Gümrük Genelgeleri

Kıymet kriterli gözetim uygulamaları (Genelge 2012/ 9)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01 4/4/2012
Konu : Kıymet kriterli gözetim uygulamaları
GENELGE
(2012/9)
İlgi: 7/2/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı genelge.
İlgide kayıtlı genelgenin 5 inci maddesi asagıdaki sekilde degistirilmistir.
5. İhtirazi kayıt ile beyan yapan firmaların beyanname numaralarının ve 7/2/2012 tarihinden sonra ihtirazi kayıtla yapılacak beyanlara iliskin davalara Ekonomi Bakanlıgının müdahil olabilmesini teminen ilgili Gümrük Müdürlügü aleyhinde açılan davaların mahkeme ve esas numaraları, dava dilekçeleri ve ekinde yer alan belgelerin ivedilikle Ekonomi Bakanlıgına intikal ettirilmesi gerekmektedir.”
Bilgi ve geregini rica ederim.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müstesar Yardımcısı

Başa dön tuşu