Gümrük Genelgeleri

Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi (Genelge 2011/36)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-10.06.01 4/7/2011
Konu : Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi

GENELGE

(2011/36)

Bilindiği üzere yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Kağıtsız Beyanname Sisteminde, e-imza ile imzalanan beyanname ve beyanname eki belgeler istisnai durumlar haricinde tamamen elektronik ortamda işlem görmekte, sisteme geçilen gümrük idarelerinde kağıt ortamında beyanname ve belge kullanımı kaldırılmaktadır.
Uygulamanın gümrük idareleri arasında aşamalı olarak yaygınlaştırılması ve transit rejiminin özellik arz etmesi nedeniyle, kağıtsız beyanname sistemine geçen ve sisteme henüz geçmemiş gümrük idareleri arasındaki işlemlerde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesini teminen, kağıtsız beyanname sistemine geçen gümrük idarelerinde transit rejimi işlemlerinin aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir.
1-BİLGE Sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen transit rejimine ilişkin beyanname ve beyanname eki belgeler asıl sorumlu tarafından e-imza ile imzalanacaktır.
2-Elektronik ortamda imzalanan beyanname eki belgeler yükümlüsünce taranarak gümrük idaresine e-belge sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir.
3- Gümrük Yönetmeliği Ek-14‘de yer alan Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında transit işlemleri için kullanılması öngörülen beyanname nüshalarının yükümlü tarafından bilgisayar çıktıları alınacak, yine yükümlü tarafından bilgisayar çıktıları ıslak imza ile imzalanarak doğrudan muayene memuruna ibraz edilecek, gümrük idaresinde ayrıca kabul işlemi yapılmayacaktır.
4- Muayene işlemlerinin tamamlanmasından sonraki aşamada uygulama aynı şekilde devam edecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Müsteşar a.
Genel Müdür
DAĞITIM: Tüm Gümrük veMuhafaza Başmüdürlükleri

Başa dön tuşu