Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

Magazalardan yerli ürün ihracı (Genelge 2009/105)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
(MÜLGA)
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.00.010.06.01 S 014
Konu : Magazalardan yerli ürün ihracı
GENELGE
(2009/105)
07.12.2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri no’lu Gümrük Genel Tebligi’nin (Gümrüksüz Satıs Magazaları) 5. maddesinin 1.fıkrası Danıstay 7. Dairesinin 27.01.2009 tarihli E:2005/340 nolu K:2009/498 nolu kararı uyarınca iptal edilmesi üzerine (Gümrüksüz Satıs Magazaları) (Seri No:1) ile 8 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi 02.09.2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıstı.
2009/95 sayılı Genelgemizde Maliye Bakanlıgınca bir düzenleme yapılmaması halinde sadece çıkıs magazaları ile havaalanlarında binis kartı esas alınarak çıkıs yolcularına yapılan yerli esya satıslarına iliskin satıs fisi kapsamında olanlarda yargı kararlarının uygulanması gerektigi belirtilmisti.
Konuyla ilgili Maliye Bakanlıgınca 06.10.2009 tarih ve ÖTV-2/2009-4 sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/9 ile 06.10.2009 tarih ve KDVK-52/2009-1 sayılı Katma Deger Vergisi Sirküleri/52 yayınlandıgından, bu sirkülerlere göre islem yapılması gerekmektedir.
2009/95 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAM_DOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
Başa dön tuşu