GenelgelerGümrük Genelgeleri

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi– Serbest Bölge

Gümrük Genelgeleri için TIKLAYINIZ….

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

  Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-20117910-622.01-00090725424

Konu : Onaylanmış İhracatçı Yetkisi– Serbest Bölge

DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 27.07.2020 tarih ve 56168849 sayılı yazımız.

b) Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına muhatap 30.05.2023 tarih ve 85784896 sayılı yazınız.

İlgi (b) de kayıtlı yazınız konusu hususla ilgili olarak Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alınan ve 05.06.2023 tarih ve 86044587 sayı ile Bakanlığımız kayıtlarına giren dilekçe ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu dilekçede; Bursa Serbest Bölgede de faaliyet gösteren firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü belgesi kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi onaylama ve vize etme yetkisine haiz onaylanmış ihracatçı yetkisinin olduğu belirtilerek Bölge Müdürlüğünüze serbest bölge adreslerinden yapılacak ihracat işlemleri için A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme yetkilerini kullanıp kullanmama hususlarının sorulduğu, ilgi (b) de kayıtlı yazınızla da ilgi (a) da kayıtlı yazımız ilgi tutularak cevap verildiği ifade edilerek firmalarının serbest bölge adresli işlemlerinde onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında A.TR Dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisini kullanıp kullanamayacağı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 2006/10895 sayılı Karar ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde ihracatta onaylanmış ihracatçıların basitleştirilmiş işlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni bulunmaktadır. Bununla birlikte, halihazırda serbest bölgeler dışında da ihracat işlemi yapan onaylanmış ihracatçıların düzenledikleri A.TR Dolaşım belgeleri, elektronik sisteme (MEDOS’a) dahil edilmemiş olup ilgi (a) da kayıtlı yazımızda bahsi geçen işlemler, normal usulde düzenlenen belgelere ilişkindir.

Dolayısıyla serbest bölgeden ihracat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın onaylanmış ihracatçıların ilgili mevzuatları gereğince A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme yetkileri bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesi ve ilgili firmanın buna göre bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

EK: 1 adet dilekçe

Başa dön tuşu