskin ilave tedbirler alınma ihtiyacı ortaya çıkmıs olup, yapılması gereken is ve islemlerin asagıda belirtildigi sekilde ifası uygun bulunmustur:
1-Japonya çıkıslı esya ile Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 1-24 no.lu fasıllar kapsamında yer alan aynı ülke menseli ve/veya çıkıslı tarımsal ürünler, münhasıran radyasyon tespit sistemi bulunan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı AHL Kargo Gümrük Müdürlügü, Ambarlı Gümrük Müdürlügü, Haydarpasa Gümrük Müdürlügü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı İzmir Gümrük Müdürlügü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Gebze Gümrük Müdürlügü, İzmit Gümrük Müdürlügü, Derince Gümrük Müdürlügü, Dilovası Gümrük Müdürlügü, Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Gemlik Gümrük Müdürlügü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Mersin Gümrük Müdürlügü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Esenboga Gümrük Müdürlügü’nden girisi yapılacak ve radyasyon kontrolüne tabi tutulacaktır.
Ancak, söz konusu esyanın karayolu ile gelmesi durumunda, radyasyon kontrolüne tabi tutulması kaydıyla, herhangi bir kara sınır kapısından Türkiye Gümrük Bölgesine giris yapması mümkün bulunmaktadır.
2- Söz konusu kontrollerin saglıklı yapılabilmesi için, Genelge kapsamı esyanın mümkün oldugu ölçüde diger esyadan ayrı bir yere bosaltılmasını, depolanmasını temin edecek gerekli tedbirler ile radyasyon ölçümüne iliskin alet ve ekipmanların etkin ve verimli kullanımını temin edecek tedbirler ilgili Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerince alınacaktır.
3- Radyasyon Tespit Sistemlerince alarm verdigi tespit edilen tüm araç ve yükler insanlardan uzak gümrük ve/veya gümrük muhafaza müdürlüklerinin denetimindeki güvenli bir yere sevk edilerek ayrıntılı inceleme yapılacaktır. Sabit ve portatif ölçüm cihazlarından elde edilen radyasyon ölçüm degerleri, araç ve sürücüye ait bilgiler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) bildirilecektir. TAEK tarafından gerekli degerlendirmeler yapılana kadar süphelenilen araç ve yükler gözetim altında tutulacaktır.
4- Türkiye Gümrük Bölgesine girisi sırasında radyasyon kontrolüne tabi tutulan esyanın gümrükçe onaylanmıs bir islem veya kullanıma tabi tutulmak istenilmesi halinde, gümrük idarelerince bu yönüyle ayrı bir kontrol yapılmayacak ve radyasyon kontrolüne yönelik tevsik edici bir belge gümrük idarelerince aranmayacaktır.
5- Tarımsal ürünlerde ise, ilgili dıs ticarette standardizasyon tebliglerinde yapılacak düzenleme ile, yetkili kurumların yapacakları ürün güvenligi denetimleri sırasında ürünün “radyasyondan ari” olduguna iliskin TAEK’in tespiti ayrıca aranacagından, ithalat denetiminden sorumlu kurumun uygunluk yazısı yeterli olacak, ayrıca radyasyon kontrolüne yönelik belge aranmayacaktır.
6- Önlemler, nükleer patlamanın gerçeklestigi 11/3/2011 tarihinden itibaren Türkiye’ye sevkedilen Japonya çıkıslı ürünlere uygulanacak, belirtilen tarihten önce Japonya’dan çıkıs yapmıs esyalar mezkur denetim kapsamı dısında tutulacaktır. Havayolu ile gelen esyada ise uygulama 21/3/2011 tarihinde baslayacaktır.
7- Esyanın Japonya’dan çıkıs tarihi olarak tasıma aracının çıkıs tarihi esas alınacaktır. Kombine tasımacılık durumunda ise yükümlünün beyanı esas olmakla birlikte esyanın Japonya’dan çıkıs yaptıgının tespiti halinde, bu Genelge kapsamında islem yapılacaktır.
8- Önlemler, radyoaktif kirlenme riskinin ortadan kalktıgının ilgili kurumlarca birlikte karar verilmesi sonucunda isbu Genelgenin yürürlükten kaldırılmasına kadar sürdürülecektir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar
DAGITIM : Tüm Gümrük veMuhafaza Basmüdürlüklerine

Başa dön tuşu