TebliğlerÜrün Güvenliği ve Denetimi

İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/31)

Ticaret Bakanlığından: 19.03.2024-32494 Resmi Gazete

İTHALATTAN SÜRELİ MEN HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/31)

MADDE 1- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/10) hükümlerine aykırı davranan Şah Per Oyuncak Tolga Şahin (Vergi Numarası: 16207392404) isimli firmanın ithalatı, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2 yıl süreyle durdurulmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu